Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

ΔΕΗ: Θα γίνουν διαπραγματεύσεις με κάθε μια βιομηχανία για να καταλήξουμε στα τιμολόγια

Σε άτυπο ενημερωτικό σημείωμά της, η ΔΕΗ υπογραμμίζει ότι σε
ότι αφορά το θέμα της τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος θα γίνουν διαπραγματεύσεις με κάθε μια επιχείρηση, ξεχωριστά, και θα εξαντληθούν όλα τα περιθώρια ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστες δυνατές συμφωνίες.
Αναφέρει ακόμη: Βασική επιδίωξη της ΔΕΗ είναι η ανάπτυξη εποικοδομητικών σχέσεων συνεργασίας με όλες τις κατηγορίες των πελατών της, μεταξύ των οποίων οι βιομηχανίες και όλοι οι πελάτες υψηλής τάσης.
Η Διοίκηση της ΔΕΗ αναγνωρίζει την ιδιαίτερη σημασία που..
έχουν αυτή την περίοδο οι βιομηχανίες υψηλής τάσης για την αντιμετώπιση της κρίσης και την στήριξη της απασχόλησης.