Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2017

ΑΔΜΗΕ: Προσλήψεις 101 εποχικών εργαζομένων

Προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 101 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του στους νομούς Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Aχαΐας, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης και Λάρισας όπου προκηρύσσονται οι κατωτέρω θέσεις) πρόκειται να κάνει ο ΑΔΜΗΕ. Συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμό ατόμων, οι προσλήψεις αφορούν:
Αγρίνιο ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές  (Διοικητικοί – Γραμματείς) 1
Αθήνα ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές (Διοικητικοί – Γραμματείς) 1
Ρουφ ΔΕ Διοικητικοοικονομικοί Επιμελητές (Διοικητικοί – Γραμματείς) 1
Ρουφ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί  Σταθμών – Υποσταθμών 6
Ρουφ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 2
Αγρίνιο ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 1
Μεγαλόπολη ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 1
Θεσσαλονίκη ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 2
Λάρισα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 4
Κοζάνη ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 2
Μεγαλόπολη ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 20
Πάτρα  ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 2
Tρόπαια – Λάδωνος ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων 6
Αθήνα ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 1
Κρυονέρι ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 1
Ρουφ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 1
Θεσσαλονίκη ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών 2
Ρουφ ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών 4
Ασπρόπυργος ΔΕ Μετακινητές Βαρών (Μανουβραδόροι) 2
Ρουφ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 1
Μεγαλόπολη ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 1
Tρόπαια – Λάδωνος ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 2
Ρουφ ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού 1
Ασπρόπυργος ΔΕ Οδηγοί (οχημάτων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1
Αγρίνιο ΔΕ Οδηγοί (οχημάτων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1
Ρουφ ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστών (οχημάτων χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 2
Ρουφ ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (Οικοδόμοι) 2
Ρουφ ΔΕ Χειριστές Η/Υ 1
Κρυονέρι ΔΕ Χειριστές Η/Υ 1
Μάνδρα ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα – ΚΛΑΡΚ) 1
Κρυονέρι ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα – ΚΛΑΡΚ) 2
Μεγαλόπολη ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστές Γερανού ) 2
Tρόπαια – Λάδωνος ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Χειριστές Γερανού ) 1
Αθήνα ΠΕ Διπλωματούχοι Mηχανικοί Περιβάλλοντος 1
Αθήνα ΠΕ Διπλωματούχοι Mηχανολόγοι Μηχανικοί 1
Αθήνα ΠΕ Διπλωματούχοι Mηχανολόγοι Μηχανικοί 1
Αθήνα ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 2
Αθήνα ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1
Αθήνα ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 2
Κρυονέρι ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 2
Κρυονέρι ΠΕ Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1
Αθήνα ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 1
Ρουφ ΠΕ Διπλωματούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί 1
Ρουφ ΠΕ Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί 1
Αθήνα ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1
Αθήνα ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 2
Κρυονέρι ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1
Ρουφ ΤΕ Πτυχιούχοι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 1
Αθήνα ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής 1
Κρυονέρι ΤΕ Πτυχιούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής 1
Ρουφ ΤΕ Πτυχιούχοι Πτυχιούχοι Διοικητικοί – Λογιστικής 1

Υποβολή αιτήσεων από την 01.02.2017 έως και 10.02.2017 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΔΜΗΕ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ), Δυρραχίου 89, Τ.Κ. 104 43 Αθήνα, αρμόδιες υπάλληλοι: κα Mπλάνη Αικατερίνη, τηλ.: 210-5192273 ,  κα Θεολογίτη Αλεξάνδρα, τηλ.: 210 – 5192598 και κα Ρουσσάκη Βικτωρία, τηλ. 210 – 5192283. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να απευθύνονται για πληροφορίεςανάλογα με τον κωδικό θέσηςως εξής:
 1. Για τις θέσεις με κωδικό 208, 209, 214, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 227, 228, 232, 237, 238, 246, 250
 • Αγίας Άννης 70, Τ.Κ. 122 41- Αιγάλεω
 • Αρμόδιες υπάλληλοι: κ.κ.  Πυργιέρη Ανθή και Μαστροκώστα Αικατερίνη
 • Τηλέφωνα: 210 -3492140 και 210 -3492235
 1. Για τις θέσεις με κωδικό 224, 234, 240
 • Σταθοπούλου 65,Τ.Κ. 222 20- Μεγαλόπολη
 • Aρμόδιος υπάλληλος : κ. Παπαντωνίου Αναστάσιος
 • Τηλέφωνα: 27910– 27061, 6947205391
ΠΡΟΣΟΧΗΣε περίπτωση που οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικώς, πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 και όχι σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 1.   Ανακοίνωση 2.   Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου 3.   Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ 4.   Ειδικό Παράρτημα Απόδειξης Γλωσσομάθειας 5.   Αίτηση 6.   Υπεύθυνη Δήλωση

Επιστολή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ προς τον Πρόεδρο & ΔΝΣ της ΔΕΗ ΑΕ για τις καταγγελίες Συμβάσεων Εργασίας

Επιστολή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ προς τον Πρόεδρο & ΔΝΣ της ΔΕΗ ΑΕ για τις καταγγελίες Συμβάσεων Εργασίας
                                                               Προς :     Πρόεδρο & ΔΝΣ ΔΕΗ Α.Ε.
                                                                             κ. Εμμ. Παναγιωτάκη

Θ Ε Μ Α: Καταγγελίες Συμβάσεων Εργασίας των  Εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε.

