Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Ιδού οι ενδιαφερόμενοι για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης.
Ειδικότερα, φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπέβαλαν εμπρόθεσμα, σύμφωνα με την από 31.05.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, τα ακόλουθα έξι (6) Ενδιαφερόμενα Μέρη (με αλφαβητική σειρά):

1. BEIJING GUOHUA POWER COMPANY LIMITED AND DAMCO ENERGY S.A. (CONSORTIUM)
2. ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
3. ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
4. ENERGETICKÝ Α PRŮMYSLOVÝ HOLDING, Α.S. (“EPH”)
5. INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED
6. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι σύμβουλοι της Δ.Ε.Η Α.Ε. αναφορικά με τη διαγωνιστική διαδικασία, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν το πόρισμά τους προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.
Η τελική απόφαση για τους υποψηφίους που προκρίνονται στην επόμενη φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε.

Η ΕΤΕ ΔΕΗ θα αποτρέψει την αποεπένδυση των μονάδων (video)

Στη Φλώρινα βρέθηκε την Πέμπτη το προεδρείο της Ένωσης Τεχνικών Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ, μαζί με το νομικό σύμβουλο, προκειμένου να ενημερώσουν τους εργαζόμενους σχετικά με τον πρόσφατο νόμο για την αποεπένδυση των μονάδων της Επιχείρησης.
«Η ΕΤΕ ΔΕΗ θα προσπαθήσει με νομικά μέσα, με την κοινωνία και τους εργαζόμενους στο πλευρό της, να αποτρέψει την αποεπένδυση του ΑΗΣ Μελίτης και όλων των μονάδων» ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΤΕ Κώστας Μανιάτης. Παράλληλα, σημείωσε πως «δε θα αφήσουμε να χαθεί η ΔΕΗ, που δίνει φθηνό ρεύμα σε όλους τους Έλληνες. Θα παλέψουμε με όλες μας τις δυνάμεις, όπως και στο σχέδιο
της μικρής ΔΕΗ, ώστε η Επιχείρηση να μην περάσει στα χέρια ιδιωτών».
Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας, Στέφανος Κουνούκλας, υπογράμμισε πως «κανένας από τους τοπικούς φορείς δεν είναι δίπλα μας, από τη ψήφιση του νόμου μέχρι σήμερα. Ζητάμε να κάνουν πράξη τις δεσμεύσεις τους και να σταθούν στο πλευρό μας».

Σάββατο, 23 Ιουνίου 2018

Στη δημοσιότητα από τη ΔΕΗ τα πλήρη καταστατικά για Μελίτη και Μεγαλόπολη


Προχωρώντας στην σύσταση των δύο εταιρειών για τις δύο λιγνιτικές μονάδες "Λιγνιτική Μελίτης Ανώνυμη Εταιρεία" και "Λιγνιτική Μεγαλόπολης Ανώνυμη Εταιρεία", η ΔΕΗ δημοσιοποίησε σήμερα τα καταστατικά των εταιριών αυτών και θα οποία θα αποτελέσουν το 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου. 
Τα καταστατικά έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ όπου μπορείτε να μεταβείτε πατώντας εδώ.

ΔΕΔΔΗΕ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Τρίτη  19/06/2018 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν και τα εξής θέματα Η.Δ:

1.     Σύμβαση  αριθ. ΔΔ-206/2151101/5.6.2015 με την Εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Αθήνας» της Διεύθυνσης Περιφερείας Αττικής.
- Εξέταση ένστασης της εν λόγω Εταιρείας κατά της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης.
-Οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ.
     Απόφαση Δ.Σ. κατά πλειοψηφία.
     Όπως έχω ήδη αναφέρει σε προηγούμενες ενημερώσεις μου, παραμένω συνεπής με τις     επισημάνσεις που έχω κάνει στο παρελθόν και το ίδιο αναμένεται να πράξω και σε πιθανές αντίστοιχες μελλοντικές περιπτώσεις αποδεδειγμένης και κατ’ εξακολούθηση αντισυμβατικής
συμπεριφοράς. Για το λόγο αυτό, υπερψήφισα την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
2.     Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2153136/9.6.2015 με την Εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Κέρκυρας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου. Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.
 Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
3.     Μεταφορά υπολοίπων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από την υποκατάστασή τους στη Διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Συζήτηση και λήψη απόφασης.
      Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
4.   Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2018 –
       31.03.2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.
5.  Σύμβαση αριθ. ΔΕΗ/ΔΠΛΡ-8540381/24.6.2003 με την Εταιρία Microsoft Ireland Operations     LTD (Enterprice Agreement) για τη μίσθωση αδειών χρήσης λογισμικού. Ανανέωση της πιο πάνω Σύμβασης.
 Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
6. Διαγωνισμός αριθ. 501706/21.11.2017 για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών. Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.
Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.
Έχω ήδη αναδείξει και στο παρελθόν με παρεμβάσεις μου στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάγκη για εξέταση του πιθανού προβλήματος καθώς και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων εφόσον αυτά απαιτηθούν. Συνεπής με τις ανωτέρω επισημάνεις μου και λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες που έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις ουσιαστικές διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι αυτές λειτουργούν αποτελεσματικά όπως προκύπτει από πρόσφατους ελέγχους των υπηρεσιών και εξωτερικών Συμβούλων υπερψήφισα την εισήγηση. «Περιμένω την πλήρη εφαρμογή και λήψη των σχετικών μέτρων και ελέγχων
7. Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-209/25.01.2018 για την εκτέλεση Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα. Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.
Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.   

Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018

Συμφωνία της ΔΕΗ με το Δημόσιο για τις οφειλές – Έκπτωση 25% στα τιμολόγια του 2018

Θοδωρής Παναγούλης
Σε συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο ήρθε, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, η ΔΕΗ, σχετικά με την είσπραξη παλαιότερων οφειλών του δημόσιου τομέα από κατανάλωση ρεύματος, αλλά και για τις χρεώσεις του τρέχοντος έτους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από το σύνολο των 120 εκατ. ευρώ που χρωστούσε το Δημόσιο στη ΔΕΗ έχουν ήδη καταβληθεί περί τα 60 με 65 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα αφορούν τους φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και θα δοθούν αφού πρώτα πιστοποιηθούν με ακρίβεια οι οφειλές ανά φορέα.

Σε ότι αφορά τις χρεώσεις του τρέχοντος έτους, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να καταβληθούν από το Δημόσιο προκαταβολικά τα χρήματα του 2018 στη ΔΕΗ, δίνοντάς της βεβαίως ανάσα ρευστότητας, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα  και ευνοϊκά τιμολόγια χρέωσης.
Ειδικότερα, σύμφωνα πάντα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το Δημόσιο θα πάρει, πέραν της έκπτωσης 15% που παίρνουν οι καλοπληρωτές και της έκπτωσης 6% που παίρνουν όσοι προκαταβάλλουν τα χρήματα, επιπλέον έκπτωση όγκου, καθώς το σύνολο της κατανάλωσης του δημοσίου λογίζεται ως ενιαίο σύνολο.
Το σύνολο της έκπτωσης που παίρνει με τη συμφωνία αυτή το Δημόσιο φτάνει στα επίπεδα του 25 – 26%.


 https://energypress.gr/news/symfonia-tis-dei-me-dimosio-gia-tis-ofeiles-ekptosi-25-sta-timologia-toy-2018

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ: Προς αποφυγή παραπληροφόρησηςκΣυνάδελφοι-φισες,
Η Ε.ΤΕ. /ΔΕΗ και η ιστορία της μέχρι σήμερα έχει αποδείξει ότι λειτουργεί βάσει κανόνων και αρχών και ως εκ τούτου οι παρεμβάσεις της είναι θεσμικές, όσο κι αν ανώτερα διοικητικά στελέχη προσπαθούν να την εμπλέξουν.
Στις 16/06/2018, στην Μεγαλόπολη δια στόματος Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων, παρουσία συνδικαλιστικών στελεχών της ΓΕΝΟΠ και πρωτοβάθμιων σωματείων, αναφέρθηκε ότι η Ένωσή μας έχει αιτηθεί την μετακίνηση του Προέδρου μας, από τις υπό απόσχιση μονάδες, στην μητρική.
Προς αποφυγή παραπληροφόρησης, τον διαψεύδουμε κατηγορηματικά και σας δηλώνουμε ότι ουδέποτε η Ε.ΤΕ. αιτήθηκε μετακίνηση κανενός συνδικαλιστικού
στελέχους.

Σε συνάντηση που είχε το Προεδρείο μας πριν την υπογραφή της ΕΣΣΕ με τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων συζητήθηκε η πρόβλεψη διάταξης στη νέα ΕΣΣΕ για τον υπολογισμό των συνδικαλιστικών ωρών στο σύνολο του Ομίλου διότι διαφορετικά δημιουργείται πρόβλημα και ουσιαστικά συνδικαλιστική παρακώλυση στη δράση της Ένωσής μας και στα στελέχη της που είναι ήδη εκλεγμένα.
Για την Ε.ΤΕ./ΔΕΗ οι μεταθέσεις και οι μετακινήσεις πάσης φύσεως προσωπικού είναι ευθύνη της αρμόδιας διεύθυνσης της ΔΕΗ, η οποία οφείλει να τηρεί τη διαφάνεια, την ισότητα και την αντικειμενικότητα προς όλους τους συναδέλφους και υπόκεινται στη βάσανο της θεσμικής μας ιδιότητας να την κρίνουμε όταν δεν τηρεί τα παραπάνω. Όσον αφορά τα συνδικαλιστικά στελέχη, ο ν.1264/82 είναι σαφής, δοκιμασμένος και απαιτούμε την εφαρμογή του.
Οποιαδήποτε άλλη τακτική, μας βρίσκει αντίθετους και είναι εκ του πονηρού από πλευράς Διοίκησης. Στο πέρας του χρόνου, όλες οι <<επιθέσεις>> που δέχεται η κατηγορία Τ4 και το αντιπροσωπευτικό της σωματείο, δεν έμειναν, ούτε θα μείνουν αναπάντητες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Σάββατο, 16 Ιουνίου 2018

