Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ: Εθελοντική αιμοδοσία στην Μεγαλόπολη

 

 

(Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ)

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

 

ekea

agsofiaTKAA

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ με το τμήμα Αλληλεγγύης έχοντας υψηλή προτεραιότητα την προσφορά στον συνάνθρωπο και συνάδελφο, διοργανώνει σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Παίδων Αγία Σοφία και με την αρωγή των Διευθύνσεων των Εργοστασίων Παραγωγής και Ορυχείων Λεκανοπεδίου Μεγαλόπολης, πρόγραμμα αιμοδοσιών στις 8/9 & 9/9 2022 ημέρες Πέμπτη & Παρασκευή.

Αγαπητοί Συνάδελφοι σας καλούμε να συμμετέχετε σ’ αυτήν την διοργάνωση αποδεικνύοντας σε δύσκολους, από πολλές απόψεις καιρούς, την αξία της προσφοράς ανθρώπου σε άνθρωπο, ίσως σε πολλές περιπτώσεις του πολυτιμότερου αγαθού, την ίδια την ζωή.

Προσφέρουμε αίμα κρατώντας ψηλά τις αξίες της ζωής, της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της ανθρωπιάς μας.

Δεν παραμένουμε άβουλοι κοιτώντας την εξέλιξη της πανδημίας, είμαστε ενεργοί, είμαστε παρόντες για τον συνάνθρωπο για τον συνάδελφο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

- ΜΟΝΑΔΑ 3 ΙΑΤΡΕΙΑ (ΑΗΣ Α’)   08:00 – 14:00 π.μ.

- ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ   08:00 – 14:00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

- ΜΟΝΑΔΑ 4 ΙΑΤΡΕΙΑ (ΑΗΣ Β’)   08:00 – 14:00

- ΟΡΥΧΕΙΑ ΨΑΘΙΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟ   08:00 – 14:00

ΤΟ ΑΙΜΑ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ – ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΠΕΛΟΠΙΔΑΣ

ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Επίσημη σύγκριση από τη ΡΑΕ: Ο αναλυτικός πίνακας με τα τιμολόγια ρεύματος όλων των εταιρειών για το Σεπτέμβριο

 

Σε συνέχεια της δημοσίευσης του ν. 4964/2022 «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την προστασία του περιβάλλοντος και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 150/30.7.2022), έχουν τεθεί σε ισχύ ειδικές διατάξεις για την τιμολόγηση της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας «Καθολική Υπηρεσία».

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 58 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, «Ο Προμηθευτής Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούται να προμηθεύει Οικιακούς Πελάτες και μικρές επιχειρήσεις (με ισχύ παροχής μέχρι και 25 kVA), οι οποίοι είτε έχουν αδρανήσει σχετικά με το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής Προμηθευτή είτε αδυνατούν να βρουν Προμηθευτή στην απελευθερωμένη αγορά με τους υφιστάμενους εμπορικούς όρους». 

Ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 3[1] του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β΄ 832/9.4.2013), διακρίνονται οι εξής κατηγορίες Πελατών Καθολικής Υπηρεσίες: (1) Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο, (2) Οικιακός Πελάτης – Νυχτερινό Τιμολόγιο, (3) Εμπορικός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο και (4) Εμπορικός Πελάτης -Νυχτερινό Τιμολόγιο.

Ειδικότερα, το άρθρο 107 «Ρήτρα αναπροσαρμογής – Τροποποίηση άρθρου 138 ν. 4951/2022» ορίζει τα εξής ως προς την τιμολόγηση των Πελατών που προμηθεύονται Ηλεκτρική Ενέργεια μέσω Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας «6. Κατά την περίοδο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 για τον προσδιορισμό των χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των προμηθευτών καθολικής υπηρεσίας, λαμβάνονται υπόψη τα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των ανωτέρω προμηθευτών ανά κατηγορία πελατών και επιλέγεται, το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, εκπεφρασμένη σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) σε κλίμακα κατανάλωσης από μηδέν (0) έως δυο (2) ΜWh. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δημοσιεύει μηνιαίως στην ιστοσελίδα της, υπό τη μορφή πίνακα και έως την εικοστή έβδομη (27η) ημέρα του μήνα (Μ-1), πριν από τον μήνα εφαρμογής (Μ), τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για το σκέλος ισχύος και ενέργειας, τις οποίες ανακοινώνουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και εφαρμόζονται στα τιμολόγια προμήθειας κατά την παρ. 1. Εφόσον στο προκρινόμενο τιμολόγιο, το οποίο εφεξής καλείται «Τιμολόγιο Αναφοράς», περιλαμβάνονται επιπλέον είτε πάγιες χρεώσεις είτε χρεώσεις νυχτερινής κατανάλωσης, τότε οι χρεώσεις αυτές μεταφέρονται και στο τιμολόγιο προμήθειας καθολικής υπηρεσίας. Οι εφαρμοζόμενες χρεώσεις προμήθειας καθολικής υπηρεσίας υπολογίζονται με βάση το Τιμολόγιο Αναφοράς, προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%), ανά κατηγορία πελατών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να προκρίνεται ως Τιμολόγιο Αναφοράς διαφορετικό τιμολόγιο από το τιμολόγιο με την ανώτερη τιμή χρέωσης προμήθειας, σε περίπτωση που το τελευταίο έχει απόκλιση μεγαλύτερη από είκοσι τοις εκατό (20%) από τον μέσο όρο των επόμενων τεσσάρων κατά σειρά ακριβότερων τιμολογίων του πίνακα της παρούσας.».

Σε συνέχεια των ανωτέρω, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 138 του ν. 4591/2022 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, κατόπιν επαλήθευσης της εναρμόνισης των τιμολογίων των Προμηθευτών με τα νόμω οριζόμενα,

  • έχει αναρτήσει στο Εργαλείο Σύγκρισης Τιμών της ΡΑΕ «www.energycost.gr» το σύνολο των προϊόντων προμήθειας για τον μήνα Αύγουστο 2022 και έχει καλέσει τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως ενημερώσουν το Αποθετήριο με τους τιμοκαταλόγους για τον μήνα Σεπτέμβριο 2022 το αργότερο μέχρι την ημέρα της εμπορικής διάθεσης (ήτοι τη Πέμπτη 01.09.2022) και
  • δημοσιοποιεί τους κατωτέρω Πίνακες Τιμολογίων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών.

Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών, σύμφωνα με το άρθρο 138 του ν. 4951/2022

Πίνακας 1: Κατηγορία: Οικιακός Πελάτης – Ημερήσιο Τιμολόγιο

Συνολική αναθεώρηση των χρεώσεων ΥΚΩ – Ενιαία κλίμακα με 1,7 λεπτά ανά κιλοβατώρα

 

 

Κώστας Δεληγιάννης - energypress.gr

Στη δημιουργία ενός σημαντικού αποθεματικού για τον Μόνιμο Μηχανισμό Αντιστάθμισης Κινδύνου «μεταφράζεται» η εισφορά των καταναλωτών ρεύματος, ύψους 1 λεπτού του ευρώ ανά κιλοβατώρα, μέσω των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ). 

Έτσι, αν η εισφορά καλύψει το σύνολο της κατανάλωσης, τότε σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μέσα σε ένα μόλις έτος, στον Μηχανισμό θα έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό της τάξης των 500 εκατ. ευρώ. Αν πάλι η εισφορά επιβληθεί μόνο στους καταναλωτές χαμηλής τάσης, τότε κάθε χρόνο θα συγκεντρώνονται στον «κουμπαρά» του Μηχανισμού 350 εκατ. ευρώ. Οι πληροφορίες αναφέρουν πάντως ότι η εισφορά δεν θα αφορά την Υψηλή Τάση.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες ο υπουργός ΠΕΝ Κώστας Σκρέκας, κατά την ανακοίνωση των  επιδοτήσεων Σεπτεμβρίου, ο Μηχανισμός θα λειτουργήσει ουσιαστικά ως ένα εφεδρικό «μελλοντικό Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», το οποίο θα ενεργοποιηθεί σε ενδεχόμενη επόμενη εκτίναξη των ενεργειακών τιμών, για τη χρηματοδότηση των μέτρων στήριξης των καταναλωτών. «Με αυτό το εργαλείο αντιστάθμισης κινδύνου, θωρακίζουμε και προστατεύουμε τους Έλληνες από μελλοντικές επώδυνες ενεργειακές κρίσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Χρέωση 0,017 €/KWh για όλες τις κλίμακες κατανάλωσης 

