Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022

Ολοκλήρωση της πώλησης του 49% του ΔΕΔΔΗΕ στη Macquarie Asset Management - Νέα Σύνθεση ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ

 


Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού A.E. (ΔΕΗ) ανακοινώνει ότι η πώληση του 49% της συμμετοχής της στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.) ολοκληρώθηκε σήμερα με την κατάθεση € 1.320 εκατ. από την Macquarie Asset Management για την απόκτηση του προαναφερθέντος ποσοστού. Το τίμημα έχει προσαρμοστεί ώστε να απεικονίζει τη μεταβολή στην Καθαρή Αξία του Ενεργητικού (Net Asset Value) του ΔΕΔΔΗΕ έως την 28.2.2022, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Αγοράς Μετοχών. 

Επιπρόσθετα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022, μετά την παραίτηση των μελών, με την εξαίρεση του κ. Μάνου, Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας και του κ. Μασούρα, εκπρόσωπου των εργαζομένων, και την εκλογή των νέων μελών από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του μετόχου του ΔΕΔΔΗΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ  συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως :

 • Μιχαήλ Κεφαλογιάννης, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 • Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 • Stéphane Brimont, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 • Arthur Rakowski, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
 • Mark Mathieson, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
 • Ουρανία Αικατερινάρη, Μη Εκτελεστικό Μέλος,  
 • Ευάγγελος Αγγελετόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,
 • Αλέξανδρος Πατεράκης, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
 • Σωτήριος Χατζημιχαήλ, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
 • Γεωργία Χριστοδουλοπούλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος, 
 • Κωνσταντίνος Μασούρας, Μη Εκτελεστικό Μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΕΔΔΗΕ θα λήξει στις 28.2.2025, με την εξαίρεση του κ. Κωνσταντίνου Μασούρα, η θητεία του οποίου λήγει στις 27.6.2022 και του κ. Αναστασίου Μάνου, η θητεία του οποίου λήγει στις 16.10.2022.

Ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, δήλωσε: «Η πώληση του 49% της συμμετοχής της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ στη Macquarie Asset Management, τον μεγαλύτερο διαχειριστή υποδομών παγκοσμίως, με μία ελκυστική αποτίμηση η οποία αντανακλά τη μακροπρόθεσμη αξία του ΔΕΔΔΗΕ, παρέχει τα αναγκαία εφόδια στη μεγαλύτερη θυγατρική μας, για τη μετάβαση σε μια νέα εποχή με ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων για το εθνικό μας δίκτυο, το οποίο είναι ιδιαιτέρως αναγκαίο για τη σημαντική βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους κατοίκους της Ελλάδας. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλα τα αποχωρούντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις πολύ σημαντικές υπηρεσίες που παρείχαν και ιδιαιτέρως τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Νικόλαο Μπακατσέλο για τη συνεισφορά του στον συνεχιζόμενο εταιρικό μετασχηματισμό του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία οδήγησε σε αυτή τη συναλλαγή – ορόσημο».

Ο Stéphane Brimont, Επικεφαλής στην Macquarie Asset Management για τις χώρες Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Ελλάδα, δήλωσε: «Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε στενά με τη ΔΕΗ για να αυξήσουμε τις επενδύσεις στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, προκειμένου να συμβάλλουμε στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων της Ελλάδας για την ενέργεια και την απανθρακοποίηση, να κάνουμε πιο ευέλικτο το ενεργειακό σύστημα και να δημιουργήσουμε αξία για τους πελάτες. Ο μακροπρόθεσμος χαρακτήρας της επένδυσής μας θα διασφαλίσει ότι θα παραμείνουμε προσηλωμένοι στη βιώσιμη ανάπτυξη του ΔΕΔΔΗΕ για τα επόμενα χρόνια». 

