Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024

EΤΕ/ Ομίλου ΔΕΗ ΚΗΕ: Δύναμη εμπιστοσύνης και ελπίδας - Όραμα, ενότητα και αγώνας

 


Κυριακή 24 Μαρτίου 2024

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. τριετούς διάρκειας (2024-2027)

Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έχει θετικό οικονομικό πρόσημο, με αύξηση αποδοχών, περιλαμβάνοντας οριζόντια τριετή μισθολογική αύξηση, την πρώτη μετά από δεκαεπτά έτη μειώσεων και στασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα τα κεκτημένα των προηγούμενων συμβάσεων και το θεσμικό πλαίσιο των κανονισμών.
Επιπρόσθετα, επιτυγχάνει ισχυρές θεσμικές εγγυήσεις, εξασφαλίζοντας το σύνολο του προσωπικού, χωρίς διαχωρισμούς παλαιών και νέων εργαζομένων, οι οποίοι εντάσσονται πλέον για πρώτη φορά στην Ε.Σ.Σ.Ε.


 Συναδέλφισσες -οι

Υπεγράφη την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της ΔΕΗ στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, στην Αθήνα, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε., μεταξύ της διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης (ΑΣΟΠ-ΔΕΗ), καθώς και των Πρωτοβαθμίων Σωματείων μελών μας.
Εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. την ΕΣΣΕ υπέγραψε ο κ. Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, ενώ για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ ο Πρόεδρός της Αντώνης Καρράς και ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Μανιάτης. Για τα Πρωτοβάθμια Σωματεία υπέγραψαν οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς.
Το Προεδρείο, η Διαπραγματευτική Ομάδα, το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τα Σωματεία Μέλη της, με διαρκείς και σκληρές διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση της επιχείρησης, τήρησαν στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους έναντι των συναδέλφων εργαζομένων, επιτυγχάνοντας με την υπογραφή της τριετούς ΕΣΣΕ, εργασιακή ασφάλεια και ειρήνη.
Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έχει θετικό οικονομικό πρόσημο, με αύξηση αποδοχών, περιλαμβάνοντας οριζόντια τριετή μισθολογική αύξηση, την πρώτη μετά από δεκαεπτά έτη μειώσεων και στασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα τα κεκτημένα των προηγούμενων συμβάσεων και το θεσμικό πλαίσιο των κανονισμών.
Επιπρόσθετα, επιτυγχάνει ισχυρές θεσμικές εγγυήσεις, εξασφαλίζοντας το σύνολο του προσωπικού, χωρίς διαχωρισμούς παλαιών και νέων εργαζομένων, οι οποίοι εντάσσονται πλέον για πρώτη φορά στην Ε.Σ.Σ.Ε.
Θα ακολουθήσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις για υπογραφή νέων Ε.Σ.Σ.Ε. με τις Διοικήσεις του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, καθώς και με την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.
Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ συμβάλλουν καθημερινά, με υπευθυνότητα, ομαδικότητα, επαγγελματισμό, εξαιρετική ικανότητα και ανεξάντλητη εργατικότητα, στην ευημερία της επιχείρησης, στα πλαίσια του μετασχηματισμού της σε μια μεγάλη και σύγχρονη ενεργειακή δύναμη.
Παρά τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων, το Συνδικάτο επαγρυπνεί συνεχώς, με σκοπό την προάσπιση της ακεραιότητας της εργασίας των συναδέλφων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την επίτευξη υψηλότερων αποδοχών, την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024

ΔΕΗ: Νέα συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα

 


Τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα και μέχρι την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του από 1.3.2024 παραιτηθέντος Μέλους του κ. Στέφανου Θεοδωρίδη (Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Μέλους), με τα εναπομείναντα Μέλη του αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.

 η συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα και μέχρι την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του από 1.3.2024 παραιτηθέντος Μέλους του κ. Στέφανου Θεοδωρίδη (Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Μέλους), με τα εναπομείναντα Μέλη του αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.

Η σύνθεση έχει ως εξής:

1. Στάσσης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και τις 21.8.2025.

2. Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και τις 21.8.2025.

3. Δημητριάδης Γρηγόριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 28.6.2025.

4. Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 28.6.2025.

5. Καρακούσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 16.12.2024.

6. Καρδαμάκης Στέφανος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.

7. Πατεράκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.

8. Φωτακίδης Αλέξανδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.