ΔΕΗ: Εξετάζει το μέτρο της παύσης εκπροσώπησης των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων με υψηλά χρέη

Σε παύση εκπροσώπησης των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων που δεν σπεύδουν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τη ΔΕΗ προσανατολίζεται η επιχείρηση, θεωρώντας ότι τα μεγάλα χρέη που είναι εντοπισμένα σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας δεν οφείλονται σε αδυναμία πληρωμής αλλά σε στρατηγική αθέτησης των υποχρεώσεών τους.
 
Αυτό σημαίνει ότι οι ΟΕΒ, εφόσον δεν βρουν διαφορετικό προμηθευτή - εκτός ΔΕΗ - είτε θα μείνουν χωρίς ρεύμα, είτε θα μεταπέσουν στο καθεστώς του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας, δηλαδή πάλι στη ΔΕΗ αλλά με υψηλότερα κατά 10 % τιμολόγια. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, υπογραμμίζει το γεγονός ότι πάνω από το 20% του συνολικού χρέους (δηλαδή 10,2 εκατ. ευρώ σε σύνολο 45 εκατ.) προέρχεται από ΟΕΒ της περιοχής Αιτωλοακαρνανίας, κάτι που - όπως τόνισε - σημαίνει πως το φαινόμενο δεν οφείλεται σε αδυναμία πληρωμής ή σε μείωση του αγροτικού εισοδήματος καθώς οι αγρότες σε άλλες περιοχές της χώρας είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. Σημειώνεται πάντως ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εκδοθεί προσωρινές διαταγές που απαγορεύουν στη ΔΕΗ να κόψει το ρεύμα σε ΟΕΒ, παρά τα χρέη που συσσωρεύτηκαν. Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, συνολικά 206 ΟΕΒ χρωστούν στη ΔΕΗ 45.657.507 ευρώ από τα οποία μόνο τα 7 εκατ. είναι ρυθμισμένα σε διακανονισμό. Υπενθυμίζεται επίσης ότι πρόσφατα ψηφίστηκε διάταξη που δίνει τη δυνατότητα ρύθμισης των χρεών των αγροτών προς τους ΟΕΒ προκειμένου και εκείνοι να μπορέσουν να ρυθμίσουν τις οφειλές προς τη ΔΕΗ.
 
Στο "μέτωπο" των ληξιπροθέσμων οφειλών σημαντική θεωρείται η εξέλιξη με την ΛΑΡΚΟ η οποία σταμάτησε να συσσωρεύει νέα χρέη. Ωστόσο η ΔΕΗ θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν αρκετά ακόμη στην κατεύθυνση της μείωσης του κόστους παραγωγής καθώς αφενός το συνολικό χρέος είναι τεράστιο (της τάξης των 280 εκατ. ευρώ) και αφετέρου η βελτίωση της κατάστασης οφείλεται στην άνοδο της τιμής του νικελίου, δηλαδή σε εξωγενείς παράγοντες.
Στο μεταξύ η διαδικασία αποεπένδυσης της ΔΕΗ αναφορικά με τις λιγνιτικές μονάδες Μεγαλόπολης και Φλώρινας εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εντός των ημερών όπως έγινε γνωστό θα οριστούν τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών στις οποίες θα μεταφερθούν οι προς πώληση μονάδες στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας που έχει ήδη προκηρύξει η ΔΕΗ. Σημειώνεται πως στο μεσοδιάστημα μέχρι την πώληση των μονάδων η ΔΕΗ θα παράσχει υπηρεσίες προς τις εν λόγω θυγατρικές προκειμένου να μπορούν να υποβάλλουν προσφορές και να συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 https://energypress.gr/news/dei-exetazei-metro-tis-paysis-ekprosopisis-ton-organismon-eggeion-veltioseon-me-ypsila-hrei

Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018

κ.Παναγιωτάκη, από πότε η ΔΕΗ αναγνώρισε τα Σκόπια ως Macedonia;

