Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ: Η κατάργηση της αυτονομίας του Ασφαλιστικού μας φορέα θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματαΗ δημιουργία του ΕΦΚΑ έχει επιφέρει την ενοποίηση όλων των ασφαλιστικών φορέων με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένας υδροκέφαλος φορέας χωρίς την απαραίτητη υποδομή, με αντίκτυπο την εύρυθμη λειτουργία του και κατ’ επέκταση την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.

Ο ασφαλιστικός μας φορέας (ΕΦΚΑ/ΤΑΠ/ΔΕΗ και ΚΑΠ/ΔΕΗ) είχε την αυτονομία στη λειτουργία του και την εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας, η οποία τείνει να αμφισβητηθεί και να ενσωματωθεί πλήρως στον γενικό κανονισμό του ΕΦΚΑ. Η αρχή έγινε με την διάσπαση του ΚΑΠ/ΔΕΗ (παροχές, έξοδα κηδείας κ.α. ) και ακολουθεί η ενσωμάτωση του ΤΑΠ/ΔΕΗ (Συντάξεις).

Οι επιπτώσεις της ενσωμάτωσης θα είναι δραματικές προς τους ασφαλισμένους συναδέλφους και κυρίως σε όσους αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Αυτή τη στιγμή το ΤΑΠ/ΔΕΗ έχει φτάσει στο σημείο να εκδίδει άμεσα τις συντάξεις και κινδυνεύει με την κατάργηση της αυτονομίας του να λειτουργεί με όρους παλαιών συστημάτων, δηλαδή θα περιμένουν οι συνάδελφοι που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν στο μέλλον έως και πέντε χρόνια για την έκδοση της σύνταξής τους.

Πρέπει άμεσα να σταματήσει αυτή η αρνητική επιλογή τη συγκεκριμένη συγκυρία, λόγο της Πανδημίας και κυρίως γιατί δεν είναι έτοιμο το σύστημα του ΕΦΚΑ να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις που προκύπτουν.

Χρειάζεται να υπάρξει στελέχωση των υπηρεσιών του ΤΑΠ/ΔΕΗ και όχι αποσπασματικές συμπεριφορές προς το προσωπικό όπως η μεταφορά τους σε διάφορα κτήρια και γραφεία χωρίς τις απαραίτητες υποδομές.

Ο ασφαλιστικός μας φορέας πρέπει να παραμείνει αυτόνομος και μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι αποσπασμένοι από ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ (ΕΦΚΑ/ΤΑΠ/ΔΕΗ και ΚΑΠ/ΔΕΗ) είναι συνάδελφοι μας με κάθε έννοια.

Σε καμία περίπτωση, ιδιαίτερα αυτή την χρονική περίοδο, δεν πρέπει να πληγεί η αυτονομία του ασφαλιστικού μας φορέα που αντί να επιλύει προβλήματα θα γιγαντώσει τα είδη υπάρχοντα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021

Υπεγράφη με αρκετά θετικά σημεία η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. τριετούς διάρκειας (2021-2024)• Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ ΑΕ τριετούς διάρκειας (2021-2024)

