Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Ταφόπλακα σε κλαδικές και μονιμότητα

O δρόμος για την ισοπέδωση των μισθών του ιδιωτικού τομέα έως 50% -ή και περισσότερο- εις βάρος των 2,1 εκατ. εργαζομένων του ανοίγει, και μάλιστα αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου 2012, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου την οποία ενέκριναν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, χθες, προωθώντας την άμεση εφαρμογή των μέτρων-καρμανιόλα του Μνημονίου
2. Ταυτόχρονα, καταργείται η «μονιμότητα» περισσότερων από 200.000 απασχολουμένων στις πρώην ΔΕΚΟ, στις συγκοινωνίες, στις τράπεζες, στις εταιρίες των ΟΤΑ και γενικότερα σε οποιαδήποτε επιχείρηση υπάγεται ή είχε ενταχθεί οποτεδήποτε (!) κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Στην… πρέσα
Σύμφωνα με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (μέσω της οποίας οι αμοιβές του ιδιωτικού τομέα «επιστρέφουν» στα ονομαστικά επίπεδα των αρχών της δεκαετίας του 2000), αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου ’12 και μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής (τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2015) τα κατώτατα διαμορφωμένα όρια μισθών και ημερομισθίων της ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) περικόπτονται κατά 22%. Από την ίδια ημερομηνία συρρικνώνονται κατά 32% και οι ελάχιστες αμοιβές της ΕΓΣΣΕ τόσο για νέους, ηλικίας κάτω των 25 ετών, όσο και για όσους βρίσκονται σε καθεστώς μαθητείας.

Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι από 250.000 εργαζόμενοι της χώρας, οι οποίοι ήδη αμείβονται με βάση την ΕΓΣΣΕ, δύνανται να πάρουν μειωμένο μισθό από τα τέλη του τρέχοντος μήνα, εφόσον οι εργοδότες τους κάνουν χρήση του δικαιώματος το οποίο τους δίνει, πλέον, ο νόμος. Για παράδειγμα, ένας απασχολούμενος, άγαμος, χωρίς προϋπηρεσία, ο οποίος παίρνει 751,3 ευρώ το μήνα μικτά, αφού οι περικοπές ισχύουν αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου, σήμερα ή το αργότερο αύριο θα πάρει μόλις 648 ευρώ, μικτά, εάν η επιχείρηση στην οποία δουλεύει υιοθετήσει άμεσα τα νέα μέτρα. Από τον επόμενο μήνα και μετά ο κατώτατος μισθός του θα δύναται να μειωθεί έως τα 586 ευρώ το μήνα, μικτά (μετά την πλήρη εφαρμογή της περικοπής του 22%).

«Βόμβα» στις συμβάσεις

Επίσης, με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου επέρχονται οι εξής αλλαγές επί των κλαδικών, και γενικότερα των συλλογικών, συμβάσεων εργασίας:1 Οι Συλλογικές Συμβάσεις θα συνάπτονται εφεξής για ορισμένο χρόνο ισχύος, η διάρκεια του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος, ενώ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη.

2 Συλλογικές Συμβάσεις που βρίσκονται σε ισχύ, ήδη 24 μήνες μέχρι τη 14η Φεβρουαρίου, λήγουν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

3 Συλλογικές Συμβάσεις που τη 14η Φεβρουαρίου ’12 βρίσκονταν σε ισχύ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 24 μηνών, λήγουν με τη συμπλήρωση 3 ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος τους (εκτός και αν καταγγελθούν νωρίτερα).

4 Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που θα λήξει ή καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη τους. Επίσης, κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης που ήδη έχει λήξει ή καταγγελθεί ισχύουν για ένα τρίμηνο (από τις 14 Φεβρουαρίου και μετά). Με την πάροδο του τριμήνου και εφόσον στο μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική Σύμβαση, χωρίς να απαιτείται σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων, εξακολουθούν να ισχύουν μόνο όσοι αφορούν στο βασικό μισθό και στα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικινδύνου εργασίας – ΒΑΕ (εφόσον, φυσικά, αυτά προβλέπονταν στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν). Αυτό σημαίνει ότι το επίδομα γάμου και μια σειρά περίπου 60 παροχών, ανά τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, σταματούν να υφίστανται.

