Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2015

Αμερικανικό μοντέλο για τον ΑΔΜΗΕ

http://s.kathimerini.gr/resources/2015-09/katalipsi-stis-egkatastaseis-tou-admie-dei-thumb-large.jpg 
Παραμονή των παγίων του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) στη ΔΕΗ και παράλληλη απόσχιση των δραστηριοτήτων της θυγατρικής της, που συνδέονται με τον ανταγωνισμό, προβλέπει το σχέδιο που κατέθεσε η ελληνική πλευρά στους θεσμούς ως εναλλακτικό ισοδύναμο μέτρο στην ιδιωτικοποίηση που προβλέπει η συμφωνία με τους εταίρους. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει το σχέδιο αυτό στη
χρηματοδότηση των επενδύσεων για την ενίσχυση του συστήματος, θέμα που αντιμετωπίζεται από τους εταίρους ως κομβικής σημασίας. Το σχέδιο που παρουσιάζει σήμερα η «Κ» εφαρμόζεται ήδη εδώ και δύο δεκαετίες σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ και έχει θεωρηθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικό και διαφανές σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς και τη ..λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
 
ΛΑΓΗΕ
Οχημα για την επίτευξη αυτού του σχεδίου θα αποτελέσει ο σημερινός Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). Η εταιρεία δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με τη ΔΕΗ καθώς ανήκει 100% στο ελληνικό Δημόσιο, στοιχείο που διασφαλίζει πλήρως την απαίτηση της ευρωπαϊκής εταιρείας για απεξάρτηση του Διαχειριστή του Συστήματος από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρισμού. Στις δραστηριότητες του ΛΑΓΗΕ σήμερα περιλαμβάνεται η ημερήσια λειτουργία και εκκαθάριση αγοράς, η διοργάνωση δημοπρασιών μείωσης αερίων του θερμοκηπίου και η κατάρτιση σχεδίου για την αποζημίωση των έμμεσων δαπανών για τη διαρροή άνθρακα στους δικαιούχους (ενεργοβόρες βιομηχανίες). Ο ΛΑΓΗΕ θα μετεξελιχθεί σε Διαχειριστή του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και στη νέα εταιρεία που θα προκύψει θα μεταφερθεί, με τη διαδικασία της απόσχισης από τον υφιστάμενο ΑΔΜΗΕ, το Κέντρο Κατανομής Φορτίου του Αγ. Στεφάνου, το οποίο επηρεάζει τον ανταγωνισμό καθώς ελέγχει την κατανομή των μονάδων παραγωγής.

Ο «νέος ΛΑΓΗΕ» θα μετονομαστεί σε «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» και θα έχει αρχικά την τρέχουσα ιδιοκτησιακή δομή η οποία είναι 100% στο ελληνικό Δημόσιο, αλλά με διατήρηση της δυνατότητας να μεταφέρει έως και 49% του μετοχικού κεφαλαίου στον ιδιωτικό τομέα. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας προτείνεται να είναι 9μελές. Αρχικά όλα τα μέλη θα διορίζονται από το ελληνικό Δημόσιο, αλλά μετά τη μεταβίβαση του 49% των μετοχών σε τρίτους ιδιώτες, το ελληνικό Δημόσιο θα διορίζει 5 μέλη, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, και ο ιδιωτικός τομέας τα άλλα 4 μέλη. Το σχέδιο προβλέπει δυναμική μετεξέλιξη του νέου Διαχειριστή και εταιρεία (θυγατρική) με δραστηριότητα στις συναλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας στα Βαλκάνια. Τα έσοδα για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του νέου Διαχειριστή Συστήματος, σύμφωνα με το σχέδιο που έχει καταρτίσει η ΔΕΗ, θα προέλθουν από τα αντίστοιχα τέλη που επιβάλλονται σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά (παραγωγοί, έμποροι και προμηθευτές).

Ο σημερινός ΑΔΜΗΕ θα παραμείνει 100% θυγατρική της ΔΕΗ με αρμοδιότητα τη συντήρηση και ανάπτυξη του δικτύου, όπως και τις κατασκευές των έργων.

