Πέμπτη, 5 Μαΐου 2016

Τι χρειάζεται ο ενεργειακός κλάδος της Ε.Ε.

Μέχρι το 2030, το ήμισυ της ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας από την ΕΕ, θα καλύπτεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και θα χρειαστεί να συνοδεύεται από ευέλικτους συμβατικούς υποστηρικτικούς πόρους. Εξαιτίας του υψηλού αρχικού κόστους που συνδέεται με τις ΑΠΕ και τους προοδευτικά μικρότερους χρόνους που συνδέονται με την ικανότητα στήριξης, το κόστος του κεφαλαίου θα έχει αναλογικά μεγαλύτερο αντίκτυπο στο συνολικό κόστος από ό,τι σήμερα. Αυτό το report εξετάζει πώς οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να σχεδιαστούν για να παρέχουν μακροπρόθεσμα ενδείξεις τιμών, ως εκ τούτου μειώνοντας το κόστος κεφαλαίου για τις τεχνολογίες αυτές, και επιτρέποντας μια..
πιο αποτελεσματική μετάβαση.
Διαπιστώνει ότι οι τρέχουσες διευθετήσεις της αγοράς δεν είναι σε θέση να παρέχουν μακροπρόθεσμα ενδείξεις τιμών. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, υποστηρίζουμε ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί ένα σύστημα για μακροχρόνιες συμβάσεις με ένα ρυθμισμένο αντισυμβαλλόμενο μέρος. Ένα κεντρικό σύστημα όπου η δυναμική ή η ενέργεια ή ένας συνδυασμός των δύο, θα μπορούσε να εισαχθεί για συμβατική και απέ χωρητικότητα, βασισμένο σε μια περιφερειακή αξιολόγηση της επάρκειας και με ένα ανταγωνιστικό δεσμευτικό σύστημα σε ισχύ, για να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα του κόστους.
Ωστόσο, τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν σειρά ρυθμιστικών εμποδίων ενώ εφαρμόζουν αυτού του είδους τα συστήματα, τα οποία θα μπορούσαν να μειωθούν μέσω της συγχώνευσης της νομοθεσίας και της δημιουργίας κανόνων πλαισίου της ΕΕ για τον σχεδιασμό αυτών των συμβατικών συμφωνιών.

 
Μπορείτε να δείτε το κείμενο εδώ: https://www.ceps.eu/publications/eu-power-sector-needs-long-term-price-s...
(capital.gr)

ΕΤΕ Ομίλου ΔΕΗ: Συμμετέχουμε στη 48ωρη Απεργία

Η ΕΤΕ Ομίλου ΔΕΗ συμμετέχει στη 48ωρη απεργία που κήρυξε η Ομοσπονδία και
η ΓΣΣΕ, ενάντια στην ψήφιση του πιο επαίσχυντου ασφαλιστικού νομοσχεδίου που έχει γνωρίσει ποτέ ο Έλληνας εργαζόμενος.
Με την απαράδεκτη τακτική του απόλυτου αιφνιδιασμού, η Συγκυβέρνηση του τρίτου και χειρότερου μνημονίου, ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κατέθεσε προς ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής το ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Ένα νομοσχέδιο που μετατρέπει τις συντάξεις σε επίδομα και καταργεί κάθε έννοια δικαίου, στο όνομα των δήθεν αριστερών μεταρρυθμίσεων και των ειδικευμένων κυβιστήσεων, απόρροια της πλήρους υποτέλειά της κυβέρνηση, προς ικανοποίηση των δανειστών της χώρας μας...

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ καλεί το σύνολο των εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ σε απεργία από της 00:01 της Παρασκευής 6 Μαΐου. Η 48ωρη απεργία θα συνεχισθεί και την Κυριακή 8 Μαΐου, ημέρα που η ΓΣΕΕ προκήρυξε 24ωρη απεργία για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς.

Η λαιμητόμος του ασφαλιστικού, δεν μπορεί με επικοινωνιακά τεχνάσματα να βαφτίζεται μεταρρύθμιση.

Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και ο πρωτοφανής εμπαιγμός των εργαζομένων δεν πρέπει να περάσουν.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Τρίτη, 3 Μαΐου 2016

Χορήγηση χρηματικού ποσού σε καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη ηλεκτρικών συσκευών τους

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ σας ενημερώνει ότι, μετά από συνεργασία και έγκριση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), θεσπίσθηκε διαδικασία βάσει της οποίας χορηγείται χρηματικό ποσό σε καταναλωτές που έχουν υποστεί βλάβη ηλεκτρικών συσκευών τους, εξαιτίας τυχαίας διακοπής του ουδετέρου αγωγού του εναερίου ή υπογείου δικτύου Χαμηλής Τάσης.
Η χορήγηση του χρηματικού ποσού θα πραγματοποιείται εφόσον συντρέχουν ταυτοχρόνως οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 
  • Ο καταναλωτής ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν το ΔΕΔΔΗΕ για το συγκεκριμένο συμβάν (βλάβες ηλεκτρικών συσκευών), υποβάλλοντας σχετική αίτηση αποζημίωσης κατά το δυνατόν εντός της ίδιας ημέρας ή εντός των τεσσάρων (4) επόμενων εργάσιμων ημερών από το συμβάν.
  • Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν διαθέτει στοιχεία, πληροφορίες ή ευρήματα βάσει των οποίων να τεκμηριώνεται ότι σημειώθηκε διακοπή του ουδετέρου αγωγού του δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης (με συνέπεια πολύ μεγάλη ανύψωση της τάσης του δικτύου από τις ονομαστικές τιμές) από λόγους ανωτέρας βίας.
  • Ο ΔΕΔΔΗΕ διερευνήσει τις αιτίες βλάβης / αστοχίας του υλικού, ιδιαίτερα σε σχέση με τις ευθύνες και υποχρεώσεις του Διαχειριστή του Δικτύου, αλλά και λόγω ενδεχόμενου ελαττώματος του υλικού, και αποδείξει ή έστω πιθανολογήσει βάσιμα και εγγράφως το χαρακτηρισμό της «τυχαίας» διακοπής του ουδετέρου. Σε κάθε περίπτωση, ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να παρέχει κάθε σχετικό στοιχείο στον καταναλωτή.
  • Ο καταναλωτής θέσει επί 2 ημέρες, εφόσον του ζητηθούν, τις συσκευές ή τον εξοπλισμό, που έχει υποστεί βλάβη στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, προς έλεγχο πριν από την επισκευή τους.
  • Ο καταναλωτής θέσει στη διάθεση του ΔΕΔΔΗΕ, όταν του ζητηθεί, παραστατικά ηλεκτρολογικού συνεργείου, με τα οποία:
- Περιγράφεται το είδος κάθε βλάβης και, κατά το δυνατόν, συσχετίζεται αυτή με ενδεχόμενη υπέρταση, λόγω διακοπής του ουδετέρου του δικτύου Διανομής Χαμηλής Τάσης, βάσει τεχνικών ευρημάτων και στοιχείων, και
- Τεκμηριώνεται το κόστος επισκευής των βλαβών ή αντικατάστασης των συσκευών ή του εξοπλισμού, με άλλα παρόμοιων προδιαγραφών, εφόσον κρίνεται οικονομικά ασύμφορη η επισκευή τους.
 

  • Ο καταναλωτής υπογράψει δήλωση στην οποία δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι η ζημία στις συσκευές ή στον εξοπλισμό του οφείλεται σε τυχαία βλάβη ή αστοχία υλικού του δικτύου, θεωρεί ότι το χρηματικό ποσό που εισπράττει από το ΔΕΔΔΗΕ για την ανωτέρω αιτία είναι απολύτως εύλογο και σε απόλυτη αντιστοιχία με τη ζημία την οποία έχει υποστεί, καταβάλλεται από το ΔΕΔΔΗΕ προς αυτόν σε πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της εν λόγω ζημίας του και ικανοποιείται πλήρως από αυτό.

   Ο ΔΕΔΔΗΕ θα αποφασίζει επί των αιτήσεων καταναλωτών εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την υποβολή τους, προστιθέμενου του χρόνου τυχόν καθυστέρησης από πλευράς καταναλωτή για την υποβολή στοιχείων που του ζητούνται. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα καταβάλλει το χρηματικό ποσό, στην περίπτωση αποδοχής της αίτησης, εντός ενός μηνός από την απόφαση επί της αίτησης.
 
   Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα καταβάλλει, με την υπόψη διαδικασία, οποιοδήποτε άλλο χρηματικό ποσό για ενδεχόμενες ζημίες καταναλωτή ή εργαζομένων του ή τρίτων σχετιζόμενων με τη λειτουργία της εγκατάστασής του, από διαφυγόντα έσοδα ή κέρδη, μείωση κύρους, απώλεια παραγωγής, κατάπτωση ρητρών προς τρίτους, και κάθε έμμεση ή παρεπόμενη βλάβη.
   Ο ΔΕΔΔΗΕ δεσμεύεται ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να βελτιώνει την ποιότητα της τάσης που προσφέρει, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές.

Έναρξη της εφαρμογής της ανωτέρω διαδικασίας έγινε από τη Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011.


Πρακτικά βήματα για να διεκδικήσετε αποζημίωση για βλάβη σε ηλεκτρικές συσκευές σας που θεωρείτε ότι οφείλεται σε υπαιτιότητά μας.

Ευρωδικαστήριο: Διορία 10 μηνών στην ΕΕ για τον καθορισμό νέας ποσότητας δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων

Το Ευρωδικαστήριο κήρυξε ανίσχυρη τη μέγιστη ετήσια ποσότητα δωρεάν δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που καθόρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την περίοδο 2013‑2020.
Πλέον η ΕΕ έχει διορία 10 μηνών για τον καθορισμό νέας ποσότητας εκπομπών.
Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, «στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο, μια οδηγία της Ένωσης [1] στοχεύει στη σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου [2] προς τον σκοπό προστασίας του ανταγωνισμού. Σύμφωνα με την οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να κατανέμουν στις επιχειρήσεις που εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου δικαιώματα εκπομπής που καλούνται δικαιώματα [3].
 Ένα τμήμα των διαθέσιμων δικαιωμάτων [4] κατανέμεται δωρεάν. Σε περίπτωση που η ποσότητα δωρεάν δικαιωμάτων που κατανέμονται προσωρινώς από τα κράτη-μέλη είναι μεγαλύτερη από τη μέγιστη ..
ποσότητα δωρεάν δικαιωμάτων που καθορίζει η Επιτροπή, εφαρμόζεται ενιαίος διατομεακός διορθωτικός συντελεστής (διορθωτικός συντελεστής) για να εξισώσει τα εν λόγω μεγέθη και να περιορίσει τα προσωρινώς κατανεμηθέντα δικαιώματα [5].
Πολλές επιχειρήσεις που εκπέμπουν αέρια θερμοκηπίου προσέφυγαν στη δικαιοσύνη στην Ιταλία, στην Ολλάνδία και στην Αυστρία, στρεφόμενες κατά των αρμόδιων για την κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εθνικών αρχών. Αμφισβητούν το κύρος των εθνικών αποφάσεων περί κατανομής δικαιωμάτων για την περίοδο 2013-2020 και, εμμέσως, τη μέγιστη ετήσια ποσότητα δικαιωμάτων (καθώς και τον διορθωτικό συντελεστή) που καθόρισε η Επιτροπή με δύο αποφάσεις το 2011 και το 2013 [6]. Τα εθνικά δικαστήρια ενώπιον των οποίων εκκρεμούν οι προσφυγές ζητούν από το Δικαστήριο να αποφανθεί επί του κύρους των αποφάσεων της Επιτροπής.
Με την απόφαση που εξέδωσε σήμερα, το Δικαστήριο διαπιστώνει κατ’ αρχάς ότι η απόφαση της Επιτροπής του 2011, που απέκλεισε τον συνυπολογισμό των εκπομπών των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας για τον καθορισμό της μέγιστης ετήσιας ποσότητας δικαιωμάτων, είναι ισχυρή. Συγκεκριμένα, από την οδηγία προκύπτει ότι, αντίθετα από ό,τι ισχύει για τις εκπομπές των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, οι εκπομπές των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ουδέποτε συνυπολογίζονται για τον καθορισμό της μέγιστης ετήσιας ποσότητας δικαιωμάτων. Η Επιτροπή δεν διαθέτει, συναφώς, καμία διακριτική ευχέρεια. Αυτή η ασύμμετρη μεταχείριση των εκπομπών, που περιορίζει τον αριθμό των διαθέσιμων δικαιωμάτων, είναι σύμφωνη προς τους σκοπούς της οδηγίας.