Οι νέοι μισθοί (αυτοί που θα περιοριστούν μετά το τρίμηνο στο βασικό και τα 4 επιδόματα) θα διατηρηθούν για τους 1,9 εκατ. εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα… έως ότου αντικατασταθούν από μια νέα συλλογική ή τροποποιημένη ατομική σύμβαση, η οποία θα δύναται να μειώνει μια αμοιβή μέχρι και τα νέα, κατά 22% «ψαλιδισμένα» κατώτατα όρια της ΕΓΣΣΕ (από την εξέλιξη αυτή θα επέλθουν μειώσεις ακόμη και πάνω από 50%). Μάλιστα, το ίδιο πλαίσιο ισχύει εφεξής και για Διαιτητικές Αποφάσεις.

Ακόμη, από τις 14 Φεβρουαρίου και μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί κάτω από το 10%, αναστέλλεται η ισχύς διατάξεων νόμων, κανονιστικών πράξεων, Συλλογικών Συμβάσεων ή Διαιτητικών Αποφάσεων, οι οποίες προβλέπουν αυξήσεις μισθών ή ημερομισθίων, περιλαμβανομένων και εκείνων περί υπηρεσιακών ωριμάνσεων, με μόνη προϋπόθεση την πάροδο συγκεκριμένου χρόνου εργασίας.

Διαιτησία τέλος…

Αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου του 2012 η προσφυγή στη Διαιτησία θα γίνεται αποκλειστικά με κοινή συμφωνία των μερών. Αρα, είναι ευκόλως εννοούμενο ότι από εδώ και στο εξής σχεδόν καμιά απόφαση δεν θα οδηγείται στον Οργανισμό Μεσολάβησης Διαιτησίας. Προσφυγές που έχουν κατατεθεί στον ΟΜΕΔ και μέχρι σήμερα δεν έχει εκδοθεί διαιτητική απόφαση, αν έχουν φτάσει στη διαιτησία μονομερώς μπαίνουν στο αρχείο!

Πάτημα» για απολύσεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα

Με βάση την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, την οποία ενέκριναν χθες τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αναδρομικά από τις 14 Φεβρουαρίου 2012 συμβάσεις εργασίας εργαζομένων που προβλέπεται να λήγουν με τη συμπλήρωση ορίου ηλικίας ή με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, «νοούνται ως συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα».

Επίσης, από τις 14 Φεβρουαρίου ’12 «διατάξεις νόμων ή κανονιστικών αποφάσεων και όροι Συλλογικών Συμβάσεων και Διαιτητικών Αποφάσεων, Κανονισμών Εργασίας, Οργανισμών Προσωπικού και αποφάσεων διοίκησης επιχειρήσεων που θεσπίζουν όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας ή/και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία, διατάξεων του Κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων, καταργούνται. Οι διατάξεις εφαρμόζονται και σε επιχειρήσεις, εταιρίες ή οργανισμούς που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί οποτεδήποτε κατά το παρελθόν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα»

Με βάση τις ερμηνείες που προκύπτουν από την πρώτη ανάλυση αυτών των διατάξεων, διαφαίνεται ότι αίρεται η λεγόμενη «μονιμότητα» όλων όσοι εργάζονται σε πρώην ΔΕΚΟ, τράπεζες, επιχειρήσεις ΟΤΑ, στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες και, γενικότερα, σε οποιαδήποτε εταιρία ή οργανισμό έχει -ή είχε (!)- υπαχθεί στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Από σήμερα κιόλας, οι εργαζόμενοι αυτοί δύνανται να απολυθούν όπως και ο οποιοσδήποτε απασχολούμενος στον ιδιωτικό τομέα.


http://www.antinews.gr/

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ


Το Ταμείο Αλληλοβοήθειας της Ε.ΤΕ/ΔΕΗ καλεί τους κατοίκους της περιοχής και τους συναδέλφους, να αφιερώσουν για  άλλη μία φορά 10 λεπτά από τον ελεύθερο χρόνο τους, δίνοντας αίμα και σώζοντας την ίδια στιγμή την  ζωή ενός συνανθρώπου μας, συμμετέχοντας          στο        Διήμερο  Εθελοντικής Αιμοδοσίας που     διοργανώνεται      στο        ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ   ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ               την         ΔΕΥΤΕΡΑ  5     ΜΑΡΤΙΟΥ     και την ΤΡΙΤΗ     6    ΜΑΡΤΙΟΥ  2012.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ -ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ    5  ΜΑΡΤΙΟΥ   2012
ΠΡΩΙ                             ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ                              08.30-13.30 π.μ                                                                              
                             ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ                              08.30-13.30 π.μ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ                  ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ                   17.30-21.00 μ.μ
                            ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ  ΣΥΛ.ΚΑΡΔΙΑΣ              17.30-21.00 μ.μ
ΤΡΙΤΗ  6   ΜΑΡΤΙΟΥ    2012
ΠΡΩΙ                              ΟΡΥΧ.Ν.ΠΕΔΙΟΥ                               08.30-13.30 π.μ.