 
Την Πέμπτη 7/6 η ΔΕΗ ΑΕ είχε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων , την ετήσια τακτική διαδικασία για κάθε ανώνυμη εταιρεία, στην οποία η εκάστοτε διοίκηση κάνει ένα απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και ξεδιπλώνει το όραμά της για το μέλλον. Οπότε κατόπιν αυτού η ΔΕΗ δημοσίευσε στο Κέντρο Τύπου της την ομιλία του Προέδρου της και μια συνοπτική παρουσίαση 18 διαφανειών. 
Καταρχήν να επισημάνω πως σε ολόκληρη την ομιλία ο Πρόεδρος δεν βρήκε ούτε μια γραμμή για να πει κάτι για την κατολίσθηση του λιγνιτωρυχείου στο Αμύνταιο, λες και τέτοια συμβάντα είναι συνηθισμένα στην εταιρεία που διοικεί. Αυτό φυσικά δεν κάνει καμιά έκπληξη, επί ένα ολόκληρο χρόνο μετά την κατολίσθηση δεν έχει δώσει καμιά αναλυτική ενημέρωση και αναγκαίες επεξηγήσεις, που είχε υποσχεθεί στην από 1/9/2017 ανακοίνωση για την έκδοση του πορίσματος της Επιτροπής της ΔΕΗ.
Εκείνο ωστόσο που προκαλεί ιδιαίτερα αλγεινή εντύπωση είναι ο χάρτης που εμφανίζεται στη διαφάνεια 9 της παρουσίασης, χάρτης στον οποίο, όπως φαίνεται στην πιο πάνω εικόνα, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας εμφανίζεται ως Macedonia! Το ατόπημα φυσικά και δεν διασκεδάζεται απ’ το ... γεγονός της ετικέτας FYROM λίγο πιο κάτω, με μικρότερη μάλιστα γραμματοσειρά.
Δεν ξέρω ποιος είναι ο συντάκτης της κατάπτυστης παρουσίασης, αλλά ο κ. Παναγιωτάκης θα πρέπει να μας εξηγήσει από πότε η ΔΕΗ αναγνώρισε τα Σκόπια ως Macedonia, ονομασία την οποία δεν αναγνωρίζει η Ελληνική Πολιτεία. Εκτός κι αν το παρουσίασε ως Πρόεδρος της Σκοπιανής EDS, που πρόσφατα εξαγόρασε η ΔΕΗ, οπότε κάπου έκανε λάθος στον τόπο και στο χρόνο, νόμιζε ίσως πως μιλούσε στα Σκόπια. Αν πρόκειται για λάθος, υπάρχουν λάθη που επιτρέπονται και λάθη που ΔΕΝ επιτρέπονται κι αυτό που διέπραξε ανήκει στα εθνικά ανεπίτρεπτα. 

Όσο κι αν ο Σύριζα επείγεται να κλείσει άρον-άρον το Σκοπιανό, προκειμένου να μπορέσουν οι Αμερικανοί να βάλουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και να κλείσουν το δρόμο στο νέο αγωγό Turk Stream, που ήδη κατασκευάζεται για να φέρει ρωσικό αέριο στο Νότιο διάδρομο της ΕΕ, τέτοιου είδους ατοπήματα είναι εντελώς απαράδεκτα. Το ιστολόγιο το επισημαίνει χωρίς περιστροφές, καθώς από πέρυσι είχε καλέσει τον Πρόεδρο της ΔΕΗ να πάρει το φραγγέλιο για τους συνεργάτες του.
 
 
Οι αναρτήσεις μας δημοσιεύονται στο greeklignite.blogspot.gr και αναδημοσιεύονται στο Facebook. Να επισκέπτεστε τακτικά το ιστολόγιο για να δείτε τις αναρτήσεις.

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2018

Κατολίσθηση Ορυχείου Αμυνταίου: πόσα γνώριζε η διοίκηση της ΔΕΗ πριν γκρεμιστεί το Ορυχείο;Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ο πρώτος χρόνος από την καταστροφική κατολίσθηση της 10ης Ιουνίου 2017 στο λιγνιτωρυχείο Αμυνταίου της ΔΕΗ και στο διάστημα που κύλισε από τότε μόνο σοφότεροι δεν γίναμε για το τι πραγματικά συνέβη.

Η ΔΕΗ περιορίστηκε να εκδώσει στις 1/9/2017 μια πολύ λιτή ανακοίνωση, ενημερώνοντας πως εκδόθηκε το πόρισμα της δικής της Επιτροπής Διερεύνησης και υποσχόμενη να παράσχει αναλυτική ενημέρωση και επεξηγήσεις στους φορείς της περιοχής. Δεν έγινε ποτέ γνωστό αν έγινε τέτοια ενημέρωση, πότε και σε ποιούς, οπότε μπορούμε να υποθέσουμε διάφορα.

Από την πλευρά του το Υπουργείο περιορίστηκε επίσης κι αυτό με τη σειρά του να εκδώσει στις 22/11/2017 μια εξίσου λιτή ανακοίνωση, ενημερώνοντας πως εκδόθηκε το πόρισμα και της δικής του Επιτροπής Διερεύνησης. Κι έπειτα, σιωπή. Άκρα του τάφου σιωπή. Ή, κατά το κοινώς λεγόμενο, "μούγκα στη στρούγκα", τόσο για τη ΔΕΗ όσο και για το Υπουργείο. Λες και δεν υπάρχουν άλλα ορυχεία και μεταλλεία στην Ελλάδα, που να πρέπει να μάθουν τι τέλος πάντων συνέβη στο Αμύνταιο και να προστατευθούν από παρόμοιο συμβάν. Εκτός πια κι αν θεωρείται τόσο συνηθισμένο φαινόμενο να γκρεμίζεται ένα ολόκληρο επιφανειακό ορυχείο, οπότε θα πρέπει να μας παρουσιάσουν ανάλογα περιστατικά ανά την ΕΕ. Ή έστω την ΥποΣαχάρια Αφρική. 


Τέτοιες μέρες λοιπόν πέρυσι η τεράστια και πρωτοφανής καταστροφική κατολίσθηση ήδη εξελισσόταν, αλλά υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για το τι γνώριζε από νωρίτερα η κεντρική διοίκηση. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, στις 3/5/2017 ο Πρόεδρος της ΔΕΗ ενέκρινε προγραμματισμένη κανονική άδεια της Γενικής Διευθύντριας Ορυχείων για το διάστημα 1 έως και 9/6/2017, ακριβώς δηλαδή τις ημέρες της κατολίσθησης.

Φυσιολογικά η απουσία στο διάστημα αυτό δεν μπορεί να επηρέασε ένα φαινόμενο που ... ήδη είχε πάρει το δρόμο του, ωστόσο δεν παύει να καταγράφεται ως απουσία τις κρίσιμες μέρες. Και δεν πρέπει να μας διαφεύγει πως μπορεί να μην υπήρχαν θύματα, κάτι που βεβαίως πιστώνεται ως επιτυχία στους επιτόπου παρόντες, μπορεί να διασώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού, που κι αυτό πιστώνεται ως επιτυχία στους επιτόπου παρόντες, ωστόσο τελικά το ορυχείο γκρεμίστηκε, μια περιοχή αναστατώθηκε χωρίς να φταίει, ένα χωριό βρέθηκε να τρέχει και τρεις εκσκαφείς έγιναν παλιοσίδερα. Οπότε το τι τελικά γνώριζε πραγματικά η διοίκηση της ΔΕΗ πριν την κατολίσθηση, έχει τη σημασία του.

Όπως έχει τη σημασία του και το ότι ποτέ δεν απαντήθηκε το ερώτημα που είχα βάλει στις 30/6/2017, αν είναι αλήθεια ότι το λιγνιτωρυχείο που βρισκόταν στο Αμύνταιο μελετιούνταν στα ...Σεπόλια, παρακολουθούνταν γεωτεχνικά απ' την ...Ουγκάντα και υδρολογικά από την ...Πελοπόννησο.

http://greeklignite.blogspot.com/2018/06/blog-post.html

ΔΕΗ: Έρχονται οι νέοι μετρητές ρεύματος – Τέλος τα παλιά ρολόγια

Θοδωρής Παναγούλης
Πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα νέο σχεδιασμό για την υλοποίηση του μεγάλου έργου αντικατάστασης όλων των σημερινών «ρολογιών» που βρίσκονται στα σπίτια και τις επιχειρήσεις των καταναλωτών από «έξυπνους μετρητές» θέλει να διαδραματίσει η ΔΕΗ, σε συνεργασία βεβαίως με την αρμόδια θυγατρική της τον ΔΕΔΔΗΕ.
Αυτό κατέστησε σαφές χθες ο Μανόλης Παναγιωτάκης μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΔΕΗ το σίριαλ με τις δικαστικές προσφυγές στον πιλοτικό διαγωνισμό για τους 200 χιλιάδες μετρητές οφείλεται στο ότι η κλίμακα του έργου ήταν πολύ μεγάλη, έτσι ώστε
να θεωρείται πρόκριμα για το «μεγάλο» διαγωνισμό. Άφησε, δε, να εννοηθεί ότι το πρόγραμμα αντικατάστασης για όλη τη χώρα πρέπει να εξεταστεί σχεδόν από μηδενική βάση, ανεξάρτητα από την τύχη του πιλοτικού διαγωνισμού.
Σε αυτή την επανεξέταση «σχεδόν από μηδενική βάση» η ΔΕΗ διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο, θέλοντας να βάλει με σαφήνεια τα όρια και το πλαίσιο συνεργασίας της με τον ΔΕΔΔΗΕ. Η πρόθεση άλλωστε της διοίκησης της ΔΕΗ να διαδραματίσει ενεργότερο ρόλο στα θέματα ανάπτυξης στο δίκτυο διανομής, τα οποία θεωρεί κλειδί των μελλοντικών εξελίξεων στον ηλεκτρικό χώρο, έχει ευρύτερες διαστάσεις.
Είναι άλλωστε χαρακτηριστικά τα όσα είπε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης ο κ. Παναγιωτάκης αναφερόμενος στις σχέσεις με τον ΔΕΔΔΗΕ: «Κρίνω σκόπιμο να αναφερθώ ιδιαίτερα στον ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., 100% θυγατρική της ΔΕΗ, η οποία διαχειρίζεται τα Δίκτυα Διανομής της ΔΕΗ. Είναι αυτονόητο ότι ως προς τη λειτουργία της ως Διαχειριστής επιβάλλεται να έχει τον αναγκαίο βαθμό ανεξαρτησίας, ώστε να αντιμετωπίζει όλους τους χρήστες του Δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της ΔΕΗ, ισότιμα, με πλήρη διαφάνεια.
Ωστόσο αυτό ουδόλως αναιρεί, το αντίθετο μάλιστα, το γεγονός ότι ο ΔΕΔΔΗΕ είναι 100% θυγατρική της ΔΕΗ, διαχειριζόμενος τα Δίκτυά της, τα οποία σήμερα αποτελούν το πολυτιμότερο περιουσιακό της στοιχείο, με προοπτική ακόμη μεγαλύτερης αξίας στο περιβάλλον που διαμορφώνουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές και οι εξελίξεις της τεχνολογίας. Αυτό σημαίνει ότι οι σχέσεις της ΔΕΗ με τον ΔΕΔΔΗΕ σε θέματα όπως η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός των Δικτύων, η αποδοτική τους λειτουργία και η εν γένει εκμετάλλευση και η στρατηγική, θα πρέπει να αντιστοιχούν σε σχέσεις Μητρικής - Θυγατρικής, και αυτό ανεξάρτητα αν για ορισμένα απ’ αυτά έχει λόγο και η ΡΑΕ. Ο καθένας έχει τον δικό του ρόλο. Αυτή άλλωστε είναι η επιλογή της Πολιτείας μέχρι σήμερα. Το επόμενο διάστημα θα ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αναβάθμιση της Ομιλικής λειτουργίας στον τομέα αυτόν, καθώς και για την ανάπτυξη και την αξιοποίηση των Δικτύων, που συμπεριλαμβάνεται στο έργο της McKinsey για το Business Plan».
Μικροί πιλοτικοί
Για το θέμα πάντως των «έξυπνων μετρητών» ο κ. Παναγιωτάκης ανέφερε ότι πρέπει να διερευνηθούν όλα τα μοντέλα, μεταξύ των οποίων το να στηθούν ΣΔΙΤ με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα (προοπτική για την οποία, όπως αποκάλυψε το energypress έχει ενδιαφερθεί και ο Γάλλος διαχειριστής ENEDIS).
Ανέφερε επίσης ότι θα ήταν ίσως πιο λειτουργικό να υπάρξουν δυο – τρείς «μικροί πιλοτικοί» σε μικρές πόλεις, ώστε να μελετηθούν τα προβλήματα, αλλά και να εξεταστεί αν είναι πιο λειτουργικό, για λόγους ταχύτητας εξέλιξης του έργου, να χωριστεί η χώρα σε 5 – 6 περιφέρειες στις οποίες να γίνεται ταυτόχρονα η αντικατάσταση των μετρητών και όχι να υπάρχει ένας εργολάβος που να πρέπει να κάνει τις αντικαταστάσεις σε όλη τη χώρα. Η πρόταση αυτή δεν αφορά την προμήθεια των μετρητών αλλά την εγκατάστασή τους.
Το έργο
Υπενθυμίζεται ότι με βάση τον παλιό προγραμματισμό θα έπρεπε έως το 2020 να έχει γίνει η αντικατάσταση του συνόλου των μετρητών της χώρας με «έξυπνους». Αυτό πλέον δεν μπορεί βεβαίως να υλοποιηθεί.
Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 1,2 δις. ευρώ, ωστόσο εκτιμάται ότι η ωρίμανση της τεχνολογίας και η παράλληλη πτώση των τιμών μέσα στα χρόνια που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου, θα οδηγήσει σε μείωση της συνολικής δαπάνης στα επίπεδα των 800 εκατ. ευρώ.
Οι έξυπνοι μετρητές αποτελούν ταυτόχρονα αναγκαιότητα αλλά και υποχρέωση της χώρας μας ενώ θα αλλάξουν οριστικά τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά ηλεκτρισμού στην Ελλάδα, προς όφελος του καταναλωτή. Γιαυτό άλλωστε και στο μνημόνιο έχει ζητηθεί από τους δανειστές να υπάρξει ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για το πρόγραμμα εγκατάστασης τους, γνωστό και ως  rollout.


