Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα

 


Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής

καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα

 

Συνάδελφοι,

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δημιουργούνται ειδικές συνθήκες με την αύξηση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας που μπορεί να οδηγήσουν σε συνθήκες καύσωνα, όπως αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας, όπου οι εργαζόμενοι καταπονούνται περισσότερο από κάθε άλλον.

 

Αυτές οι συνθήκες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ατυχήματα, επικίνδυνα περιστατικά, προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία καθώς και βλάβες στην υγεία των εργαζομένων, οι οποίες κυμαίνονται από ενοχλητικά δερματικά εξανθήματα μέχρι θάνατο από θερμοπληξία.

Όλοι οι εργαζόμενοι καταπονούνται θερμικά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει ωστόσο να δίδεται σε αυτούς που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας όπως: καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, εγκυμονούσες, εργαζόμενοι με γενικά νοσήματα όπως σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας, διαταραχές στη λειτουργία του θυρεοειδούς, διαταραχές της αρτηριακής πίεσης, αναιμία, ψυχικά νοσήματα, καθώς και εκείνοι που λαμβάνουν κάποιες κατηγορίες φαρμάκων όπως διουρητικά, αντιδιαβητικά κ.α. Στα πιο πάνω θα πρέπει να προστεθεί και η παχυσαρκία (30% περισσότερο του προβλεπόμενου ιδανικού βάρους). Η ένταξη στις παραπάνω ομάδες γίνεται από τον Γιατρό Εργασίας της επιχείρησης ή (στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η απασχόληση Γιατρού Εργασίας) με ιατρική βεβαίωση που προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος.

Επίσης Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν και οι συνάδελφοι τεχνικοί που εργάζονται στην ύπαιθρο στο ΔΕΔΔΗΕ και στον ΑΔΜΗΕ, θα πρέπει να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα και να ζητούν από την υπηρεσία τους τη χορήγηση των απαιτούμενων μέσων προστασίας, αυτό αφορά όλους τους συναδέλφους καθώς και τους εργοδηγούς και αρχιτεχνίτες.

Η επικινδυνότητα του επαγγέλματος είναι μεγάλη και γίνεται πολύ μεγαλύτερη σε συνθήκες καύσωνα, είναι πολλά τα παραδείγματα θανατηφόρων ατυχημάτων κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες συνθήκες.

Η Επιχείρηση οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο :

 • Ν. 3850/2010
 • Π.Δ. 305/96
 • Π.Δ. 16/1996
 • Εγκύκλιοι ΣΕΠΕ
 • Διαιτητικές Αποφάσεις
 • Κανονισμοί Εργασίας

 1.Κατάλληλα οργανωτικά μέτρα

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα οργανωτικά μέτρα κατά τις ημέρες του καύσωνα, τα οποία συνίστανται στα ακόλουθα :

 1. Δημιουργία διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για την μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
 2. Διαμόρφωση χώρων κατάλληλα κλιματισμένων για ανάπαυση.
 3. Παροχή στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (10οC – 15οC)
 4. Προγραμματισμός των εργασιών που καταπονούν θερμικά, εκτός θερμοκρασιών αιχμών.
 5. Μείωση των ιδιαιτέρως βαρέων εργασιών, όπως η χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων, κατά τις ώρες της θερμοκρασιακής αιχμής.

 2.Υπαίθριες εργασίες

Ειδικά για όσους εργάζονται σε υπαίθριες εργασίες που είναι και οι πλέον εκτεθειμένοι (τεχνικοί) πρέπει να λαμβάνονται τα εξής μέτρα :

1. Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής.

2. Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10οC – 15οC).

3. Διαμόρφωση σκιερού μέρους για διαλείμματα.

4. Κατασκευή στεγάστρων όπου είναι εφικτό για την εκτέλεση εργασιών.

5. Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι κοπιαστικότερες εξ αυτών να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.