 
Εσοδα
Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του υφιστάμενου ΑΔΜΗΕ που θα έχει αποχωριστεί το Κέντρο Κατανομής του Αγ. Στεφάνου θα παραμείνει ως έχει σήμερα, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία του από τη ΔΕΗ. Τα έσοδα για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του ΑΔΜΗΕ (θυγατρικής ΔΕΗ) θα παραμείνουν υπό το ισχύον πλαίσιο της επιβολής τέλους έναντι πρόσβασης τρίτων. Ολες οι επενδύσεις που σχετίζονται με τη στρατηγική ανάπτυξης του συστήματος μεταφοράς θα αποφασίζονται από τον νέο Διαχειριστή, ενώ η υλοποίησή τους θα γίνεται από τον ΑΔΜΗΕ.

Η απαιτούμενη χρηματοδότηση των επενδύσεων θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια καθώς και από εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών και ξένων τραπεζών. Το σχέδιο επισημαίνει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στη χρηματοδότηση των επενδύσεων του ΑΔΜΗΕ, η οποία, όπως επισημαίνεται, καλύπτει το 50% των απαιτούμενων ποσοτήτων για μεγάλες επενδύσεις μέσω μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, με πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Αναφέρει μάλιστα το πιο πρόσφατο παράδειγμα της έγκρισης χρηματοδότησης έως και 50% του κόστους για την α΄ φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων. Για όλα τα μεγάλα στρατηγικά έργα, όπως για παράδειγμα τη διασύνδεση της Κρήτης, το σχέδιο αναφέρεται στην αξιοποίηση πολλών και διαφορετικών χρηματοδοτικών μέσων. Ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να προκριθεί η πιθανή εμπλοκή τρίτων, στρατηγικές συνεργασίες, προγράμματα BOT ακόμη και είσοδος στο Χρηματιστήριο όταν υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες. Ο ΑΔΜΗΕ, αναφέρει το σχέδιο, έχει ήδη ένα λεπτομερές επιχειρηματικό πλάνο με τις απαιτούμενες χρηματοδοτήσεις και την ανάλυση ταμειακών ροών.
 

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ - ΔΕΗ:ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ


Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αιμοδοσίας  της
Ε.ΤΕ/ΔΕΗ καλεί τους συναδέλφους,
           να αφιερώσουν για  άλλη μία φορά 10 λεπτά από τον ελεύθερο χρόνο τους, δίνοντας αίμα,
       και σώζοντας την ίδια στιγμή την ζωή ενός συνανθρώπου μας, συμμετέχοντας  στις  
Εθελοντικές Αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται στις κάτωθι περιοχές και ώρες.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2015 :
 
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ                                   10.00-13.30 π.μ
ΔΕΥΤΕΡΑ   7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
   ΠΕΡΙΟΧΗ  ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                      08.00-12.00 π.μ
             
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ  ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ  17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2015
ΠΡΩΙ                      ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄              08.00-14.00 π.μ.
   ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ               08.00-14.00 π.μ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ   2015
ΠΡΩΙ                             ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄               08.00-14.00 π.μ.
ΟΡΥΧΕΙΑ ΨΑΘΙΟΥ                       08.00-14.00 π.μ.
ΤΟ ΑΙΜΑ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ,

   ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ - ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ 

    ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ   

   ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ


 ΣΑΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ


                            ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            
ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                        ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ  

Κυριακή, 30 Αυγούστου 2015

Η ΔΕΗ δεν εξετάζει την πώληση μονάδων παραγωγής ενέργειας

Με αφορμή δημοσιεύματα στον τύπο, η ΔΕΗ τονίζει ότι πράγματι
αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της όπως άλλωστε επισήμανε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της,  κος Μανόλης Παναγιωτάκης, κατά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του Α’ εξαμήνου 2015. Η αναπροσαρμογή της στρατηγικής της ΔΕΗ υπαγορεύεται από τις σοβαρές  εξελίξεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε. και οι οποίες επισπεύδονται στη χώρα μας βάσει των όσων περιλαμβάνονται στη.. δανειακή σύμβαση.