Ο Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, δήλωσε: «Η συμμετοχή της Macquarie στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με 49%, σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τον ΔΕΔΔΗΕ. Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας κίνηση μέσω της οποίας ο ΔΕΔΔΗΕ ενισχύεται σημαντικά, αποκτά την υποστήριξη και την τεχνογνωσία ενός διεθνώς ισχυρού εταίρου και μπαίνει σε μια τροχιά δυναμικής ανάπτυξης, σύμφωνα με τα πρότυπα της βιωσιμότητας. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι, ότι ο νέος μέτοχος θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ακόμη πιο δυναμική και ταχύτερη ολοκλήρωση του μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ σε μια σύγχρονη εταιρεία πρότυπο. Αυτό είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας, καθώς μέσω του μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ, αναβαθμίζεται η διαχείριση δικτύων στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, σε ένα κομβικό μάλιστα σημείο, με την ενεργειακή κρίση και την ενεργειακή μετάβαση σε πλήρη εξέλιξη».

Σχετικά με τον ΔΕΔΔΗΕ

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η επιχείρηση εξυπηρετεί περισσότερους από 7,6 εκατομμύρια πελάτες στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά της, μέσω ενός δικτύου 242.000 χιλιομέτρων γραμμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, διασυνδέσεων και υποσταθμών.  

Σχετικά με τη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία ελληνική επιχείρηση ηλεκτρισμού, με δραστηριότητες στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τη λειτουργία του δικτύου διανομής και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές. 

Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 10.4 GW, συμπεριλαμβανομένων θερμοηλεκτρικών και υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 

Μέσω της θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. η ΔΕΗ είναι ο ιδιοκτήτης του ενιαίου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση ύψους περίπου € 3 δισ., και ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, εξυπηρετώντας περίπου 6 εκατ. πελάτες.

Η ΔΕΗ επαναπροσδιορίζεται προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την ενεργειακή μετάβαση μέσω της υλοποίησης των στρατηγικών της προτεραιοτήτων, (i) προχωρώντας στην απεξάρτηση των δραστηριοτήτων της από τον άνθρακα μέσω ενός επιταχυνόμενου σχεδίου σταδιακής κατάργησης του λιγνίτη και της αύξησης των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (ii) εστιάζοντας στη ψηφιοποίηση και τη λειτουργική αποδοτικότητα, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της και (iii) αναζητώντας τομείς πρόσθετης ανάπτυξης μέσω της πελατοκεντρικότητας, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα.

Η ΔΕΗ ιδρύθηκε το 1950 και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2001.

Σχετικά με τη Macquarie Asset Management

Η Macquarie Asset Management είναι μία παγκόσμια εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων η οποία έχει ως στόχο την δημιουργία θετικής επίδρασης για όλους. Με την εμπιστοσύνη ιδρυμάτων, συνταξιοδοτικών ταμείων, κυβερνήσεων και μεμονωμένων επενδυτών, για την διαχείριση άνω των €479 δισ. περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως, παρέχουμε εξειδικευμένες επενδυτικές λύσεις σε μια σειρά από τομείς όπως επενδύσεις σταθερού εισοδήματος, μετοχές, λύσεις πολλαπλών περιουσιακών στοιχείων, ιδιωτική πίστωση, υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φυσικά περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα και χρηματοδότηση περιουσιακών στοιχείων.

Η Macquarie Asset Management είναι μέλος του Ομίλου Macquarie, ενός διαφοροποιημένου χρηματοοικονομικού ομίλου ο οποίος παρέχει στους πελάτες του λύσεις για διαχείριση κεφαλαίων, για χρηματοοικονομικά και τραπεζικά θέματα, συμβουλευτικών υπηρεσιών και διαχείρισης κινδύνου σε θέματα χρέους, μετοχών και αγαθών. Ο όμιλος Macquarie ιδρύθηκε το 1969 και απασχολεί περίπου 17.000 εργαζόμενους σε 33 αγορές και είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο της Αυστραλίας.

