Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2015

Νέα μελέτη ετοιμάζει ο ΑΔΜΗΕ για την επάρκεια του ελληνικού συστήματος ηλεκτρισμού


Μια νέα μελέτη που θα εξετάζει όλα τα νέα δεδομένα σχετικά με τις ανάγκες επάρκειας του συστήματος ηλεκτρισμού της χώρας τα επόμενα χρόνια, και το αν θα πρέπει ή όχι να κατασκευαστούν νέες μονάδες, πρόκειται να εκπονήσει η νέα διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.
Η νέα αυτή μελέτη θεωρείται απαραίτητη αφενός γιατί θεωρούνται αντικρουόμενα τα συμπεράσματα όσων έχουν μέχρι τώρα να γίνει (σσ: ΑΔΜΗΕ, ENTSO-E), αφετέρου γιατί έχουν προκύψει και νέα δεδομένα.
Τον Ιανουαρίου του 2014 είχε δοθεί στη δημοσιότητα η.. μελέτη του ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με την οποία τα προβλήματα επάρκειας ισχύος για το ελληνικό σύστημα όχι μόνο δεν είναι μακρινά αλλά πλέον υπάρχουν και νέοι κίνδυνοι οι οποίοι αφορούν στην ευστάθεια και την αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.
Η μελέτη κατέληγε ότι από το 2018 και μετά, το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα θα αρχίσει και πάλι να έχει σοβαρά προβλήματα επάρκειας ισχύος και θα χρειάζεται για κάποιες ώρες αιχμής να καλύπτει το έλλειμμα με εισαγωγές ρεύματος από το εξωτερικό.
Οι ανησυχίες εκείνες αφορούσαν την ικανότητα τόσο του συστήματος να καλύψει τη ζήτηση αιχμής (επάρκεια ισχύος), όσο και του υφιστάμενου δυναμικού να ανταποκριθεί στη διαρκώς μεταβαλλόμενη και αβέβαιη καμπύλη φορτίου. Αφορούσαν επίσης τη δυνατότητα ανταπόκρισης του συστήματος σε συνθήκες υπερπροσφοράς ισχύος, όταν δηλαδή η παραγωγή ξεπερνά τη ζήτηση (υπερπαραγωγή) και θα πρέπει να περικόπτεται η παραγωγή ΑΠΕ.
Τον Απρίλιο του 2014, δόθηκε στη δημοσιότητα μια άλλη έκθεση, αυτή τη φορά από τον Ευρωπαίο Διαχειριστή Μεταφοράς (ENTSO-E), τον οποίο στην Ελλάδα εκπροσωπεί ο ΑΔΜΗΕ.
Εκεί επισημαινόταν πως στην Ελλάδα το έλλειμμα επάρκειας ισχύος θα εμφανιστεί στη χώρα άμεσα, δηλαδή από το 2016 και μετά (και όχι από το 2018 όπως έλεγε η άλλη έκθεση του ΑΔΜΗΕ). Επίσης κατέρριπτε το μύθο ότι η Ελλάδα έχει υπερεπάρκεια ρεύματος λόγω της μειωμένης κατανάλωσης που προξένησε η κρίση. Ανέφερε συγκεκριμένα πως το 2013 η επάρκεια ισχύος ήταν λίγο μεγαλύτερη από 1.000 MW , και ότι μέχρι το τέλος του 2015 θα είχε μειωθεί περαιτέρω. Έτσι από το 2016 μέχρι και το 2020 η Ελλάδα θα γινόταν ελλειμματική και η επάρκεια ισχύος θα ήταν αρνητική κατά 1.000 ΜW (σύμφωνα πάντα με εκείνη τη μελέτη).
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκατεστημένη ισχύς στη χώρα μας, είναι περίπου στα 17.400 MW αθροίζοντας τις μονάδες λιγνίτη, πετρελαίου και φυσικού αερίου της ΔΕΗ, όσο και των ιδιωτών. Σύμφωνα ωστόσο με τη μελέτη του ENTSO-E, από αυτήν την ισχύ, διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή ήταν μόλις τα 10 - 11.000 MW, καθώς δεν υπολογίζονται οι μονάδες σε συντήρηση, οι μονάδες ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, αιολικά κ.λπ.), οι υδροηλεκτρικές και οι μονάδες εκτός λειτουργίας λόγω βλαβών.
Η μελέτη συμφωνούσε πως από τις παραπάνω μονάδες που προσφέρουν εγγυημένη ισχύ, οι πιο ευέλικτες και αποδοτικές ήταν αυτές του φυσικού αερίου. Μάλιστα επεσήμαινε το γεγονός ότι την τελευταία πενταετία προστέθηκαν με επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ πέντε ιδιωτικές μονάδες, συνολικής ισχύος 2.000 MW.