Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Συνεχίζεται η πτώση στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειαςΑπό την αρχή του χρόνου, η οριακή τιμή μειώθηκε κατά 16%, ενώ φαίνεται ότι θα υποχωρήσει κι άλλο τον επόμενο μήνα.
Περαιτέρω μείωση 7,1% καταγράφηκε στην Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) ηλεκτρικής ενέργειας το Μάρτιο.
 
Οπως επισημαίνει ο Γιώργος Οικονόμου της WATT AND VOLT S.A. στη Μηνιαία Ανάλυση Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τον Μάρτιο η οριακή τιμή υποχώρησε στα 40,78 €/MWh. 
Ο Φεβρουάριος είχε κλείσει στα 43,92 €/MWh.
Ωστόσο δεν υπήρξε ανάλογη μείωση και στην μέση ωριαία ζήτηση η οποία ήταν μειωμένη μόνο κατά 2,6%, από τα 5610 MW τον ..
Φεβρουάριο στα 5462 MW τον Μάρτιο.
Χαρακτηριστική ήταν η μείωση κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες της συνεισφοράς των λιγνιτικών μονάδων στην παραγωγή, ενώ μειωμένη ήταν και η παραγωγή από τις μονάδες Φυσικού Αερίου. Έτσι, παρατηρήθηκε αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ (2%) και εισαγωγές (1,5%) ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή των Υδροηλεκτρικών σταθμών που λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων τις τελευταίες μέρες του μήνα κυρίως στη Δυτική Ελλάδα αύξησαν την παραγωγή τους κατά 4,3%.
Παράλληλα με τα παραπάνω υπήρξε περαιτέρω μείωση στα κόστη των μονάδων (λιγνιτικών και Φ.Α.) με αποτέλεσμα οι τιμές που ορίζουν στην ΟΤΣ να είναι εξίσου μειωμένες.
 

Στην Ιταλία επίσης, η τιμή ήταν μειωμένη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα από τα 35,31 €/MWh στα 33,51 €/MWh.
Από την αρχή του χρόνου, η ΟΤΣ έχει υποστεί μείωση της τάξης του 16%, ενώ φαίνεται ότι θα υποχωρήσει κι άλλο τον επόμενο μήνα.

(ΤΟ ΒΗΜΑ)