Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Επιχείρηση διάσωσης της ΔΕΗ στο νέο μνημόνιο

Οι μεταρρυθμίσεις στον ενεργειακό τομέα προχωρούν και έχουν φτάσει αυτήν την περίοδο σε ένα κρίσιμο στάδιο, υπογραμμίζεται στην εισαγωγή της τρίτης αναθεώρησης του μνημονίου σε σχέση με τον ενεργειακό τομέα, εκεί όπου περιλαμβάνονται τα γνωστά μέτρα για την πώληση του 40% των λιγνιτών της ΔΕΗ, του ανοίγματος της λιανικής με τις δημοπρασίες ηλεκτρικής ενέργειας ΝΟΜΕ αλλά και την θεσμοθέτηση του νέου μοντέλου λειτουργίας της αγοράς (target model). Εκτός όμως από τα ήδη γνωστά και δρομολογημένα μέτρα, το νέο μνημόνιο επισημαίνει με έμφαση δύο νέα σημεία ενδιαφέροντος: το πρώτο αφορά στη λήψη νέων έκτακτων μέτρων για την οικονομική
διάσωση της ΔΕΗ και το δεύτερο αφορά στην επίσπευση της πώλησης της ΔΕΠΑ ως αναγκαίο βήμα για την προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς του φυσικού αερίου. 
Πιο συγκεκριμένα για το οικονομικό πρόβλημα της ΔΕΗ υπογραμμίζεται ότι είναι κρίσιμα τα μέτρα που σχεδιάζονται ή έχουν ληφθεί για τη μείωση των ανεξόφλητων οφειλών τόσο από ιδιώτες όσο και από το Δημόσιο. Επίσης γίνεται ιδιαίτερη μνεία για το θέμα των συσσωρευμένων οφειλών από τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (ΥΚΩ) παρελθόντων ετών αλλά και στην ανάγκη να θεσμοθετηθούν μηχανισμοί που δε θα επιτρέψουν τη συσσώρευση νέων ελλειμμάτων στο μέλλον.
Εκτός των 360 εκατ. ευρώ που δόθηκαν από τον προϋπολογισμό για τα ΥΚΩ της περιόδου 2012 - 2016 και τα 116 εκατ. ευρώ που προκαταβλήθηκαν για τη διετία 2017 - 2018, προβλέπεται μέσα στο Μάιο να δοθούν 23 εκατ. ευρώ που αφορούν σε οφειλές κρατικών φορέων προς τη ΔΕΗ (βασικό παραδοτέο). Συνολικά οι πληρωμές προς τη ΔΕΚΟ από το κράτος μέχρι το τέλος του 2017 έφτασαν τα 436 εκατ. ευρώ. Επίσης υπογραμμίζεται η ανάγκη για πιο ενεργό μάνατζμεντ σε σχέση με τις οφειλές ιδιωτών και επισημαίνεται η πρόσληψη ειδικού συμβούλου στην κατεύθυνση αυτή. 
Σε σχέση με την αγορά φυσικού αερίου και τη ΔΕΠΑ, η τρίτη αναθεώρηση του μνημονίου επισημαίνει ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα αντικρουόμενων συμφερόντων εξαιτίας της συμμετοχής της ΔΕΠΑ στις ΕΠΑ (Εταιρείες Παροχής Αερίου). Αυτά τα θέματα θα επιλυθούν στο πλαίσιο του συμφωνημένου οδικού χάρτη. Ειδικά για το θέμα των ΕΠΑ και σε περίπτωση που ένας μέτοχος θελήσει να αποχωρήσει (στις ΕΠΑ μέτοχοι είναι η ΔΕΠΑ με 51% και 49% ιδιώτες που ελέγχουν το μάνατζμεντ) η όποια νέα συναλλαγή θα πρέπει να περάσει από τον έλεγχο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΡΑΕ, με διαβούλευση και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξεταστούν πιθανά εμπόδια στον ανταγωνισμό.
Ωστόσο η όποια λύση βρεθεί για τις ΕΠΑ, συνδέεται επίσης και με τη συμφωνία ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, κατά την οποία ,όπως επισημαίνεται στο νέο μνημόνιο,  είναι ζωτικό να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα των καταναλωτών με αποφυγή της ιδιωτικοποίησης της εταιρείας με τρόπο που θα δημιουργεί ένα ιδιωτικό μονοπώλιο ή μια ολιγοπωλιακή αγορά.  
Για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ η συναλλαγή πρέπει να κλείσει μέχρι τον Ιούνιο του 2018 (οι δεσμευτικές προσφορές έχουν οριστεί για τις 16 Φεβρουαρίου) και υπογραμμίζεται ότι είναι πολύ σημαντικό να τηρηθούν οι ημερομηνίες μετά από 4 χρόνια αβεβαιότητας που αντιμετωπίζει η εταιρεία που καλείται να ανταποκριθεί σε πιεστικές ανάγκες του ελληνικού συστήματος μεταξύ των οποίων και η ασφάλεια προμήθειας ενέργειας. 
Τέλος για τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις της αγοράς ενέργειας επισημαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί ο ιδιοκτησιακός διαχωρισμός του ΑΔΜΗΕ, προχωρά η εργασία για τη θεσμοθέτηση του νέου μοντέλου αγοράς (target model) το οποίο σχεδιάζεται να λειτουργεί τον Αύγουστο του 2018, ενώ έχει εξαλειφθεί το έλλειμμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ και έχει εγκριθεί το νέο σχέδιο στήριξης των ΑΠΕ που θα τεθεί σε εφαρμογή με τους νέους διαγωνισμούς από τον Απρίλιο. 


(capital.gr)