Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

ΔΕΗ: Καμία παραβίαση των κανόνων στη χονδρεμπορική αγορά


Διευκρινίσεις σχετικά με δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών
αναφορικά με τις προσφορές που υποβάλει η ΔΕΗ στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό της χονδρεμπορικής αγοράς δίνει η επιχείρηση με ανακοίνωσή της.
Όπως ειδικότερα τονίζει η  ΔΕΗ, οι κανόνες λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς προβλέπουν ότι οι παραγωγοί οφείλουν να δομούν την προσφορά τους λαμβάνοντας ως ελάχιστη τιμή προσφοράς την τιμή του ελάχιστου μεταβλητού κόστους των μονάδων τους και όχι το πλήρες κόστος.
Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει θέμα παραβίασης των διατάξεων για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς.
Αναλυτικότερα, στην ανακοίνωσή της η επιχείρηση αναφέρει:
1. Η ΔΕΗ τηρούσε και τηρεί πιστά τις κείμενες διατάξεις για τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς και υποβάλλει τις προσφορές της στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό σύμφωνα με το εν λόγω θεσμικό πλαίσιο.
2.Ειδικότερα, οι κανόνες λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς προβλέπουν ότι οι παραγωγοί οφείλουν να δομούν την προσφορά τους λαμβάνοντας ως ελάχιστη τιμή προσφοράς την τιμή του ελάχιστου μεταβλητού κόστους των μονάδων τους και όχι το πλήρες κόστος. Κύριο στοιχείο του μεταβλητού κόστους είναι το κόστος καυσίμου.
3. Τα στοιχεία απολογιστικού κόστους που ανακοίνωσε πρόσφατα η Επιχείρηση αφορούν το πλήρες κόστος παραγωγής και δεν είναι νοητή οποιαδήποτε σύγχυση μεταξύ μεταβλητού και πλήρους κόστους (χωρίς απόδοση κεφαλαίων). Συγκεκριμένα, το πλήρες κόστος χωρίς απόδοση κεφαλαίων περιλαμβάνει πολλές άλλες κατηγορίες κόστους, επιπλέον του κόστους καυσίμου που αποτελεί την κύρια συνιστώσα του μεταβλητού κόστους, όπως π.χ. κόστος λειτουργίας και συντήρησης, χρηματοοικονομικά, αποσβέσεις, φόρους/τέλη κ.α.
4. Η λειτουργία της αγοράς τελεί υπό την εποπτεία της ΡΑΕ στην οποία η ΔΕΗ υποβάλλει το σύνολο των στοιχείων της για τον έλεγχο της τήρησης του κανονιστικού πλαισίου.
5. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη εταιρεία που λειτουργεί σε καθεστώς διαφάνειας και δημοσιεύει ανελλιπώς λεπτομερέστατα στοιχεία κάθε τρίμηνο στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις.


 http://energypress.gr/news/reuma/DEH:-Kamia-parabiash-twn-kanonwn-hondremporikhs-reymatos