Τρίτη, 21 Απριλίου 2015

ΔΕΔΔΗΕ: Nέος Πρόεδρος ο Ν. Χατζηαργυρίου

Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι, μετά την εκλογή των έξι νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Μετόχου (ΔΕΗ Α.Ε.), το Δ.Σ., κατά τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 21 Απριλίου 2015 έχει ως εξής:
1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),
2. Σπίγκος Χρήστος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος),
3. Μάργαρης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),
4. Δημητρίου Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος), 
5. Διαμαντής Στέφανος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
6. Κομνηνός Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος) και
7. Μασούρας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος).
Σημειώνεται ότι, η θητεία των εκλεγέντων 6 νέων μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει στις 20 Απριλίου του 2018, ενώ η θητεία..
του μέλους του Δ.Σ. – εκπροσώπου των εργαζομένων λήγει στις 28/5/2016.
Με αφορμή την ανάληψη των νέων καθηκόντων του, ο κ. Νίκος Χατζηαργυρίου δήλωσε: «Εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Κωνσταντίνο Ζωντανό για το σημαντικό έργο που επιτέλεσε κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Μέτοχο της Εταιρίας, τη Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε., που με εμπιστεύτηκε για να συνεχίσω αυτό το έργο.
Προσωπική μου δέσμευση απέναντι στον Μέτοχο αλλά και στην ελληνική κοινωνία είναι, με αποφασιστικότητα, υπευθυνότητα και διαφάνεια, να οδηγήσω τον ΔΕΔΔΗΕ σε μια νέα εποχή ανάπτυξης.
Στη νέα Διοίκηση της Εταιρίας συμμετέχουν άνθρωποι με μεγάλη εμπειρία, αλλά και νέοι ηλικιακά, με σημαντική εξειδικευμένη γνώση. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε το νέο σύγχρονο «πρόσωπο» του ΔΕΔΔΗΕ που θέτει τον Έλληνα καταναλωτή αλλά και τον παραγωγό διασπαρμένων ΑΠΕ στο επίκεντρο της στρατηγικής του.
Δέσμευσή μας αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας και η αποφασιστική μας συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, με παράλληλη μείωση του κόστους ανάπτυξης και λειτουργίας των δικτύων.
Το όραμά μας είναι η μετεξέλιξή του ΔΕΔΔΗΕ σε έναν σύγχρονο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, πρότυπο για την ελληνική αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Το όραμα αυτό θα υλοποιηθεί με την άμεση προώθηση κρίσιμων έργων που θα εκσυγχρονίσουν τεχνολογικά τα συστήματα της Εταιρίας και θα θέσουν τις βάσεις για τη μετάβαση στα Ευφυή Δίκτυα. Η ανάπτυξη των Ευφυών Δικτύων θα συμβάλλει καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών και στην εξοικονόμηση ενέργειας, συνεισφέροντας καινοτόμες λύσεις στην ευρύτερη προσπάθεια για  επιστροφή της ελληνικής οικονομίας στο δρόμο της ανάπτυξης.
Έχοντας πλήρη συναίσθηση των ευθυνών της νέας μου θέσης, δεσμεύομαι να ενισχύσω το ρόλο του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να αποτελέσει η Εταιρία μοχλό ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία αλλά και πυλώνα στήριξης για την κοινωνία σε αυτή την κρίσιμη χρονική περίοδο για τη χώρα μας.».
Βιογραφικό Σημείωμα
Ο κ. Νικόλαος Χατζηαργυρίου γεννήθηκε στην Αθήνα, τον Ιανουάριο 1954.
Αποφοίτησε από την Σχολή Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ το 1976, και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο Master of Science (1979) και Doctor of Philosophy (1982) στο γνωστικό αντικείμενο του Ενεργειακού Ηλεκτρολόγου από το UMIST (University of Manchester Institute of Science and  Τechnology) στην Αγγλία.
Από το 1984 είναι μέλος ΔΕΠ του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, όπου εξελέγη τακτικός Καθηγητής το 1995.
Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος του ΕΜΠ. Εχει ιδρύσει και διευθύνει την Ερευνητική Ομάδα “Smart Research Unit for Electricity (SmartRUE)”. Η Ομάδα έχει πλήθος ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο πεδίο των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, των ΑΠΕ, της Διεσπαρμένης Παραγωγής και των Μικροδικτύων. 
