Δευτέρα, 29 Φεβρουαρίου 2016

Πρόσληψη 82 υπαλλήλων γραφείου από την ΔΕΗ

Με δυο νέες προκηρύξεις η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά 82 θέσεων εργασίας για 8 μηνες σε όλη την χώρα, σε θέσεις υπαλλήλων γραφείου.
Συγκεκριμένα:
Δείτε την ανακοίνωση με την οποία η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) ανά την επικράτεια.
Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2016 για την Δ/νση Πωλήσεων ανά την Επικράτεια
Δείτε την ανακοίνωση με την οποία η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων για..
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Πωλήσεων (ΔΠΩΛ) στη Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης.
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2016 για την Δ/νση Πωλήσεων, Διοικητική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης