Τρίτη, 8 Μαΐου 2018

ΑΣΕΠ: Πράσινο φως για 161 προσλήψεις στη ΔΕΗ

Το ''πράσινο φως'' για τη πρόσληψη 161 υπαλλήλων στη ΔΕΗ, έδωσε το ΑΣΕΠ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπάλληλοι θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας.
Η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητητα:
ΠΕ Μεταλλειολόγων (1), ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (14), ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών οχημάτων (3), ΔΕ Τεχνιτών Οργάνων αυτοματισμού (4), ΔΕ Ελαιοχρωματιστών (2), ΔΕ Τεχνικών Ορυχείων (26), ΔΕ Τεχνικών Ορυχείων – Χειριστών Κυρίων Μηχανημάτων (24), ΔΕ Μηχανοτεχνιτών (22), ΔΕ Τεχνικών Λοιπών Ειδικοτήτων
- Χορηγητών Καύσιμων (2), ΔΕ Τεχνιτών Οχημάτων (7), ΔΕ Τεχνιτών Φανοποιών (1), ΔΕ Τεχνιτών Ψυκτικών (3), ΔΕ Τεχνικών Οικοδομών (2) ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών (1), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (1), ΔΕ Βοηθών Χειριστών Κύριων Μηχανημάτων (5), ΔΕ Οδηγών με Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου (19), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων – Καθολικών Εκσκαφέων (4), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων – Προωθητών Φορτωτών (10), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων – Περονοφόρων, Κλαρκ (1), ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων Γερανοπροωθητών (1), ΔΕ Φυλάκων (5), ΔΕ Εργοδηγών Δικτύων (1), ΔΕ Τεχνιτών Εργαλειομηχανών – Τορναδόρων (1), ΔΕ Χειριστών Η/Υ (1)