9. Ψυλλάκη Μαρία, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 16.12.2024.

Τα μέλη

Σε συνέχεια της συγκρότησής του σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε τον ορισμό του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανου Καρδαμάκη, ως τρίτου μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κ. Στέφανου Θεοδωρίδη και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως τις 21.08.2025.

Κατόπιν τούτου, τα μέλη που συγκροτούν τη Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων και η αντίστοιχη ιδιότητα αυτών έχει ως ακολούθως:

1. Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Πρόεδρος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.

2. Δοξάκη Δέσποινα (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία της έως και τις 28.6.2025.

3. Καρδαμάκης Στέφανος (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024

Τι φέρνει στο ίντερνετ η οπτική ίνα της ΔΕΗ για 1,7 εκατ. νοικοκυριά – Γιατί η ψηφιακή μετάβαση είναι προϋπόθεση για την ενεργειακή

 

Τι φέρνει στο ίντερνετ η οπτική ίνα της ΔΕΗ για 1,7 εκατ. νοικοκυριά – Γιατί η ψηφιακή μετάβαση είναι προϋπόθεση για την ενεργειακή

Η νέα εποχή της ενέργειας συνδέεται άμεσα με την ψηφιοποίηση και τις μεγάλες ταχύτητες στο ίντερνετ.

Ο νέος ενεργειακός κόσμος, όπου τα πάντα θα είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο, από τις παραδοσιακές ηλεκτρικές συσκευές μέχρι τις αντλίες θερμότητας, τα φωτοβολταϊκά στη στέγη και τη μπαταρία του αυτοκινήτου, όλα αυτά χρειάζονται connectivity.

Η ψηφιακή μετάβαση στην Κοινωνία των Gigabit είναι προαπαιτούμενο για την ενεργειακή.

Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή. Αλλά για να φτάσουμε εκεί, πρέπει πρώτα να ξεκολλήσουμε από τη θέση του ουραγού στην Ευρώπη. Ενώ ο μέσος όρος των νοικοκυριών στην ΕΕ με οπτική ίνα στην πόρτα τους ξεπερνά το 70%, το ποσοστό στην Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο 27,8%.

Κάπου εδώ υπεισέρχεται στην κουβέντα η ΔΕΗ. Το κατασκευαστικό πλάνο που ανακοίνωσε χθες η θυγατρική της, ΔΕΗ FiberGrid, για οπτικές ίνες σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά έως και το 2025, αλλά και για κάλυψη συνολικά 3 εκατ. μέχρι και το 2030, αποσκοπεί ακριβώς στο να κλείσει όσο μπορεί πιο γρήγορα η ψαλίδα ακόμη και με τη γειτονιά μας.

Στην Κύπρο το ποσοστό βρίσκεται στο 50%, στη Βουλγαρία ξεπερνά το 80% και στη Ρουμανία το 90%.

Αξιοποίηση του δικτύου ρεύματος

Το πλάνο είναι εφικτό, τόσο γιατί αυξάνονται οι επενδυτές στην οπτική ίνα, δηλαδή εκτός από τον ΟΤΕ που είναι ο βασικός παίκτης, τώρα προστίθεται και η ΔΕΗ με στόχο να ρίξει 680 εκατ ευρώ στην τριετία, όσο και γιατί μπαίνει στο παιχνίδι το εναέριο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τοποθέτηση εναέριας ίνας πάνω στις γραμμές είναι λιγότερο περίπλοκη, γρήγορη και κυρίως λιγότερο κοστοβόρα απ’ ότι όταν χρειάζεται κανείς να σκάψει μια υπόγεια εγκατάσταση. Χαμηλό κόστος συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος ενοικίασης για τους παρόχους, άρα φθηνότερες τελικές υπηρεσίες για τους καταναλωτές, που ακριβώς λόγω της απουσίας δικτύου Fiber to the Home πληρώνουν ένα αργό και ακριβό ίντερνετ.

Κυρίως, σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή με ανύπαρκτη σχεδόν διείσδυση ίνας, ανήκουν οι περιοχές που ανακοίνωσε ότι μπαίνει με 12 νέες εργολαβίες η ΔΕΗ. Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, Βόλος, Καλαμάτα, Κόρινθος, Τρίκαλα, Κοζάνη, Βέροια, και Μεγαλόπολη, είναι καινούργιες αγορές, με μικρές και συχνά βασανιστικά αργές ταχύτητες στο διαδίκτυο.

Έχουν όλες επιλεγεί με βάση τόσο την πληθυσμιακή κάλυψη, όσο και την έλλειψη υποδομών Fiber to the Home. Το ίδιο χαμηλή είναι η διείσδυση στον Πειραιά, την Καλλιθέα, το Αιγάλεω, το Κορυδαλλό, το Κερατσίνι, τη Νίκαια, το Μοσχάτο, τη Δάφνη, αλλά και τη Θεσσαλονίκη και δήμους όπως Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού- Ευόσμου, Νεάπολής - Συκεών.

Τι θα κάνει η ΔΕΗ

Το business case της ΔΕΗ είναι ότι από φέτος θα πουλάει στη χονδρική, είτε μια υπηρεσία internet με ταχύτητες που μπορούν να φτάσουν έως και τα 10 Gbps, είτε ενοικίαση υποδομής σκοτεινής ίνας (dark fiber) με την οποία ο κάθε πάροχος θα μπορεί να προσφέρει στο τελικό πελάτη ό,τι υπηρεσίες επιθυμεί.

Κρίνοντας από τα νούμερα, ο στόχος για 1,7 εκατ. συνδέσεις μέσα στους επόμενους 22 μήνες, μεταφράζεται σε 77.000 το μήνα. Αν σκεφτεί κανείς ότι τους τελευταίους δέκα μήνες το πλάνο «έτρεχε» με 14.000 συνδέσεις το μήνα, έχοντας βάλει οπτική ίνα σε 140.000 νοικοκυριά, μιλάμε για έξι φορές ταχύτερο ρυθμό.

Την επιτάχυνση δείχνει και το γεγονός ότι ενώ το business plan που είχε παρουσιάσει η διοίκηση Στάσση στο Λονδίνο τον Ιανουάριο έθετε ως στόχο το 1 εκατομμύριο συνδέσεις μέχρι το 2030, η χθεσινή ανακοίνωση της θυγατρικής ΔΕΗ FiberGrid βάζει τον πήχη στα 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις εντός της επόμενης πενταετίας, δηλαδή τον τριπλασιάζει.

Η ψηφιακή μετάβαση προϋπόθεση για την ενεργειακή

Οι επενδύσεις στην οπτική ίνα είναι απαραίτητες για να υπάρξει συνδεσιμότητα gigabite σε όλα τα νοικοκυριά της Ε.Ε. και κάλυψη 5G για όλες τις κατοικημένες περιοχές έως το 2030, όπως ο σχετικός στόχος της Κομισιόν. Και στα τέλη του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΤΕ, οι συνδέσεις οπτικής ίνας στην Ελλάδα δεν υπερέβαιναν τα 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επηρεάζουν όμως και κάτι ακόμη. Το gigabit society, δηλαδή το όραμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης μέχρι το 2030, είναι προαπαιτούμενο για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση. Τυχόν καθυστερήσεις στον τομέα αυτό, θα τη θέσουν σε κίνδυνο, όπως γνωρίζει καλά ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ψηφιακών και καινοτόμων υπηρεσιών της ΔΕΗ, Αλέξανδρος Πατεράκης.

Τα έξυπνα ενεργειακά σπίτια και οι επιχειρήσεις, οι ηλεκτρικές συσκευές, οι φορτιστές, τα φωτοβολταϊκά, οι μονάδες αποθήκευσης, τα πάντα, χρειάζονται μεγάλες ταχύτητες σύνδεσης και απόκριση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για να συνεργαστούν μεταξύ τους, αλλά και με το δίκτυο.

Δεν μπορούμε να συζητάμε για αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας, η οποία δεν θα παράγεται σε μεγάλα εργοστάσια, παρά στον ίδιο τον οικιστικό ιστό, για πόλεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους σε μεγάλο βαθμό από φωτοβολταϊκά στη στέγη ή για περίσσεια ενέργεια που θα αποθηκεύεται σε οικιακές μπαταρίες, χωρίς να έχει προηγηθεί η ψηφιακή μετάβαση της χώρας. 

Η ψηφιοποίηση πρέπει να ανοίξει ταχύτητες ώστε να μπορέσει να συμβαδίσει με τις ανακαλύψεις στις νέες τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών, τη μείωση κόστους στις μπαταρίες, τα νέα έξυπνα δίκτυα. Δίχως το ένα, δεν θα έχουμε ούτε το άλλο.