Σχετικά:       α) Η από 26.02.2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.
β) Ν. 4387/2016
γ) Η υπ’αριθμ 30/2009 Απόφαση Ολομέλειας Αρείου Πάγου
δ) Ν. 4491/66

Κύριε Πρόεδρε,
Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. συν. Καραλευθέρη Παντελή και Φωτόπουλο Νικόλαο μεταξύ των θεμάτων Ημερήσιας  Διάταξης του Δ.Σ. της Τρίτης 24.1.2016 συμπεριλαμβάνεται και εισήγηση για «Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας»,  θέμα για το οποίο συζητήσαμε τόσο κατά την πρόσφατη συνάντησή μας όσο και στη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Ενέργειας & Περιβάλλοντος  κ. Γ. Σταθάκη.
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
 1. Είναι γνωστό έτσι όπως ορθώς αναφέρει η εισήγηση, ότι σύμφωνα  με το άρθρο 34 του ΚΚΠ/ΔΕΗ οι συμβάσεις εργασίας του τακτικού προσωπικού  της Επιχείρησης μπορούσαν να λυθούν αυτοδικαίως από την Εταιρεία χωρίς καταβολή αποζημίωσης μόλις οι μισθωτοί  των μισθολογικών κλιμακίων 8 έως 12 συμπλήρωναν το 60ο  έτος της ηλικίας τους, οι μισθωτοί των μισθολογικών κλιμακίων 7 έως Β1  το 62ο   της ηλικίας τους  και οι μισθωτοί των μισθολογικών κλιμακίων Τ, Α και Β το 65ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Η ΔΕΗ και μόνο η ΔΕΗ με το Νόμο 4491/1966 ορίστηκε ταυτόχρονα και ως Ασφαλιστής με τη Διεύθυνση Ασφάλισης Προσωπικού (ΔΑΠ/ΔΕΗ) λειτουργούσα ως Ν.Π.Δ.Δ., έχοντας υποχρέωση να ασφαλίζει και να συνταξιοδοτεί πλήρως  – με κύρια και επικουρική σύνταξη, καταβάλλοντας και εφ’απαξ βοήθημα – στο προσωπικό της εφόσον αυτό συμπλήρωνε τις προϋποθέσεις που ο Νόμος 4491/66 όριζε. Έτσι οι εργαζόμενοι – ασφαλισμένοι μετά την συμπλήρωση 30 χρόνων σε καθεστώς Βαρέων και Υπερβαρέων Επαγγελμάτων μπορούσαν να συνταξιοδοτηθούν λαμβάνοντας  πλήρη σύνταξη 30/30 με ποσοστό αναπλήρωσης 80% επί του τελευταίου μισθού, ενώ όσοι ήσαν εργαζόμενοι – ασφαλισμένοι των κοινών διατάξεων χρειάζονταν 35 χρόνια για να λάβουν πλήρη σύνταξη  35/35 με ποσοστό αναπλήρωσης αντιστοίχως των ανωτέρω.
 3. Για τις παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων ο Ασφαλιστικός Φορέας ΔΕΗ κατέβαλε και πλήρη επικουρική σύνταξη με ποσοστό  αναπλήρωσης 25% επί της Κύριας  Σύνταξης.
 4. Επιπρόσθετα σύμφωνα με το άρθρο  25 του Ν. 4491/66 σε όσους είχαν θεμελιώσει προϋποθέσεις  συνταξιοδότησης ο Ασφαλιστικός Φορέας ΔΕΗ κατέβαλε και εφάπαξ βοήθημα ίσο προς το γινόμενο των αποδοχών του τελευταίου μήνα επί τον αριθμό  των χρόνων υπηρεσίας με ανώτατο όριο τα 30 χρόνια.
Εννοείται ότι για όλα τα παραπάνω οι μισθωτοί – ασφαλισμένοι κατέβαλαν τις αντίστοιχες εισφορές στη ΔΕΗ δημιουργώντας έτσι την περιουσία τους μέσα στην περιουσία της Επιχείρησης, έτσι όπως το άρθρο 34 του Ν.2773/99 ορίζει.
 1. Ο λόγος για το οποίο  δεν δίνονταν  αποζημίωση στους αποχωρούντες  από την υπηρεσία  περιγράφεται  στην παράγραφο 3 του άρθρου  25 του Ν. 4491/66 που αναφέρει ότι « το βάσει του παρόντος  άρθρου  χορηγούμενον  εφ’άπαξ βοήθημα  συμψηφίζεται μετά της τυχόν καταβαλλόμενης αποζημιώσεως εις τους ησφαλισμένους, λόγω καταγγελίας  της συμβάσεως εργασίας ή καταλήψεως των υπό του ορίου ηλικίας ή εξ άλλης τινός αιτίας αποχωρήσεως καθ΄α ο νόμος ορίζει»
 2. Με το άρθρο 2 παρ.2 του ΑΝ 173/67 εάν ο εργοδότης είναι το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ ή τράπεζες, ή επιχειρήσεις και οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ,ΟΤΕ,ΕΥΔΑΠ κλπ) ή επιχειρήσεις επιχορηγούμενες από το κράτος, η κατά το νόμο 2112/20 οφειλόμενη αποζημίωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκάστοτε τιθέμενο ανώτατο περιοριστικό όριο που είναι 240.000 δρχ. που με το Ν.Δ. 207/74 ανήλθε σε 600.000 δρχ. με το άρθρο 24 του Ν. 1082/80 αυξήθηκε  σε 1.000.000 δρχ.  με το άρθρο  4 του Ν.1545/85 αυξήθηκε στις 1.150.000 δρχ. με το άρθρο 33 του Ν.1876/90 αυξήθηκε περαιτέρω  σε 1.500.000 δρχ. με το άρθρο 7  παρ.5  του νόμου  3075/2002 το ανώτατο όριο αυξήθηκε  σε 7.500 ευρώ  και τέλος  με την παρ. 13 του άρθρου 21 του νόμου 3144/2003 αυξήθηκε  σε 15.000 ευρώ ως ισχύει και σήμερα.