Είναι πρόεδρος και ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας των Smartgrids. Η Τεχνολογική Πλατφόρμα συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους στόχους της Ευρωπαϊκής ερευνητικής δραστηριότητας στον χώρο της Ενέργειας με χρονικό ορίζοντα το 2020 με συμβολή της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας και εθνικών προτεραιοτήτων. Εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα στις εργασίες το European Electricity Grid Initiative (EEGI), το οποίο αποτελεί πρωτοβουλία των Ενεργειακών Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού για την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Έρευνας.
Είναι μέλος της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών.
Από τον Φεβρουάριο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2010 ήταν Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΗ. Από τον Ιούλιο του 2007 έως τον Σεπτέμβριο του 2012 ήταν Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, υπεύθυνος για τις μονοπωλιακές δραστηριότητες της Επιχείρησης (ΓΔ Μεταφοράς και Διανομής), του Διαχειριστή των μη διασυνδεδεμένων νησιών και του ΚΔΕΠ (Κέντρο Ερευνών, Δοκιμών και Προτύπων). Έχει επίσης διατελέσει Πρόεδρος της ΔΕΗ Τηλεπικοινωνίες και Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες από το 2007 έως το 2010.
Έχει ιδρύσει και διατελέσει Πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ηλεκτρισμού  (HELAS) από της ιδρύσεως του το 2007 έως το 2012.
Έχει διατελέσει μέλος της Συγκλήτου του ΕΜΠ και Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ισχύος κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2000-2001 και 2001- 2002.
Έχει διατελέσει για 4 χρόνια Αναπληρωτής Διευθυντής του Ερευνητικού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).
Έχει διατελέσει για 4 χρόνια Διευθυντής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας»
Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) από το 2004 έως το 2005.
Είναι εξέχον μέλος (distinguished member) της διεθνούς επιστημονικής οργάνωσης CIGRE (Conference Internationale des Grands Reseaux Electriques a Haute Tension), για 6 χρόνια μέλος της Επιτροπής Μελέτης SC 38 "System Analysis and Techniques". Έχει διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Μελέτης C6 "Distribution Systems and Dispersed Generation", ''Συστήματα Διανομής και Διεσπαρμένη Παραγωγή'', ήταν μέλος του Τεχνικού της Συμβουλίου, και είναι Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής “Networks of the Future”.
Είναι Fellow Member του IEEE (Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών) (top 1%), μέλος της Power Engineering and Computer Society από το 1980 και μέλος διαφόρων επιτροπών και ομάδων εργασίας του IEEE. Έχει διατελέσει πρόεδρος της Επιτροπής Δυναμικής Ανάλυσης Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (IEEE Power System Dynamic Performance Committee) 2008-2010, γραμματέας την περίοδο 2004-2006, και αντιπρόεδρος την περίοδο 2006-2008.
Έχει συμμετάσχει και συμμετέχει σε περισσότερα από 60 Ερευνητικά Προγράμματα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Ερευνητικά Κέντρα, Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις και Εταιρείες Ηλεκτρολογικού Εξοπλισμού από την Ελλάδα και το εξωτερικό με αντικείμενο την Βέλτιστη Λειτουργία και Έλεγχο των Δικτύων Ηλεκτρικής Ενέργειας, την Διεσπαρμένη Παραγωγή, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα Έξυπνα Δίκτυα, τα Μικροδίκτυα, τα Ηλεκτρικά Οχήματα, κλπ. Στα περισσότερα από τα προγράμματα ήταν επιστημονικός υπεύθυνος της Ελληνικής συμμετοχής ή κύριος ερευνητής. Σε διεθνές επίπεδο έχει συντονίσει τα Ευρωπαϊκά προγράμματα CARE, MORE CARE, RISE και MICROGRIDS, MORE MICROGRIDS και MERGE.
Είναι συγγραφέας του βιβλίου “Microgrids: Architectures and Control”, Wiley & Sons, 2 εκπαιδευτικών βιβλίων και περισσότερων των 180 δημοσιεύσεων σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και 500 δημοσιεύσεων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Υπάρχουν 12775 αναφορές σε δημοσιεύσεις άλλων επιστημόνων στις εργασίες του.

Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

ΚΥΡΙΟΙ του ΥΠΑΠΕΝ και η ηγεσία των Δοικήσεων σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ σταματήστε ΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ των 10 χιλιάδων εργαζομένων!

ΚΥΡΙΟΙ του ΥΠΑΠΕΝ και η ηγεσία των Δοικήσεων σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ σταματήστε ΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ των 10 χιλιάδων εργαζομένων!

Εκρηκτικό είναι το κλίμα στις τάξεις των εργαζομένων στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου ΔΕΗ από την απαράδεκτη και ανεπαρκή στάση που κρατούν οι επικεφαλής των διοικήσεων σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ όπου με διάφορες προφάσεις και λογιστικά τερτίπια αρνούνται να υπογράψουν νέες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Οι απερχόμενοι Πρόεδροι σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, οφείλουν αφενός  να σεβαστούν  τους εργαζόμενους των εταιριών τους που με  θυσίες σε όλα τα επίπεδα (έλλειψη προσωπικού και υλικών, μισθολογικές περικοπές, αντίξοες συνθήκες εργασίας, εργολαβοποίηση) απέδειξαν ότι εκτελούν με κάθε κόστος, άψογα το εργασιακό τους καθήκον και αφετέρου να σεβαστούν τον ιερό  θεσμό των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, που προστατεύεται από το Ελληνικό Σύνταγμα.
Η ΔΑΚΕ/ ΕΤΕ/ ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ καλεί την ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ και τον καινούργιο Πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο της ΔΕΗ, να δώσουν οριστικό τέλος στο θέατρο του παραλόγου και στο επικίνδυνο παιχνίδι της αναβλητικότητας που εφαρμόζεται από τους εντολοδόχους του ξεπουλήματος της ηλεκτρικής ενέργειας και να μην ανεχτούν άλλη σκόπιμη καθυστέρηση.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις κατευθεύνσεις ότι αν δεν υπογραφεί εντός των επόμενων ημερών, η νέα ΣΣΕ στις δύο θυγατρικές εταιρίες του Ομίλου ΔΕΗ, τότε θα παρέμβει με δυναμικό και με αποτελεσματικό τρόπο ώστε να δοθεί αίσιο τέλος στην αναίτια ομηρία χιλιάδων συναδέλφων.

ΚΥΡΙΟΙ του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η ηγεσία των Δοικήσεων σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ σταματήστε ΤΗΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΜΠΑΙΓΜΟ των 10 χιλιάδων εργαζομένων!

                Γραφείο Τύπου ΔΑΚΕ/ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ

ΑΔΜΗΕ/ΔΑΔΥ – Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό δώδεκα (112) ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης
 
1.     Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2.     Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών.. Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
3.     Την υπ' αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.Εγκρ.15/96/179/21457/20-10-2014 Εγκριτική Απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
4.     Την υπ΄αριθμ. 76/2014 Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
5.     Τον Κανονισμό Λειτουργίας ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
6.     Την υπ. αριθ. Πρωτ ΔΑΔΥ/22477/23-12-2014 βεβαίωση εξασφάλισης πιστώσεων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. , όπως τροποποιήθηκε με το υπ΄ αριθμ. 3966/27-03-2015 έγγραφο μας.
7.     Τον Κανονισμό Κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΚΠ/ΔΕΗ).
8.     Το με αριθμ. πρωτ.:3966/27-03-2015 έγγραφό μας.
Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εκατόν δώδεκα (112) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. , που εδρεύει στο νομό Αττικής (για τις ανάγκες αυτής στους Ν. Αττικής Αρκαδίας, Έβρου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης, όπου προκηρύσσονται οι κατωτέρω θέσεις 1
Οι υποψήφιοι της ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών. Οι υποψήφιοι των λοιπών ειδικο- τήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις από 21.04.2015 έως και 30.04.2015, στα γραφεία της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.ΔΥΡΑΧΙΟΥ ΚΑΙ ΚΗΦΙΣΟΥ ΓΩΝΙΑ(ΓΥΑΛΙΝΟ ΚΤΙΡΙΟ)
Την πλήρη προκήρυξη με τα απαιτούμενα προσόντα και τα δικαιολογητικά, καθώς και τη σχετική αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.admie.gr.


Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Η Σ.Σ.Ε. σε ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ στον αέρα

Συν/σες – φοι
Όπως γνωρίζεται μετά την υπογραφή της Σ.Σ.Ε. με την
μητρική ΔΕΗ (27/2/2015) εκκρεμεί η υπογραφή Σ.Σ.Ε. στις θυγατρικές ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ. 
Στο διάστημα αυτό έχει αναπτυχτεί μια άνευ προηγουμένου στα συνδικαλιστικά χρονικά πολεμική από παρατάξεις και συλλόγους ενάντια στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.Αποτελεί δυσάρεστο γεγονός ότι η προσπάθεια διασφάλισης των συμφερόντων όλου του προσωπικού έβγαλε στην δημοσιότητα αντιθέσεις και διαφωνίες απλά και μόνο για την εξυπηρέτηση προσωπικών και συνδικαλιστικών παιχνιδιών που έδωσαν λαβή και όπλα στους συνήθεις συκοφάντες των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ για να επαναλάβουν το χιλιοειπωμένο τροπάριο των «προνομίων».