 https://energypress.gr/news/neo-shediasmo-shedon-apo-miden-proothei-i-dei-gia-toys-exypnoys-metrites-diekdikei-energo-rolo

Τετάρτη, 6 Ιουνίου 2018

Προσλήψεις 7 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ

O ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει 7 άτομα για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Υλικών, Προμηθειών και Μεταφορών που εδρεύει στην Αθήνα.
Ειδικότητες: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Μηχανοτεχνίτες αυτοκινήτων, Οδηγοί-μηχανοδηγοί
Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2018
Παράρτημα
Παράρτημα Η/Υ

Παράρτημα Γλωσσομάθειας

Έντυπο Αίτησης

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 06/06/2018 έως και 15/06/2018

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

Σίγουρα οι αποφάσεις της Ελληνικής δικαιοσύνης είναι σεβαστέςΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
H ΕΤΕ/ΔΕΗ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΣΤΗΜΕΝΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΠΙΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ

Σχετικά με την απόφαση του δικαστηρίου που ελήφθη στις 31/5/2018   θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής
Την ώρα που η σημερινή κυβέρνηση ξεπουλά Λιγνιτικές Μονάδες και Ορυχεία σε ιδιώτες ψευτοπενδυτές και προχωρεί με προκλητικό τρόπο το σχέδιο τεμαχισμού του Ομίλου ΔΕΗ,  ήρθε η απόφαση της δικαιοσύνης να καταδικάσει πρώην συνδικαλιστικά στελέχη της ΓΕΝΟΠ.

Γιατί άραγε αυτή η απόφαση και ποιους τελικά ευνοεί μία τέτοια εξέλιξη;


Μήπως ανταμείβει εκείνες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου, που από το 2010 και μετά, πολεμούν λυσσαλέα την μαχητικότητα μας και το δίκαιο των αιτημάτων μας;
Ρωτάμε επίσης, ποια ενεργειακά συμφέροντα εξυπηρετούνται από την συγκεκριμένη δικαστική απόφαση αλλά και ποιοι κινούν τα νήματα ώστε να οδηγήσουν σε ομηρία το Συνδικάτο;

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ

Τα  τελευταία χρόνια ζούμε συνεχώς το ίδιο σενάριο.
Όποτε οι μνημονιακές κυβερνήσεις ξεπουλούν παραγωγικά τμήματα της Επιχείρησης ανακινούν θέματα δικαιοσύνης για τους "κακούς" συνδικαλιστές ώστε να κτυπήσουν το Συνδικαλιστικό Κίνημα και να κάμψουν το αγωνιστικό φρόνημα των εργαζομένων στον όμιλο ΔΕΗ.

Σίγουρα οι αποφάσεις της Ελληνικής δικαιοσύνης είναι σεβαστές όμως η επιλεκτική μεταχείριση και στοχοποίηση ορισμένων συνδικαλιστικών στελεχών τόσο από το μηντιακό κατεστημένο, όσο και από τις μνημονιακές κυβερνήσεις που με την δυναμική δράση τους, ξεμπρόστιασαν και εμπόδισαν τις πολιτικές ξεπουλήματος της ΔΕΗ
στέλνει ένα αρνητικό μήνυμα ότι  οι συνδικαλιστικοί αγώνες πρέπει να περιορισθούν.

Η ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ δηλώνει ότι δυστυχώς για αυτούς, δεν θα τους κάνουμε την χάρη και ούτε θα φιμωθούμε αλλά με σθένος και αποφασιστικότητα θα σταματήσουμε όσους χαρίζουν σε ντόπια και ξένα συμφέροντα την δημόσια περιουσία του Ελληνικού λαού.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Επιστροφή στο μέλλον αλά Ελληνικά: στο 17% η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή!


Ο Απρίλιος είναι παραδοσιακά ένας απ' τους μήνες με την ελάχιστη ζήτηση ηλεκτρισμού. Κάτι λοιπόν η χαμηλή ζήτηση φορτίου, κάτι οι πολλές βροχές που έπεσαν στην Πίνδο και ξεχείλισαν τον Αχελώο, κάτι η συνεχιζόμενη χαμηλή τιμή του φυσικού αερίου, κάτι  η ηλιοφάνεια που επέτρεψε στα Φ/Β να παράγουν, κάτι ο άνεμος που ευνόησε τα αιολικά, κάτι οι απεργίες της ΓΕΝΟΠ για την αποεπένδυση, κάτι η συνεχιζόμενη διάλυση της λιγνιτικής βιομηχανίας επειδή ο λιγνίτης ενοχλεί το φυσικό αέριο, όλα μαζί έφεραν τη συμμετοχή του λιγνίτη στο μόλις 17% τον Απρίλιο.