Όσον αφορά την απόφαση της Επιτροπής του 2013, ήτοι την απόφαση με την οποία καθορίζεται ο διορθωτικός συντελεστής, το Δικαστήριο επισημαίνει, πρώτον, ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας διευρύνθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2013, κατά τρόπον ώστε να καλύπτει, μεταξύ άλλων, τις εκπομπές από την κατασκευή αλουμινίου και από συγκεκριμένους τομείς της χημικής βιομηχανίας. Περαιτέρω, το Δικαστήριο υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας και παρά την απόκλιση διαφόρων γλωσσικών αποδόσεων –που επηρέασε την ομοιομορφία της ερμηνείας και της εφαρμογής της οδηγίας από τα διάφορα κράτη μέλη– η Επιτροπή, κατά τον υπολογισμό της μέγιστης ετήσιας ποσότητας δικαιωμάτων, είναι υποχρεωμένη να αναφέρεται μόνον στις εκπομπές των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνονται στο κοινοτικό σύστημα από το 2013 και εφεξής, και όχι στο σύνολο των εκπομπών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω σύστημα από την ημερομηνία αυτή και εφεξής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή όφειλε να μεριμνήσει ώστε τα κράτη-μέλη να της διαβιβάσουν τα κρίσιμα δεδομένα. Τουλάχιστον, σε περίπτωση που τα εν λόγω δεδομένα δεν της παρείχαν τη δυνατότητα να καθορίσει τη μέγιστη ετήσια ποσότητα δικαιωμάτων και, κατά συνέπεια, τον διορθωτικό συντελεστή, θα όφειλε να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να προβούν στις αναγκαίες διορθώσεις. Εντούτοις, η Επιτροπή έλαβε υπόψη τα δεδομένα ορισμένων κρατών μελών τα οποία, σε αντίθεση με άλλα κράτη-μέλη, της είχαν κοινοποιήσει τις εκπομπές που προέρχονταν από νέες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν σε εγκαταστάσεις που υπάγονταν ήδη στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων πριν το έτος 2013. Από την άποψη αυτή, η απόφαση της Επιτροπής είναι ανίσχυρη.
Κατά συνέπεια, ανάλογα με τα δεδομένα που θα διαβιβάσουν τα κράτη-μέλη βάσει των κριτηρίων που καθόρισε το Δικαστήριο, η μέγιστη ετήσια ποσότητα δικαιωμάτων θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη από αυτή που έχει μέχρι τώρα καθορίσει η Επιτροπή.
Όσον αφορά τη μέχρι σήμερα περίοδο, το Δικαστήριο αποφαίνεται, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις σε μεγάλο αριθμό εννόμων σχέσεων που συνήφθησαν καλοπίστως, ότι η ακύρωση του διορθωτικού συντελεστή δεν θα επηρεάσει τις τελικές κατανομές που έχουν ήδη λάβει χώρα στα κράτη-μέλη βάσει ρυθμίσεως που θεωρείτο έγκυρη.
Όσον αφορά την περίοδο που έπεται της δημοσιεύσεως της αποφάσεως του Δικαστηρίου, η κήρυξη ανισχύρου δημιουργεί ένα προσωρινό νομικό κενό που υπάρχει κίνδυνος να διακόψει την εφαρμογή του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων και, κατά συνέπεια, την επίτευξη των σκοπών της οδηγίας. Κατά συνέπεια, το Δικαστήριο αποφαίνεται ότι η απόφασή του θα παράγει αποτελέσματα μόνον μετά την πάροδο περιόδου δέκα μηνών από της ημερομηνίας δημοσιεύσεώς της, προκειμένου να παρασχεθεί στην Επιτροπή η δυνατότητα να θεσπίσει τα αναγκαία μέτρα».