Στο πλαίσιο αυτό έχει γίνει επεξεργασία ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου για τον ΑΔΜΗΕ , το οποίο έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση στους θεσμούς, και σύμφωνα  με το οποίο, τα πάγια παραμένουν στη ΔΕΗ, κάτι που είναι αναγκαίο. Παράλληλα η ΔΕΗ επεξεργάζεται σχέδια για τη συνολική στρατηγική και προτάσεις για όλα τα υπόλοιπα θέματα του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, και σε κάθε περίπτωση μεταξύ αυτών των εναλλακτικών σχεδίων δεν περιλαμβάνεται η πώληση μονάδων καθώς, εκτός των άλλων, αυτό δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη.


                                                           ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

3.400 περιστατικά ρευματοκλοπών στο α’ 6μηνο του 2015 - Συνεχίζει τους ελέγχους ο ΔΕΔΔΗΕ

Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι τακτικοί και έκτακτοι
έλεγχοι από τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας όλων των καταναλωτών. Με αφορμή τη συνεχιζόμενη πρακτική παραβιάσεων μετρητών και παράνομων συνδέσεων, ο ΔΕΔΔΗΕ προειδοποιεί για μια ακόμη φορά πως τέτοιου είδους ενέργειες εγκυμονούν πολύ σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία των πολιτών, ενώ συνιστούν αδικήματα που διώκονται ποινικά.

Το σύνολο των ρευματοκλοπών για το α' εξάμηνο του 2015 ανέρχεται σε περίπου 3.400 περιστατικά, ενώ, απολογιστικά για το.. 2014, ο αριθμός αυτός έφτασε τις 6.650 περιπτώσεις. Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστωμένων ρευματοκλοπών, υποβάλλονται μηνύσεις, τονίζει ο ΔΕΔΔΗΕ.
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι στο σύνολο των περίπου 8 εκατ. μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε πανελλήνια κλίμακα, προβλέπεται να εντατικοποιηθούν και καλεί όλους τους καταναλωτές να καταγγείλουν οποιαδήποτε παρέμβαση διαπιστώσουν στους μετρητές τους, με κύριο στόχο τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των πολιτών και τη διαφύλαξη των νομίμων συμφερόντων του.
Επιπλέον τονίζεται ότι, σε περιπτώσεις υποτροπής των υπόψη παραβατικών συμπεριφορών, θα επιβάλλονται πολύ αυστηρές κυρώσεις. Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος και η σφράγιση των μετρητών γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και σε όλους τους καταναλωτές από τα εξουσιοδοτημένα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ που είναι και τα μοναδικά που έχουν δικαίωμα επέμβασης σε αυτούς.
 
http://energypress.gr/news/3400-peristatika-reymatoklopon-sto-6mino-toy-2015-synehizei-toys-eleghoys-o-deddie

Στα 105 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη α' εξαμήνου του 2015 της ΔΕΗ


Κατά 79,7 εκατ. ευρώ (2,8%) αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της

Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού στο α' εξάμηνο του τρέχοντος έτους, φτάνοντας τα 2.913,3 εκατ., έναντι 2.833,6 εκατ. στο α΄ εξάμηνο 2014.
Αντίστοιχα, ανοδικά κινήθηκαν και τα έσοδα της Επιχείρησης από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία άγγιξαν τα 2.828,1 εκατ. το α' 6μηνο 2015, αντί 2.746,8 εκατ. το αντίστοιχο 6μηνο 2014, σημειώνοντας αύξηση της τάξης των 81,3 εκατ. ή 3%.
Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τα οικονομικά στοιχεία της Επιχείρησης, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το εξεταζόμενο διάστημα αυξήθηκαν κατά 93,1 εκατ. (17%) σε σχέση με το α΄ εξάμηνο 2014, με το περιθώριο..
EBITDA να διαμορφώνεται σε 22%, έναντι 19,3%.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων το α΄ εξάμηνο του 2015 έναντι του α΄ εξαμήνου του 2014 είναι μεγαλύτερη, αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2014 περιλαμβάνεται εφάπαξ θετική επίπτωση ύψους 23,2 εκατ. από την αναδρομική εφαρμογή της έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου για το δεύτερο εξάμηνο του 2013.
Επιπλέον, στο ΕΒΙΤDA του α΄ εξαμήνου 2014 περιλαμβάνεται και μία θετική επίπτωση από την ανάκτηση, μετά από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποσού ύψους 17,4 εκατ. ως κρατικής ενίσχυσης προς την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2007 έως τον Μάρτιο 2008. Επιπρόσθετα, για τον ίδιο λόγο, τα προ φόρων κέρδη του α΄ εξαμήνου 2014 ήταν αυξημένα επιπλέον κατά 3,9 εκατ. που αντιστοιχούσαν στους αναλογούντες πιστωτικούς τόκους. Η τελευταία αυτή θετική επίπτωση αντιστράφηκε στο γ΄ τρίμηνο του 2014 σε συνέχεια της ακύρωσης από το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της σχετικής Απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ΔΕΗ άσκησε αναίρεση κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου και αναμένεται ο ορισμός δικασίμου.
Αντίθετα, τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2014 είχαν επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη ύψους 48,3 εκατ. για κάλυψη του ελλείμματος που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 50% των 96,6 εκατ. που έχουν επιμερισθεί, βάσει απόφασης της ΡΑΕ, από το ΛΑΓΗΕ στη ΔΕΗ για την κάλυψη του προαναφερθέντος ελλείμματος.
Τέλος, επισημαίνεται ότι οι προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες του α’ εξαμήνου 2014 είχαν μειωθεί με το ποσό των 68,3 εκατ., που αφορούσε σωρευμένες προκαταβολές πελατών οι οποίες αντιστοιχούσαν στη..

Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

ΔΕΗ: Χωρίς πάγιο για ένα χρόνο οι καλοπληρωτές πελάτες

Μπόνους για τους καλοπληρωτές που περιλαμβάνει μειώσεις στα

τιμολόγια, με απαλλαγή της καταβολής του παγίου για ένα χρόνο, ανακοινώνει σήμερα η ΔΕΗ.
Σε μια προσπάθεια να ανακόψει το μεγάλο κύμα των ανεξόφλητων λογαριασμών που συνεχώς αυξάνεται, η επιχείρηση αποφάσισε να δώσει κίνητρα στους συνεπείς καταναλωτές, κυρίως τα νοικοκυριά, (χαμηλή τάση), απαλλάσσοντας τους εντελώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, από την καταβολή του παγίου για τον επόμενο χρόνο.
Το πρόγραμμα θα λειτουργεί ως εξής : Αν ένας καταναλωτής..
εξοφλήσει εμπρόθεσμα όλους τους λογαριασμούς της ΔΕΗ το 2015, τότε θα απαλλαγεί από το πάγιο για όλο το 2016. Αν αντίστοιχα εξοφλήσει εμπρόθεσμα και τους λογαριασμούς της ΔΕΗ το 2016, θα απαλλαγεί της καταβολής του παγίου για το 2017.
Σύμφωνα με πληροφορίες το μέτρο θα αφορά μικρές, μεσαίες αλλά και μεγάλες καταναλώσεις, ενώ κάποιες κατηγορίες θα εξαιρεθούν (πχ οι υπάλληλοι της ΔΕΗ που ούτως ή άλλως απολαμβάνουν ειδικό μειωμένο τιμολόγιο). Η βασική προϋπόθεση ένταξης στο μέτρο είναι η εμπρόθεσμη πληρωμή (μέσω πάγιας εντολής ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο).
Σε κάθε όμως περίπτωση, προκειμένου το κίνητρο να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να συγκρατήσει την αύξηση του κύματος των ανεξόφλητων λογαριασμών ύψους 2 δισ. ευρώ, θα πρέπει η έκπτωση να είναι σημαντική.
Το ερώτημα είναι κατά πόσο αρκεί η απαλλαγή του παγίου από μόνη της προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος. Στις μονοφασικές παροχές το πάγιο ανέρχεται σήμερα σε 1,52 ευρώ το τετράμηνο, στις τριφασικές σε 4,80 ευρώ το τετράμηνο. Όσο για το πάγιο με χρονοχρέωση ανέρχεται σε 2 ευρώ / τετράμηνο.
Ταυτόχρονα, μαζί με τα κίνητρα επιβράβευσης στους καλοπληρωτές δεν αποκλείεται να ανακοινωθούν και αντικίνητρα για τους κακοπληρωτές, ιδιαίτερα όσους έχουν την οικονομική δυνατότητα αλλά δεν πληρώνουν το λογαριασμό. Η κατηγορία των εύπορων μπαταξήδων έχει μπει στο στόχαστρο της ΔΕΗ, και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν εντοπίσει πολλά λαβράκια. Από πολυτελή βίλα 500 τμ στη Νέα Ερυθραία με πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων, ο ιδιοκτήτης της οποίας όμως πληρώνει Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, μέχρι καταναλωτή μέλος γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας που για βίλα στο Παλαιό Ψυχικό χρωστά 20.000 ευρώ για πάνω από χρόνο.
Παράλληλα με το μπόνους επιβράβευσης στους καλοπληρωτές, η ΔΕΗ θα ανακοινώσει σήμερα και μειώσεις στα επαγγελματικά και εμπορικά της τιμολόγια. Τόσο η μείωση του παγίου, όσο και η μείωση στα επαγγελματικά και εμπορικά τιμολόγια αποσκοπούν και στη συγκράτηση του πελατολογίου τους προκειμένου να μη «μετακομίσει» σε ανταγωνιστές. Διότι το τελευταίο διάστημα καταγράφονται αρκετές «διαρροές» προς τους ιδιώτες παρόχους .
Η πρόταση τόσο για τη μείωση του παγίου, όσο και για τη μείωση των επαγγελματικών τιμολογίων, θα ανακοινωθεί αμέσως μόλις εγκριθεί από το σημερινό διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.


 http://energypress.gr/news/reuma

Κυριακή, 16 Αυγούστου 2015

Ξεκίνησαν οι διορθώσεις στον ΔΕΔΔΗΕ για το πρόγραμμα καταπολέμησης της ανθρωπιστικής κρίσης

Από σήμερα ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά θα μπορούν οι δικαιούχοι του προγράμματος για την
καταπολέμηση της Ανθρωπιστικής Κρίσης και συγκεκριμένα για το δωρεάν ρεύμα να κάνουν τις διορθώσεις στον αριθμό παροχής ρεύματος εφόσον τον έχουν καταχωρήσει στην αίτηση λάθος.
Από σήμερα, 13 Αυγούστου, οι δικαιούχοι της δωρεάν επανασύνδεσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, που είχαν δηλώσει λανθασμένο αριθμό παροχής, θα μπορούν να απευθύνονται για διορθώσεις στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου..
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, το αίτημά τους θα μπορεί να υποβληθεί είτε τηλεφωνικά, στον αριθμό 11500, που είναι το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ, είτε με μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση info@deddie.gr.
Πρόκειται για τους ωφελούμενους του προγράμματος αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, οι οποίοι από λάθος, βρέθηκε να έχουν δηλώσει διαφορετικό αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος από τον σωστό και για λάβουν τη βοήθεια του προγράμματος πρέπει να προβούν στην απαραίτητη διόρθωση. Υπενθυμίζεται ότι μέσω του προγράμματος για δωρεάν παροχή 1200 Kwh ανά τετράμηνο σε άπορους, υπολογίζεται ότι θα ωφεληθούν 89.228 νοικοκυριά, αριθμός που αντιστοιχεί σε 212.216 άτομα.

Πρόσβαση σε φθηνή παραγωγή ενέργειας αποκτούν ανεξάρτητες εταιρείες


Πρόσβαση σε φθηνή παραγωγή ενέργειας αποκτούν ανεξάρτητες εταιρείες
Aνοίγει το παιχνίδι στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι ανεξάρτητες εταιρείες θα μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στη φθηνή ηλεκτροπαραγωγή και να διαμορφώσουν ένα «καλάθι τιμών», ικανό να ανταγωνιστεί ευθέως τη ΔΕΗ.
Το καθοριστικό βήμα γίνεται με τις δημοπρασίες του 25% της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από τα εργοστάσια της ΔΕΗ, στο πρότυπο του γαλλικού μοντέλου ΝΟΜΕ. Η εφαρμογή του μέτρου, το οποίο εκκρεμεί εδώ και περίπου ένα χρόνο, προβλέπεται στο τρίτο Μνημόνιο με πολύ αυστηρά χρονοδιαγράμματα, ακόμα και με «ποινές», αν δεν υλοποιηθεί:

• Tον Σεπτέμβριο οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τον σχεδιασμό των δημοπρασιών κατά τρόπο που να μειώνουν σε πρώτη φάση κατά 25% το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική και τη χονδρική αγορά με οριακές τιμές που καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα συμμορφώνονται με τους κανόνες της Ε.Ε.
•  Αν ως τα τέλη Οκτωβρίου δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Κομισιόν, τότε η κυβέρνηση θα πρέπει να συμφωνήσει με τους θεσμούς διαρθρωτικά μέτρα, τα οποία θα εγκριθούν αμέσως και θα οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα τόσον όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα όσο και στο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ, το οποίο ως το 2020 θα πρέπει να έχει μειωθεί στο 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή εισάγεται στην Ελλάδα. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα μπορεί να επιβάλει πρόστιμο στη ΔΕΗ από 5% ως 10% του ετήσιου τζίρου της.
Παρότι το κείμενο του μνημονίου δεν κατονομάζει τα ισοδύναμα «διαρθρωτικά μέτρα», αυτά δεν μπορεί να είναι άλλα παρά η πώληση μονάδων της ΔΕΗ ή της λεγόμενης «μικρής ΔΕΗ», εξέλιξη που με κάθε τρόπο επιδιώκει να αποφύγει η κυβέρνηση.
Κλειστή αγορά
Η λιανική αγορά ηλεκτρισμού παραμένει στην πράξη κλειστή, παρότι θεωρητικά έχει απελευθερωθεί εδώ και χρόνια. Το μερίδιο της ΔΕΗ σήμερα ξεπερνά το 90%, επειδή οι ιδιωτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο δεν έχουν πρόσβαση σε φθηνή ηλεκτροπαραγωγή, η οποία παράγεται από τον εγχώριο λιγνίτη και τα υδροηλεκτρικά, προνόμιο μόνον της ΔΕΗ. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση τρίτων στον λιγνίτη και τα νερά, όπως χρόνια τώρα επιτάσσουν οι σχετικοί ευρωπαϊκοί κανονισμοί, η ελληνική πλευρά είχε υιοθετήσει το γαλλικό μοντέλο «ΝΟΜΕ», που προβλέπει τις δημοπρασίες ποσοτήτων ηλεκτρισμού από τα αντίστοιχα εργοστάσια της ΔΕΗ. Η εφαρμογή του ΝΟΜΕ, που σύμφωνα με τον σχεδιασμό της προηγούμενης κυβέρνησης επρόκειτο να ξεκινήσει από τις αρχές του χρόνου «πάγωσε» εξ αιτίας των εκλογών, ενώ επί θητείας του κ. Παναγιώτη Λαφαζάνη στο υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης έμεινε στο συρτάρι το όλο σχέδιο που είχε εκπονήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς ο τέως υπουργός διαφωνούσε με τις δημοπρασίες.
Η τότε πρόταση της ΡΑΕ, η οποία όπως όλα δείχνουν θα αποτελέσει τον κορμό των νέων ρυθμίσεων, δεδομένου ότι είχε διαμορφωθεί σε συνεργασία με τους εκπροσώπους της Κομισιόν, προέβλεπε ότι συμμετοχή στους διαγωνισμούς θα έχουν αποκλειστικά οι εταιρείες προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θα την μεταπωλούν σε τελικούς καταναλωτές.
Η προοπτική του ανοίγματος της αγοράς είχε ήδη κινητοποιήσει ανεξάρτητες ενεργειακές εταιρείες όπως η ELPEDISON (μεικτή εταιρεία των ΕΛΠΕ και της ιταλικής Edison), την Protergia του ομίλου Μυτιληναίου, την «Ηρων», τη «Volterra» κ.ά. Συνολικά 20 εταιρείες είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό μητρώο προμηθευτών ηλεκτρισμού του Λειτουργού της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μέχρι σήμερα όμως η παρουσία τους στη λιανική αγορά γίνεται με περιορισμένο αριθμό πελατολογίου και μικρές ποσότητες πωλούμενης ενέργειας, Η πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια με ανταγωνιστικούς όρους μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα του παιχνιδιού και είναι πιθανόν στο άμεσο μέλλον να οδηγήσει στη δραστηριοποίηση και άλλων εταιρειών.
Δημοπρασίες
Το «αγκάθι» στις δημοπρασίες είναι οι τιμές εκκίνησης, με τη ΔΕΗ να θέτει ως βασική προϋπόθεση οι τιμές που θα διαμορφώνονται να καλύπτουν το κόστος συν ένα εύλογο κέρδος και η δημοπρατούμενη ηλεκτρική ενέργεια να διατίθεται στους τελικούς καταναλωτές όλων των κατηγοριών (οικιακοί επαγγελματικοί, βιομηχανικοί, μέση και χαμηλή τάση).
Το μνημόνιο αναφέρει ότι οι οριακές τιμές θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της Ε.Ε.
Σε περίπτωση πάντως που οι νέες ηγεσίες της ΡΑΕ, του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και της ΔΕΗ δεν συναινέσουν με το σχέδιο ΝΟΜΕ, τότε είναι φανερό ότι η Κομισιόν θα επιμείνει σε άλλα μέτρα, όπως η πώληση μονάδων ή της «μικρής ΔΕΗ». Πρόκειται για το σχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης κατά του οποίου είχαν αντιδράσεις έντονα οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ όπως και η τότε αξιωματική αντιπολίτευση. Προέβλεπε τη δημιουργία μίας θυγατρικής, στην οποία θα περνούσε το 30% του παραγωγικού και εμπορικού χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ μαζί με τους εργαζόμενους που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες αυτές και σε δεύτερο στάδιο την πώληση της νέας εταιρείας.