6. Μείωση της απασχόλησης σε υπαίθριες εργασίες από τις 12.00-15.00

 

3.Ετοιμότητα

Ο εργοδότης σε συνεργασία με τον Γιατρό Εργασίας, τον Τεχνικό ασφαλείας και την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας όπου αυτή υπάρχει ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων όταν δεν υπάρχει Επιτροπή ΥΑΕ, οφείλουν να έχουν σχέδιο στο οποίο να εξειδικεύονται τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που παίρνει η επιχείρηση με στόχο την μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

 

4.Έλεγχοι

Επιβάλλεται η διενέργεια προληπτικών ελέγχων από τους Επιθεωρητές Εργασίας για την επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων που αφορούν στα μέτρα αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

Συνάδελφοι,

Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλα και δεν διαπραγματεύεται, δεν μπαίνει σε «ζύγι», δεν ανταλλάσσετε και πρέπει να την προασπίσουμε με οποιοδήποτε κόστος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Εκλογές ΑΔΜΗΕ: ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από τον Αντώνη Καρρά

 

 



ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από  ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΡΑ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και ΠΡΟΕΔΡΟ της

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

      Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

 Στις 27 και 28 Ιουλίου διεξάγονται εκλογές για τον εκπρόσωπο εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ.

Ο ταχύς μετασχηματισμός και η ανάπτυξη του Δικτύου Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ είναι σε πλήρη εξέλιξη τα επόμενα χρόνια και αποτελούν ένα αναπτυξιακό σχεδιασμό που δεν αφήνουν περιθώρια σκέψης.

Αντίθετα, επιβάλλουν επαγρύπνηση, εμπειρία και αγωνιστική ετοιμότητα, για όλα όσα σχεδιάζονται.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, σε αυτές τις εκλογές δίνει το δικό της στίγμα, στηρίζοντας  το ψηφοδέλτιο στο οποίο συμμετέχουν άξιοι συνάδελφοι που έχουν αποδείξει ήθος και αίσθημα ευθύνης, έχοντας ως στόχο να αναδείξουν τη ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ πρώτη δύναμη.

Σε ετοιμότητα βρίσκονται και όλοι οι συνάδελφοι που θα συμμετέχουν στις εφορευτικές επιτροπές και θα φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο των εκλογών. Τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Ο συνάδελφος που θα εκλεγεί στο Δ.Σ. της  Εταιρείας καλείται ν’ ανταποκριθεί σ’ ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο τα επόμενα χρόνια.

Γι’ αυτό τον λόγο, οι συνάδελφοι του ΑΔΜΗΕ που θα συμμετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου, θα πρέπει να επιλέξουν με κύριο και μοναδικό κριτήριο το ποιος θα μπορέσει να προασπίσει με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα τόσο των εργαζομένων όσο και της εταιρείας.

Για την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ο αγώνας αυτός αποτελεί δέσμευση και παρακαταθήκη για μελλοντικούς, υπεύθυνους αγώνες και με πλήρη αποδοχή της ευθύνης που της αναλογεί δεσμεύεται, ότι θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, έτσι όπως πράττει πάντα, στην ίδια κατεύθυνση μαζί με τους εργαζόμενους, την ΓΕΝΟΠ  ΔΕΗ και τα Σωματεία μέλη της.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δεσμεύεται επίσης, ότι ο εκλεγμένος εκπρόσωπος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, θα συνεχίσει την αγαστή συνεργασία του  με την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ταυτίζοντας την δράση του με την Ομοσπονδία.

Θα συνεχίσει να είναι τα αυτιά, τα μάτια και η φωνή των εργαζομένων και του Συνδικάτου, μέσα στα Δ.Σ. της Εταιρείας για την προάσπιση των συμφερόντων τους.

Η ευθύνη που έχουμε απέναντι στους εργαζόμενους είναι τεράστια και η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ την υπηρετεί πιστά με ειλικρίνεια και ήθος. Πάνω από όλα είμαστε η φωνή της αλήθειας της διεκδίκησης και όχι της στείρας ανέξοδης επαναστατικότητας που καταλήγει με μία θέση σε κομματικό μηχανισμό.