Τουλάχιστον στην περίπτωση των οικιακών καταναλωτών, η εφαρμογή της εισφοράς για το «μελλοντικό ΤΕΜ» θα υλοποιηθεί με τη συνολική αναθεώρηση των μοναδιαίων χρεώσεων ΥΚΩ, όπως έγραψε χθες το energypress. Κι αυτό γιατί παράλληλα με τη χρηματοδότηση του μηχανισμού, το ΥΠΕΝ πρόκειται να περιορίσει τις επιβαρύνσεις για τα νοικοκυριά που έχουν αυξημένη κατανάλωση ρεύματος – καθώς, για παράδειγμα, για τη θέρμανσή τους χρησιμοποιούν πλέον ηλεκτρική ενέργεια, αντί για πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. 

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι πλέον θα εξισωθούν οι μοναδιαίες χρεώσεις για τις τρεις υφιστάμενες κλίμακες κατανάλωσης, με την τιμή τους να καθορίζεται στα 1,7 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Αυτό σημαίνει αύξηση κατά 1,01 λεπτό του ευρώ για τις τετραμηνιαίες καταναλώσεις έως 1600 κιλοβατώρες, καθώς η υφιστάμενη χρέωση ήταν 0,69 λεπτά. Αντίθετα, η επιβάρυνση για ΥΚΩ θα μειωθεί για τα νοικοκυριά που «καίνε» περισσότερες κιλοβατώρες, αφού η χρέωση για την κλίμακα 1601 – 2000 KWh είναι αυτή τη στιγμή 5 λεπτά του ευρώ, και για πάνω από 2000 KWh 8,5 λεπτά του ευρώ. 

Για τα νοικοκυριά με μικρές καταναλώσεις, δηλαδή που «καίνε» έως 1.600 κιλοβατώρες τον τετράμηνο, η αναπροσαρμογή αυτή αντιστοιχεί σε επιπλέον επιβάρυνση 4 ευρώ ανά μήνα. Προφανώς το ισοζύγιο από τις αλλαγές θα είναι θετικό, ώστε να προκύψει η νέα χρηματορροή για τον Μόνιμο Μηχανισμό Αντιστάθμισης.   

Αλλαγή στρατηγικής του υπουργείου σε σχέση με τις χρεώσεις 

Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, οι σχετικές αλλαγές θα εφαρμοσθούν τον Σεπτέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι η αναπροσαρμογή των χρεώσεων ΥΚΩ αποτελεί αρμοδιότητα του υπουργείου, με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να έχει γνωμοδοτικό ρόλο. 

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η μείωση των χρεώσεων ΥΚΩ (έστω και για τις υψηλότερες κλίμακες οικιακής κατανάλωσης), συνιστά αλλαγή στην έως τώρα στρατηγική του υπουργείου. Από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης και έως τώρα, η στάση του ΥΠΕΝ ήταν να διατηρεί τις μοναδιαίες χρεώσεις σταθερές αξιοποιώντας τα σχετικά πλεονάσματα του αντίστοιχου Ειδικού Λογαριασμού (ΕΛΥΚΩ) για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης. 

Έτσι, παρά το γεγονός ότι ο ΕΛΥΚΩ «γύρισε» σε θετικό πρόσημο στο τέλος του 2021 (κυρίως χάρις στην έναρξη λειτουργίας της «μικρής» διασύνδεσης της Κρήτης) με ένα πλεόνασμα της τάξης των 130 εκατ. ευρώ, οι μοναδιαίες χρεώσεις έμειναν αμετάβλητες. Το υπουργείο επέλεξε να αξιοποιήσει το πλεόνασμα σε πρώτη φάση για να αναστείλει τις χρεώσεις ΥΚΩ για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις για ένα 5μηνο – από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως και τον Μάρτιο του 2022.