           Η Ε.ΤΕ./ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ ΚΗΕ που στηρίζεται από ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων στην Επιχείρηση, έχει καταγγείλει σε προηγούμενη ανακοίνωσή της, όλους εκείνους που συνειδητά προσπαθούν να απαξιώσουν την πορεία της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ και του συνδικαλιστικού κινήματος. Όλα αυτά συνιστούν πρόκληση και εξαιρετικά επικίνδυνη προσβολή γιατί θέτουν σε κίνδυνο τα συμφέροντα των εργαζομένων στη Επιχείρηση με τα οποία εμείς δεν παίζουμε.
Σήμερα με έντονη ανησυχία ενάμιση και πλέον μήνα από την υπογραφή της  Σ.Σ.Ε. στην μητρική ΔΕΗ, η ηγεσία των διοικητικών συμβουλίων τόσο στον ΑΔΜΗΕ όσο και στο ΔΕΔΔΗΕ κωλυσιεργούν την υπογραφή Ε.Σ.Σ.Ε.
Ειδικότερα στον ΔΕΔΔΗΕ όπου παραμένει ανοιχτό το φλέγον ζήτημα του επικίνδυνου της κατηγορίας Τ4 με την υπαγωγή της στα βαρεία και ανθυγιεινά όπως αυθαίρετα το δημιούργησε ο προηγούμενος Διευθύνων Σύμβουλος, Γ. Κόλλιας.
Ο τωρινός Διευθύνων Σύμβουλος, Κων/νος Ζωντανός να θυμίσουμε ότι στις 09/01/2015 υπέγραψε πρακτικό στο πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων για την σύναψη της νέας Σ.Σ.Ε. με την ΕΤΕ-Ομίλου/ΔΕΗ, το οποίο σήμερα φαίνεται να έχει ξεχάσει.
Για εμάς αυτός και το διοικητικό συμβούλιο στο οποίο προΐσταται είναι τελείως αφερέγγυοι μετά από όλα όσα προηγήθηκαν στο Δ.Σ. της 16/04/2015 του ΔΕΔΔΗΕ και δυναμιτίζουν την πορεία υπογραφής της Σ.Σ.Ε. και πρέπει επιτέλους να δοθεί άμεσα λύση.
Το νέο Δ.Σ. του Ομίλου ΔΕΗ με λογική και σύνεση οφείλει να αναζητήσει διέξοδο και λύση το συντομότερο δυνατόν για την υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασίας στις δύο θυγατρικές.
Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ γνωρίζουν να υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους.
Το ίδιο θα πράξουμε και τώρα αγωνιστικά, διεκδικητικά, ταξικά.
                     
            Γραφείο Τύπου Ε.ΤΕ./ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ- ΚΗΕ

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Σε «ομηρία» 10.000 εργαζόμενοι σε ΔΕΔΔΗΕ & ΑΔΜΗΕ – Να μπει τέρμα στα «παιχνίδια» διοικήσεων και υπουργείου για τη ΣΣΕ

– Γράφουν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, τους εργαζόμενους και … φεύγουν…

Εδώ και περισσότερο από ένα μήνα οι εργαζόμενοι σε ΔΕΔΔΗΕ
και ΑΔΜΗΕ βρίσκονται κάτω από μια ιδιότυπη ομηρία, «θύματα» μιας θλιβερής διελκυστίνδας ανάμεσα στις διοικήσεις των θυγατρικών του Ομίλου ΔΕΗ.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ μετά από εξαντλητικό διάλογο με τη Διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ υπέγραψε τη νέα ΣΣΕ για τους εργαζομένους στη μητρική εταιρία ενώ παράλληλα βρισκόταν σε επαφή και είχε συμφωνήσει με τις Διοικήσεις των δυο θυγατρικών προκειμένου να υπογραφούν τα αντίστοιχα κείμενα των ΣΣΕ που θα καλύπτουν τους συναδέλφους των ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ.
 
Δυστυχώς, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας βρίσκονται στη..
δυσάρεστη θέση να καταγγείλουν το «θέατρο σκιών» που παίζεται στην πλάτη των 10.000 συναδέλφων μας και των οικογενειών τους.
Ας σταματήσουν τα «παιχνίδια» σ΄ένα τόσο σοβαρό ζήτημα οι επικεφαλείς των δύο θυγατρικών, γιατί όσο και αν είναι σεβαστή η προσωπική τους αγωνία για την επαγγελματική-πολιτική τους αποκατάσταση, άλλο τόσο και περισσότερο επιτακτική είναι η ανάγκη για τη μισθολογική εξασφάλιση των 10.000 εργαζομένων.
 
Ο υπουργός ΠΑΠΕΝ και ο νέος Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ σίγουρα αντιλαμβάνονται τη σημασία της υπογραφής της ΣΣΕ για τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ αλλά χρειάζεται να κινηθούν άμεσα και ουσιαστικά για τη λύση του προβλήματος, παρακάμπτοντας την «ευγένεια» και την πολιτική αβρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται δυο θεσμικά στελέχη με εκ διαμέτρου πολιτικές στοχεύσεις και θέσεις στα ζητήματα της Ενέργειας και τοποθετημένα από την προηγούμενη κυβέρνηση, των μνημονιακών πολιτικών και της κεντρικής επιλογής για την ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΔΕΗ.
 
