Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

Τα τρία σενάρια του ΑΔΜΗΕ για την εξέλιξη της ζήτησης στην Ελλάδα μέχρι το 2026 - Αύξηση από 17 έως 31% βλέπει ο διαχειριστής στη 10ετία

 Τρία διαφορετικά σενάρια για την εξέλιξη της καθαρής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας έχει εκπονήσει ο ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2015 – 2026. Πρόκειται για το σενάριο χαμηλής ζήτησης, το σενάριο αναφοράς και το σενάριο υψηλής ζήτησης, με τον διαχειριστή να προβλέπει ότι μέχρι το 2026 η καθαρή ζήτηση θα κυμαίνεται από 59.250 GWh (χαμηλή ζήτηση), 62500 GWh (σενάριο αναφοράς) ή
65800 GWh (σενάριο υψηλής ζήτησης).
Σημειώνεται ότι τα τρία διαφορετικά σενάρια αποτυπώνουν διαφορετικές προβλέψεις για την εξέλιξη του ΑΕΠ (το χαμηλό από 0,5% έως 1% στην επίμαχη περίοδο, το σενάριο μέσης ανάπτυξης  από 1% έως 2% και το σενάριο υψηλής ανάπτυξης από 1,5 έως 3%).
Για το 2016 στα τρία σενάρια προβλέπεται καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από 51.910 GWh – 51.900 GWh – 52.300 GWh αντίστοιχα (το 2014 η καθαρή.. ζήτηση ήταν 50.228 GWh).
Για το 2018 προβλέπεται ανάλογα με το σενάριο ζήτηση 54000 GWh - 55300 GWh - 56570 GWh
Ενώ για το 2020 προβλέπεται ζήτηση 54750 GWh  - 56500 GWh  - 58260 GWh αντίστοιχα
Σημειώνεται ότι για το 2014 η καθαρή ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στις 50.228 GWh σημειώνοντας μείωση κατά 0,86%, ενώ το 2013 είχε υποχωρήσει κατά 3,7%. Με έτος αναφοράς το 2014 λοιπόν για το 2016 αναμένεται αύξηση από 3,3 έως 4,1% ενώ μέχρι το 2026 η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί από 17,9 έως 31%.
Για την αιχμή της ζήτησης του φορτίου στο σύστημα (μεσημβρινή χωρίς να ληφθεί υπόψη η διεσπαρμένη παραγωγή), ο ΑΔΜΗΕ κάνει τις εξής προβλέψεις ανάλογα με το σενάριο (χαμηλό, αναφοράς υψηλό):
Για το 2016: 9800 MW -  9950 MW   - 10100 MW 
Για το 2018: 10190 MW  -  10430 MW   - 10680 MW 
Για το 2020: 10330 MW -  10660 MW  - 11000 MW 
Και για το 2026: 11180 MW  -  11800 MW  -  12420 MW 
Σημειώνεται ότι για το 2014 η αιχμή ήταν στα 9263 MW ενώ για το 2015 η αιχμή έφτασε τα 9813 MW.
Τέλος για τη βραδινή αιχμή προβλέπονται οι εξής αιχμές φορτίου του συστήματος:
2016: 9400 MW -  9550 MW - 9700 MW
2020: 9920 MW - 10230 MW - 10560 MW
2026: 10730 MW - 11330 MW - 11920 MW