Με δεδομένο ότι φέτος θα είναι το πρώτο πλήρες έτος λειτουργίας της «μικρής» διασύνδεσης, το θετικό ισοζύγιο εντός του 2022 έχει διευρυνθεί περισσότερο. Ως συνέπεια, μέσα στον Αύγουστο, «ενεργοποιήθηκε» με ΚΥΑ επίσης η μεταφορά 300 εκατ. ευρώ από το πλεόνασμα του ΕΛΥΚΩ στο ΤΕΜ. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ο Ειδικός Λογαριασμός για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας θα κλείσει φέτος με ένα πλεόνασμα της τάξης των 150 εκατ. ευρώ. 

Δευτέρα 22 Αυγούστου 2022

Ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά σε αναβάθμιση πέντε υποσταθμών για ενίσχυση της διείσδυσης ΑΠΕ

 


Χάρης Αποσπόρης - energypress.gr

Διαγωνισμό για την αναβάθμιση πέντε υποσταθμών προκήρυξε ο ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, ο διαγωνισμός αφορά τα εξής έργα:

Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Φλώρινας με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ

Επέκταση του ΚΥΤ Μελίτης με 2ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA

Επέκταση του Υ/Σ Σκύδρας με 3ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA

Επέκταση του Υ/Σ Σπερχειάδας με 2 ο Μ/Σ 150/20kV, 50MVA

Αντικατάσταση των δύο Μ/Σ 150/20KV, 25MVA του Υ/Σ Εορδαίας (Πτολεμαϊδα ΙΙ) με νέους 50MVA και προσθήκη πυλών ΜΤ.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά εκατομμυρίων εννιακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων τριάντα δύο Ευρώ (17.935.732,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε τριάντα τέσσερις (34) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Τετάρτη 3 Αυγούστου 2022

ΑΔΜΗΕ: Ευχαριστήριο μήνυμα του Φώτη Νικολόπουλου

 

 


Φώτης Νικολόπουλος

Μέλος Δ.Σ.

Εκπρόσωπος Εργαζομένων AΔMHE

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος από την ΚΕΦΕΠ, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις εκλογές. Με 74% συμμετοχή, εν μέσω καλοκαιριού, κέρδισε πρωτίστως ο θεσμός!

Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που με τιμήσατε για άλλη μια φορά με την ψήφο εμπιστοσύνης σας, επιλέγοντάς με και πάλι ως εκπρόσωπό σας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ.


Χρωστάω ακόμη ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους υποψηφίους της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ για τον έντιμο και καθαρό αγώνα τους αλλά και στα μέλη της ΚΕΦΕΠ και των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών που εργάστηκαν με συνέπεια και υπευθυνότητα.

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, η εμπιστοσύνη σας πέρα από μεγάλη τιμή είναι και μεγάλη ευθύνη. Εσείς όμως μου δίνετε τη δύναμη να συνεχίσω με περισσότερο σθένος να αγωνίζομαι και να προσπαθώ για τα δικαιώματα ΌΛΩΝ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ των ΕΡΓΑΖΟΜΈΝΩΝ. Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει όλους ενωμένους γιατί μοιραζόμαστε τον ίδιο σκοπό: το καλό των εργαζομένων και της εταιρείας. Από την πλευρά μου παραμένω πάντα στη διάθεσή σας, να συζητήσουμε ό,τι σας απασχολεί, να βρούμε λύσεις και να εργαστούμε μαζί για το εργασιακό μας μέλλον. Σας ευχαριστώ και πάλι

Α. Καρράς: Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων/ΓΕΝΟΠ, ευχαριστεί θερμά όλους τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕΕυχαριστήρια επιστολή του ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΡΑ (ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ) και ΠΡΟΕΔΡΟ της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 


Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Μια ακόμη εκλογική διαδικασία, αυτή για την ανάδειξη του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία και με μαζική συμμετοχή των συναδέλφων της εταιρείας με την παράταξη της ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ να αναδεικνύεται πρώτη δύναμη, αυξάνοντας τα ποσοστά της με 58% επί των ψηφισάντων. Η Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων/ΓΕΝΟΠ, ευχαριστεί θερμά όλους τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ για την συμμετοχή τους στις εκλογικές αρχαιρεσίες και πρωτίστως αυτούς που την ανέδειξαν πρώτη δύναμη.  

Παράλληλα, θέλουμε να σημειώσουμε ότι θα είμαστε δίπλα ακόμη και σε όσους δεν μας στήριξαν με την ψήφο τους, διότι η παράταξή μας διαχρονικά αποδεικνύει ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των εργαζομένων, ανεξαρτήτως ιδεολογικών τοποθετήσεων. Επιπρόσθετα, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όσους συναδέλφους συμμετείχαν στις εκλογικές διαδικασίες μέσω των Εφορευτικών Επιτροπών (ΚΕΦΕΠ,ΤΕΦΕΠ) καθώς και τους εκπροσώπους των ψηφοδελτίων και όλους τους υποψήφιους.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 

Το νικηφόρο αποτέλεσμα μας γεμίζει αισθήματα χαράς και μεγάλης ευθύνης προς τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ και έχουμε χρέος να συνεχίσουμε την αγόγγυστη προσπάθειά μας για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και για το καλό της Επιχείρησης, σε συνεργασία πάντα με τον εκλεγμένο εκπρόσωπό σας στο Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ, την ΓΕΝΟΠ και τα Σωματεία μέλη της.Είμαστε δύναμη ευθύνης και εγγύησης για τους εργαζόμενους και θα είμαστε πάντα στο πλευρό τους. Το έχουμε αποδείξει και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε εις το διηνεκές.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,

Η εμπιστοσύνη των εργαζόμενων του ΑΔΜΗΕ όπως και ολόκληρου του Ομίλου στα στελέχη της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομένων αποδεικνύει πως όλοι πλέον αναζητούν πράξεις ευθύνης και όχι λόγια και υπερβολές για την εξυπηρέτηση κομματικών και άλλων συμφερόντων. 

Η συμμετοχή των συνάδελφων στην εκλογική διαδικασία, επιβράβευσε θριαμβευτικά την μεγάλη παράταξη της Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομένων. Ταυτόχρονα, με την μεγαλειώδη συμμετοχή τους έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα στις διοικήσεις, για την αναγκαιότητα της σταθερής εκπροσώπησης των εργαζομένων, στα Δ.Σ. των εταιριών του Ομίλου ΔΕΗ από τους εργαζόμενους.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ

Μεγαλώνει έως και 1 δισ. ευρώ ο «λογαριασμός» των επιδοτήσεων για το ρεύμα

 

Δεδομένη θεωρείται η νέα αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2022 καθώς η ξέφρενη πορεία των τιμών στην ενέργεια ανεβάζει τις δαπάνες για τα μέτρα στήριξης κατά της ακρίβειας, σημαντικά υψηλότερα από τις αρχικές εκτιμήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση έχει ήδη ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα απαιτηθούν έξτρα κονδύλια της τάξης του 0,5-0,6% του ΑΕΠ για την συνέχιση και επέκταση των μέτρων στήριξης της κοινωνίας και των επιχειρήσεων κατά της ακρίβειας. 
 
Υπολογίζεται δηλαδή, πως θα απαιτηθούν έως και 1 δισ. ευρώ επιπλέον για τις ενισχύσεις, καθώς οι αρχικές προβλέψεις για δαπάνες 850 εκατ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, έως το τέλος του έτους έχουν ήδη πέσει έξω. Με την αβεβαιότητα σε διεθνές επίπεδο να παραμένει υψηλή δεν αποκλείεται ακόμη και αυτή αυτή η πρόβλεψη να ανατραπεί καθώς είναι άκρως δυσοίωνες οι εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθεί η αγορά ενέργειας το επόμενο διάστημα και ειδικά καθώς θα πλησιάζουμε στο χειμώνα. 

Όπως εξηγούν αρμόδιοι παράγοντες, οι αρχικές εκτιμήσεις είχαν γίνει με την παραδοχή για κόστος 225 ευρώ ανά μεγαβατώρα ηλεκτρικής ενέργειας στην χονδρεμπορική αγορά και 100 ευρώ ανα θερμική μεγαβατώρα για το φυσικό αέριο. Οι τιμές αυτές ξεπεράστηκαν ήδη από τον Ιούλιο, ενώ τις τελευταίες μέρες στην Αγορά Επόμενης Ημέρας (Day-Ahead Market – DAM) οι τιμές έχουν ξεφύγει ακόμη και πάνω από τα 400 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ το φυσικό αέριο κινείται σταθερά πάνω από τα  200 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα. 