Οι εργαζόμενοι αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας και πρέπει να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στην μετεξέλιξή της. Παράλληλα οι εργαζόμενοι θα πρέπει να συνεχίσουν να έχουν λόγο στις αποφάσεις της Επιχείρησης. Κακώς καταργήθηκαν οι δύο θέσεις εκπροσώπων εργαζομένων στο Δ.Σ. του Ομίλου ΔΕΗ. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων θα πρέπει να εκπροσωπούν τους εργαζόμενους και το κυριότερο, θα πρέπει να εκλέγονται απ’ αυτούς και όχι να διορίζονται από μία λίστα, από την Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Με τις δεσμεύσεις μας αυτές, σας καλώ σε καθολική και δυναμική συμμετοχή, για να διαφυλάξουμε τον θεσμό του εκπροσώπου των εργαζομένων στον ΑΔΜΗΕ. Είναι ευθύνη όλων μας.

 

Συμμετέχουμε μαζικά στις εκλογές για τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ.

 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ και ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΡΑΣ

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022

ΓΕΝΟΠ: Εκατοντάδες εργαζόμενοι στη μάχη για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης

 

 

Η Αττική για άλλη μια φορά ταλαιπωρείται από τις πυρκαγιές που ξέσπασαν στο βορειοανατολικό τμήμα της, στα Μέγαρα και την Σαλαμίνα, έχοντας ως αποτέλεσμα την καταστροφή στο οικοσύστημα και στις βασικές της υποδομές όπως το Δίκτυο ηλεκτρισμού που καταστράφηκε στα αντίστοιχα σημεία.

Πρωταγωνιστές  για άλλη μια φορά στην αποκατάσταση των ζημιών οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ και κυρίως το τεχνικό προσωπικό, το οποίο κάτω από αντίξοες συνθήκες, δίνοντας όπως πάντα το καλύτερο εαυτό τους κατάφεραν να φέρουν εις πέρας το δύσκολο έργο τους.

Περισσότεροι από 400 εργαζόμενοι και 150 οχήματα κατάφεραν σε σύντομο χρονικό διάστημα να επαναφέρουν την ηλεκτροδότηση σε περισσότερο από 150.000 καταναλωτές που επηρεάστηκαν από την καταστροφική φωτιά (μεμονωμένες περιπτώσεις βλαβών στη χαμηλή τάση αναμένεται να αποκατασταθούν εντός της ημέρας), όπως και το σύνολο των υποσταθμών από τους 210 που είχαν υποστεί βλάβη.

Τα συνεργεία παραμένουν στις πληγείσες από τις φωτιές περιοχές προκειμένου να επαναηλεκτροδοτήσουν και τον τελευταίο καταναλωτή.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ  ευχαριστεί θερμά όλο το τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ για την άμεση και ταχύτατη ανταπόκρισή τους στην αποκατάσταση των εκτεταμένων ζημιών που προκλήθηκαν στο Δίκτυο ηλεκτροδότησης από τις φωτιές.

Θα είναι πάντα στο πλευρό τους και θα αγωνίζεται για την αποκατάσταση των όποιων προβλημάτων προκύπτουν.

Για άλλη μια φορά μας κάνατε περήφανους !

AΔΜΗΕ: Μήνυμα του Φώτη Δ. Νικολόπουλου

 

 


Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

Με αφορμή τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΔΜΗΕ, που θα πραγματοποιηθούν στις 27.07.2022 από τις 12:00 το μεσημέρι ηλεκτρονικά και στις 28.07.2022 ηλεκτρονικά και δια ζώσης, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έμπρακτη υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Από την πλευρά μου προσπαθώ να είμαι δίπλα σας κάθε στιγμή, να σας στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις και να στέκομαι με αίσθημα ευθύνης αντάξιος της εμπιστοσύνης με την οποία με τιμάτε.

Θέλω επίσης να σας εκφράσω το πόσο περήφανος νιώθω που ανήκω στην οικογένεια των εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ, των ανθρώπων που αναπτύσσουν και κρατάνε όρθιο το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της χώρας μας, χωρίς να λογαριάζουν δυσκολίες, κινδύνους, πανδημίες και φυσικές καταστροφές. 