• Διασφάλιση των θέσεων εργασίας και το σύνολο των κεκτημένων όλων των προηγούμενων ΕΣΣΕ
• Θεσμοθέτηση νέων ρυθμίσεων και προοπτική ένταξης των νέων προσλήψεων στο ίδιο μισθολόγιο
• Εντός του Απριλίου οι υπογραφές για ΔΕΔΔΗΕ, ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ, ΜΕΛΙΤΗΣ και ΑΔΜΗΕ
Συναδέλφισσες -οι
Υπεγράφη σήμερα 24 Μαρτίου 2021 η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ ΑΕ, μεταξύ της διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, καθώς και της συντριπτικής πλειοψηφίας των Πρωτοβαθμίων Σωματείων μελών μας.
Η νέα ΕΣΣΕ είναι τριετούς διάρκειας (2021-2024) και η υπογραφή της προέκυψε μετά από διαπραγματεύσεις με την Διοίκηση της Επιχείρησης που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2020, έτσι όπως είχε αποφασίσει ομόφωνα το Δ.Σ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τα Σωματεία - Μέλη μας. Ο στόχος που είχε τεθεί τότε ήταν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2020 ή το αργότερο τον Ιανουάριο του 2021.
Οι λόγοι που επέβαλλαν την επίσπευση των διαπραγματεύσεων και την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ ήταν οι εξής:
1. Το παρατεταμένο lockdown λόγω της πανδημίας που απαγορεύει τις κατά πρόσωπο διαπραγματεύσεις.
2. Η λήξη της θητείας των Οργάνων Διοίκησης της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ στις 30-6-2021 καθώς και των περισσοτέρων σωματείων – μελών μας
3. Η λήξη της διάρκειας των συμβάσεων της ΔΕΗ 30/5/21, ΑΔΜΗΕ 25/6/21, ΔΕΔΔΗΕ 30/7/21.
4. Καθώς και η λήξη των όρων της ΕΣΣΕ 2018 για το τροφείο κυρίως όμως και η λήξη του Ομαδικού Προγράμματος Ασφάλισης Υγείας και Ζωής.
Τούτων δοθέντων και με γνώμονα το συμφέρον των χιλιάδων εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ αξιολογώντας το κείμενο της νέας ΕΣΣΕ στη συνεδρίαση της Παρασκευής 12 Μαρτίου 2021 με μεγάλη πλειοψηφία 22 υπέρ 8 κατά 1 απών, εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο και Γ. Γραμματέα να προχωρήσουν στην υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.
Είχαν ήδη προηγηθεί και οι θετικές αποφάσεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των Πρωτοβάθμιων Σωματείων – Μελών μας.
Αγαπητοί Συνάδελφοι – Συναδέλφισσες
Α) Η νέα ΕΣΣΕ εκτός από το γεγονός της απόλυτης διαφύλαξης των θέσεων εργασίας και των κεκτημένων, επιλύει σοβαρά θεσμικά ζητήματα όπως αυτό της τροποποίησης του άρθρου 14 του ΚΚΠ/ΔΕΗ περί των Αδειών Ασθένειας. Συγκεκριμένα για την καταβολή αποδοχών σε περιπτώσεις μακροχρόνιας ασθένειας πέραν των 9 μηνών απαιτούνταν γνωμοδότηση των Δευτεροβάθμιων Υγειονομικών Επιτροπών του Ν.4491/66 τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ κατήργησε. Αποτέλεσμα αυτού είναι αρκετοί συνάδελφοι που δυστυχώς έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας κινδυνεύουν να τεθούν σε μερική ή ολική ανικανότητα και να επιστρέψουν μισθούς στην Εταιρεία ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
• Με την τροποποίηση του εν λόγω άρθρου συγκροτείται επιτροπή αποτελούμενη από γιατρούς της Εταιρείας προκειμένου να γνωμοδοτήσει σχετικά, ενώ
• Καθιερώνεται πέραν των ισχυόντων και η χορήγηση 4 ημερών ασθένειας ετησίως από ιδιώτη γιατρό χωρίς να απαιτείται η πιστοποίησή της από τα αρμόδια όργανα του Ασφαλιστικού Φορέα.
Β) Με δεδομένο ότι ο θεσμός της τηλεργασίας εκτός από την Ευρωπαϊκή Συμφωνία-Πλαίσιο που συνομολογήθηκε από τη Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (CES) με τις Πανευρωπαϊκές Οργανώσεις Εργοδοτών και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της ΕΓΣΣΕ που υπέγραψε η ΓΣΕΕ από το 2006 γίνεται σήμερα και λόγω COVID το αναγκαίο εργαλείο επωφελεία Επιχειρήσεων και Εργαζομένων. Έτσι
1. Στη νέα ΕΣΣΕ συνομολογείται ο θεσμός της τηλεργασίας με τη διασφάλιση του συνόλου των εργασιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από τον ΚΚΠ/ΔΕΗ και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
2. Αναπροσαρμόζονται τα καταληκτικά κλιμάκια των κατηγοριών Τ3,ΔΟ3,Υ3
3. Δημιουργείται νέα κατηγορία ΓΥ1 ΑΦ - Προσωπικό Ασφάλειας Εγκαταστάσεων με ταυτόχρονη αναπροσαρμογή του καταληκτικού κλιμακίου
4. Ρυθμίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ασάφειες των προηγούμενων συμβάσεων (2004) σε σχέση με την κατηγορία Τ4 κυρίως Μηχανοτεχνιτών με υποχρεωτική Επαγγελματική Άδεια ή Βεβαίωση Αναγγελίας. Μισθολογικές διαφορές που προέκυψαν οι οποίες παρακρατούνται, από την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ και εντεύθεν, δεν θα αναζητηθούν από την Εταιρεία.
5. Μετά την επαναφορά του 33% των Ειδικών Επιδομάτων από την 1η Ιουνίου του 2020 στους δικαιούχους μισθωτούς με την παρούσα ΕΣΣΕ ρυθμίζονται και τα αναδρομικά της περιόδου 1.1.2019 έως 31.5.2020 και θα καταβληθούν σε τρεις ισόποσες δόσεις:
1η δόση μέχρι 30.06.2021
2η « « 31.12.2021
3η « « 30.06.2022
Όσοι εργαζόμενοι αποχωρήσουν πριν την 30.6.2022 θα λαμβάνουν το δικαιούμενο ποσό κατά την αποχώρησή τους.
Επιπρόσθετα:
- Αναπροσαρμόζεται το Ημερήσιο Επίδομα Οδήγησης στο ποσό των 5 ευρώ ημερησίως
- Αναπροσαρμόζεται ο υπολογισμός του Επιδόματος Ανθυγιεινής Εργασίας από τον 4 Μ.Κ. στο 2 Μ.Κ.
- Επεκτείνεται το Επίδομα Παραμεθόριων Περιοχών στους εργαζομένους των Υπηρεσιακών Μονάδων στο Νομό Φλώρινας
- Θεσμοθετείται για πρώτη φορά Ειδικό Επίδομα Εξομάλυνσης από 1η Απριλίου 2021 σε ποσοστό 12% επί του 8 Μ.Κ. σε όσους εργαζομένους δεν λαμβάνουν επιδόματα.
- Από την υπογραφή της ΕΣΣΕ και εντεύθεν με αναδρομική ισχύ από 1.1.2021 η παροχή του ημερήσιου τροφείου 6 ευρώ θα χορηγείται στο προσωπικό του Ομίλου ΔΕΗ.
- Επιπλέον η Εταιρεία θα συνεχίσει να ασφαλίζει το σύνολο των εργαζομένων σε Ομαδικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Υγείας και Ζωής.
- Μέχρι την 31.12.2021 συμφωνείται να εκπονηθεί συγκριτική μελέτη με ομοειδείς Επιχειρήσεις για νέο Μισθολόγιο με στόχο να ενταχθούν σε αυτό οι νέοι εργαζόμενοι που θα προσληφθούν στον Όμιλο ΔΕΗ Α.Ε. Σε περίπτωση όμως που η συγκριτική μελέτη εμφανίσει αρνητικές οικονομικές μεταβολές, αυτές δεν θα ισχύουν για το προσωπικό που υπηρετεί σήμερα στις Εταιρείες του Ομίλου.
- Επιπρόσθετα και για τους εργαζομένους της κατηγορίας Τ4/Α Εναερίτες του ΔΕΔΔΗΕ καθιερώνεται Επίδομα 5% επί του Βασικού Μισθού δίνοντας οριστική λύση στο πρόβλημα που υφίσταται από το 1995 έως σήμερα.
Συναδέλφισσες -οι
- Η νέα ΕΣΣΕ αποτελεί άλλη μια κατάκτηση των εργαζόμενων και του Συνδικάτου, αφού είναι προϊόν Συλλογικής προσπάθειας και διεκδίκησης.
- Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τα Σωματεία μέλη της με απόλυτη σοβαρότητα, με αίσθημα ευθύνης αλλά πρωτίστως συνέπειας απέναντι στο σύνολο των εργαζομένων που εκπροσωπούν
- Χωρίς σκοπιμότητες και τακτισμούς
- Χωρίς άγονες και καταστροφικές αντιπαραθέσεις
Και με δεδομένα:
- Την συνέχιση της οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεων στην κοινωνία
- Τον σκληρό Ανταγωνισμό στον Τομέα της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
- Των αποφάσεων της κυβέρνησης για την βίαιη Απολιγνιτοποίηση
- Την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ έως 49%
- Την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ
- Υλοποιώντας την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της από 12 Μαρτίου 2021
υπέγραψε
Την νέα ΕΣΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. επιτυγχάνοντας εργασιακή ασφάλεια και ειρήνη.
Είμαστε εις το «εμείς» κι όχι εις το «εγώ». Και εις το εξής να μάθομεν γνώση, αν θέλομεν να φκιάσομεν χωριόν, να ζήσομεν όλοι μαζί…..
Γιάννης Μακρυγιάννης
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ

Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021

ΔΑΚΕ/ΕΤΕ-ΔΕΗ: Ποια είναι τα θετικά σημεία της νέας ΣΣΕ

 Σε μία πολύ άσχημη περίοδο για την χώρα μας όπου κυριαρχούν οι υγειονομικοί κίνδυνοι λόγω της πανδημίας και παράλληλα κορυφώνονται οι αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομική ζωή των πολιτών, καλούμαστε ως πρωτοβάθμιο ιστορικό συνδικαλιστικό όργανο που υπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων στον Όμιλο ΔΕΗ να προχωρήσουμε στην υπογραφή της νέας ΣΣΕ.

Μέσα σε αυτό το αρνητικό πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στη κοινωνία και με τους κινδύνους που εγκυμονούν στο εγγύς μέλλον για τον χώρο της εργασίας ορισμένοι επιλέγουν να ακολουθήσουν δρόμους που υπονομεύουν τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ.
Βασικός λόγος που διαφωνεί η παράταξη που προεδρεύει στην ΕΤΕ-ΔΕΗ δεν είναι συνδικαλιστικός αλλά είναι ότι κυριαρχούν οι προσωπικές κόντρες και οι ιδεοληπτικές αντιπαραθέσεις που προέκυψαν ανάμεσα στην ηγεσία και τα στελέχη του ΕΑΜΕ οι οποίοι πριν μερικά χρόνια ψήφιζαν μειώσεις μισθών και θεωρούσαν "αναγκαίο καλό" την διάσπαση της Επιχείρησης. Εν αντιθέσει σήμερα προσπαθούν να δημιουργήσουν προβλήματα και αναχώματα ώστε να μην υπογραφεί η νέα ΣΣΕ όταν παραβλέπουν ηθελημένα ότι ο κοινωνικός περίγυρος στενάζει από τα συνεχιζόμενα lockdown.
Είναι απογοητευτικό το θέαμα να ενώνονται όλες οι δήθεν τάσεις της πρώην ΠΑΣΚΕ με τις συνδικαλιστικές δυνάμεις που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ μόνο και μόνο για τα εκλογικά οφέλη και το μοίρασμα θέσεων και έπειτα να συγκρούονται μεταξύ τους δημιουργώντας συνθήκες διχασμού και ανέξοδης υποσχεσιολογίας που το μόνο που καταφέρνει είναι να παραπλανεί τους εργαζόμενους και να απαξιώνει το Σ/Κ ακόμη περισσότερο στα μάτια τους.
Αλήθεια γιατί δεν συμμετείχαν στην επιτροπή διαπραγμάτευσης της ΔΕΗ που αποτελεί τον πυλώνα της ΣΣΕ;;;
Γιατί ενώ βάζουν τόσο ψηλά τον πήχη της αγωνιστικής διεκδίκησης δείλιασαν και δεν συμμετείχαν σε αυτή;;;
Μήπως ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων που ξεκίνησαν πριν μερικούς μήνες αυτό εξυπηρετούσε δηλαδή να φανούν κάποιοι "επαναστάτες" με αιτία και κάποιοι άλλοι "υποταγμένοι" και "ενδοτικοί" παλεύουν και πετυχαίνουν το προσωπικό να λάβει για πρώτη φορά από το 2008 οικονομικές αυξήσεις.
Να θυμίσουμε στους όψιμους Τσε Γκεβάρα ότι στις τελευταίες δύο Συλλογικές Συμβάσεις πανηγύριζαν απλά και μόνο την διασφάλιση των θέσεων εργασίας και ότι ανακτήθηκε ένα μικρό τμήμα των οικονομικών απωλειών λόγω του μνημονιακών νόμων (κάρτα σίτισης και επιπρόσθετη υγειονομική ασφάλεια). 
Η ΔΑΚΕ ΕΤΕ/ΔΕΗ με αίσθημα ευθύνης και ακολουθώντας τον δρόμο της σύνεσης και της σοβαρότητας δεν θα δημαγωγήσει με κορώνες και κραυγές λαϊκισμού αλλά θα δώσει την συγκατάθεση της για την υπογραφή ΣΣΕ και θα παλέψει για την ενότητα του Συνδικάτου και της ΕΤΕ/ΔΕΗ.