Οι απερχόμενοι Πρόεδροι των δυο θυγατρικών έχουν ηθική υποχρέωση απέναντι στους εργαζομένους των εταιριών τους να κλείσουν άμεσα το θέμα της ΣΣΕ, σεβόμενοι το ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού στα αποτελέσματα των δυο εταιριών και αναγνωρίζοντας τη σημασία του θεσμού των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων, που προστατεύεται από το Ελληνικό Σύνταγμα.
Ζητάμε να σταματήσει ο εμπαιγμός – Απαιτούμε άμεσα την υπογραφή των ΣΣE.

Τετάρτη, 15 Απριλίου 2015

Επιστρέφει στη ΔΕΗ ο ΔΕΔΔΗΕ

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Ως αντιοικονομικό και αναποτελεσματικό περιγράφει η νέα


διοίκηση της ΔΕΗ το μοντέλο λειτουργίας του ομίλου σε σχέση με τις θυγατρικές του, προαναγγέλλοντας παρεμβάσεις και αλλαγές. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά και πως μπορεί να υπάρξει εκ νέου αναδιάρθρωση της δομής του ομίλου χωρίς να παραβιάζεται το τρίτο ενεργειακό πακέτο, δηλαδή η νομοθεσία της ΕΕ για την ενέργεια;
Σε αντίθεση με τους διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς, όπου το Γ Πακέτο προβλέπει αυστηρές ρήτρες ανεξαρτησίας σε σχέση με τη μητρική εταιρεία (στην περίπτωση που έχουμε υπό τον ίδιο όμιλο την κυριότητα των δικτύων), στα δίκτυα διανομής υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα.

 

Τι σημαίνει αυτό; Ότι για τα δίκτυα μεταφοράς, λόγω και του ρόλου που θα διαδραματίσουν στην ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς, δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ανεξαρτησία του διαχειριστή του δικτύου, που θα καθορίσει την ισότιμη πρόσβαση όλων των παικτών στην αγορά. Αντίθετα στα δίκτυα διανομής αυτό δεν ισχύει και υπάρχει ευελιξία.
Στα καθ΄ημάς, με δεδομένη τη διαφορετική αντίληψη της κυβέρνησης για το τι σημαίνει ισχυρή ΔΕΗ, είναι σίγουρο ότι το προτιμότερο μοντέλο θα ήταν η κατάργηση των θυγατρικών και η επιστροφή στην ενιαία καθετοποιημένη επιχείρηση. Αυτό όμως θα σήμαινε αυτόματα παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σε σχέση με τα δίκτυα μεταφοράς.

 

Έχοντας αυτό υπόψη, η νέα διοίκηση της ΔΕΗ, φαίνεται ότι δεν περιλαμβάνει στο σχεδιασμό της αλλαγές σε σχέση με τον ΑΔΜΗΕ. Δεν ισχύει το ίδιο όμως και για το ΔΕΔΔΗΕ, όπου είναι πολύ πιθανό να δούμε σύντομα πολύ πιο στενές... σχέσεις. Αυτό προϋποθέτει ότι το τεχνικό κομμάτι της εταιρείας, δηλαδή η συντήρηση και επισκευή των δικτύων θα επιστρέψει στη ΔΕΗ και εκτός εταιρείας θα φύγει η διαχείριση του δικτύου διανομής και η διαχείριση του δικτύου των νησιών, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη θυγατρική.
 

Η ενοποιήση θα είναι λειτουργική και θα αφορά σε διάφορες διοικητικές και οικονομικές λειτουργίες ώστε να υπάρξουν οικονομίες κλίμακας. Επίσης θα αρθούν τα εμπόδια στην κινητικότητα του προσωπικού. Ωστόσο θα ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι έχουν γίνει μελέτες και έχουν δαπανηθέι χρήματα για τη δημιουργία της θυγατρικής, οπότε οργανωτικά ο ΔΕΔΔΗΕ θα παραμείνει θυγατρική, μόνο που θα είναι λιγότερο ανεξάρτητη και πιο κοντά στο μητρικό όμιλο.
 

Υπενθυμίζεται τέλος ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είναι από τις υπηρεσίες της ΔΕΗ, που μετρούν περισσότερο στη σχέση της εταιρείας με τους καταναλωτές, αφού η εταιρεία είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και την αποκατάσταση των βλαβών στο δίκτυο διανομής, που φτάνει μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2015

Μέσω… ΔΕΗ, επανέρχεται στο προσκήνιο η εκκρεμότητα για τα «νέα ΑΔΙ»


Καταλύτης πιθανών πρωτοβουλιών εκ μέρους της πολιτείας για το Μηχανισμό Διασφάλισης Ισχύος (και τα περίφημα νέα ΑΔΙ), μια από τις μεγάλες εκκρεμότητες στην ηλεκτρική αγορά, μπορεί να αποδειχθεί η άποψη που φαίνεται να έχει επί το θέματος ο νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης, άνθρωπος που γνωρίζει άριστα το θέμα.
Ερωτηθείς από βουλευτές κατά την πρόσφατη ακρόασή του ενώπιον της Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης της Βουλής και έχοντας δίπλα του τον Υπουργό ΠΑΠΕΝ ..
Παναγιώτη Λαφαζάνη, το νέο «αφεντικό» της ΔΕΗ, τάχθηκε υπέρ της αμοιβής των μονάδων που παρέχουν στο Σύστημα ευελιξία, δηλαδή των μονάδων φυσικού αερίου και των υδροηλεκτρικών, χωρίς βεβαίως να υπεισέλθει σε περεταίρω λεπτομέρειες.
 