Β. ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Σήμερα   και μετά την ψήφιση  των μνημονίων  κυρίως όμως του Εφαρμοστικού  Νόμου 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση Ασφαλιστικού – Συνταξιοδοτικού Συστήματος – Ρυθμίσεις Φορολογίας Εισοδήματος και Τυχερών Παιγνίων και άλλες  διατάξεις» έχουν ανατραπεί πλήρως τα δεδομένα αφού:
α) Για να λάβει ο εργαζόμενος – ασφαλισμένος δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης με ποσοστό αναπλήρωσης 46,8% σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.4387/16, απαιτούνται  42 χρόνια  εργασίας. Θυμίζω ότι πριν  απαιτούνταν  35 χρόνια για τις κοινές διατάξεις και 30 χρόνια αντίστοιχα για όσους ασφαλισμένους ήταν ενταγμένοι στο καθεστώς των Βαρέων και Υπερβαρέων για να λάβουν πλήρη σύνταξη  με ποσοστό αναπλήρωσης 80% επί των αποδοχών  του τελευταίου μήνα.
β) Στις περιπτώσεις που κάποιος σήμερα αποχωρήσει με 35 χρόνια το ποσοστό αναπλήρωσης σύμφωνα πάντα με το άρθρο 8 του Ν. 4387/16 θα είναι 33,81% επί των συντάξιμων αποδοχών του συνόλου του εργασιακού βίου ενώ για τις περιπτώσεις  των Βαρέων και Υπερβαρέων με 30 χρόνια υπηρεσίας, το ποσοστό  αναπλήρωσης είναι μόλις 26,37%. Σημειώνεται ότι μέχρι και σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκύκλιοι για τον υπολογισμό της κύριας σύνταξης.
γ)  Η επίκληση της υπ’αριθμ 30/2009 απόφασης του Αρείου Πάγου που έκρινε αβάσιμη  την προσφυγή του μισθωτού αντιλαμβάνεστε ότι έγινε κάτω από τελείως διαφορετικά δεδομένα, αφού αναφέρεται ρητά ότι «οι διατάξεις του Ν.3198/55, όπως διαμορφώθηκε μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 5  παρ.1 του Ν.435/1976, έχει αναμφισβήτητα εφαρμογή στις συμβάσεις αορίστου χρόνου, στις οποίες για τη διευκόλυνση της ανανεώσεως του προσωπικού των επιχειρήσεων, εισάγει ως κίνητρο τη μείωση της οφειλόμενης αποζημιώσεως σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως  από τον εργοδότη και ιδρύει για πρώτη φορά δικαίωμα λήψεως της ίδιας αποζημιώσεως από το μισθωτό όταν αυτός αποχωρεί  οικειοθελώς από την υπηρεσία του, μετά  τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για τη λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος. Η εν λόγω διάταξη, όμως είναι δυνατό  να εφαρμοστεί και στις περιπτώσεις που η σχέση εργασίας  του υπαλλήλου  έχει τη νομική μορφή  της συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση που η λύση αυτής επέρχεται αυτοδικαίως λόγω συμπληρώσεως του οριζόμενου στο νόμο ή το κανονισμό της επιχειρήσεως ορίου ηλικίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργοδότης θα καταγγείλει τη σύμβαση ή ο μισθωτός θα αποχωρήσει εκούσια από την υπηρεσία του, λόγω πλήρους συνταξιοδοτήσεως πριν συμπληρώσει ο τελευταίος το προβλεπόμενο όριο ηλικίας. Και τούτο διότι στην περίπτωση αυτής η σύμβαση ορισμένου χρόνου τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της μη καταγγελίας της από τον εργοδότη  ή το μισθωτό, λόγω πλήρους συνταξιοδοτήσεως, με την πλήρωση δε της αιρέσεως αυτής, η σύμβαση καθίσταται αορίστου χρόνου και μπορεί έτσι να εφαρμοσθεί και επ΄ αυτής  η ανωτέρω διάταξη του άρθρου 8 εδ. β΄του Ν.3198/1955 (ΟλΑΠ 1110/1986)».
δ) Επιπλέον με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ίδιου Νόμου 4387/16 καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού  του εφάπαξ βοηθήματος από το οποίο  προκύπτει  ότι λαμβάνονται  υπόψιν μόνο οι εισφορές των εργαζομένων. Ενώ με το άρθρο 74 δημιουργείται το «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) στο οποίο  εντάσσονται  όλα τα ταμεία πρόνοιας. Συνεπώς  κατά την άποψή μας και για τους λόγους  που προαναφέραμε, είναι αδύνατον  να κατισχύει του Νόμου 4387/16 ΜΟΝΟ η παράγραφος  3 του άρθρου 25 του Νόμου 4491/66 περί συμψηφισμού του εφάπαξ βοηθήματος  με την αποζημίωση των 15.000 ευρώ, αφού  πρακτικώς η παρ 1 και 2 του άρθρου 25 του ιδίου νόμου που όριζαν τον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ έχουν καταργηθεί.
Εν κατακλείδι και για την ομαλότερη αποχώρηση των εργαζομένων θεωρούμε ότι η    Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. από κοινού με  το Υπουργείο Ενέργειας & Περιβάλλοντος πρέπει    να προχωρήσουν άμεσα:
 • Σε νομοθετική ρύθμιση (για την οποία συμφωνεί και ο Υπουργός Ενέργειας & Περιβάλλοντος) κατάργησης του άρθρου 25 του νόμου 4491/66 περί συμψηφισμού εφάπαξ έτσι όπως αναφέρετε και στην εισήγησή σας.
 • Να εξεταστεί η δυνατότητα αύξησης με αναπροσαρμογή της παρ. 13 του άρθρου 21 του ν.3144/03 που ορίζει ανώτατο περιοριστικό όριο αποζημίωσης για τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας τα 15.000 ευρώ.
 • Η δυνατότητα κινήτρων αποχώρησης ή εθελουσίας εξόδου όπως η ΔΕΗ Α.Ε. πραγματοποίησε κατά τα έτη 2006 και 2007 και τέλος
 • Για λόγους ίσης μεταχείρισης η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης να καταλαμβάνει και όσους μισθωτούς επιθυμούν να αποχωρήσουν έχοντας τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Σε διαφορετική περίπτωση για τους λόγους που προαναφέρθηκαν  η εισήγηση της Διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε περί «λύσης σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας» επικαλούμενη την αναγκαιότητα εισροής νεότερων ηλικιακά ανθρώπων στην Επιχείρηση, θα εγείρει αντιδράσεις αναδεικνύοντας ηθικής τάξεως ζητήματα με δεδομένο το γεγονός ότι η Εταιρεία σήμερα προσέλαβε μέσω του διαγωνισμού 3Κ/2015 του ΑΣΕΠ εργαζόμενους  που έχουν συμπληρώσει το 62ο και το 64ο έτος της ηλικίας τους.
Αντιλαμβάνεστε την αντιφατικότητα που προκύπτει αφού την ώρα που η Εταιρεία θέλει  να καταγγείλει τη σύμβαση ενός μισθωτού που έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του, την ίδια ώρα και για λόγους «ανανέωσης» όπως επικαλείται η εισήγηση του προσωπικού, προσλαμβάνει άλλον στη θέση του, που συμπλήρωσε το 64ο !! έτος της ηλικίας του.

