Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

ΔΕΔΔΗΕ: Καμία «εικονική» διακοπή - Δεν είναι ευθύνη μας οι παράνομες επανασυνδέσεις
Ως «πλήρως παραπλανητικό και ψευδές» καταγγέλλει ο ΔΕΔΔΗΕ σημερινό δημοσίευμα που αναφέρεται σε «εικονικές διακοπές» και τον κατηγορεί για παραβίαση υποχρεώσεων και εξυπηρέτηση συμφερόντων συγκεκριμένου προμηθευτή.
 Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, οι προβλεπόμενες διαδικασίες ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση κανονικά σε κάθε περίπτωση, ενώ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αυθαίρετες και παράνομες παρεμβάσεις για την επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης.
Αναλυτικά το δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ως εξής:

«Ο ΔΕΔΔΗΕ καταγγέλλει ως πλήρως παραπλανητικό και ψευδές το δημοσίευμα της ιστοσελίδας protothema.gr με τίτλο: «Λόγω των “εικονικών διακοπών” δεκάδες καταναλωτές δεν μπορούν να κάνουν ρύθμιση», με το οποίο κατηγορείται ευθέως η Εταιρία ότι παραβιάζει τις ρυθμιστικές της υποχρεώσεις  με κίνητρο το κέρδος αλλά και την εξυπηρέτηση συμφερόντων συγκεκριμένου προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
Προς αποκατάσταση της αλήθειας ο ΔΕΔΔΗΕ διευκρινίζει τα εξής:
Η Εταιρία, με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της, εκτελεί τις εντολές αποκοπής ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας εντός συγκεκριμένου δεσμευτικού χρονικού διαστήματος  από την υποβολή τους. Οι αποκοπές, σε καμία περίπτωση, δεν είναι εικονικές, καθώς, κατά την εκτέλεσή τους, τόσο τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ όσο και οι συνεργαζόμενοι εργολάβοι, αφού ταυτοποιήσουν την παροχή και εκτελέσουν τη διακοπή, σφραγίζουν τη μετρητική διάταξη και αναγράφουν στην εντολή διακοπής την ημερομηνία, τον τρόπο διακοπής, την ένδειξη του μετρητή τη στιγμή της διακοπής καθώς επίσης και  τον αριθμό της σφραγίδας.
Στη συνέχεια, αυθημερόν, ενημερώνεται το μηχανογραφικό σύστημα του ΔΕΔΔΗΕ με τα ανωτέρω στοιχεία, το οποίο με τη σειρά του ενημερώνει αυτόματα τα αντίστοιχα συστήματα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας με όλα τα στοιχεία της διακοπής και η σύνδεση εμφανίζεται ως «διακοπείσα». Η ακολουθούμενη διαδικασία διακοπής  καταρρίπτει εντελώς τους ψευδείς και ανυπόστατους ισχυρισμούς του εν λόγω δημοσιεύματος που κάνει λόγο για καταναλωτές που, ενώ η σύνδεσή τους εμφανίζεται ως διακοπείσα, εξακολουθούν να ηλεκτροδοτούνται κανονικά.
Στις περιπτώσεις που «διακοπείσα» παροχή εξακολουθεί να ηλεκτροδοτείται κανονικά, αυτό συνεπάγεται αυθαίρετη επανασύνδεση με παράνομη επέμβαση στην παροχή, όπως προκύπτει από ελέγχους που γίνονται στη μετρητική διάταξη, η οποία βρίσκεται είτε χωρίς σφραγίδες είτε με πλαστές ή παραβιασμένες.
Ο ΔΕΔΔΗΕ εκφράζει την έκπληξή του για τα κίνητρα των συντακτών του συγκεκριμένου δημοσιεύματος και δηλώνει ότι θα προασπίσει με κάθε νόμιμο τρόπο τα συμφέροντα της Εταιρίας, έναντι τέτοιον αδίκων και αβάσιμων επιθέσεων».