 
[1] Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 275, σ. 32), όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009 (ΕΕ L 140, σ. 63).
[2] Το κύριο αέριο που είναι υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου στη Γη είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2).
[3] Ένα δικαίωμα αντιστοιχεί στην εκπομπή στην ατμόσφαιρα του ισοδυνάμου ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα.
[4] Η συνολική ποσότητα των διαθέσιμων δικαιωμάτων υπολογίζεται βάσει συνολικής εξετάσεως των προηγουμένων εκπομπών και, από το έτος 2010, βάσει ετήσιας μειώσεως κατά 1,74 % («γραμμικός συντελεστής»).
[5] Είναι δυνατόν η ζήτηση να είναι μικρότερη της μέγιστης ποσότητας. Στην περίπτωση αυτή, η διαφορά τίθεται σε πλειστηριασμό και δεν χρησιμοποιείται ο γραμμικός συντελεστής. Η οδηγία προβλέπει εξάλλου τη σταδιακή μείωση των δωρεάν δικαιωμάτων με σκοπό την κατάργησή τους κατά το έτος 2027. Από το έτος αυτό, δεν θα υφίστανται, επομένως, πλέον παρά μόνον δικαιώματα τιθέμενα σε πλειστηριασμό.
[6] Απόφαση 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 130, σ. 1) και απόφαση 2013/448/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής για τη μεταβατική δωρεάν κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 240, σ. 27).

 http://energypress.gr/news/eyrodikastirio-dioria-10-minon-stin-ee-gia-ton-kathorismo-neas-posotitas-dorean-dikaiomaton

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) έχει καθιερώσει την 28 Απριλίου ως
«Παγκόσμια Ημέρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία», με στόχο την επικέντρωση του διεθνούς ενδιαφέροντος στα θέματα πρόληψης ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΟΕ: 


 -   2.000.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή από εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, κάθε χρόνο, σε όλο τον κόσμο.
-    Σε 270.000.000 υπολογίζονται τα εργατικά ατυχήματα και 160.000.000 τα.
. περιστατικά επαγγελματικών ασθενειών.
-    440.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους από επικίνδυνες ουσίες (100.000 από άσβεστο).
-    Ένας εργαζόμενος πεθαίνει κάθε 15 δευτερόλεπτα, 6.000 κάθε ημέρα.
-    Το συνολικό κόστος των ατυχημάτων και ασθενειών ανέρχεται ετησίως στο 4% του ακαθάριστου παγκόσμιου προϊόντος.
Συμπέρασμα: Η Εργασία σκοτώνει πιο πολλούς ανθρώπους απ' ότι οι Πόλεμοι.
Ειδικά για τον Όμιλο  ΔΕΗ, η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας ώστε να εκμηδενιστούν οι κίνδυνοι πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων, πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα. Οι τραγικές ελλείψεις προσωπικού στον Όμιλο ΔΕΗ οδηγούν σε πλημμελή σύνθεση στις βάρδιες και στα συνεργεία, με αποτέλεσμα την εντατικοποίηση της εργασίας  και τη δημιουργία εργασιακού στρες με αποτέλεσμα να διαμορφώνονται «ιδανικές» συνθήκες πρόκλησης εργατικών ατυχημάτων.

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ έχει επισημάνει πολλές φορές προς όλες τις Διοικήσεις των εταιρειών, την τραγική έλλειψη προσωπικού, που έχει άμεση σχέση με τα συχνά ατυχήματα στον Όμιλο ΔΕΗ και προς τους συναδέλφους μας, την απαραίτητη τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και τους καλεί να εφαρμόσουν το μήνυμα:

 Αν δεν μπορείτε να κάνετε κάτι με ασφάλεια, μην το κάνετε καθόλου.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το Άγιο Φώς της Ανάστασης, ας φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.

Να μας δώσει ελπίδα και δύναμη να ξεπεράσουμε τους δύσκολους καιρούς που ζούμε.

Η ΕΤΕ Ομίλου ΔΕΗ σας εύχεται,


             Καλή Ανάσταση

                      &

             Χρόνια Πολλά.

 ΕΥΧΕΣ από τον ΕΜ. ΤΩΜΑΔΑΚΗ

Δεν βουλιάζουμε από τα προβλήματά και τις δυσκολίες μας, έστω και αν είναι πολλές και μεγάλες.
Ο Σταυρός και η Ανάσταση, μας ανοίγουν τον δρόμο του αγώνα, της πίστης και της ελπίδας!
Χρόνια Πολλά και καλό Πάσχα


Εμ. Τωμαδάκης
Πρόεδρος ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ

 

Σε ισχύ από 1η Μαΐου το θερινό ωράριο για το νυχτερινό ρεύμα της ΔΕΗΟ ΔΕΔΔΗΕ υπενθυμίζει ότι θα ισχύσει και φέτος, όπως κάθε χρόνο, από 1 Μαΐου ως 31Οκτωβρίου του 2016, το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό), με συνεχές ωράριο (23:00 έως 07:00).
Οι καταναλωτές που επιθυμούν περαιτέρω ενημέρωση για το θέμα αυτό, μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τον προμηθευτή τους.

