Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

ΔΕΗ: Δίνει σε νομικά γραφεία την είσπραξη ληξιπρόθεσμων


Τις υπηρεσίες εξειδικευμένων δικηγορικών γραφείων ζητά η ΔΕΗ για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών από λογαριασμούς ηλεκτρικού. Η ΔΕΗ θα εφαρμόσει δοκιμαστικά τη μέθοδο αυτή, ώστε να αυξήσει τη ρευστότητά της μέσω της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών που συνολικά ανέρχονται σε περίπου 1,3 δισ. ευρώ για όλες τις κατηγορίες καταναλωτών. Ειδικότερα, η ΔΕΗ σκοπεύει να προσλάβει μετά από διαγωνισμό .. 5-10 νομικά γραφεία που έχουν αποδεδειγμένη εμπειρία στην εξωδικαστική και δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων. Στα γραφεία αυτά θα ανατεθεί η διεκπεραίωση 10.000-20.000 υποθέσεων οφειλών μέσης αξίας 10.000 ευρώ ανά υπόθεση. Σε πρώτη φάση η διαδικασία θα καλύψει τους οφειλέτες της Αττικής, ενώ ανάλογα με τα αποτελέσματα δεν αποκλείεται να επεκταθεί και σε άλλες περιφέρειες. «Μπούσουλας» για τη διεκδίκηση των οφειλομένων θα είναι ο κανονισμός διακανονισμών λογαριασμών ρεύματος που βρίσκεται σε ισχύ και τον οποίο εφαρμόζουν οι υπηρεσίες της επιχείρησης. Ωστόσο και με δεδομένο ότι μεγάλος αριθμός οφειλετών της ΔΕΗ έχει αλλάξει τόπο κατοικίας, ο εντοπισμός των οφειλετών από τα δικηγορικά γραφεία θα είναι μία από τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν τα νομικά γραφεία. Ειδικότερα, οι νομικές υπηρεσίες που ζητούνται από τη ΔΕΗ, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: * Σε πρώτο στάδιο τον εξωδικαστικό διακανονισμό των οφειλών, μέσα στο πλαίσιο που έχει ορίσει η ΔΕΗ, δηλαδή δόσεις που μπορούν να φτάσουν έως και τις 8 διμηνιαίες, ανάλογα με τη συνέπεια του πελάτη κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο. Αυτός θα γίνεται με απευθείας επικοινωνία του γραφείου με τον πελάτη ή την αποσοτολή επιστολών κ.λπ. - Επικοινωνία/διαπραγμάτευση με στόχο την εξωδικαστική διευθέτηση (υπαγωγή σε διακανονισμό της οφειλής/ρύθμιση σε δόσεις) και την είσπραξη. - Σύνταξη και αποστολή/κοινοποίηση απλών επιστολών ειδοποίησης ή/και εξωδίκων προσκλήσεων. * Σε δεύτερο στάδιο θα προωθείται η δικαστική διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών, στο πλαίσιο της οποίας το νομικό γραφείο θα προχωρά σε έρευνα για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων, σε Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία. Στις περιπτώσεις οφειλετών άγνωστης διαμονής δεν θα προχωρεί στη δικαστική διεκδίκηση, ενώ σε περίπτωση που εντοπίζονται πελάτες χωρίς περιουσιακά στοιχεία, ή προκειμένου να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση, το νομικό γραφείο θα επικοινωνεί με τις νομικές υπηρεσίες της ΔΕΗ για περαιτέρω οδηγίες. Μ. Καϊταντζίδης, Euro2day

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της Ε.ΤΕ/ΔΕΗ καλεί τους κατοίκους της περιοχής και τους συναδέλφους, να αφιερώσουν για άλλη μία φορά 10 λεπτά από τον ελεύθερο χρόνο τους, δίνοντας αίμα και σώζοντας την ίδια στιγμή την ζωή ενός συνανθρώπου μας, συμμετέχοντας στο Διήμερο Εθελοντικής Αιμοδοσίας που διοργανώνεται στην περιοχή μας την ΠΕΜΠΤΗ 18 και την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2014
ΠΡΩΙ   ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄           08.00-14.00 π.μ.
ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ               08.00-14.00 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19   ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2014
ΠΡΩΙ                 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄        08.00-14.00 π.μ.
ΟΡΥΧΕΙΑ ΨΑΘΙΟΥ                   08.00-14.00 π.μ.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ - ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ

Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Η προκήρυξη για 540 θέσεις στο ΔΕΔΔΗΕ - αιτήσεις μέχρι 13 Οκτωβρίου

από το www.diorismos.gr

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη 3K/2014 πλήρωσης με σειρά προτεραιότητας πεντακοσίων σαράντα (540) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)
Οι προς πλήρωση θέσεις κατανέμονται ως εξής:
Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν εξήντα (160) θέσεις.
Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), ενενήντα (90) θέσεις.
Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.),διακόσες ενενήντα (290) θέσεις.
Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει με την πάροδο της 13ης Οκτωβρίου 2014, ημέρας Δευτέρας. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. 
Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, αποστέλλεται στον υποψήφιο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η επιβεβαίωση της υποβολής και ο αριθμός του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της αίτησης συνοδευόμενος από
την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση εμφανίζεται στην οθόνη των υποψηφίων σε εκτυπώσιμη μορφή την οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2014
Κατηγορία: Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.
Τ.Θ. 14.308
Αθήνα Τ.Κ. 115.10

σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ
Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 17ης Οκτωβρίου 2014, ημέρας Παρασκευή. Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής αυτών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.

Κατεβάστε την προκήρυξη για τις 540 θέσεις ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ στο ΔΕΔΔΗΕ

«Ζεστοί» και οι 4 μνηστήρες για ΑΔΜΗΕ


“Ζεστοί” δηλώνουν και οι τέσσερις μνηστήρες για την αγορά του 66% του ΑΔΜΗΕ, γι’ αυτό και εφόσον ζητήσουν παράταση για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών που κανονικά εκπνέει στο τέλος Οκτωβρίου, το ΥΠΕΚΑ προτίθεται να τους τη δώσει.
Αυτό προκύπτει από δηλώσεις υψηλόβαθμου στελέχους του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με το οποίο οι τέσσερις μνηστήρες έπειτα από την πρόσβαση στην εικονική αίθουσα τεκμηρίωσης (virtual data room), θα λάβουν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου τα σχέδια τόσο της συμφωνίας μετόχων που θα συναφθεί μεταξύ Δημοσίου και..
προτιμητέου επενδυτή, όσο και τη σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών που θα συναφθεί μεταξύ πωλητή και προτιμητέου επενδυτή.
Αμέσως μετά θα κληθούν να υποβάλλουν τα σχόλιά τους, και εφόσον ζητήσουν παράταση προκειμένου να υποβάλλουν τις δεσμευτικές τους προσφορές, θα τους δοθεί περιθώριο μέχρι και το Νοέμβριο.
Κίνδυνος καθυστέρησης δεν διαφαίνεται, σύμφωνα με την ίδια πηγή, αφού ακόμη και αν υπάρξει παράταση, η αξιολόγηση των προσφορών και των συνοδευτικών εγγράφων θα μπορούσε να γίνει άμεσα, ούτως ώστε ακόμη και πριν το τέλος του έτους να έχει ανακηρυχθεί ο προτιμητέος επενδυτής.
Μεγάλο φαβορί είναι η Ιταλική ΤΕΡΝΑ. Στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που έχει τον έλεγχό της εισήλθε τον Αύγουστο η κινεζική State Crid of China Corporation (SCCG), η οποία επίσης συμμετέχει στο διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ.
Οι Κινέζοι έναντι 2,1 δισ. ευρώ είναι πλέον μέτοχοι στο 35% της CDP Reti, η οποία με τη σειρά της ελέγχει το 30% του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή της TERNA.
Μετά την εξέλιξη αυτή, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι είτε το ενδιαφέρον της κινεζικής εταιρείας θα αποσυρθεί υπέρ της TERNA, είτε οι δύο εταιρείες θα καταθέσουν κοινή προσφορά.
Πιθανότερο σενάριο θεωρείται το πρώτο, χωρίς πάντως να αποκλείεται και το δεύτερο, καθώς η ιταλική εταιρεία δείχνει μέχρι στιγμής ότι επιθυμεί διακαώς να αποκτήσει πρόσβαση στο ελληνικό δίκτυο, ως μέρος του στρατηγικού της σχεδιασμού για την επέκτασή της στα δίκτυα ηλεκτρισμού της περιοχής (ΝΑ Ευρώπη, Δυτικά Βαλκάνια).
To δεύτερο φαβορί είναι η βελγική ELIA, ο διαχειριστής του δικτύου υψηλής τάσης του Βελγίου. “Θέλουμε να διευρύνουμε τον ρόλο που διαδραματίζουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μέσω αυτού να ενισχύσουμε τη θέση μας ως leader, σε ό,τι έχει να κάνει με την επίγεια και την υποθαλάσσια μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας», είχε χαρακτηριστικά δηλώσει τον Αύγουστο η εκπρόσωπος της εταιρείας Barbara Verhaegen στην εφημερίδα L’ Echo.
Ισχυρό ωστόσο παραμένει και το ενδιαφέρον του καναδικού fund PSP Investments (σσ: κατέχει το 40% στο Ελευθέριος Βενιζέλος). H τελευταία φαίνεται διατεθειμένη να παραμείνει στο παιχνίδι ως το τέλος, κάτι που είχε επισημάνει και τον Αύγουστο κατά τη συνάντησή του στην Αθήνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Νότη Μηταράκη, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Patrick Charbonneau.