Κύριε Πρόεδρε,
Εκτίμησή μας είναι ότι η προτεινόμενη εισήγηση της Διοίκησης δεν θα έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα για την Εταιρεία διότι οι μισθωτοί θα προσφύγουν με ένδικα μέσα καταθέτοντας ασφαλιστικά μέτρα, αξιοποιώντας την ρητή δέσμευση της Εταιρείας, έτσι όπως προκύπτει από τις ΕΣΣΕ  2012 και 2015 αντίστοιχα προσωπικού ΔΕΗ η οποία στο κεφάλαιο Γ της παρ. 4 αναφέρει « Η εταιρεία δεσμεύεται να μην προχωρήσει σε καταγγελία συμβάσεων για οικονομοτεχνικούς λόγους, παρά μόνο εφόσον συντρέχει σπουδαίος λόγος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35  του ΚΚΠ/ΔΕΗ όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με την από 07.06.2012 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ-Α.Ε.».
Τούτων δοθέντων και με δεδομένο ότι η εισαγωγή του εν λόγω θέματος στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. για λήψη απόφασης αφορά θεμελιώδη αλλαγή στο status quo της ΔΕΗ από  την ίδρυσή της και ανατρέπει  τόσο τον ΚΚΠ/ΔΕΗ όσο και τις ΕΣΣΕ, θεωρούμε ότι δεν μπορεί να εξαντληθεί μόνο σε μια συνεδρίαση του Δ.Σ της Εταιρείας, την στιγμή μάλιστα που πρόθεση όλων είναι να θεσπιστούν εκείνες οι νομοθετικές ρυθμίσεις που θα άρουν τις αντιφατικότητες  που κατά την άποψή μας προκύπτουν από 1.1.2017, ημερομηνία που ο νόμος 4387/16 τέθηκε σε ισχύ.

                                       Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

  Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας
     Γ.Αδαμίδης                                   Α.Καρράς

Πάγωμα χρεών από τη ΔΕΗ

Ολη τη λίστα των απλήρωτων λογαριασμών της ΔΕΗ ύψους έως 500 ευρώ, ανά νομό, με τα ποσά και τον αριθμό των οφειλετών αποκαλύπτει σήμερα το «Εθνος».
Η διοίκηση της εταιρείας καλεί αυτούς τους 1.070.352 πελάτες της, που έχουν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 174.704.240 ευρώ, να εκμεταλλευτούν το νέο ευνοϊκό πρόγραμμα διακανονισμού, το οποίο προβλέπει «πάγωμα» μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2017 των χρεών και εφόσον είναι εμπρόθεσμοι στις πληρωμές των τρεχόντων λογαριασμών τους θα έχουν και έκπτωση 10%.
 

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τον κατάλογο των πελατών χαμηλής τάσης της ΔΕΗ που δημοσιοποιεί το «Εθνος», οι συνολικές οφειλές εκείνων που έχουν απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος της τάξης των 500 ευρώ ανέρχονται σε
205.787.695 ευρώ. Το χρέος έχουν αφήσει 1.172.388 νοικοκυριά και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Από αυτούς μόλις 102.036 έχουν προχωρήσει σε διακανονισμούς συνολικού ύψους 31.083.455 ευρώ. Δηλαδή μόλις το 9% έχει ρυθμίσει το 15% των 205,7 εκατ. ευρώ.


Ετσι, ο μεγαλύτερος όγκος των οφειλετών της κατηγορίας του «500άρικου» δεν έχει διακανονίσει τους απλήρωτους λογαριασμούς και είτε δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα των 36 δόσεων, είτε υπάχθηκε στη ρύθμιση, αλλά την έχασε, μη καταβάλλοντας κάποια μηνιαία ποσά. Για τη ΔΕΗ αυτοί οι καταναλωτές είναι ο μεγάλος... πονοκέφαλος, καθώς τα χρέη τους είναι υψηλά και αποτελούν μεγάλη πηγή άντλησης της ρευστότητας που έχει τόση ανάγκη.
Είναι χαρακτηριστικό, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του ρεπορτάζ, ότι 1.070.352 πελάτες της με συνολικές οφειλές 174.704.240 ευρώ δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ρύθμιση.
 

Οι συγκεκριμένοι, λοιπόν, μπορούν σε εννέα μέρες από σήμερα, την 1η Φεβρουαρίου και μέχρι τις 30 Απριλίου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα διακανονισμού, το οποίο προβλέπει για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 500 ευρώ αναστολή πληρωμών τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου και αν πληρώνουν κανονικά τους λογαριασμούς που εκδίδονται να έχουν έκπτωση 10% επί της αξίας κατανάλωσης. Δηλαδή του σκέλους του λογαριασμού που αφορά στην τιμή της κιλοβατώρας. Οχι για το τμήμα των λεγόμενων ρυθμιζόμενων χρεώσεων (ΕΤΜΕΑΡ, χρεώσεις δικτύου και μεταφοράς, ΕΡΤ, δημοτικά τέλη κ.λπ.).
Ετσι τα 500 ευρώ οφειλής θα μείνουν «παγωμένα» και μπορούν να τα αποπληρώσουν στο τέλος της χρονιάς. Από τη λίστα των 52 νομών που δημοσιεύει σήμερα το «Εθνος» προκύπτει ότι οι περισσότεροι οφειλέτες και τα υψηλότερα χρέη είναι στην Αττική, όπου 344.654 χρωστούν 58.313.619 ευρώ, στη Θεσσαλονίκη όπου 91.234 οφείλουν 14.931.406 ευρώ, στην Αχαΐα με 34.272 κατοίκους να έχουν απλήρωτο ρεύμα αξίας 5.664.012 ευρώ, στο Ηράκλειο όπου έχουν καταγραφεί 32.089 καταναλωτές που δεν έχουν διακανονίσει ποσά 5.246.409 ευρώ, στην Εύβοια με 25.767 κατοίκους να χρωστούν 4.230.488 ευρώ, στα Δωδεκάνησα με συνολικό ποσό 3.893.351, στην Αιτωλοακαρνανία με 3.620.375 ευρώ κ.ο.κ.
 