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Η "άγνωστη" μάχη για τα χρυσά συμβόλαια του ΔΕΔΔΗΕ

Πρόκειται ίσως για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά
προγράμματα που θα ξετυλιχθούν σταδιακά τα επόμενα χρόνια, καθώς η αρχική εκτίμηση για το project είναι ότι θα επενδυθεί τουλάχιστον 1 δισ. ευρώ. Η αρχή γίνεται με το "πρώτο πιάτο", ύψους 86,5 εκατομμυρίων ευρώ, τον διαγωνισμό για την εγκατάσταση των πρώτων 200.000 μετρητών. Η διαδικασία βρίσκεται στη φάση της τεχνικής αξιολόγησης και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται η...
ανακήρυξη του αναδόχου το φθινόπωρο, μεταξύ των τριών σχημάτων που κατέθεσαν προσφορές τον περασμένο Οκτώβριο. Μεταξύ αυτών ηχηρά ονόματα από τον ελληνικό κλάδο της τεχνολογίας, που θεωρείται βέβαιο ότι θα δώσουν το "παρών" στο μεγάλο διαγωνισμό, ο οποίος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, θα είναι στον αέρα στα μέσα του 2017.
Πάντως, οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει όχι μόνο από τον ΔΕΔΔΗΕ, που είναι αρμόδιος για να ξεκινήσει το γιγαντιαίο έργο της αντικατάστασης των παλιών μετρητών, αλλά και από τους υποψήφιους προμηθευτές εξοπλισμού, μεταξύ των οποίων και τα μεγαλύτερα ονόματα του κλάδου παγκοσμίως.
Το who is who
Ένας εξ αυτών είναι η ανεξάρτητη θυγατρική της Toshiba Landis+Gyr, η οποία ανακοίνωσε προ ημερών ότι προχωρά στην αναβάθμιση του εργοστασίου που διατηρεί στην Κόρινθο, μεταφέροντας από την Ελβετία τη γραμμή παραγωγής των έξυπνων μετρητών που έκλεισε στο Tsug. Αν και το εργοστάσιο της Κορίνθου είναι εξαγωγικό, με εξαιρετικές επιδόσεις, ως προμηθευτής συσκευών για τις ανάγκες της Β. Αμερικής, ένας από τους λόγους που έκαναν την πλάστιγγα να γείρει υπέρ της ελληνικής θυγατρικής, ώστε να επιλεγεί από τη μητρική για τη νέα επένδυση, εκτιμάται ότι ήταν η εν δυνάμει συμμετοχή της εταιρείας στους διαγωνισμούς για την προμήθεια έξυπνων μετρητών στην Ελλάδα.
Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της Landis+Gyr είναι ότι, σύμφωνα με πηγές της αγοράς, δεν συμμετέχει στον πιλοτικό διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ για τους200.000 μετρητές, όπως και άλλοι παίκτες του κλάδου, που επέλεξαν σε αυτήν τη φάση να τηρήσουν στάση αναμονής. Πίσω από την απόφαση βρίσκεται το αυξημένο ρίσκο της χώρας, με τη Landis+Gyr να έχει πικρή εμπειρία, καθώς, μετά τη λήψη της επενδυτικής απόφασης για μεταφορά της γραμμής παραγωγής τον Μάιο του 2015, επιβλήθηκαν λίγες εβδομάδες αργότερα τα capital controls.
Στον τρέχοντα διαγωνισμό, πάντως, συμμετέχουν τρία σχήματα που θα διεκδικήσουν το έργο, συμβατικού τιμήματος 86,5 εκατ. ευρώ, και είναι ΟΤΕ - Intrakat - Intrasoft International, Intracom Telecom και Microdata-SMEC. Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστοί οι υπεργολάβοι για τους μετρητές, αν και μεταξύ των πιθανών ονομάτων περιλαμβάνονται η ολλανδική Actaris, η σουηδική Ericsson αλλά και μικρότεροι παίκτες της αγοράς. Για παράδειγμα, το 2013 η Intrakat είχε αναδειχθεί ανάδοχος για την εγκατάσταση μετρητών σε μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με υπεργολάβο εταιρεία από τη Σιγκαπούρη.
Έξυπνοι μετρητές
Στον πιλοτικό διαγωνισμό θα εγκατασταθούν "έξυπνοι μετρητές" και από τις δύο υπάρχουσες τεχνολογίες, δηλαδή την ενσύρματη τεχνολογία PLC (Power Line Carrier) και την ασύρματη GPRS/3G σε οικιακούς και μικρούς εμπορικούς καταναλωτές. Σε 10.000 εγκαταστάσεις θα χρησιμοποιηθούν και "in home displays", δηλαδή μικρές οθόνες εντός του σπιτιού όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να ενημερώνεται άμεσα για τα δεδομένα του μετρητή του.
Δηλαδή ο κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές τεχνολογίες και έξι διαφορετικούς μετρητές, που θα εγκατασταθούν προκειμένου ο ΔΕΔΔΗΕ από την πιλοτική εφαρμογή να καταλήξει στις οριστικές αποφάσεις για την τεχνολογία που θα ακολουθηθεί στο πανελλαδικό roll out των έξυπνων μετρητών. Βάσει προκήρυξης, ο ανάδοχος θα πρέπει μέσα σε 9 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης να έχει εγκαταστήσει10.000 μετρητές και σε 15 μήνες τους υπόλοιπους 160.000 (με option για ακόμα 30.000).
Παράλληλα, ανάλογα με τις συνθήκες, η θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που διαχειρίζεται τα δίκτυα  διανομής θα επιλέξει και το κατάλληλο σχήμα χρηματοδότησης, χωρίς να αποκλείεται η λύση των μικτών σχημάτων ΣΔΙΤ ή η επένδυση να γίνει αποκλειστικά από τον ΔΕΔΔΗΕ με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά κονδύλια, το πακέτο Γιούνκερ κ.λπ. Πάντως, το κομμάτι της χρηματοδότησης και το αβέβαιο περιβάλλον στην ελληνική οικονομία ευθύνονται εν πολλοίς για τις μέχρι τώρα καθυστερήσεις στο έργο και η σταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος αποτελεί προϋπόθεση για να προχωρήσει τόσο ο πιλοτικός όσο και ο κυρίως διαγωνισμός για τους μετρητές.
Με την εγκατάσταση των πρώτων έξυπνων συσκευών μέτρησης στο πρώτο τρίμηνο του 2017, θα ξεκινήσει η επικαιροποίηση της μελέτης κόστους οφέλους για τον μεγάλο διαγωνισμό.