Συγκεκριμένα, ο κ. Παναγιωτάκης ανέφερε τα εξής: «Ένα από αυτά που πρέπει να κάνουμε, αν θέλει η ΡΑΕ πραγματικά να είναι αντικειμενική,  - επειδή οι μονάδες αερίου χρειάζονται, επειδή είναι ευέλικτες… Όταν μπαίνουν οι ΑΠΕ το μεσημέρι ή το απόγευμα, μπαίνουν άναρχα και απότομα. Πρέπει να έχεις ευέλικτη παραγωγή, ευέλικτες μονάδες συμβατικές, που είναι του αερίου, ή τα νερά, που δεν τα έχεις όμως πάντοτε, ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται, γιατί ο ηλεκτρισμός είναι ένα προϊόν το οποίο δεν αποθηκεύεται. Ό,τι παράγεις, πρέπει να το καταναλώνεις την ίδια στιγμή. Πρέπει όμως να γίνει μία μελέτη πόσες μονάδες χρειαζόμαστε ώστε πραγματικά εφόσον ο άλλος τη διαθέτει αυτή τη μονάδα του κι εφόσον του ζητάς κάποια στιγμή να βοηθήσει, να αποζημιωθεί».
Υπενθυμίζεται ότι ο Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 αποζημίωνε τις μονάδες για την παροχή επαρκούς ισχύος στο Σύστημα, για τη δυνατότητά τους δηλαδή να εγγυώνται ότι ακόμα και στις πιο απαιτητικές καταστάσεις (λειψυδρία, συννεφιά, άπνοια, τεχνική βλάβη κλπ), το Σύστημα θα μπορούσε να καλύψει τη ζήτηση, να αποφύγει δηλαδή το μπλακ άουτ. Ο Μηχανισμός αυτός αποζημίωνε τις λιγνιτικές μονάδες, τους Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς και τις μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ, καθώς και τις μονάδες φυσικού αερίου των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγών. Το ετήσιο κόστος του Μηχανισμού για το Σύστημα ήταν €570 εκατ. εκ των οποίων η ΔΕΗ εισέπραττε €400 εκατ. και οι ιδιώτες παραγωγοί €170 εκατ.
 

Σημαντικό «ψαλίδι»
Αντίθετα, το νέο σχήμα που είχε καταλήξει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης αλλά και καταρχήν συμφωνίας της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΚΑ και των αρμοδίων οργάνων της Κομισιόν, προέβλεπε σημαντική μείωση που ξεπερνά το 50% για το συνολικό ετήσιο κόστος του Μηχανισμού και αποζημίωση των μονάδων που προσφέρουν ευελιξία και όχι επάρκεια.
Η απαίτηση για ευελιξία είναι μία νέα απαίτηση στη λειτουργία των Συστημάτων ηλεκτρισμού που προκύπτει από την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκών και αιολικών) και την ανάγκη κάλυψης των σημαντικών μεταβολών στην ισχύ του Συστήματος λόγω της λεγόμενης «στοχαστικότητας» των ΑΠΕ, δηλαδή της αδυναμίας ασφαλούς πρόβλεψης για την ενέργεια που μπορούν να αποδώσουν, κυρίως λόγω των καιρικών συνθηκών. Ευελιξία είναι ουσιαστικά η δυνατότητα συστηματικής αύξησης ή μείωσης της παραγωγής με στόχο την παρακολούθηση του καθαρού φορτίου (δηλαδή των διακυμάνσεων των ΑΠΕ), καθώς και η δυνατότητα λειτουργίας στο τεχνικό ελάχιστο κατ’ εντολή του Διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ).
 

Το ανεπίσημα συμφωνημένο μεταξύ Ελλάδας και Κομισιόν σχέδιο προέβλεπε ότι για ένα μεταβατικό στάδιο 10 μηνών (από 1 Ιανουαρίου του 2015 έως 31 Οκτωβρίου 2015) θα εισέπρατταν αποζημίωση ύψους €187 εκατ. για την παροχή ευελιξίας, οι μονάδες φυσικού αερίου και τα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ, καθώς και οι μονάδες φυσικού αερίου των ιδιωτών, με €104 εκατ. να αναλογούν στη ΔΕΗ και €83 εκατ. στους ανεξάρτητους παραγωγούς.  Μετά την παρέλευση του δεκαμήνου θα έμπαινε σε εφαρμογή Μόνιμος Μηχανισμός που θα προέβλεπε τη διενέργεια σχετικών δημοπρασιών.

Μεγάλη καθυστέρηση
Παρότι ωστόσο βρισκόμαστε στις 15 Απριλίου, ούτε η διαδικασία για να τεθεί σε ισχύ ο μεταβατικός μηχανισμός του δεκαμήνου έχει ολοκληρωθεί, ούτε ο σχεδιασμός για τις δημοπρασίες που θα πρέπει να ισχύσουν από 1 Νοεμβρίου έχει ξεκινήσει.
«Μένει να διαφανεί, αν η δεδομένη πλέον συναίνεση και της νέας διοίκησης της ΔΕΗ, λειτουργήσει καταλυτικά προς το ΥΠΑΠΕΝ, ώστε να κλείσει τις γραφειοκρατικές εκκρεμότητες και να τακτοποιήσει ένα σημαντικό θέμα που έχει αφήσει ανοιχτή την αγορά ηλεκτρισμού για περισσότερους από τρεις μήνες, στερώντας τόσο τη ΔΕΗ όσο και τους ιδιώτες από έσοδα που δικαιούνται, αφού και την υπηρεσία παρέχουν και οι καταναλωτές πληρώνουν για αυτήν μέσω των λογαριασμών τους» σχολιάζει, μιλώντας στο energypress, παράγοντας της αγοράς.


 http://energypress.gr/news/meso-dei-epanerhetai-sto-proskinio-i-ekkremotita-gia-ta-nea-adi

Πέμπτη, 2 Απριλίου 2015

Ο Μανώλης Παναγιωτάκης αναλαμβάνει πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος στη ΔΕΗ

Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό ρόλο της ΔΕΗ Α.Ε., τη στρατηγική του Υπουργείου και της Κυβέρνησης για τη διατήρηση και ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της ΔΕΗ και την ανασυγκρότησή της, ανακοίνωσε ..σήμερα τα εξής ονόματα για τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης:
  1. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος προτείνεται ο Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος (Ε.Μ.Π.) και διευθυντικό στέλεχος της ΔΕΗ και του ΔΕΔΗΕ από το 2001. Σήμερα είναι Διευθυντής Οργάνωσης, Εκπαίδευσης και Ασφάλειας Εργασίας. Έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας της ΔΕΗ ΑΕ., με τη διοίκηση ανθρωπίνου δυναμικού καθώς και με μελέτες και κατασκευές του συστήματος μεταφοράς και του δικτύου διανομής της ΔΕΗ.
  2. Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος προτείνεται ο Γούτσος Σταύρος, Επίκουρος Καθηγητής στο τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών στον τομέα Διοίκησης και Οργάνωσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Ο Γούτσος Σταύρος είναι μαθηματικός και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο «Συστήματα Ελέγχου και Ρύθμισης Δημόσιων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα».
Για μέλη του ΔΣ προτείνονται επίσης οι:
  1. Ανδριώτης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός (ΑΠΘ). Εμπειρία άνω των 40 ετών, σε μελέτες σκοπιμότητας, τεχνικές μελέτες, επίβλεψη, συμβατική διαχείριση και στη διοίκηση υλοποίησης μεγάλων και μικρών υδροηλεκτρικών έργων της ΔΕΗ, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου για Υδροηλεκτρικά και Υδραυλικά Έργα. Εμπειρία λειτουργιών διοίκησης ΔΕΗ (Μέλος ΑΣΚΕ/ΔΕΗ)
  2. Παπαγεωργίου Χρήστος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός (ΕΜΠ), τέως Διευθυντής της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας από το 2000 έως το 2006 και Διευθυντής της Ομάδας Έργου Ανάπτυξης Ορυχείων μέχρι το 2010. Απασχολήθηκε στη διάνοιξη, λειτουργία και ανάπτυξη του ορυχείου Νοτίου Πεδίου, ενός από τα μεγαλύτερα στον κόσμο.
  3. Πραματιώτης Παναγιώτης, πτυχιούχος Φυσικός, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στον Τομέα Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων του Πανεπιστημίου της Αθήνας και μεταδιδακτορικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών (1991 – 1996). Από το 1997 ως το 1999 άσκησε ελεύθερο επάγγελμα. Από το 2000 έως το 2009 στέλεχος της ΜΟΔ ΑΕ. Από τον Μάιο του 2009 μέχρι σήμερα είναι προϊστάμενος του Τομέα Εφαρμογών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας της ΜΟΔ ΑΕ.