Όπως λοιπόν φαίνεται στο διάγραμμα του Μηνιαίου Δελτίου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ, η πηγή ενέργειας με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής τον Απρίλιο ήταν το 100% εισαγόμενο φυσικό αέριο με 22% κι ακολούθησαν με 19% οι εισαγωγές ηλεκτρισμού. Είναι πραγματικά λαμπρή επιτυχία για την κυβερνητική πολιτική να έχει καταφέρει να εισάγει το 41% του ηλεκτρισμού, αντί να τον παράγει με εγχώριες πηγές. Δεν είναι ωστόσο κάτι το μη αναμενόμενο, αφού το ιστολόγιο το έχει προβλέψει με κάθε λεπτομέρεια ήδη απ' το Μάρτιο του 2015, όταν μόλις 2 μήνες μετά την κυβερνητική μεταβολή, και με νέο αρμόδιο Υπουργό το Λαφαζάνη, έγραφε "Έτσι θα "σκάσει" η εγκληματική ενεργειακή πολιτική της τελευταίας 15ετίας στα χέρια του Σύριζα. Το ΥΠΑΠΕΝ ακούει;"

Ο Λαφαζάνης δεν πρόκανε να μας δείξει τι θα έκανε, καθώς το καλοκαίρι του 2015 έφυγε για τη ΛΑΕ και τον διαδέχθηκε ο Σκουρλέτης, ο οποίος ασπάστηκε πλήρως την πολιτική της Μπιρμπίλη κι εδραίωσε τον "εθνικό στόχο" της "πράσινης ανάπτυξης", να σαρώσει τη χώρα με 7500MW αιολικών. Την καταστροφική πολιτική Σκουρλέτη συνέχισε απτόητος ο Σταθάκης, ο οποίος δηλώνει περιχαρής όπου βρεθεί κι όπου σταθεί πως ετοιμάζεται να ψάξει στις τσέπες μας για άλλα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ "επενδύσεις σε ΑΠΕ" στα αμέσως επόμενα χρόνια, "επενδύσεις" που ... θα κατευθυνθούν στο συντριπτικά μεγάλο τους ποσοστό σε Γερμανία και Δανία, λες και δεν ματώσαμε αρκετά στα χρόνια των μνημονίων. 

Οι αναρτήσεις μας δημοσιεύονται στο greeklignite.blogspot.gr και αναδημοσιεύονται στο Facebook. Να επισκέπτεστε τακτικά το ιστολόγιο για να δείτε τις αναρτήσεις ή να ρυθμίσετε κατάλληλα την προτεραιότητα προβολής στο Facebook, διαφορετικά δεν θα σας στείλει σχετική ειδοποίηση. 

Μπορεί τα υδροηλεκτρικά να δούλεψαν τον Απρίλιο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα δουλεύουν και τους επόμενους μήνες και η υδροηλεκτρική παραγωγή σε ετήσια βάση θα πέσει κοντά στο παραδοσιακό 10%. Αυτό που αναμένεται ν' ανεβεί σε ποσοστό είναι το φυσικό αέριο, το οποίο το 2017 έκλεισε, σε ετήσια βάση, στο 30%. Και αναμένεται φυσικά ν' αυξηθούν και οι εισαγωγές από Βουλγαρία και Σκόπια, ίσως γι' αυτό η ΔΕΗ έσπευσε να εξαγοράσει μια Σκοπιανή εταιρεία εμπορίας ηλεκτρισμού. Όπως λοιπόν το είχε προδιαγράψει ο Ισπανός Επίτροπος Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε πριν 3 χρόνια, στο συνέδριο της Eurelectric στο Βερολίνο, χάρη στην πολιτική της ΕΕ για πλήρη απορρύθμιση των εθνικών αγορών ηλεκτρισμού και δημιουργία της ενιαίας αγοράς της ΕΕ, την ασφάλεια ηλεκτροδότησης της χρεοκοπημένης χώρας θα την εγγυώνται πλέον η Βουλγαρία και τα Σκόπια, η Βοσνία και η Αλβανία.

Αυτό φυσικά θα ισχύσει μέχρι να μας κάνει ο Σύριζα "ενεργειακό κόμβο", μέχρι να έλθει το καλώδιο EastMed Interconnector και να μας φέρνει ρεύμα που θα παράγεται απ' το Ισραηλινό και Κυπριακό φυσικό αέριο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να έχουμε παράπονο, οι Σύριζα/Ανελ πασχίζουν πραγματικά για τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού της χώρας, να μη μείνουμε μόνο με τα Βαλκάνια. Πραγματικά λαμπρή η "εθνική" ενεργειακή πολιτική των τελευταίων 18 χρόνων, ο ένας συναγωνίζεται τον άλλο ποιος θα κάνει καλύτερες εισαγωγές!