Ποια είναι λοιπόν τα βασικά σημεία της νέας προς υπογραφή ΣΣΕ:
- Αύξηση στο επίδομα κολόνας στους Τ4Α στο 5% και χορήγηση του για πρώτη φορά στους νέους εναερίτες που έχουν προσληφθεί μετά το 1995.
- Αύξηση στο επίδομα οδήγησης σε 5 ευρώ.
- Δημιουργία νέου επιδόματος εξομάλυνσης 60 ευρώ, το οποίο θα χορηγηθεί στο τεχνο-διοικητικό προσωπικό που δεν λαμβάνει κανένα ειδικό επίδομα ως σήμερα.
- Αύξηση του ανθυγιεινού επιδόματος.
- Καταβολή αναδρομικών των Ειδικών Επιδομάτων.
-  Χορήγηση του τροφείου εφεξής έξι (6) ευρώ για κάθε ημέρα εργασίας.
- Θεσμική κατοχύρωση της Τηλεργασίας με όλα τα πλεονεκτήματα που ορίζει ο σημερινός ΚΚΠ της ΔΕΗ.
- Διασφάλιση του προγράμματος υγειονομικής περίθαλψης για τους εργαζόμενους του Ομίλου διαπαντός.
Επίσης ένας από τους βασικούς στόχους της ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ ήταν και η οικονομική ενίσχυση των νέων συναδέλφων.
Για πρώτη φορά με τη νέα ΕΣΣΕ αυτός ο στόχος γίνεται πραγματικότητα με σημαντικές αυξήσεις στην μισθοδοσία τους και όχι με ψίχουλα όπως διατρανώνουν κάποιοι.
- Με παρέμβαση της ΕΤΕ/ΔΕΗ τον Ιούνιο του 2020 δόθηκαν τα ειδικά επιδόματα και επικαιροποιήθηκαν με την ΣΣΕ καθώς και τα αναδρομικά 17 μηνών κάτι το οποίο αρνείτο να δώσει η αριστερή διοίκηση Παναγιωτάκη που όφειλε να είχε δώσει από το 2019..
Τέλος συνυπολογίζοντας τις έμμεσες αυξήσεις που προέκυψαν από την κατάργηση της Ειδικής εισφοράς Αλληλεγγύης και την μείωση ασφαλιστικών εισφορών, δημιουργούν για πρώτη φορά από το 2008 συνθήκες σημαντικής θετικής οικονομικής εξέλιξης για τους εργαζομένους του Ομίλου ΔΕΗ.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Αναλογιζόμενοι τις παραπάνω προτάσεις και το αρνητικό εργασιακό περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η πανδημία, ορισμένοι προσπαθούν να υπονομεύσουν την υπογραφή της νέας ΣΣΕ.
Η ΔΑΚΕ /ΕΤΕ ΔΕΗ δεν θα τους ακολουθήσει σε αυτό τον ολισθηρό δρόμο γιατί τον πρώτο λόγο έχουν τα συμφέροντα των εργαζομένων και η ενότητα 
του Σ/Κ.
Η ΔΑΚΕ/ΕΤΕ ΔΕΗ έχει αποδείξει διαχρονικά ότι είναι σοβαρή συνδικαλιστική δύναμη και είναι μπροστά στους αγώνες και πάντα στο πλαίσιο διεκδίκησης της ΕΤΕ ΔΕΗ που συλλογικά αποφασίζεται για αυτό άλλωστε την εμπιστεύονται οι εργαζόμενοι.