Ειδικά την τελευταία διετία, λόγω της πανδημίας, αντιμετωπίσαμε σημαντικές και δύσκολες προκλήσεις, τόσο σε προσωπικό, όσο και σε εργασιακό επίπεδο. Οι εργαζόμενοι του ΑΔΜΗΕ απέδειξαν  ότι και κάτω από αυτές τις αντίξοες, δύσκολες και παράλληλα πρωτόγνωρες συνθήκες, κατάφεραν να ανταποκριθούν στο ακέραιο απέναντι στις υποχρεώσεις του ρόλου τους, με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης, βοηθώντας την Εταιρεία να συνεχίσει το δύσκολο έργο της. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ΑΔΜΗΕ είμαστε όλοι εμείς.

Αυτή η ταραγμένη διετία δεν μας επέτρεψε να κάνουμε πολλά από όσα θα θέλαμε. Πετύχαμε όμως κάποια σημαντικά πράγματα, όπως:

-        Νέο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο, με αυξημένες παροχές

-        Αναδρομική καταβολή από 1/1/2019 του ειδικού επιδόματος Οργανικού Στελέχους

-        Συνέχιση καταβολής του τροφείου κατά της ημέρες τηλεργασίας, σε συνεργασία με τα Σωματεία και τη ΓΕΝΟΠ

Επίσης έχουμε θέσει τις βάσεις για να πετύχουμε πολλά ακόμα. Με βασική προτεραιότητα να βρεθούν λύσεις στα επίκαιρα προβλήματα που δημιουργεί η ακρίβεια, έχω κάνει τεκμηριωμένες προτάσεις προς τη Διοίκηση της Εταιρείας και με ικανοποίηση διαπίστωσα πως υπάρχει κατανόηση και διάθεση για γόνιμο διάλογο, που πάντα είναι προς όφελος όλων των πλευρών.

Προσπαθώ να αποφεύγω τις ανούσιες τυμπανοκρουσίες για το θεαθήναι και για το λόγο αυτό θα αναφέρω μόνο τα θέματα για τα οποία έχουν γίνει ήδη κινήσεις και η συζήτηση έχει ωριμάσει, τα οποία είναι:

     - Να εξαιρεθούν τα μεταβλητά και το επίδομα ευθύνης από το πλαφόν

 

     - Να χορηγηθεί το τροφείο και στους πλαφοναρισμένους συναδέλφους

 

     - Να αυξηθεί η ημερήσια αποζημίωση εκτός έδρας

 

Είναι προφανές ότι δεν έχει νόημα να αναφερθώ σε προσπάθειες διεκδίκησης επιπλέον παροχών προς όφελος του προσωπικού οι οποίες, λόγω της δυσκολίας των καιρών, δεν ευδοκίμησαν και οι οποίες ευελπιστώ σύντομα να επανέλθουν προς συζήτηση.

Έχοντας όμως ως γνώμονα το «Να προσπαθήσεις και ας αποτύχεις, αλλά μην αποτύχεις να προσπαθείς»,  μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως πάντα έκανα, και θα συνεχίζω να κάνω,  ό,τι καλύτερο μπορώ, υπηρετώντας τη θέση για την οποία με επιλέξατε με εντιμότητα και με μόνο γνώμονα το καλύτερο δυνατό για όλους τους συναδέλφους και την εταιρεία, έτοιμος να υπερασπιστώ τα δικαιώματά μας και να συγκρουστώ με οποιονδήποτε προσπαθήσει να τα θίξει.

Όλοι γνωρίζετε ότι η παρουσία μου στην εταιρία ήταν καθημερινή κατά τη διάρκεια των lock downs, όπως ήταν πάντα άλλωστε. Αμέσως μόλις οι συνθήκες το επέτρεψαν, βρέθηκα κοντά στους συναδέλφους της Περιφέρειας, όπως κάνω με κάθε ευκαιρία που μου δίνεται. Ότι η πόρτα μου είναι πάντα ανοιχτή για όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους, χωρίς μεροληψία και διακρίσεις και ότι είμαι πάντα πρόθυμος να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ, σε υπηρεσιακό ή και προσωπικό επίπεδο, οποιονδήποτε το χρειάζεται, με σεβασμό και εχεμύθεια.

