Παρασκευή, 7 Αυγούστου 2015

Τα δικαστικά έξοδα θα καλύψει σε όλους τους βαθμούς της δικαιοδοσίας (μέχρι και τον Άρειο Πάγο ) η ΕΤΕ/ΔΕΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι,
Για ακόμη μια φορά η ΕΤΕ/ΔΕΗ, κάνει πράξη αυτό που
υποσχέθηκε στα μέλη της και συγκεκριμένα :
Σχετικά με τη δικαστική διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας (15 %), που η επιχείρηση αρνείται να καταβάλλει για τους μήνες που προχώρησε στην περικοπή του, δηλαδή από 1-6-2014 μέχρι και 30-4-2015, οπότε και το επαναχορήγησε με την υπογραφή της ΣΣΕ, σας ενημερώνουμε για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, αποφασίστηκε η δικαστική διεκδίκηση και η ανάθεση της υπόθεσης, στο γραφείο του νομικού συμβούλου του Σωματείου μας, κ. Νίκου Δήμα.
Τα δικαστικά έξοδα θα καλύψει σε όλους τους βαθμούς της..
δικαιοδοσίας (μέχρι και τον Άρειο Πάγο ) η ΕΤΕ/ΔΕΗ.
Η αμοιβή του Δικηγόρου θα είναι σε ποσοστό 10%, εφόσον κερδηθεί η υπόθεση.
Από το ποσοστό αυτό το 4% θα καλύψει η ΕΤΕ/ΔΕΗ και ο ενδιαφερόμενος ΜΟΝΟ το 6%.
Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν :
  1. 1.Το ενημερωτικό έντυπο με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτό.
  2. 2.Το ιδιωτικό συμφωνητικό για την αμοιβή του Δικηγόρου με το ποσοστό του 6% και τους υπόλοιπους όρους.
Και τα δύο έγγραφα με τις οδηγίες για την συμπλήρωση και υπογραφή τους, θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα της ΕΤΕ/ΔΕΗ και θα σταλούν σε όλες τις ΤΔΕ.
Οι συνάδελφοι που θα συμμετέχουν, μετά τη συμπλήρωση των στοιχείων τους, θα αποστέλλουν τα έγγραφα στην γραμματεία της ΕΤΕ/ΔΕΗ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