Όλα τα μεγέθη αφορούν στην 31.12.2021. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε macquarie.com.

 

Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2022

Επιστρέφουν στη ΔΕΗ οι μονάδες σε Μεγαλόπολη και Μελίτη - Εγκρίθηκε από το ΔΣ η σύμβαση συγχώνευσης


energypress.gr

Το πράσινο φως για την απορρόφηση των 100% θυγατρικών εταιρειών «Λιγνιτική Μεγαλόπολης» και «Λιγνιτική Μελίτης» άναψε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, εγκρίνοντας το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση. 

Οι δύο λιγνιτικές μονάδες είχαν συγκροτήσει ξεχωριστές εταιρείες, στο πλαίσιο της προσπάθειας της προηγούμενης κυβέρνησης να μειώσει το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ. Ωστόσο, οι συνθήκες της αγοράς άλλαξαν άρδην έκτοτε, με αποτέλεσμα την επιστροφή των δύο εταιρειών στη ΔΕΗ. 

Στα πάγια της  «Λιγνιτική Μεγαλόπολης» περιλαμβάνεται ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Μεγαλόπολης Α΄ με τη λειτουργούσα Μονάδα 3 (300 MW εγκατεστημένης ισχύος) και η Μονάδα 4 του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μεγαλόπολης Β΄ (300 MW εγκατεστημένης ισχύος), μαζί με όλο τον εξοπλισμό, βοηθητικά μηχανήματα, οχήματα, αποθέματα, διοικητικές άδειες, προσωπικό κλπ που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Μονάδων 3 και 4. 

Στα πάγια της «Λιγνιτική Μελίτης» περιλαμβάνεται ο Ατμοηλεκτρικός Σταθμός Μελίτης με τη λειτουργούσα Μονάδα 1 (330 MW εγκατεστημένης ισχύος) και με μια άδεια παραγωγής για 2η Μονάδα ισχύος 450 MW, μαζί με όλο τον εξοπλισμό, βοηθητικά μηχανήματα, οχήματα, αποθέματα, διοικητικές άδειες, προσωπικό κλπ που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Σταθμού. 

Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2022

ΔΕΔΔΗΕ: Προκήρυξη 1/2021 -Οριστικοί πίνακες προσληπτέων, για όλες τις Κατηγορίες Εκπαίδευσης, ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2021, για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, εκατό (100) συνολικά θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, κατόπιν κύρωσης από το ΑΣΕΠ, οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων, για όλες τις Κατηγορίες Εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ), για όλους τους κωδικούς θέσεων. 

Οι επιλεγέντες θα κληθούν άμεσα από την Εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης.

Προκήρυξη 1/2021

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ: Που χάθηκε η ελπίδα;;;Μπροστά σε μία ακόμη θεομηνία βρέθηκαν οι εναερίτες του ΔΕΔΔΗΕ και όλο το τεχνικό προσωπικό  του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ.

Οι λιγοστοί εναπομείναντες ΗΡΩΕΣ αντιμετώπισαν για ακόμα μία φορά, με μοναδικό επαγγελματισμό τόσο τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, όσο και τον δυσθεώρητο όγκο εργασιών και βλαβών που προκλήθηκαν κυρίως στα Δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ, βγάζοντάς τον ασπροπρόσωπο! Απέδειξαν με τον τρόπο αυτό ότι η εμπειρία και η εργατικότητα των εναεριτών, αποτελούν την ΕΛΠΙΔΑ που μπορεί να ξαναδώσει ΦΩΣ, μεταλαμπαδεύοντας την μοναδική γνώση που διαθέτουν στην επόμενη γενιά τεχνικών.

Ομοίως και οι τεχνικοί της ΔΕΗ έδωσαν τον δικό τους αγώνα στα ορυχεία, στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα για την ευστάθεια του συστήματος, όπως και οι εναερίτες και τεχνικοί του ΑΔΜΗΕ αντιμετώπισαν με την σειρά τους έγκαιρα, όλες τις βλάβες που προκλήθηκαν.

Σε μια χιονοκαταιγίδα ευθυνών η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ ζητά για πολλοστή φοράΠροσλήψεις με μόνιμο και επαρκές προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, μέσα από τις σχολές μαθητείας που διαθέτει ο Όμιλος ΔΕΗ, για να μπορούμε να διαχειριστούμε υπεύθυνα την αξιοπιστία των δικτύων από κάθε κίνδυνο!

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ  επιπρόσθετα αισθάνεται την ανάγκη να ενώσει τη φωνή της με την αγανάκτηση των πολιτών, κάθε φορά που στερούνται το αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας.

Αποδεχόμενοι το γεγονός ότι πρέπει να ζούμε με τα ακραία καιρικά φαινόμενα, πρέπει να αναγνωρίσουμε και την έλλειψη γνώσης και συνεργασίας των κρατούντων που κατέχουν θέσεις ευθύνης και δεν δύναται να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων.

Όταν:

·        Η προπαγάνδα της ωραιοποίησης κάποια στιγμή εκτοπίζετε από τα γεγονότα.

·        Οι αποφάσεις που παίρνονται στο πόδι είναι ορατές και επικίνδυνες.

·        Το κόστος της πρόληψης είναι λιγότερο από το κόστος της αποκατάστασης.

·        Οι πολίτες στερούνται τα στοιχειώδη και καθίσταται αδύνατη ακόμα και η παραμονή στα σπίτια τους.

Τότε η ελπίδα χάνετε και επιβάλλετε πλέον να βλέπουμε όλοι τις αποτυχίες, ώστε άμεσα να υπάρξει αλλαγή ρότας προς την ορθή κατεύθυνση!

Οργάνωση και επάνδρωση όλων των κρατικών δομών με μόνιμο, ικανό, έμπειρο προσωπικό και κατάλληλο εξοπλισμό είναι η λύση και όχι ο βωμός του εφήμερου κέρδους!

Η "ελπίδαυπάρχει, αρκεί να συναντηθεί με το όραμα που θα την αναστήσει.

ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς χρέωση Δικτύου Διανομής οι λογαριασμοί στους πληγέντες καταναλωτές

 


Το μέτρο που ανακοινώθηκε, αφορά τους καταναλωτές που είχαν διακοπή ρεύματος για περισσότερες από 24 ώρες. Την αφαίρεση της χρέωσης Δικτύου Διανομής που αντιστοιχεί σε τέσσερις μήνες από τους λογαριασμούς καταναλωτών που επλήγησαν από την κακοκαιρία Ελπίδα την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση «η Χρέωση Δικτύου Διανομής θα αφαιρεθεί από όλους τους λογαριασμός των πελατών Χαμηλής Τάσης όλων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, που επλήγησαν από την κακοκαιρία «Ελπίδα» και δεν επανήλθε η ηλεκτροδότησή τους για περισσότερο από ένα 24ωρο».

Επιπλέον, έκανε γνωστό πως «θα δοθεί προτεραιότητα σε όλα τα αιτήματα για αποζημιώσεις για ζημιές σε ηλεκτρικές συσκευές των πολιτών από τις πληγείσες από την κακοκαιρία «Ελπίδα» περιοχές. Για τη διευκόλυνσή τους και την αμεσότερη εξυπηρέτησή τους, η είσοδος στην σχετική εφαρμογή βρίσκεται πλέον στην κεντρική σελίδα του site του ΔΕΔΔΗΕ στο παρακάτω Link: https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/».
 

Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022

«Ανάβει» το καλοκαίρι η μονάδα ηλεκτρισμού Πτολεμαϊδα V

της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου, www.euro2day.gr

Μέσα στο καλοκαίρι προγραμματίζεται να «ανάψει» ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V της ΔΕΗ. Ήδη, εδώ και δέκα ημέρες ξεκίνησε η φάση των δοκιμών, που προβλέπονται από το πρωτόκολλο κατασκευής, ώστε η μονάδα να εισέλθει στη διαδικασία θέσης για τη λειτουργία της.

Η μεγαλύτερη μονάδα, έως τώρα, της ΔΕΗ, ισχύος 660 MW και 140 MW για την τηλεθέρμανση της Πτολεμαϊδας, με καύσιμο, αρχικά, τον λιγνίτη, θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Ιούλιο-Αύγουστο, το Φθινόπωρο θα ξεκινήσει η διαδικασία παραγωγής της, δίνοντας στο Σύστημα περιορισμένη ισχύ και από τις αρχές του 2023 θα είναι πλήρως ενταγμένη, συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια του Συστήματος της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Euro2day.gr, η διοίκηση της ΔΕΗ δεν έχει αποφασίσει ακόμα για πόσα χρόνια θα λειτουργήσει η Πτολεμαΐδα V ως λιγνιτική μονάδα. Σε αυτή τη φάση εξετάζονται διάφορα σενάρια και για την οριστική απόφαση της ΔΕΗ θα ληφθούν υπόψη τεχνικοοικονομικά δεδομένα, σε συνδυασμό με τις συνθήκες της αγοράς. Σύμφωνα, πάντως, με τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα σενάρια που είναι «πάνω στο τραπέζι» κάνει λόγο για τη λειτουργία της μονάδας ως λιγνιτική μέχρι το 2028, που έχει τεθεί ως χρονιά-«ταβάνι» για την πλήρη απολιγνιτοποίηση της χώρας.

Για το θέμα αυτό, μάλιστα, ο γενικός διευθυντής λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ, Δημήτρης Μετικάνης, μιλώντας στη Βουλή, στο πλαίσιο της ψήφισης του σχεδίου νόμου για την απολιγνιτοποίηση, είχε δηλώσει ότι καθοριστικός παράγοντας για τη μετατροπή της μονάδας σε φυσικού αερίου θα είναι η τιμή των ρύπων, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου είναι έκτακτες και δεν μπορεί να γίνει μακροχρόνιος σχεδιασμός με βάση αυτές.

Θεωρητικά, η Πτολεμαΐδα V θα μπορεί μελλοντικά να χρησιμοποιεί και υδρογόνο, είχε αναφέρει ο κ. Μετικάνης, αλλά σε τι ποσοστό θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της τεχνολογίας.

Οι πρώτες δοκιμές

Επτά χρόνια μετά την έναρξη της κατασκευής της, τον Δεκέμβριο του 2015, η Πτολεμαίδα V οδηγείται στην ολοκλήρωση και την ένταξη της στο Σύστημα. Η συνολική δαπάνη του έργου (συμβολαιοποιημένο) ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ, συν 200 εκατ. ευρώ για τα συνοδά έργα.

Στο δεύτερο 15μερο του Ιανουαρίου ξεκίνησε η διαδικασία έναυσης, με καυστήρες πετρελαίου, ώστε να επιτευχθεί η ξήρανση και η συνακόλουθη στερεοποίηση των μονώσεων. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο των δοκιμών. Αμέσως μετά θα αρχίσει το δεύτερο και πολύ μεγαλύτερο σε διάρκεια, που αφορά στις εργασίες στον λέβητα της μονάδας για τον χημικό καθαρισμό των εσωτερικών σωλήνων. Παράλληλα, ολοκληρώνεται η κατασκευή της, με διάφορες εσωτερικές εργασίες και ρυθμίσεις. Πρόκειται για μια κλασσική διαδικασία, με τους εργαζομένους στην Πτολεμαΐδα V να δουλεύουν πυρετωδώς, για να είναι σε θέση να «ανάψει» το καλοκαίρι.