«Δεύτερη ευκαιρία»
Η ΔΕΗ, επίσης, για όσους έχουν χάσει την περσινή ρύθμιση των 36 δόσεων, δηλαδή είχαν υπαχθεί, αλλά δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, έχει θέσει σε εφαρμογή και τη ρύθμιση της «Δεύτερης ευκαιρίας».


(Έθνος)

Βίλες κλέβουν ρεύμα από τη ΔΕΗ

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ προσλαμβάνει δικηγόρους καθώς εκτιμάται ότι τα κρούσματα ρευματοκλοπής εφέτος θα ξεπεράσουν τις 9.300
Δικηγόρους προσλαμβάνει η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας) προκειμένου να αντιμετωπίσει το ιδιαίτερα εκτεταμένο φαινόμενο της ρευματοκλοπής, το οποίο σύμφωνα με τα στοιχεία που
φέρνει στη δημοσιότητα το Documento έχει ενταθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων του ΔΕΔΔΗΕ, οι εντοπισμένες ρευματοκλοπές σε όλη τη χώρα ανήλθαν σε 6.605 το 2014, ενώ το 2015 αυξήθηκαν σε 8.409. Το 2016 ο αριθμός των εντοπισμένων ρευματοκλοπών ανήλθε σε 7.000 μέχρι και τον Σεπτέμβριο, με τις εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους να ξεπερνούν κατά πολύ τα νούμερα του 2015. Mια πρόχειρη προβολή στο έτος τούς τοποθετεί σε άνω των 9.300-9.400 για το σύνολο του 2016.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Documento, τα αρμόδια κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποιούν περί τις 800.000 ελέγχους σε ολόκληρη τη χώρα κάθε χρόνο. Οι έλεγχοι αφορούν τόσο νοικοκυριά όσο και επιχειρήσεις. Η ρευματοκλοπή εντοπίζεται από την απότομη πτώση της χρησιμοποιούμενης ηλεκτρικής ενέργειας. 
Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που λειτουργεί για αρκετά χρόνια με κατανάλωση ρεύματος στα 1.500 ευρώ τον μήνα, ξαφνικά εμφανίζεται να καταναλώνει πολύ λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια. Σε τέτοιες περιπτώσεις πραγματοποιούνται έλεγχοι από τα αρμόδια κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ και διαπιστώνονται περιπτώσεις ρευματοκλοπής.
Από τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιήσει οι άνθρωποι του ΔΕΔΔΗΕ έχει διαπιστωθεί ότι τα περισσότερα κρούσματα ρευματοκλοπής πραγματοποιούνται κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα επιχείρησης που λειτουργούσε στο Σύνταγμα επί της οδού Ερμού η οποία διαπιστώθηκε ότι προχωρούσε συστηματικά σε ρευματοκλοπή.
Σε κάποιες περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί ανάλογα φαινόμενα και σε κατοικίες πολυτελείας των βορείων προαστίων, όπως για παράδειγμα στην Εκάλη και στον Διόνυσο. Ο λόγος είναι ότι τα σπίτια αυτά έχουν μεγάλους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και οι ιδιοκτήτες τους καταφεύγουν στην κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.
Αντίθετα, στα νοικοκυριά μεσαίων και χαμηλών στρωμάτων συνήθως παρατηρείται το φαινόμενο της παράνομης επανασύνδεσης και όχι της ρευματοκλοπής. Δηλαδή οι αρμόδιες υπηρεσίες κόβουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι ιδιοκτήτες προχωρούν στην παράνομη επανασύνδεσή του. Η διαφορά ωστόσο μεταξύ ρευματοκλοπής και παράνομης επανασύνδεσης έχει να κάνει και με τις χρεώσεις. Στην περίπτωση της ρευματοκλοπής αποφεύγεται η χρέωση ηλεκτρικής ενέργειας με παράνομο τρόπο. Στην περίπτωση της παράνομης επανασύνδεσης, οι χρεώσεις πραγματοποιούνται κανονικά.
 
Πλημμέλημα ή και κακούργημα
Η ρευματοκλοπή είναι αδίκημα το οποίο διώκεται ποινικά σε βαθμό πλημμελήματος και επισείει ποινή φυλάκισης από τρεις μήνες έως και πέντε χρόνια. Η ποινή εξαρτάται από το μέγεθος της υποκλαπείσας ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν η τελευταία είναι πολύ μεγάλη, τότε η ρευματοκλοπή μετατρέπεται σε κακούργημα και επισείει ποινή φυλάκισης από πέντε έως και δέκα χρόνια. Οταν τα κλιμάκια του ΔΕΔΔΗΕ εντοπίσουν πειραγμένο μετρητή ακολουθείται συγκεκριμένη νομική διαδικασία. Αρχικά υποβάλλεται μήνυση σε βάρος του παραβάτη και στη συνέχεια η υπόθεση φτάνει στο ακροατήριο.
Ο μεγάλος όγκος των υποθέσεων έχει ως αποτέλεσμα οι δικηγόροι που ήδη απασχολούνται στον ΔΕΔΔΗΕ να μην επαρκούν πλέον, με αποτέλεσμα να ζητούνται επιπλέον δικηγόροι. Οι τελευταίοι θα προχωρούν στη σύνταξη των μηνύσεων, την προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων και θα παρίστανται στο ακροατήριο για τις υποθέσεις των ρευματοκλοπών. Η συνεργασία θα είναι εξωτερική, ενώ η επιλογή θα γίνει από επιτροπή στελεχών της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Documento, ήδη έχει εκδηλωθεί μεγάλο ενδιαφέρον.
 