Η ΔΕΗ επενδύει στην... «μικρή ΔΕΗ»


Το δ.σ. της ΔΕΗ στην τελευταία συνεδρίαση του, μεταξύ άλλων αποφάσισε την έγκριση έργων που αφορούν το λιγνιτωρυχείο Κλειδιού στο νομό Φλώρινας.
Συγκεκριμένα ενέκρινε την ανάθεση εργολαβίας για τη διακίνηση οκτώ εκατομμυρίων κυβικών μέτρων αγόνων, όπως και τις τιμές αγοράς για ιδιωτικές εκτάσεις 580 στρεμμάτων, προκειμένου να αναπτυχθεί το ορυχείο.
Οι αποφάσεις αυτές, δείχνουν ότι επιτέλους κάτι αρχίζει να κινείται με το ανενεργό εδώ και χρόνια και προβληματικό ..
ορυχείο. Στην παραγωγή του, όπως και σε αυτή του ορυχείου της Βεύης, είχε στηριχθεί η λειτουργία της πιο σύγχρονης λιγνιτικής μονάδας της ΔΕΗ στη Μελίτη Φλώρινας, η οποία σήμερα υπολειτουργεί λόγω έλλειψης καυσίμου, προς ζημία της ΔΕΗ.
Οι αναθέσεις αυτές όμως, οδηγούν και σε άλλες σκέψεις. Το ορυχείο Κλειδιού, είναι από αυτά που εντάσσονται στη «μικρή ΔΕΗ» και θα προσφερθούν για ιδιωτικοποίηση.
Κανονικά δηλαδή τις επενδύσεις ανάπτυξης θα έπρεπε να τις κάνει αυτός στον οποίο θα περιέλθει η «μικρή ΔΕΗ». Για να ξεκινάει λοιπόν η ΔΕΗ, μετά από αδράνεια δεκαετιών την ανάπτυξη του λιγνιτωρυχείου, παραμονές της αναμενόμενης ιδιωτικοποίησης, το πιθανότερο είναι ότι δεν θεωρεί υλοποιήσιμη την προοπτική πώλησης της «μικρής ΔΕΗ».
Έτσι λοιπόν βάζει μπροστά το νέο έργο ώστε να διασφαλίσει την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης με λιγνίτη για να μη χάσει άλλο χρόνο και μαζί με αυτόν χάνει και οικονομικά από την υπολειτουργία της λιγνιτικής μονάδας με την υψηλότερη απόδοση από όλες τις άλλες.
Και μεταξύ μας, αν και καθυστερημένα, καλά κάνει.


 http://www.euro2day.gr/chameleon/article-blog-chameleon/1252157/h-deh-ependyei-sthn-mikrh-deh.html

Ο Κων. Ζωντανός νέο «αφεντικό» στον ΔΕΔΔΗΕ

Αλλαγή φρουράς στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής ρεύματος, του ΔΕΔΔΗΕ, που είναι θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα, ο κ. Κωνσταντίνος Ζωντανός είναι, σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες του energypress, ο νέος πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, σε αντικατάσταση του κ. Κόλλια. Ο νέος πρόεδρος είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και..
είναι σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ.
Ειδικεύτηκε στις Τηλεπικοινωνίες και ειδικότερα στους φορείς και συστήματα ψηφιακής μετάδοσης από το POLYTECHNIC OF CENTRAL LONDON.
Το 2002 έγινε κάτοχος MBA από το AMERICAN CITY UNIVERSITY. Από το 1980 εργάζεται στο Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος. Ασχολήθηκε με τη Επίβλεψη και Κατασκευή Δικτυακών Έργων. Το 1987 μεταπήδησε στον τομέα Μελετών Αστικών Δικτύων. Από το 1999 έως το 2003 εργάσθηκε στη Διεύθυνση Σχεδιασμού Φορέων και Συστημάτων Πολυπλεξίας, από την οποία πραγματοποιήθηκε και ο σχεδιασμός των τηλεοπτικών μεταδόσεων των Ολυμπιακών Αγώνων 2004. Από το 2007 μέχρι τον Απρίλιο του 2011 εργάσθηκε ως Διευθύνων Σύμβουλος στην ΕΛΛΑΣΚΟΜ Α.Ε., θυγατρική εταιρεία κατασκευών του Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ.

www.energypress.gr

Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2014

Ένα μοναδικό βίντεο για τη Μεγαλόπολη και την ΔΕΗ

Ένα μοναδικό βίντεο θα σας παρουσιάσω σήμερα που έχει σαν θέμα του τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη αλλά και διάφορα τοπία από την ευρύτερη περιοχή. Όλα τα πλάνα συμπεριλαμβάνουν πάντα μέσα μια δραστηριότητα της  ΔΕΗ αλλά και πως η κοινωνία και  η φύση συνυπάρχουν. Η Βασίλης Πηλιχός η αλλιώς Vitas Pi , είναι ο δημιουργός αυτού του καταπληκτικού βίντεο το οποίο χρειάστηκε δουλειά πολλών μηνών για να ολοκληρωθεί. Το βίντεο αυτό θα σας δημιουργήσει ανάμεικτα συναισθήματα και αξίζει να σας πώ ότι και  η μουσική είναι γραμμένη ειδικά για την περίπτωση.

http://kafeneio-megalopolis.gr/?p=14066 

Το χρονοδιάγραμμα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι διαδικασίες για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου οι ιδιώτες προμηθευτές θα μπορούν από τον ερχόμενο Φεβρουάριο να διαμορφώνουν χαμηλότερα και από τη ΔΕΗ τιμολόγια λιανικής πώλησης ρεύματος.
Σύμφωνα με το «Έθνος», αυτό θα είναι εφικτό καθώς θα ξεκινήσουν οι δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας που είναι χαμηλού κόστους και το προνόμιο της παραγωγής έχει μόνο n.. ΔΕΗ. Έτσι σι ιδιώτες προμηθευτές θα..
μπορούν μέσα από καθορισμένη τιμή εκκίνησης να αγοράζουν ενέργεια από λιγνίτη και νερό και στη συνέχεια να διαμορφώνουν ανταγωνιστικά σε σχέση με την κρατική επιχείρηση τιμολόγια για τους καταναλωτές. το σχετικό θεσμικό πλαίσιο ετοιμάζεται αυτήν την περίοδο, για την ακρίβεια βγήκε σε δεύτερη δημόσια διαβούλευση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Την περασμένη εβδομάδα ύστερα από πολύωρη σύσκεψη υπό τον υφυπουργό ΠΕΚΑ Μάκη Παπαγεωργίου και τη συμμετοχή του προέδρου της ΡΑΕ Νίκου Βασιλάκου εξετάστηκαν οι μέχρι τώρα κινήσεις κι έγινε προγραμματισμός των επόμενων βημάτων.
Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες της εφημερίδας, περί τις αρχές Οκτωβρίου η κυβέρνηση θα πάρει το τελικό κείμενο για τον τρόπο διενέργειας δημοπρασιών (ΝΟΜΕ) φθηνής λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ που θα έχει εκπονήσει n ΡΑΕ. Το κείμενο αυτό που θα ορίζει το πώς και σε τι τιμή θα αγοράζουν οι ιδιώτες προμηθευτές χαμηλού κόστους ενέργειας θα σταλεί τον Οκτώβριο στην κυβέρνηση και στη συνέχεια θα πάρει τον δρόμο για τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της EE αλλά και την τρόικα.
Η ΡΑΕ φιλοδοξεί στα τέλη Φεβρουαρίου να αρχίσει η λειτουργία αυτής της πρώτης φάσης, καθώς η αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ (δεύτερη φάση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού), που πραγματικά θα ανοίξει την αγορά ενέργειας προκαλώντας ανταγωνισμό και στην παραγωγή, θα κρατήσει ένα με ενάμιση χρόνο...
Τα επόμενα βήματα της ΡΑΕ, που ενισχύουν την ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού και αφορούν την ευστάθεια του συστήματος και τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος, έπονται το επόμενο τετράμηνο.
Πρόκειται για τη δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών που θα αμείβουν τις μονάδες παραγωγής ρεύματος για το κόστος που δαπανούν, προκειμένου να κρατούν σε ισορροπία το σύστημα ηλεκτρισμού και φυσικά για να μην υπάρξουν τα παλιά φαινόμενα των μπλάκ άουτ.


 http://energypress.gr/news/reuma/To-hronodiagramma-ths-apeleytherwshs-ths-agoras-hlektrikhs-energeias

«Πράσινο φως» από ΔΕΗ στο ΑΣΕΠ για 616 προσλήψεις

Στο Εθνικό Τυπογραφείο σε δύο στάδια οι δύο προκηρύξεις

Το δεύτερο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου ετοιμάζεται να στείλει το ΑΣΕΠ στο Εθνικό Τυπογραφείο τις προκηρύξεις της ΔΕΗ, που αφορούν στην πρόσληψη συνολικά 600 εργαζομένων όλων των βαθμίδων Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
Οι περισσότερες από τις προκηρυγμένες θέσεις ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μάλιστα την Τεχνική ή τα ΙΕΚ. Επίσης από τις συνολικές θέσεις για 272 είναι απαραίτητη η εμπειρία και για 110 δεν
Οι περισσότερες από τις προκηρυγμένες θέσεις ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μάλιστα την Τεχνική ή τα ΙΕΚ. Επίσης από τις συνολικές θέσεις για 272 είναι απαραίτητη η εμπειρία και για 110 δεν είναι
Η μία προκήρυξη αφορά περίπου 16 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στις ειδικότητες Οικονομικών, Διοικητικού και Λογιστικού.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών για τη θέση του ενδιαφέροντός τους, ενώ απαιτείται, μεταξύ άλλων, άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και άριστη γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας (αγγλικής, γαλλικής ή γερμανικής). Η δεύτερη προκήρυξη της ΔΕΗ αφορά κυρίως τεχνικό προσωπικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και ορισμένους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα κεντρικά γραφεία της Επιχείρησης, τη Διεύθυνση Πληροφορικής και άλλες Διευθύνσεις, τα Λιγνιτικά Κέντρα, τις Διευθύνσεις Υδροηλεκτρικής Παραγωγής, τους Ατμοηλεκτρικούς και Τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επιτυχόντες θα τοποθετηθούν σε υπηρεσίες όλης της χώρας, ενώ η πλειονότητα των θέσεων εντοπίζεται στην Κοζάνη, τη Φλώρινα, την Αρκαδία, τη Βέροια και τα Χανιά.
Οι βασικές ειδικότητες αφορούν Τεχνίτες Δικτύων, Τεχνικούς Σταθμών, Ηλεκτρολόγους, Τεχνικούς Ορυχείων, Μηχανοτεχνικούς, Τεχνικούς Εξοπλισμού, Τεχνικούς ΜΕΚ, Χειριστές Μηχανημάτων, Οδηγούς κ.ά.
Το σύνολο της διαδικασίας, από την έκδοση των προκηρύξεων έως και την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων υλοποιείται από το ΑΣΕΠ, ενώ οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων θα έχουν διάρκεια είκοσι ημερών, θα γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του www.asep.gr. και θα ξεκινήσουν -σύμφωνα με πληροφορίες- στα τέλη Σεπτεμβρίου.
 

Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

"Ο κοινός αγώνας και η συστράτευση όλων των εργαζομένων είναι προαπαιτούμενα για να ισχυροποιηθεί η δύναμή μας"

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ:ΣΥΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η κυβέρνηση παρά τα λεγόμενα της, εξακολουθεί να εμπαίζει τον Ελληνικό λαό με ψεύτικες υποσχέσεις περί ανάπτυξης και οριστικού τέλους της λιτότητας.
Το μόνο που βλέπουμε και ζούμε είναι νέα φοροληστρικά μέτρα, νέες απολύσεις και απόλυτη φτωχοποίηση της κοινωνίας μέσα από αντεργατικές, αντικοινωνικές και εξόχως αντιδημοκρατικές πολιτικές.
Εκτός από την οικονομία, η κυβέρνηση ισοπεδώνει κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης, εργασίας και κοινωνικής..
ασφάλειας. Κάθε έννοια Δημοκρατίας.
Απαιτούμε:
  • Την άρση του αντιδημοκρατικού και αντισυνταγματικού μέτρου της επίταξης των εργαζομένων
  • Άμεση κατάργηση των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων.
  • Να μπει τέλος στο ξεπούλημα της Δημόσιας περιουσίας-ΔΕΗ.
  • Να διασφαλιστούν τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ.
Ο κοινός αγώνας και η συστράτευση όλων των εργαζομένων είναι προαπαιτούμενα για να ισχυροποιηθεί η δύναμή μας.
Η ΕΤΕ/ΔΕΗ συμμετέχει στο Συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΓΣΕΕ, το ΕΚΘ και η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014 στο άγαλμα Βενιζέλου στις 18.00 και η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη.
Μπορεί να είμαστε ΕΠΙΤΑΓΜΕΝΟΙ αλλά ΟΧΙ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΙ.
Δίνουμε δυναμικό αγωνιστικό «παρόν» γιατί:
Θέλουμε Εργασία – Ασφάλεια – Δικαιοσύνη και κράτος Πρόνοιας.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ –ΚΗΕ