Χ. Φλουδόπουλος
Κεφάλαιo

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

EMMANOΥΗΛ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ: Nα ξεχάσουμε ότι μας χωρίζει και να κρατήσουμε ότι μας ενώνει.


ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ του ΕΜ. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ στο 53ο Γεν. Συμβούλιο.

- Γιατί οι κυβερνήσεις αλλάζουν, αλλά τα σχέδια αποκρατικοποίησης του Ομίλου ΔΕΗ παραμένουν και επανασχεδιάζονται, με διαφορετικούς πρωταγωνιστές, αλλά ίδιους αγοραστές γιατί η νέα κατά τα άλλα «αριστερή» κυβέρνηση έχει καινούργια σχέδια ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕκαι της ΔΕΗ.
 -  Η ΕΤΕ/ΔΕΗ όπως πάντα, πρωταγωνίστησε σε δράση κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ετών έχοντας ως στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ.
  - Το συνδικαλιστικό κίνημα στην Επιχείρησή μας, προσπαθεί να ανασυνταχθεί μέσα από τα αποκαΐδια του παρελθόντος καθώς πολλοί προσπάθησαν να μας θέσουν στο περιθώριο αλλά δεν τα κατάφεραν.   

Ευχές από τον Κ. Μασούρα (εκπρόσωπος εργαζομένων ΔΕΔΔΗΕ)

"Το Χριστός Ανέστη πρέπει να λέγεται από τα χείλη και να ακούγεται από την καρδιά μας και το Άγιο Φως να δείξει διεξόδους στις κρίσεις και να οδηγεί τα βήματα μας."

Κώστας Μασούρας 
(Εκπρόσωπος εργαζομένων στο Δ.Σ.του ΔΕΔΔΗΕ)