Αυθαίρετες ενέργειες από τη Διεύθυνση Περιοχής Κορίνθου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ από την ΤΔΕ/ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:

Η διοίκηση της Περιοχής συρικνώνει τα συνεργεία βλαβών δημιουργώντας συνθήκες ανασφάλειας στην τοπική κοινωνία, στον εμπορικό κόσμο της πόλης και στα νοικοκυριά αφού μόνο δύο τεχνίτες του ΔΕΔΔΗΕ καλούνται να καλύψουν πέντε δήμους ενός μεγάλου γεωγραφικά και πληθυσμιακά νομού!

 Διαβάστε την σχετική ανακοίνωση από τους Τεχνίτες της ΔΕΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ:
Σε μία εποχή όπου οι εργαζόμενοι και οι πολίτες-καταναλωτές
βάλλονται από παντού η διεύθυνση της Περιοχής Κορίνθου, αγνοώντας το υπηρεσιακό της καθήκον και χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν της τους προβληματισμούς των εργαζομένων ώστε να εξασφαλίζει καλύτερους όρους και συνθήκες εργασίας αλλά και αξιόπιστη τροφοδοσία των πελατών αποφάσισε αυθαίρετα να μειώσει τα άτομα που..
απαρτίζουν τα συνεργεία αποκατάστασης βλαβών δημιουργώντας κενά στην ορθή επάνδρωση τους.


Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την σωματική και πνευματική κόπωση των εργαζομένων από την εντατικοποίηση της εργασίας , η οποία σε συνδυασμό με την εξαντλητική οδήγηση θέτει σε κίνδυνο τη σωματική μας ακεραιότητα. (Σας ενημερώνουμε ότι στο παρελθόν έχουν συμβεί στην Περιοχή μας θανατηφόρα ατυχήματα). Επίσης οι αποκαταστάσεις βλαβών και η ανταπόκριση μας σε αναγγελίες πυρκαγιών, πτώσεις αγωγών και γενικά επικινδύνων καταστάσεων για τους πολίτες δεν θα είναι άμεσες και αποτελεσματικές αφού ένα συνεργείο αποτελούμενο από δύο τεχνίτες καλείται να καλύψει μία Περιοχή στα διοικητικά όρια 5 Δήμων (Κορινθίων, Λουτρακίου-Αγίων Θεοδώρων, Μεγαρέων, Βέλου- Βόχας και Νεμέας) με αρνητικές επιπτώσεις τόσο στο κοινωνικό σύνολο (εμπόρους, επιχειρηματίες, νοικοκυριά) όσο και στην αξιοπιστία της Επιχείρησης ως προς την παρεχόμενη ενέργεια. Έτσι λοιπόν εμείς οι εργαζόμενοι Τεχνικοί της Περιοχής Κορίνθου δεν πρόκειται να αποδεχτούμε και να συμφωνήσουμε καμία περικοπή προσωπικού από την λειτουργία του Δικτύου αλλά και στη δημιουργία από τη Διεύθυνση της Περιοχής Κορίνθου κλίματος ανασφάλειας και αβεβαιότητας στους εργαζόμενους και καταναλωτές.
                  
   ΤΔΕ/ΕΤΕ-ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ/ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Κέρδη 96 εκατ. ευρώ για τον ΑΔΜΗΕ το 2014

Μια ανάσα από τα 100 εκατ. ευρώ έφτασαν τα κέρδη προ φόρων
του ΑΔΜΗΕ για το 2014, τα οποία θα γίνουν και επισήμως γνωστά σήμερα μαζί με εκείνα του ομίλου της ΔΕΗ.
Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων του ΑΔΜΗΕ ανήλθαν πέρυσι σε 96 εκατ. ευρώ έναντι 74,7 εκατ. ευρώ το 2013, και μόλις 36,5 εκατ. το 2012. Πρόκειται για αύξηση 28,5% έναντι της περυσινής χρονιάς και… 163% έναντι του 2012.
Σε επίπεδο κερδοφορίας μετά από φόρους, η περυσινή χρονιά έκλεισε με 70 εκατ. ευρώ για τον ΑΔΜΗΕ, έναντι 55,9 εκατ. ευρώ το 2013 και 26,3 εκατ. ευρώ το 2012. 
 
Μιλάμε και εδώ για .. αύξηση 25% και 166% αντίστοιχα. Ανοδικά κινήθηκαν πέρυσι και οι επενδύσεις του διαχειριστή, αφού από περίπου 60 εκατ. ευρώ ετησίως στα προηγούμενα χρόνια, έφτασαν πέρυσι στα 130 εκατ. ευρώ, με προοπτική να ανέλθουν στα 185 εκατ. ευρώ το 2015, στα 230 εκατ. ευρώ το 2016 και στα 340 εκατ. ευρώ το 2017.  Συνολικά και με βάση και το αναθεωρμημένο πρόγραμμα του διαχειριστή, προβλέπονται για την επόμενη δεκαετία επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ σε έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Το κέντρο βάρους του σχεδιασμού τοποθετείται στην περιφέρεια.