Γραφείου Τύπου ΔΑΚΕ/ΕΤΕ-ΔΕΗ

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ: Δικαιώνεται ο αγώνας μας για τα ΥΒΑΕ

 


Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ συμβάλλοντας για το καλό των εργαζομένων και της κοινωνίας με τις παρεμβάσεις της, σεβόμενη τους νόμους και πείθοντας ορισμένες φορές για την αλλαγή τους, πέτυχε άλλη μια θετική απόφαση για το πολυετές πρόβλημα που ταλαιπωρεί και πολλές φορές «εξαθλιώνει» τους συναδέλφους που εντάχθηκαν στο καθεστώς των ΥΒΑΕ.

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ θα συνεχίσει τον δίκαιο αγώνα μέχρι τέλους, μέχρι να δικαιωθεί και ο τελευταίος συνάδελφος.

Είναι όνειδος όμως να χρησιμοποιείς το δικαστικό σύστημα γνωρίζοντας ότι αδίκως το κάνεις για να προστατεύσεις τις λάθος αποφάσεις.

Από την πλευρά μας καλούμε τις Διοικήσεις ΔΕΗ και ΔΕΔΔΗΕ να σταματήσουν αυτή την τακτική εξαθλιώνοντας τους εργαζόμενους, να επιστρέψουν τις ασφαλιστικές εισφορές άμεσα δείχνοντας σεβασμό σε αυτούς που καταθέτουν ψυχή και σώμα καθημερινά.

   ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς χρέωση οι κλήσεις που έγιναν για βλάβες κατά τη διάρκεια της "Μήδειας"

 Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνει ότι όλοι οι πολίτες που κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας Μήδεια από τις 14 έως και τις 21 Φεβρουαρίου αντιμετώπισαν προβλήματα ηλεκτροδότησης πανελλαδικά, με αποτέλεσμα να επικοινωνήσουν με το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης και βλαβών στο 11500 ή στο 2111900500 από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο, δεν θα επιβαρυνθούν με τη χρέωση για αυτές τις κλήσεις. 
Αναλυτικότερα, ο ΔΕΔΔΗΕ σε συνεργασία με όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, θα καλύψει το ποσό που χρεώθηκαν οι πολίτες για κλήσεις στους αριθμούς 11500 και 2111900500 για αυτό το διάστημα σε όλες τις πληγείσες από την κακοκαιρία περιοχές πανελλαδικά. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα πιστώσουν τους πολίτες που χρεώθηκαν για τις κλήσεις αυτές. O Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκας δήλωσε σχετικά: «Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το ύψος των χρεώσεων για τις κλήσεις στον πενταψήφιο αριθμό δήλωσης βλαβών του ΔΕΔΔΗΕ, επεξεργαστήκαμε μία άμεση λύση προκειμένου οι συμπολίτες μας, που ταλαιπωρήθηκαν από την πρωτοφανή, σε σφοδρότητα, κακοκαιρία «Μήδεια» να απαλλαγούν από το συγκεκριμένο κόστος. 
Και συνεχίζουμε, με ένα πλέγμα μέτρων που έχουμε ήδη δρομολογήσει για την επόμενη μέρα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αναβάθμιση της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΔΕΔΔΗΕ, μέσω της οποίας μπορούν οι πολίτες να ενημερώνουν για βλάβες, αλλά και να συμβάλλουν στον εντοπισμό δέντρων που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στο δίκτυο».
 Ο Διευθύνων Σύμβουλος κ .Α. Μάνος από την πλευρά του τόνισε ότι «Ο ΔΕΔΔΗΕ με βασικό γνώμονα την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών του, ολοκληρώνει σύντομα σχετικό διαγωνισμό που ξεκίνησε πριν από μερικούς μήνες, για τη δωρεάν τηλεφωνική εξυπηρέτηση όλων των πολιτών πανελλαδικά, μέσα από νέα τηλεφωνική γραμμή που θα ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα».