Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Πολλοί οι μνηστήρες για τη διασύνδεση των Κυκλάδων


Όλες οι μεγάλες εταιρείες που είχαν συμμετάσχει στις
δύο κοινοπραξίες που διεκδίκησαν το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύστημα, αλλά και αρκετές ακόμα, ξένες και ελληνικές, έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση, για το νέο διαγωνισμό ο οποίος έληγε σήμερα αλλά πήρε παράταση για δύο εβδομάδες, ως τις 15 Οκτωβρίου. Το διαγωνισμό έχει προκηρύξει ο Διαχειριστής Δικτύων Ηλεκτρισμού (ΑΔΜΗΕ).
Σύμφωνα με πληροφορίες, τη μετάθεση της προθεσμίας ζήτησαν ενδιαφερόμενοι επενδυτές, προκειμένου να προετοιμάσουν την προσφορά. Κατά τις ίδιες πηγές, μέχρι σήμερα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον περίπου δέκα εταιρείες, κυρίως από το εξωτερικό.
Ο διαγωνισμός δίνει τη δυνατότητα στους υποψηφίους να υποβάλουν προσφορά είτε για μία ομάδα του έργου είτε και για περισσότερες (συνολικά περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες) αλλά κάθε προσφορά πρέπει να είναι πλήρης και αυτοτελής.
Οι ομάδες αφορούν την υποβρύχια καλωδιακή σύνδεση Λαυρίου - Σύρου, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, τις καλωδιακές διασυνδέσεις Τήνου, Σύρου, Μυκόνου και Πάρου, προϋπολογισμού 85 εκατ. ευρώ, τους υποσταθμούς σε Λαύριο, Σύρο, Πάρο και Μύκονο, προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ και το σύστημα αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος στη Σύρο, προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.