Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Δωρεάν παροχή προς την Ελληνική Αστυνομία εργασιών επισκευής και συντήρησης οχημάτων της από τον ΔΕΔΔΗΕ

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενέκρινε για διάστημα ενός (1) έτους, χωρίς χρέωση προς την Ελληνική Αστυνομία, την παροχή της εργασίας διενέργειας επισκευών και συντηρήσεων σε οχήματά της στα συνεργεία του Τεχνικού Τομέα της ΔΥΠΜ. 
Τα ανταλλακτικά συνολικής αξίας 20.000 €, έχει αναλάβει με απόφασή της, να πληρώνει η ΔΕΗ Α.Ε. μέσω ενδο-ομιλικής χρέωσης.