Ο «έξυπνος μετρητής»
Το αντίδοτο στην αντιμετώπιση του φαινομένου της ρευματοκλοπής είναι η τοποθέτηση του «έξυπνου μετρητή». Ομως η διαδικασία έχει καθυστερήσει στη χώρα μας. Πρόσφατος νόμος έλεγε ότι μέχρι 31.12.2016 έπρεπε να τοποθετηθούν πιλοτικά 180.000 μετρητές. Οι μετρητές αυτοί είναι τηλεμετρούμενοι και δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να έχουν εικόνα για την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνουν σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό ουσιαστικά η ρευματοκλοπή θα καθίσταται αδύνατη. Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πάνω σε αυτό θα στηριχτεί η επικαιροποίηση της μελέτης κόστους – οφέλους προκειμένου να αντικατασταθούν όλοι οι μετρητές της ΔΕΗ πανελλαδικά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Documento, ο σχεδιασμός αφορά 7,5 εκατ. καταναλωτές και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της επόμενης τριετίας ή τετραετίας.
 
Δυο δίκες για το Mega
Ανάμεσα σε αυτούς που πιάστηκαν να κάνουν ρευματοκλοπή ήταν και το Mega Channel. Σύμφωνα με έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ, στις 12 Δεκεμβρίου 2012, έπειτα από έκτακτο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον μετρητή της εταιρείας Τηλέτυπος/Mega που ηλεκτροδοτεί κεραίες στο πάρκο του Υμηττού, διαπιστώθηκε ότι ήταν κομμένο το καλώδιο έντασης προς τον μετρητή, ο οποίος κατέγραφε κατανάλωση 12KW ενώ η πραγματική έφθανε τα 58KW. Για το ζήτημα είχαν καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή διάφοροι βουλευτές (Ραχήλ Μακρή, Στάθης Παναγούλης, Νίκος Νικολόπουλος), η οποία διαβιβάστηκε στις 23.7.2014 από τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και σχηματίστηκε αυτεπαγγέλτως ποινική δικογραφία.
 
 
 http://www.documentonews.gr

Προσφυγή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την πώληση του ΑΔΜΗΕ

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την πώληση του ΑΔΜΗΕ αποφάσισε να προσφύγει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου. Ειδικότερα, μετά την ενημέρωση για την πορεία και τις εξελίξεις σχετικά με την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, έγινε συζήτηση για τις δυνατότητες που διαμορφώνονται πλέον αναφορικά με την προσφυγή εναντίον του Δημοσίου και της ΔΕΗ ΑΕ για το θέμα της ενσωματωμένης περιουσίας των εργαζομένων και συνταξιούχων που έχει αναγνωριστεί με σειρά νόμων και αποφάσεων της Πολιτείας.
Στο πλαίσιο αυτό η Ομοσπονδία αποφάσισε την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά την απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης ακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη πώληση του ΑΔΜΗΕ.
Σε κάθε περίπτωση η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία – Μέλη της τονίζουν σε
ανακοίνωσή τους ότι θα πράξουν "στο ακέραιο όσα χρειάζονται, ακολουθώντας τις αποφάσεις των Συνεδρίων αλλά -κυρίως- σεβόμενοι το μόχθο (και τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν επί σειρά ετών στον εργοδότη οι χιλιάδες εργαζόμενοι και συνταξιούχοι όπως ο Ν. 4491/66 όριζε και αναγνώρισε με σαφήνεια το άρθρο 34 του Ν. 2773/99 με την κύρωση της συμφωνίας ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - ΠΟΣ/ΔΕΗ και Ελληνικής Δημοκρατίας".

 http://energypress.gr/news/prosfygi-tis-genopdei-sto-eyropaiko-dikastirio-gia-tin-polisi-toy-admie

