Τρίτη, 26 Ιουνίου 2018

ETE/OMIΛΟΥ-ΔΗΕ: Διευκρινήσεις για ΕΣΣΕ ΔΕΗ 2018 και Ασφαλιστικό      ΑΝΟΙΧΤΗ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Θέμα: Διευκρινήσεις ΕΣΣΕ ΔΕΗ 2018
          κ. Γενικέ,
Οφείλουμε ως το μεγαλύτερο σωματείο του Ομίλου ΔΕΗ και εφόσον λαμβάνουμε καθημερινά χιλιάδες οχλήσεις από τους συναδέλφους μας, με απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπό σας και στο περιεχόμενο της νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της ΔΕΗ, να σας επισημάνουμε ότι, χρήζει διευκρινήσεων η εν λόγω ΕΣΣΕ.
Συγκεκριμένα :

Στο κεφάλαιο Γ. (Γενικές Ρυθμίσεις) παράγραφος 5, απαιτείται διευκρινιστική εγκύκλιος της υπηρεσία σας για το περιεχόμενο της, καθώς η διατύπωσή της δεν είναι σαφής, με αποτέλεσμα να δίνονται διαφορετικές ερμηνείες, εσφαλμένες από το προσωπικό της Επιχείρησης και από νομικούς κύκλους.
Για να μην δημιουργούνται αυτά τα φαινόμενα, είναι επιτακτική ανάγκη να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.
Σας ευχαριστούμε  εκ των πρότερων.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.ΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ - ΚΗΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                       ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

                       ΑΝΟΙΧΤΗ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Ρυθμίσεις ασφαλιστικών θεμάτων μισθωτών της Επιχείρησης.

          κ. Γενικέ,
Οι εργαζόμενοι της Επιχείρησης ζουν μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όσον αφορά τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα και είναι απαραίτητο να παρέχονται από την Επιχείρηση όλες οι διευκολύνσεις – ενημερώσεις για τα παραπάνω.
Ο ασφαλιστικός νόμος 4386/16 είναι πολύπλοκος και οι εργαζόμενοι ζητούν την απλούστευσή του εκ μέρους της ΔΕΗ, όσον αφορά τον Μέσο Όρο των Συντάξιμων αποδοχών τους.
Συγκεκριμένα :
     Στo Portal μισθοδοσίας της ΔΕΗ  υπάρχουν 2 εφαρμογές: 
  1. 1.Βλέπουμε τα εξοφλητικά του εκάστοτε  μήνα.
  2. 2.Έχουμε τις βεβαιώσεις των ετήσιων  αποδοχών.
θα  είναι  όμως  επιθυμητό να υπάρχει και μια άλλη εφαρμογή.
  • Μέσος  Όρος συντάξιμων  αποδοχών,  κωδικό  402.
Από το 2002 και μετά, βάσει του νόμου Ν4386/2016 εφαρμόζεται νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών των μισθωτών, και ως εκ τούτου είναι απαραίτητο οι εργαζόμενοι να γνωρίζουν την νέα μέθοδο υπολογισμού της σύνταξης τους.


Πιστεύουμε   ότι θα  προβείτε  άμεσα στις κατάλληλες ενέργειες ώστε μέσα από  το πληροφοριακό σύστημα να δοθεί η πρέπουσα λύση προς όφελος όλων μας.

Σας ευχαριστούμε  εκ των πρότερων.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.ΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ - ΚΗΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                       ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