Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Πρώτο βήμα για «μπλόκο» στην αλλαγή προμηθευτή από τους «μπαταχτσήδες» του ρεύματος


Επιβεβαιώνοντας πλήρως το ρεπορτάζ του energypress, σύμφωνα
με το οποίο η ΡΑΕ εξετάζει τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να προχωρήσει σε ρυθμίσεις που να λύνουν το πρόβλημα της μετακίνησης πελατών ρεύματος που αφήνουν μεγάλα φέσια στον προηγούμενο προμηθευτή, η ΡΑΕ έδωσε χθες σε διαβούλευση προτάσεις διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
Όπως έγραφε το ρεπορτάζ του energypress: «η  ΡΑΕ εξετάζει κι άλλα ζητήματα που εμποδίζουν την αλλαγή προμηθευτή, με στόχο να διορθωθούν ώστε να βοηθηθεί το άνοιγμα της αγοράς. Ένα από αυτά είναι τα μεγάλα ληξιπρόθεσμα χρέη. Την πρόταση της ΔΕΗ.. για την απαγόρευση μετακίνησης ενός πελάτη από μια εταιρεία σε άλλη αν αυτός δεν έχει εξοφλήσει την πρώτη, η ΡΑΕ δεν την έχει αποκλείσει, γι’ αυτό και εξετάζει τι συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης». Η παρέμβαση της ΡΑΕ έρχεται ως συνέχεια του επίμονου αιτήματος της ΔΕΗ, όπως εκφράστηκε και με «επιθετικές» ανακοινώσεις των συνδικαλιστικών φορέων της επιχείρησης, για παρέμβαση της αρμόδιας Αρχής, προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο της αλλαγής προμηθευτή από καταναλωτές που δεν έχουν εξοφλήσει τους λογαριασμούς στους στον προηγούμενο.
 
Η ΡΑΕ σε πρώτη φάση είχε στείλει επιστολή προς τις εταιρείες του χώρου μέσω της οποίας αποκαλούσε «αθέμιτη πρακτική τη προσέλκυση πελατών που έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη σε άλλη εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας», επιστολή που θεωρήθηκε ως ένα πρώτο βήμα, μια δήλωση προθέσεων της ΡΑΕ, να αλλάξει ο Κώδικας Προμήθειας ως προς το επίμαχο θέμα. Το σίγουρο πάντως είναι ότι στην ολομέλεια της Αρχής δεν υπάρχει κοινή άποψη για το επίμαχο θέμα. Κάποιοι θεωρούν πως πράγματι αποτελεί κακή πρακτική να κάνει πελάτες της μια εταιρεία όσους καταναλωτές χρωστούν στη προηγούμενη εταιρεία. Άλλοι όμως εντός της ΡΑΕ έχουν διαφορετική άποψη. Διότι θεωρούν ότι το ληξιπρόθεσμο χρέος σε ένα πάροχο, δεν μπορεί να εμποδίζει την ελεύθερη λειτουργία της αγοράς, και τη μετακίνηση ενός πελάτη από μια εταιρεία σε ένα άλλη. Αυτό αντίκειται, λένε, στην ίδια την έννοια της απελευθέρωσης της αγοράς.
 Άλλωστε, προσθέτουν, η ΔΕΗ, η οποία άφησε να διογκωθούν τα «φέσια» στο πλαίσιο μια ιδιότυπης εμπορικής και εισπρακτικής πολιτικής που άφηνε στο απυρόβλητο τους κακοπληρωτές, διαθέτει ακόμα και σήμερα όλα τα νομικά όπλα για να κυνηγήσει τους μπαταξήδες σε όποια εταιρεία και αν μετακομίσουν. Γι' αυτό, σύμφωνα με αυτή την άποψη, ο Κώδικας Προμήθειας δεν πρέπει να αλλάξει. Παράλληλα έχει εκφρασθεί σοβαρή επιφύλαξη και από νομικούς κύκλους που αφορά κυρίως τα θέματα προσωπικών δεδομένων.
 
Οι προτάσεις Οι προτάσεις που έθεσε σε διαβούλευση η ΡΑΕ στηρίζονται σε έρευνα σχετικά με τις αντίστοιχες πρακτικές που ακολουθούνται σε άλλες χώρες της ΕΕ που πραγματοποίησε μέσω αποστολής ερωτηματολογίου στις Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας 15 χωρών της ΕΕ και είναι οι εξής :
 
1. Αναστολή αλλαγής προμηθευτή εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Με την εφαρμογή αυτής της πρότασης, η εντολή αλλαγής εκπροσώπησης για ένα Πελάτη αναστέλλεται, εφόσον ο υφιστάμενος Προμηθευτής ενημερώσει τον αρμόδιο Διαχειριστή για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτού του Πελάτη. Η εντολή αλλαγής εκπροσώπησης θα ενεργοποιείται ξανά όταν εξοφληθούν οι οφειλές. Στην ευρωπαϊκή πρακτική, όπως παρουσιάζεται από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο της ΡΑΕ , προκύπτει ότι, δεν έχει υιοθετηθεί παρόμοιο μέτρο για την πρόσφορη αντιμετώπιση και διαχείριση των οφειλών των Πελατών, πλην της Μ. Βρετανίας και της Ουγγαρίας.
 
2. Προτείνεται εναλλακτικά, η αναστολή αλλαγής Προμηθευτή να εφαρμόζεται υπό συγκεκριμένες συνθήκες (διαζευκτικά): (α) Η ληξιπρόθεσμη οφειλή να υπερβαίνει ένα ανώτατο ποσό4, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσεται ο καταναλωτής, ή (β) όταν, ανεξαρτήτως του ύψους της ληξιπρόθεσμης οφειλής, κατά την υποβολή δήλωσης αλλαγής εκπροσώπησης έχει ήδη προηγηθεί εντολή απενεργοποίησης του μετρητή φορτίου από τον υφιστάμενο προμηθευτή προς τον αρμόδιο Διαχειριστή για το συγκεκριμένο Πελάτη ή όταν, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει ήδη διακοπεί/απενεργοποιηθεί. Στις περιπτώσεις αυτές προτείνεται η αναστολή της επανηλεκτροδότησης και της αλλαγής εκπροσώπησης, μέχρι την εξόφληση ή τον, κατά τρόπο ικανοποιητικό προς τον υφιστάμενο Προμηθευτή, διακανονισμό της οφειλής (π.χ. με παροχή πρόσθετων εγγυήσεων). 
Η εντολή για την άρση εντολής απενεργοποίησης ή την επανασύνδεση της παροχής του Πελάτη θα πρέπει να γίνεται από τον ίδιο Προμηθευτή που αιτήθηκε την απενεργοποίησή του.
 
3.Δυνατότητα αλλαγής Προμηθευτή μετά από διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, με ποινή την αποσύνδεση με εντολή του προηγούμενου Προμηθευτή στην περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού. Η πρόταση αυτή δεν αναστέλλει την αλλαγή Προμηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί διακανονισμός για την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον προηγούμενο Προμηθευτή. 
Πρακτική συνέπεια είναι η παραχώρηση δικαιώματος στον παλαιό Προμηθευτή να υποβάλλει εντολή απενεργοποίησης της παροχής λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών, παρότι έχει συναφθεί σύμβαση προμήθειας με το νέο Προμηθευτή.

 http://energypress.gr/news/proto-vima-gia-mploko-stin-allagi-promitheyti-apo-toys-mpatahtsides-toy-reymatos