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί και η κατασκευή του αγωγού διασύνδεσης της Τηλεθέρμανσης της πόλης της Πτολεμαΐδας με τη νέα μονάδα, συνολικού προϋπολογισμού περί τα 13,5 εκατ. ευρώ.

Ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδα V θεωρείται σύγχρονη μονάδα, με μικρότερο αποτύπωμα στο περιβάλλον, σε σχέση με τις υφιστάμενες λιγνιτικές μονάδες. Θα χρησιμοποιεί λιγνίτη μειωμένο κατά 40% και θα έχει μειωμένες εκπομπές ρύπων κατά 60% και σωματιδίων κατά 90%.

Μελέτη για το μέλλον της μονάδας

Το μεταλιγνιτικό μέλλον της Πτολεμαΐδα V ήταν το αντικείμενο μελέτης για τη συγκριτική αξιολόγηση τεσσάρων τεχνολογιών, που θα μπορούσαν να επιλεγούν για τη μετατροπή της. Η μελέτη έγινε από τους, Γιώργο Τραχανά, Βαγγέλη Μαρινάκη και Χάρη Δούκα, από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ και τον Νίκο Μάντζαρη, του Green Tank. Έχει δημοσιευθεί πρόσφατα στο International Journal of Multicriteria Decision Making.

Η σύγκριση αφορά στις τέσσερις τεχνολογίες που έχουν συζητηθεί περισσότερο για τη συνέχιση της λειτουργίας της Πτολεμαΐδα, όταν θα παύσει να καίει λιγνίτη:

 • Δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα (CCS).
 • Καύση βιομάζας σε ποσοστό, είτε 10% (σε συνδυασμό με λιγνίτη) είτε 100%.
 • Καύση ορυκτού αερίου σε μονάδα συνδυασμένου κύκλου (CCGT).
 • Μετατροπή σε μονάδα θερμικής αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Η σύγκριση έγινε με τη μέθοδο Vikor που ενσωματώνει αβεβαιότητες και η απόδοση των εναλλακτικών λύσεων σταθμίστηκε με βάση τρία κριτήρια: το κόστος (LCOE), τις εκπομπές CO2 και τις δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας.

Η υπολογιστική ανάλυση έδειξε ότι η λύση της θερμικής αποθήκευσης σε συνδυασμό με ΑΠΕ υπερτερεί. Ακολουθεί η αλλαγή καυσίμου σε 100% βιομάζα και τρίτη, η καύση ορυκτού αερίου. Οι παραδοχές που έγιναν στην ανάλυση για τις τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και της προμήθειας ορυκτού αερίου ήταν πολύ χαμηλότερες από τις σημερινές.

Με άλλα λόγια, η μετατροπή της Πτολεμαΐδα σε μονάδα φυσικού αερίου, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη μελέτη, δεν πριμοδοτεί τη σχετική απόφαση της ΔΕΗ για τη μετεξέλιξη της Πτολεμαΐδα V. Το τι θα αποφασιστεί τελικά είναι ευθύνη της ΔΕΗ και όπως προαναφέρθηκε, θα ληφθούν υπόψη όλα τα δεδομένα κατά τον χρόνο μετατροπής της μονάδας.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες πιστοποιήθηκε ως Great Place to Work®

 

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work®, (CERTIFIED by Great Place to Work®) μετά από μια μεθοδική και διεξοδική αξιολόγηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work® Hellas. Η Πιστοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο, στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση, την οποία πραγματοποιούν οι εργαζόμενοι της εταιρείας σχετικά με την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον. Η συγκεκριμένη διάκριση έρχεται παράλληλα με την ουσιαστική ενδυνάμωση της εταιρείας, στο πλαίσιο του ευρύτερου μετασχηματισμού του ομίλου ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας ότι η εταιρική ανάπτυξη έρχεται μέσω της σταθερής επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Ο κ. Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, δήλωσε σχετικά: «Η πιστοποίηση Great Place to Work® είναι μεγάλη τιμή για εμάς και ενισχύει ακόμη περισσότερο την περηφάνια μας για την εταιρεία. Στόχος μας είναι να οδηγούμε την ενεργειακή μετάβαση μέσω των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, αλλά και να εξελισσόμαστε κάθε χρόνο με άξονα τη βελτίωση στις εργασιακές συνθήκες, υιοθετώντας και δημιουργώντας καινοτόμες πρακτικές για τους ανθρώπους μας. Πιστεύουμε στην καινοτομία, το σεβασμό και τη διαφάνεια ως μοχλούς ανάπτυξης των ανθρώπων».

Το θεμέλιο της εταιρείας και της ανάπτυξής της είναι η εδραίωση ενός εξαιρετικού εργασιακού περιβάλλοντος με κουλτούρα εμπιστοσύνης, συμπερίληψης και δέσμευσης, που ενώνει τους ανθρώπους σε ένα κοινό όραμα, το οποίο δεν αφορά μόνο στην επιτυχία, αλλά διέπει τη συνεργασία. Η συμμετοχή στη λίστα Great Place to Work® είναι τιμητική διάκριση για τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες και επιβεβαιώνει τον χαρακτηρισμό της ως εργοδότης επιλογής.

Οι εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στη λίστα πιστοποιημένων εταιρειών (Certified™ Companies) έχουν αξιολογηθεί όλες με τη χρήση του ίδιου ερωτηματολογίου. Το Great Place to Work® λειτουργεί σε 60 χώρες και στις έξι ηπείρους. Ο τίτλος αποδίδεται στις καλύτερες εταιρείες στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι μια 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ. Έχοντας κατασκευάσει και λειτουργώντας αιολικά πάρκα, υδροηλεκτρικούς σταθμούς, φωτοβολταϊκά πάρκα και ένα υβριδικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες κατέχει μια ισχυρή θέση στην Ελληνική αγορά ΑΠΕ, με στόχο να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη στο συνεχή ενεργειακό μετασχηματισμό του Ομίλου ΔΕΗ. Με παρουσία σε όλες τις μορφές ΑΠΕ, η εταιρεία στοχεύει, μέσα από ένα συνδυασμό οργανικής ανάπτυξης και στρατηγικών συνεργασιών, να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο έργων της συμπεριλαμβάνοντας καινοτόμες τεχνολογίες όπως η αποθήκευση ενέργειας, τα υπεράκτια αιολικά πάρκα και τα πλωτά φωτοβολταϊκά. 

Συνολικά ο Όμιλος στοχεύει σε ένα σημαντικό μετασχηματισμό. Η ΔΕΗ επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης μέσα από την υλοποίηση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της. Στο πλαίσιο αυτό (α) προχωρά στην απo-ανθρακοποίηση μέσω της επιτάχυνσης της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων και της προώθησης των επενδύσεων σε ΑΠΕ, (β) εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την λειτουργική αποδοτικότητα μέσω της εφαρμογής νέων τεχνολογιών σε όλες τις δραστηριότητές του Ομίλου και (γ) επιδιώκει ευκαιρίες ανάπτυξης τοποθετώντας τον πελάτη στο επίκεντρο της εμπορικής δραστηριότητάς της αναλαμβάνοντας παράλληλα πρωταγωνιστικό ρόλο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα. Στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες παρακολουθούνται οι επιδόσεις και λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να ευθυγραμμίζονται η στρατηγική και οι δραστηριότητες της εταιρείας με βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των βιώσιμων κριτηρίων για το Περιβάλλον, την Κοινωνία και τη βιώσιμη Εταιρική Διακυβέρνηση. Η εταιρεία επενδύει σταθερά σε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό με σταθερή δέσμευση για συνεχή βελτίωση της εργασιακής καθημερινότητας και την εδραίωση μιας ισχυρής εργασιακής κουλτούρας.

 energymag.gr