Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Στην τελική ευθεία το υδροηλεκτρικό Μεσοχώρας

Στην τελική ευθεία βρίσκεται το θέμα της λειτουργίας του υδροηλεκτρικού της Μεσοχώρας Τρικάλων.
Η είδηση προήλθε από τον αντιπρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΗ, Γιώργο Ανδριώτη, ο οποίος παραχώρησε συνέντευξη Τύπου από κοινού με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό.
Ο κ. Ανδριώτης τόνισε η παρουσία του στη Λάρισα εκφράζει την πολιτική βούληση της κυβέρνησης να υλοποιήσει το έργο, το οποίο πλέον, όσον αφορά στο σκέλος της Μεσοχώρας είναι του..
..αντιστοίχου μεγέθους της εκτροπής του Ταυρωπού.
Όπως είπε ο ίδιος, «εδώ και χρόνια η ΔΕΗ και η Πολιτεία χάνει παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, φιλικής προς το περιβάλλον, αξίας 30 εκατ. ευρώ. Από ένα έργο που κόστισε 570 εκατ. ευρώ, και στο οποίο χρειάζονται επιδιορθώσεις, καθώς έχει μείνει εδώ και δεκαετίες σε αχρησία». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η χώρα μας πληρώνει κάθε χρόνο περί τα 4 εκατ. ως τέλη ρύπων στην ΕΕ.
Η ΔΕΗ θα αναλάβει να καλύψει της ζημιές της σήραγγας, της τάξεως των 28 εκατ. από την απαξίωση του έργου, ώστε στη συνέχεια να αρχίσει να λειτουργεί ο υδροηλεκτρικός σταθμός.
Σημειώνεται ότι το θέμα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου συζητείται σήμερα το απόγευμα.
Αναλυτικά στοιχία για το υδροηλεκτρικό Μεσοχώρας
Το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας βρίσκεται στον άνω ρου του ποταμού Αχελώου, κοντά στο χωριό Μεσοχώρα, και αποτελεί την πρώτη βαθμίδα αξιοποιήσεώς του. Το ΥΗΕ Μεσοχώρας έχει ισχύ 161,6 MW (2 μονάδες των 80 MW εκάστη και μία μικρή μονάδα 1,6 MW) και  η συνολική ετήσια παραγόμενη ενέργεια εκτιμάται σε περίπου 360 GWh. Η κατασκευή του Έργου άρχισε το 1986 και ουσιαστικά περατώθηκε τον Απρίλιο του 2001. Για την ολοκλήρωση του Έργου είναι απαραίτητη η κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών, που είναι απαραίτητο να γίνουν πριν την έμφραξη της Σήραγγας Εκτροπής και την έναρξη πλήρωσης του Ταμιευτήρα. Η δαπάνη του Έργου έως σήμερα ανέρχεται στο ποσόν των 283.000.000 € περίπου.
Η σημαντική καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εργασιών και την έναρξη λειτουργίας του ΥΗΕ Μεσοχώρας οφείλεται βασικά στο γεγονός ότι το Έργο είναι συνδεδεμένο με τα Έργα Εκτροπής του ποταμού Αχελώου προς Θεσσαλία, οπότε οποιαδήποτε εμπλοκή των Έργων αυτών συμπαρασύρει και το ΥΗΕ Μεσοχώρας.
Παρά το γεγονός ότι το Έργο είναι ουσιαστικά αυτοτελές, αυτό εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο με το σχήμα της μερικής Εκτροπής του Αχελώου προς Θεσσαλία. Βάσει, λοιπόν, των αποφάσεων του ΣτΕ έχουν διακοπεί όλες οι εργασίες για την ολοκλήρωση και λειτουργία του, με αποτέλεσμα να απαξιώνεται επένδυση περίπου 283.000.000 € μέχρι σήμερα και, επίσης, να στερείται η χώρα από μια παραγωγή 360 GWh καθαρής (πράσινης) ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος, αξίας που υπερβαίνει τα 25.000.000 €, ενώ δεν ωφελείται η χώρα και των πλεονεκτημάτων που τα μεγάλα Υδροηλεκτρικά Έργα προσφέρουν.
Το ΥΗΕ Μεσοχώρας, όπως βέβαια και τα άλλα Υδροηλεκτρικά Έργα, αποτελεί έργο πολλαπλής σκοπιμότητας, με τα ακόλουθα, πολύ σημαντικά, οφέλη:
• Εξασφαλίζει παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  περίπου 360 GWh ετησίως.
• Συνεισφέρει στην εξασφάλιση επάρκειας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της Χώρας και κυρίως στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης σε ώρες αιχμής και ιδίως το καλοκαίρι. Αυτό επιτυγχάνεται διότι τα Υδροηλεκτρικά Έργα, αφενός μεν σχεδιάζονται ως έργα αιχμής με μεγάλη εγκατεστημένη ισχύ και αφετέρου έχουν τη δυνατότητα να τίθενται αμέσως σε λειτουργία και να διασφαλίζουν την ετοιμότητα και ισορροπία του Συστήματος.
• Συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της κατανάλωσης των αποθεμάτων των στερεών καυσίμων της χώρας. Επιπλέον συμβάλλει στη μείωση των εισαγόμενων καυσίμων, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση συναλλάγματος και τη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας.
• Με την παραγωγή καθαρής υδροηλεκτρικής ενέργειας και υποκαθιστώντας ισοδύναμη παραγωγή από άλλες πηγές , συμβάλλει στον περιορισμό της εκπομπής ρύπων οξειδίων αζώτου, θείου και άνθρακος στην ατμόσφαιρα, με αντίστοιχα οικονομικά οφέλη.
• Συμβάλλει σημαντικά στην ικανοποίηση της Οδηγίας 2001/77/ΕΚ της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 (Πράσινη Βίβλος), η οποία έχει κυρωθεί και από την Ελληνική Βουλή και αφορά στην προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σύμφωνα με την Οδηγία αυτή, θα πρέπει η Χώρα μας να αυξήσει το ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 20% μέχρι το 2020.
• Με τη σημαντική αποθηκευτική του ικανότητα των 250 εκατ. m3 νερού, συμβάλλει καθοριστικά στην αντιπλημμυρική προστασία των κατάντη περιοχών, καθώς επίσης παρέχει τη δυνατότητα ενίσχυσης της εξυπηρέτησης των αρδευτικών και υδρευτικών αναγκών από τα κατάντη λειτουργούντα έργα του Αχελώου.
Αντίθετα, η μη λειτουργία του Έργου, πέραν της μη εξασφάλισης των προαναφερόμενων οφελών, έχει ως αποτέλεσμα και την απώλεια εσόδων της τάξης των 25.000.000 € ανά έτος, έχουν δε απωλεσθεί από το 2001 έσοδα, που υπερβαίνουν  τα 300.000.000€.


 http://energypress.gr