 

Για τους λόγους αυτούς θεωρώ πως μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και για μια ακόμη φορά να ζητήσω την ανανέωση της εμπιστοσύνης και την ψήφο σας, μέσω της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΜΗΕ στην οποία συμμετέχω, ώστε να έχω την ευκαιρία να συνεχίσω μαζί με όλους σας την κοινή μας προσπάθεια και αγώνα για το εργασιακό μας μέλλον.

 

Το γεγονός ότι οι εκλογές μας πραγματοποιούνται εν μέσω των θερινών αδειών δεν πρέπει να γίνει αιτία αποχής. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι ένα υψηλό ποσοστό συμμετοχής είναι σημαντικό, πρωτίστως για τη διαφύλαξη του θεσμού της εκπροσώπησης των εργαζομένων στο ΔΣ της εταιρείας, μέσα από άμεση και καθολική ψηφοφορία του προσωπικού και όχι μέσω λίστας, όπως γίνεται πλέον στη ΔΕΗ και στο ΔΕΔΔΗΕ.

 

Για το λόγο αυτό, ανεξάρτητα από την επιλογή σας, σας καλώ σε μαζική συμμετοχή, δια ζώσης ή ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα είναι διαθέσιμη για το διήμερο 27 και 28 Ιουλίου. Οι φυσικές κάλπες θα περιμένουν τους συναδέλφους στα εκλογικά κέντρα στις 28 Ιουλίου.

 

Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω δημόσια για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους όλους τους συναδέλφους που τιμούν  με τη συμμετοχή τους το ψηφοδέλτιο του οποίου είμαι μέλος και το οποίο θα βρείτε συνημμένο.

 

Στις εκλογές στις 27 και 28η Ιουλίου, στηρίζουμε με την ψήφο μας την Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ, γιατί τίποτα δεν θα μας χαριστεί αν δεν το διεκδικήσουμε!

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 

Φώτης Δ. Νικολόπουλος

 

  

Στη Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εργαζομένων ΑΔΜΗΕ συμμετέχουν οι:

ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΠΑΓΙΩΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΛΙΟΥΣΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΒΛΑΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΟΛΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΛΑΧΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΜΠΙΓΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΠΛΑΝΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ

ΠΑΥΛΟΣ

ΓΙΑΝΤΣΟΣ

ΒΑΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΩΤΗΣ

ΓΙΑΧΝΑΚΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ

ΠΑΓΚΑΚΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΟΥΛΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΚΑΣ

ΑΔΑΜΟΣ

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΛΗΜΕΡΗΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΡΟΣΕΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΝΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ

ΠΑΥΛΟΥ

ΜΙΧΑΛΗΣ

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΤΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΤΖΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΤΣΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΙΕΡΙΔΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΛΕΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΛΑΣΤΡΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ

ΜΑΡΙΑ

ΡΑΠΤΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΡΕΣΙΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΑΡΡΗΣ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ

ΚΑΤΣΑΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΣΙΑ

ΜΑΡΙΑ

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΣΙΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑ

ΝΙΚΗ

ΚΑΤΣΙΛΙΔΗ

ΑΝΝΑ

ΣΙΩΖΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΦΟΥΡΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΣΚΟΡΔΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΕΒΙΔΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΣΚΟΥΡΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΕΛΛΑΤΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΙΑΠΕΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ

ΣΦΥΡΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

ΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΟΥΡΑΚΟΣ

ΗΛΙΑΣ

ΤΣΙΜΠΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΤΡΟΥΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΣΙΟΥΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ

ΣΥΜΕΩΝ

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΦΑΛΕΚΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΑΡΙΣΣΗ

ΙΩΑΝΝΑ

ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΛΥΜΠΕΡΤΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΦΥΝΤΑΝΟΓΛΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ

ΧΑΡΗΣ

ΧΑΝΤΖΑΡΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΝΕΤΑΣ

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΝΙΟΣ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