Ημερησία

Δημοπρασίες ή «πώληση μονάδων» της ΔΕΗ


Στις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από τις
λιγνιτικές και τις υδροηλεκτρικές μονάδες της ΔΕΗ θα πρέπει να έχει συμφωνήσει ως τα τέλη Οκτωβρίου με την Κομισιόν η ελληνική πλευρά, διαφορετικά τίθεται σχεδόν αυτόματα στο τραπέζι η πώληση της «μικρής ΔΕΗ» ή η πώληση μεμονωμένων μονάδων. Βασικός στόχος είναι το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά να μειωθεί στο 50% ως το 2020 από 90% που είναι σήμερα και σε πρώτη φάση κατά 25%.
Πρόκειται για ένα από τα βασικά προαπαιτούμενα στον τομέα της Ενέργειας που θέτει το τρίτο Μνημόνιο, μαζί μα την απελευθέρωση της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου, όπου ?σπάει? το μονοπώλιο των τριών Εταιριών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στην ..
Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία σταδιακά ως το 2018 και διαχωρίζει τα δίκτυα διανομής από την εμπορία. Οσον αφορά στον ΑΔΜΗΕ, οι δανειστές επιμένουν ότι ως τον Οκτώβριο θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής δεσμευτικών προσφορών για την ιδιωτικοποίηση εκτός και αν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο με ισοδύναμα αποτελέσματα.
Ειδικότερα, το μνημόνιο προβλέπει ότι εντός του Σεπτεμβρίου οι αρχές θα συζητήσουν με την Κομισιόν τον σχεδιασμό των δημοπρασιών «ΝΟΜΕ» με στόχο να μειωθεί κατά 25. Το μερίδιο λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσει κάτω από το 50% ως το 2020. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για το «ΝΟΜΕ» ως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, «τότε οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς διαρθρωτικά μέτρα τα οποία θα εγκριθούν αμέσως και θα οδηγήσουν στο ίδιο αποτέλεσμα που αναφέρεται ανωτέρω όσον αφορά τα μερίδια αγοράς και τα χρονοδιαγράμματα», υπογραμμίζει το μνημόνιο, επισημαίνοντας μάλιστα ότι όλα αυτά αποτελούν προαπαιτούμενα. Επιπλέον αν το 2020 δεν έχει μειωθεί στο 50% και κάτω το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, τότε η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα μπορεί να της επιβάλει πρόστιμο από 5% ως 10% του τζίρου της. Το πλαφόν του 50% θα ισχύει όχι μόνον για τη ΔΕΗ αλλά και για όλες τις εταιρίες που παράγουν ή εισάγουν ηλεκτρικό ρεύμα στη χώρα.
Παρότι το κείμενο του μνημονίου δεν κατονομάζει τις εναλλακτικές στο «ΝΟΜΕ», αυτές δεν είναι άλλες από την πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων, ενδεχομένως και φυσικού αερίου, ειτε στο σχήμα της «μικρής ΔΕΗ», είτε μεμονωμένα. Επίσης, το μνημόνιο καλεί τις αρμόδιες αρχές να εφαρμόσουν το μέτρο των διακοπτόμενων συμβάσεων (διακοψιμότητα) για τις βιομηχανίες όπως ακριβώς έχει εγκριθεί από την Ε.Ε. και να αναθεωρήσουν τα τιμολόγια της ΔΕΗ με βάση το κόστος, που μεταξύ άλλων σημαίνει την αντικατάσταση της έκπτωσης του 20% για τους χρήστες στην υψηλή τάση (μεγάλες βιομηχανίες) βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χαρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος.
Η διαμόρφωση κοστοβαρών τιμολογίων από τη ΔΕΗ θα επηρεάσει και τους αγρότες, οι οποίοι έχουν ακόμα ειδικό τιμολόγιο.

(Ημερησία)

Παρασκευή, 14 Αυγούστου 2015

ΔΕΔΔΗΕ: Στις 26 Αυγούστου η πρακτική δοκιμασία

ΔΕΔΔΗΕ: Στις 26 Αυγούστου η πρακτική δοκιμασία  Στις 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για 248 θέσεις τακτικού προσωπικού ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων Τ4/Α στον ΔΕΔΔΗΕ για την κατάρτιση του πίνακα διοριστέων.

Στις 26 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για 248 θέσεις τακτικού προσωπικού ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων Τ4/Α στον ΔΕΔΔΗΕ για την κατάρτιση του πίνακα διοριστέων.
Οι θέσεις προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του διαγωνισμού του φορέα για συνολικά 540 μόνιμες θέσεις (προκήρυξη 3Κ/2014, ΦΕΚ 11/05.09.2014, τεύχος ΑΣΕΠ).
Η πρακτική δοκιμασία θα διεξαχθεί στο εξεταστικό κέντρο της Αθήνας (Λεωφ. Aνοιξης 44, Aνοιξη Αττικής, τηλ. 210 6229664) από τις 08:30 έως 17:00, με ώρα προσέλευσης από 8:15 έως 10:30.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέλθουν στο εξεταστικό κέντρο με το ατομικό δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριό τους.

 http://www.ethnos.gr/entheta.asp?catid=23318&subid=2&pubid=64232832