ΔΕΗ: Μετά τους 200, σειρά έχουν άλλοι 1.000


Την μόνιμη επαναφορά των ορίων ηλικίας, μετά την υπέρβαση των οποίων οι εργάζομενοι θα βγαίνουν υποχρεωτικά στη σύνταξη, εξετάζουν τώρα στην ΔΕΗ, προκειμένου να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να καταφεύγουν σε ειδικές ρυθμίσεις σαν την χθεσινή.
Ο ηλικιακός "κόφτης" θα είναι ο ίδιος ακριβώς που χρησιμοποιήθηκε και για την περίπτωση των 200 εργαζομένων προχωρημένης ηλικίας, για τους οποίους η επιχείρηση αποφάσισε χθες να προσφέρει μπόνους οικειοθελούς αποχώρησης 15.000 ευρώ.
Δηλαδή θα ορίζεται στα 60 έτη για όσους ανήκουν στα υπερβαρέα, (μονάδες και ορυχεία), στα 62 έτη για όσους εμπίπτουν στις κοινές διατάξεις (όπως το διοικητικό προσωπικό), και στα 65 έτη για τους διευθυντές.
Με τη διαφορά ότι το μέτρο θα είναι μόνιμο και άρα δεν θα χρειάζεται κάθε χρόνο η ΔΕΗ να καταφεύγει σε ρυθμίσεις τύπου "πάρε 15.000 ευρώ στο χέρι και
φύγε, διαφορετικά θα απολυθείς".
Δεν είναι τυπικός, αλλά ουσιαστικός ο λόγος που καθιστά απαραίτητη την μόνιμη επαναφορά των ορίων ηλικίας. Στην ΔΕΗ έχουν υπολογίσει ότι μόνο μέσα στην διετία 2018-2019 αναμένεται να "πιάσουν" τα παραπάνω όρια των 60, 62 και 65 ετών, ούτε λίγο ούτε πολύ 1.000 άτομα. Τούτο σημαίνει ότι είτε θα ψηφισθεί μια μόνιμη ρύθμιση που θα εξασφαλίζει την αυτόματη έξοδο στη σύνταξη όσων συμπληρώνουν τα παραπάνω όρια, είτε κάθε χρόνο η ΔΕΗ θα χρειάζεται να καταφεύγει σε συνταγές "καρότο και μαστίγιο", σαν την χθεσινή.
Από τον νόμο του 1966...
Ταυτόχρονα όμως χρειάζεται να επιλυθούν και μια σειρά από νομικά κενά, με βασικότερο να καταργηθεί ο νόμος 4491/1966. Το μακρινό 1966 είχε οριστεί ότι η ΔΕΗ εκτός από εργοδότης, αναλαμβάνει και την ασφάλιση των εργαζομένων της. Τούτο σήμαινε ότι ως εργοδότης, η αποζημίωση που κατέβαλε λόγω απόλυσης συμψηφιζόταν με το εφάπαξ που δικαιούτο ο εργαζόμενος που έβγαινε στη σύνταξη. Οταν όμως τo 2000 η ΔΕΗ εισήχθη στο χρηματιστήριο, και δημιουργήθηκε ο Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού (ΟΑΠ-ΔΕΗ), η επιχείρηση έπαψε να ασφαλίζει το προσωπικό. Το θέμα ωστόσο του συμψηφισμού του εφάπαξ με την αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης, παρέμεινε ως είχε. 
... στο μνημόνιο του 2012
Ουδείς παρ' όλα αυτά θα ασχολούνταν με τα παραπάνω αν το μνημόνιο του 2012 δεν μετέτρεπε τις συμβάσεις των ΔΕΚΟ από ορισμένου χρόνου σε αορίστου, καταργώντας τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Σαν αποτέλεσμα πολλοί εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και αλλού, πιεζόμενοι και από την κρίση, επιλέγουν τα τελευταία χρόνια να παραμένουν στην εργασία τους, παρ’ ότι έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης. Το 2010 συνταξιοδοτήθηκαν 2.500 άτομα από τη ΔΕΗ, το 2011 1.500, και έκτοτε ο αριθμός συρρικνώνεται συνεχώς πέφτοντας στα 600-700 άτομα ετησίως, ενώ το 2015 έφυγαν 150, με αποκορύφωμα την περυσινή χρονιά που δεν αποχώρησαν πάνω από 100.
Βλέποντας τα τελευταία χρόνια τους λεγόμενους "ισόβιους" εργαζόμενους  - 60άρηδες και άνω με 40 χρόνια υπηρεσίας- να αυξάνονται, η ΔΕΗ έχει δύο δρόμους, είτε την συναινετική συνταξιοδότηση είτε την απόλυση. Το πρόβλημα ωστόσο για έναν τέτοιο εργαζόμενο, είναι ότι σε περίπτωση απόλυσης, ακριβώς επειδή παραμένει σε ισχύ ο παλαιός νόμος του 1966, θα δει την αποζημίωσή του να συμψηφίζεται με το εφάπαξ. Στην πράξη παρ΄ότι διέπεται από σύμβαση αορίστου χρόνου, όπως ακριβώς στον ιδιωτικό τομέα, δεν θα εισπράξει παρά μέρος της αποζημίωσης που δικαιούται.
Και στην ΔΕΗ του 2020
Βέβαια μια δεύτερη ερμηνεία που επιβάλει την επαναφορά των ορίων ηλικίας στην ΔΕΗ σχετίζεται με την υποχρεωτική της συρρίκνωση ελέω μνημονίου. Σήμερα, έχοντας μερίδιο στη λιανική 89%, απασχολεί συνολικά 10.000 άτομα. Είναι λογικό το 2020, με μερίδιο 49%, ότι δεν θα μπορεί να συντηρεί τον ίδιο αριθμό προσωπικού, και η "απελευθέρωση" των συνταξιοδοτήσεων είναι ένα εργαλείο προς την επίτευξη του στόχου.
Το επόμενο λοιπόν βήμα είναι να ανατεθεί η σύνταξη μελέτης σχετικά με το προσωπικό που χρειάζεται για να παραμείνει βιώσιμη υπό τα νέα δεδομένα. Τούτο δεν σημαίνει φυσικά ότι επειδή η ΔΕΗ πρέπει να χάσει το μισό από το σημερινό της μερίδιο, θα μείνει και με το μισό προσωπικό. Δεν μπορεί άλλωστε να εγκαταλείψει τον ευρύτερο ρόλο που παίζει στην οικονομία με τις μονάδες βάσης ή μέσω της παρουσίας της στα νησιά. Δεν σημαίνει ωστόσο αυτό και ότι η επιχείρηση δεν έχει περιθώρια αναδιάρθρωσης του προσωπικού και εσωτερικών μετακινήσεων. 
Σημειωτέον πάντως ότι η απόφαση που έλαβε χθες το ΔΣ της ΔΕΗ για μπόνους αποχώρηση στους 200 εργαζόμενους, δεν προυποθέτει και κατάργηση του επίμαχου νόμου του 1966.
Οπως εξηγούν οι γνωρίζοντες, η απόφαση έχει ληφθεί σε άλλη νομική βάση, κι αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που το μπόνους αποζημίωσης ορίστηκε στα 15.000 ευρώ. Τόσο δηλαδή όσο είναι και το ανώτατο πλαφόν που ισχύει στις ΔΕΚΟ για αποζημιώσεις λόγω απόλυσης. Εφόσον επομένως λυθεί συναινετικά η σύμβαση εργαζόμενου-εργοδότη, η καταβολή των 15.000 ευρώ δεν θα απαιτεί προηγούμενη τροποποίηση του νόμου, αυτή μπορεί να γίνει σε δεύτερη φάση.

 http://energypress.gr/news/dei-meta-toys-200-seira-ehoyn-alloi-1000

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017

Αναγγελία θυέλλης από τον Αναπληρωτή Διευθύνων Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ


 
Συναδέλφισσες  - συνάδελφοι,

Ο όμιλος ΔΕΗ βρίσκεται σε τραγική κατάσταση ενόψει του νέου ενεργειακού περιβάλλοντος που διαμορφώνεται στη χώρα μας, με βάση τις μνημονιακές επιταγές που συμφώνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και η Διοίκηση του Ομίλου ΔΕΗ.
Το σχέδιο «εξυγίανσης» έτσι όπως το αποκαλεί η Διοίκηση, άρχισε από τον ΔΕΔΔΗΕ με την εφαρμογή του Business Plan που έχει σχεδιάσει η ίδια η Διοίκηση της Επιχείρησης ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ, χωρίς να γνωρίζει απολύτως τίποτε η Ομοσπονδία και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΕΔΔΗΕ.  Είναι η νέα τακτική «δημοκρατικής»  αντίληψης  των γεγονότων με  «αριστερή»  χροιά και εργατική φιλευσπλαχνία.
Έχοντας ως αρχή «το αποφασίζουμε και διατάσομε» ο Αναπληρωτής  Διευθύνων Σύμβουλος ανήγγειλε από τη Θεσσαλονίκη το κλείσιμο Περιοχών και πρακτορείων, αρχής γενομένης από την Περιοχή Κεντρικής Θεσσαλονίκης και εν συνεχεία σε όλη την επικράτεια.  
Στο «φιλεργατικό» του έργο, δυστυχώς έχει  συμπαραστάτες εκπροσώπους εργαζομένων, οι οποίοι δεν είναι άλλοι από την ηγεσία της φιλοκυβερνητικής και εργοδοτικής παράταξης ΕΑΜΕ/ΕΤΕ Θεσσαλονίκης, καθώς έσπευσε να επικροτήσει την απόφαση του κυβερνητικού εντολοδόχου. Ταυτιζόμενοι με τις θέσεις του, όσον αφορά το κλείσιμο του Π/Κ Καμένων Βούρλων, το κλείσιμο του Υ/ΠΚ Ασπροβάλτας, το κλείσιμο της περιοχής ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, το κλείσιμο του Υ/ΠΚ Αρναίας, το κλείσιμο του Π/Κ Αλεξάνδρειας, το κλείσιμο του Υ/ΠΚ Ελευθερουπόλεως, με μια και μοναδική απαίτηση:
Την κατ΄ ιδίαν ενημέρωση τους  από τον Αναπληρωτή  Διευθύνων Σύμβουλο ως προς το χρονοδιάγραμμα του εφιαλτικού σεναρίου, χωρίς να δείξουν κανένα ενδιαφέρον για την τύχη των συναδέλφων στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
 Οι εργαζόμενοι ανησυχούν για το εργασιακό τους μέλλον και αναρωτούνται ποιος θα τους φυλάξει από τους φύλακες (ΕΑΜΕ) και τους οδοστρωτήρες της Επιχείρησης.
Από πού ορμώμενος και με ποίου εντολές λειτουργεί ως καίσαρας ο Αναπληρωτής   Διευθύνων Σύμβουλος; 
Αφού κόπτεται για το καλό του ΔΕΔΔΗΕ, όπως προφανώς θα μας έλεγε, τι έχει να μας πει για τον πεπαλαιωμένο στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν στο ΔΕΔΔΗΕ Θεσσαλονίκης και την έλλειψη των μέσων ατομικής προστασίας και υλικών, με άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων;
Δυστυχώς μόνο στις θεομηνίες θυμάται τους τεχνίτες, μετά τους ξεχνά μέχρι να υπάρξει το επόμενο θύμα, αλλά πάνω απ΄ όλα προέχει η φιλοδοξία.
Στο τέλος θα κλείσει και όλες τις Περιφέρειες λες και είναι φέουδό του, έτσι όπως συμπεριφέρεται. Στο «θεάρεστο» αυτό έργο τι ρόλο παίζει ο οδηγός του άσπροu insignia, παρακείμενος του «φεουδάρχη»,  που ενεφανίσθη ξανά στο προσκήνιο μετά τον εξοστρακισμό του από τις παρυφές της εξουσίας;
Καλαμοκαβαλάρηδες και μαυρογιαλούροι δεν γίνονται αποδεκτοί από τον κόσμο της εργασίας και δεν έχουν το δικαίωμα να αγνοούν την Ομοσπονδία γιατί δεν τους είναι αρεστή.
Δεν μπορεί ο πολυπράγμων Αναπληρωτής  Διευθύνων Σύμβουλος να λέει ανακρίβειες για τον εκπρόσωπο των εργαζομένων, προκειμένου να περάσει τα αντεργατικά και κομματικά του σχέδια και την εκποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, γιατί κανείς από τα δύο θεσμικά όργανα (ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, Εκπρόσωπος  Εργαζομένων) ΔΕΝ συμφώνησαν ΠΟΤΕ σε αντίστοιχα σχέδια διάλυσης και κατακερματισμού της Επιχείρησης.
Η ΔΑΚΕ Ε.ΤΕ Θεσσαλονίκης ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ την απαράδεκτη, αντεργατική και αντισυναδελφική συμπεριφορά του ΕΑΜΕ Θεσσαλονίκης και την νεοφιλελεύθερη πρακτική των «αριστερών» κίλερ της αγοράς.
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι.
Η ΔΑΚΕ Ε.ΤΕ Θεσσαλονίκης έθεσε τις αντιδράσεις και τις θέσεις της στην Διοίκηση της Π.Μ-Θράκης & στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο για το επικείμενο κλείσιμο των Π/Κ και της περιοχής Κεντρικής Θεσσαλονίκης.
Δεσμευόμαστε ότι θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν για να αποτρέψουμε τα σχέδια της Διοίκησης και των προθύμων εργατοπατέρων.
Η παραπληροφόρηση, η προπαγάνδα και οι «καλοθελητές» συνδικαλιστές, δεν επαρκούν για να απαξιωθεί μια Επιχείρηση του Ελληνικού λαού.


Γραφείο τύπου ΔΑΚΕ Ε.ΤΕ Θεσσαλονίκης