Πού θα φτάσουν οι λογαριασμοί 

Το μεγάλο ερώτημα είναι το που θα φτάσουν οι λογαριασμοί στην λιανική αγορά ρεύματος. Τον Αύγουστο απαιτήθηκαν 1,13 δισ. ευρώ για την κρατική επιδότηση των 0,337 ευρώ ανά κιλοβατώρα στα τιμολόγια για όλους τους οικιακούς καταναλωτές. Βέβαια το μεγαλύτερο κομμάτι αυτών των δαπανών προέρχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και ένα τμήμα μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Μετά και από την επιβολή του πλαφόν των 5 ευρώ στις πάγιες χρεώσεις οι πάροχοι ανακοίνωσαν τιμές της τάξης των 0,48 με 0,58 ευρώ ανά κιλοβατώρα για αυτό τον μήνα. Κατά εκτιμήσεις της αγοράς ενέργειας με τα μέχρι στιγμής δεδομένα οι τιμές του Σεπτεμβρίου (που πρέπει να ανακοινωθούν στις 20 Αυγούστου) μπορεί να είναι ακριβότερες ακόμη και τα 10 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, δηλαδή να δούμε τιμές της τάξης των 0,60 – 0,65 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Αυτό σημαίνει πως τους επόμενους μήνες θα πρέπει να αυξηθεί και η επιδότηση για να συγκρατεί την τελική επιβάρυνση του καταναλωτή στα 15-17 λεπτά ανά κιλοβατώρα. 

Τα αντίβαρα του τουρισμού και των φορολογικών εσόδων 

Απέναντι στο κύμα ακρίβειας που ανεβάζει τις κρατικές δαπάνες το οικονομικό επιτελείο έχει δύο πολύ ισχυρούς συμμάχους. Ο πρώτος είναι ο τουρισμός και τα επιπλέον έσοδα που φέρνει στα κρατικά ταμεία. Ο δεύτερος σύμμαχος είναι η πορεία των φορολογικών εσόδων, η οποία μέχρι στιγμής υπερβαίνει τους στόχους του προϋπολογισμού. 

Η υπέρβαση αυτή αποδίδεται αφενός σε συγκυριακούς λόγους (ετεροχρονισμένη είσπραξη τελών κυκλοφορίας 2022, πρόωρη είσπραξη ΕΝΦΙΑ κ.λπ.), στο οικονομικό επιτελείο όμως κάνουν λόγο και για στοιχεία με μόνιμα χαρακτηριστικά όπως η αύξηση των δηλωθέντων εισοδημάτων και η πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών σε συνδυασμό με συγκράτηση (μέχρι στιγμής τουλάχιστον) της κατανάλωσης που ανεβάζει τα έσοδα από το ΦΠΑ. 

Το μεγάλο στοίχημα, είναι τα αν θα συνεχιστεί η καταβολή των φορολογικών υποχρεώσεων με συνέπεια από τα νοικοκυριά, που συνεχώς πιέζονται από την ακρίβεια και τις συνεχείς ανατιμήσεις. Και αυτό όταν οι επόμενοι μήνες έχουν πολλές φορολογικές υποχρεώσεις. Ο στόχος των εσόδων για τον Ιούλιο έχει καθοριστεί στα 4,85 δισ. ευρώ, για τον Αύγουστο στα 4,3 δισ. ευρώ. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο οι στόχοι για έσοδα κινούνται από 4,5 δισ. ευρώ έως 4,8 δισ. ευρώ, ενώ τον Δεκέμβριο ο πήχης έχει τεθεί στα 5,4 δισ. ευρώ. 

του Κώστα Κετσιετζή, www.moneyreview.gr

Τρίτη 2 Αυγούστου 2022

Προσβασιμότητα για όλους Service for all: Νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης της ΔΕΗ

 

 

Η ΔΕΗ αναγνωρίζοντας ότι η προσβασιμότητα στις υπηρεσίες της χωρίς αποκλεισμούς αποτελεί κοινωνική και ηθική υποχρέωση της, επεκτείνει τις δυνατότητες εξυπηρέτησης και παροχής υπηρεσιών και προς τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής (κωφούς και βαρήκοους). 

Απόλυτα εναρμονισμένη με τους στόχους της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την πελατοκεντρική πολιτική που εφαρμόζει, δεσμεύεται για την ισότιμη πρόσβασή τους, επιδιώκοντας όχι μόνο την ικανοποίηση των αναγκών τους αλλά την εξυπηρέτηση και διευκόλυνσή τους.

Από την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 μέσω της νέας υπηρεσίας Εξυπηρέτησης «Service for all», το καταναλωτικό κοινό με προβλήματα ακοής μπορεί αυτόνομα, εύκολα και με ασφάλεια να προσεγγίσει και να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της ΔΕΗ. Η νέα υπηρεσία Εξυπηρέτησης της ΔΕΗ «Service for all» έχει την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜΚΕ). 

Οι πελάτες της ΔΕΗ αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος/η μπορούν  μέσω του www.dei.gr να επισκεφθούν την εφαρμογή  https://serviceforall.dei.gr  για να προγραμματίσουν το ραντεβού τους με εκπρόσωπο της Εξυπηρέτησης Πελατών, παρουσία διερμηνέα νοηματικής προκειμένου να πάρουν πληροφορίες αλλά και να επιλύσουν κάθε αίτημα τους. Συγκεκριμένα: 

  • Η επιλογή του ραντεβού πραγματοποιείται με απλά βήματα μέσω της εφαρμογής https://serviceforall.dei.gr όπου ο πελάτης λαμβάνει επιβεβαιωτικό sms και e-mail με τα στοιχεία εισόδου, 
  • Κατά το προγραμματισμένο ραντεβού ο πελάτης συμμετέχει σε βιντεοκλήση, παρουσία διερμηνέα που χρησιμοποιεί την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και εξυπηρετείται από εξειδικευμένο εκπρόσωπο της Εξυπηρέτησης πελατών, 
  • Μέσω της εφαρμογής παρέχεται η δυνατότητα αποστολής εγγράφων και μηνυμάτων μέσω chat,
  • Στο τέλος της επικοινωνίας ο πελάτης λαμβάνει sms προκειμένου να απαντήσει σε Έρευνα Ικανοποίησης σε 3 σύντομες ερωτήσεις.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00  έως  και τις 21:00.

Ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Πελατών Ιωάννης Τσαγιάννης δήλωσε σχετικά: «Η προσβασιμότητα, εκτός από νομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, αποτελεί ταυτόχρονα συλλογική ηθική και κοινωνική υποχρέωση. Μέσα από εργώδη προετοιμασία μηνών η ΔΕΗ προσφέρει μια νέα υπηρεσία στους συμπολίτες μας με προβλήματα ακοής. Είμαστε η πρώτη εταιρεία στον χώρο της ενέργειας και από τις λίγες στην Ελλάδα που παρέχουμε την υπηρεσία αυτή. 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόθερμα όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτό το σημαντικό έργο. Η ΔΕΗ θα συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την πλήρη, ισότιμη και απεριόριστη πρόσβαση και συμμετοχή όλων στις υπηρεσίες της, συμβάλλοντας στην εξάλειψη διακρίσεων και αποκλεισμών».

Δευτέρα 1 Αυγούστου 2022

Πληρωμή λογαριασμών σε 6 άτοκες δόσεις από τη ΔΕΗ

 


Η ΔΕΗ πάντα δίπλα στους πελάτες της δημιουργεί νέες υπηρεσίες και βελτιώνει την εξυπηρέτησή τους, ενώ ταυτόχρονα παρέχει διευκολύνσεις κατά τη δύσκολη αυτή περίοδο της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση.

Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ προσφέρει από τις 28 Ιουλίου 2022 τη δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών με πιστωτική κάρτα σε έως 6 άτοκες δόσεις, μέσω όλων των τραπεζών. Η δυνατότητα αφορά ποσά  από 200 ευρώ και πάνω, με πιστωτικές κάρτες VISA, MasterCard και Diners. 

Για περισσότερες πληροφορίες https://www.dei.gr/el/gia-to-spiti/ypostiriksi-epikoinonia/ilektroniki-pliromi-logariasmou/