ΑΠΟΓΕΥΜΑ                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ         17.30-21.00 μ.μ
                                           ΘΡΑΚΙΚΗ ΕΣΤΙΑ                                    17.30-21.00 μ.μ


ΤΟ ΑΙΜΑ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ
ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ -  ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ
ΣΑΣ  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                                  ΔΡΟΣΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΑΚΕ: Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος της…ΤΡΟΙΚΑ κ. Καψής, συνεχίζει να απειλεί την ελληνική κοινωνία

ΔΗΛΩΣΗ
του Γεν. Γραμματέα 
της ΓΣΕΕ κ. Νικ. Κιουτσούκη

Ο Κυβερνητικός εκπρόσωπος της…ΤΡΟΙΚΑ κ. Καψής, ενώ συνεχίζει να απειλεί την ελληνική κοινωνία, κρύβεται ή στέκεται σούζα στους υπαλληλίσκους του Δ.Ν.Τ. και των λοιπών τοκογλύφων.
 Συνεχίζει να πηγαίνει με το…”ρεύμα” ξεχνώντας ότι μόνο τα ψόφια ψάρια πάνε σύμφωνα μ’ αυτό!!!
 Συνεχίζει να τρομοκρατεί το λαό και τρέμει σαν το ψάρι μην τύχει και χαλάσει το “DEAL” των δανειστών!!!
 Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί να τους πληρώνει ο ελληνικός λαός αυτόν και τους ομοίους του, αφού άλλους εξυπηρετούν και υπηρετούν!!!
 Τα τρομοκρατικά διλλήματα του ιδίου και των…“αφεντικών” του περί μειωμένων μισθών για ανάσχεση τάχα των ανέργων και η απίστευτη ΦΑΝΦΑΡΟΛΟΓΙΑ τους, εξοργίζει και τον τελευταίο πολίτη της χώρας μας, πολλώ δε μάλλον τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους.

Σώσατε τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ και τους ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ, διαλύσατε εμάς και τις οικογένειές μας χωρίς να πάρετε καμία δέσμευση ότι δεν θα χρεοκοπήσει η χώρα αλλά και δεν δεσμεύεστε ότι δεν θα παρθούν άλλα μέτρα!!! Αυτή είναι η…συνέπειά σας!!!

 Σύντομα όμως ο λαός που λαμβάνει τα…“μέτρα” του, θα…πάρει και τα δικά σας μέτρα.
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29/2 ΣΤΙΣ 18:00

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Αλλαγή Ονόματος στο λογαριασμό (υπογραφή συμβολαίου Προμήθειας Ρεύματος)

Ο λογαριασμός ρεύματος πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του πραγματικού χρήστη του ακινήτου. Σε περίπτωση που μετακομίζετε σε ένα ηλεκτροδοτημένο ακίνητο, οπότε εκδίδονται ήδη λογαριασμοί σε άλλο όνομα, πρέπει να υπογράψετε νέο συμβόλαιο Προμήθειας Ρεύματος, έτσι ώστε οι λογαριασμοί να εκδίδονται στο όνομά σας.

Για την υπογραφή του νέου συμβολαίου μπορείτε να απευθυνθείτε 
σε οποιοδήποτε Κατάστημά μας  προσκομίζοντας τα εξής:
 • έναν λογαριασμό ρεύματος ή να γνωρίζετε τον αριθμό παροχής του ακινήτου
 • την αστυνομική σας ταυτότητα (ή άλλο επίσημο σχετικό έγγραφο)
 • αποδεικτικό του ΑΦΜ σας
 • νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)/πιστοποιητικό ηλεκτρολόγου (link), αν έχει λήξει η ισχύς της προηγούμενης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ). Στην περίπτωση που έχει λήξει μπορείτε να την προσκομίσετε μέχρι και 15 ημέρες μετά την υπογραφή του συμβολαίου.
 • επιπλέον, για δική σας διασφάλιση είναι πιθανό να χρειαστείτε και ένα αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από την Εφορία ή του συμβολαίου ιδιοκτησίας.
Υπογράφοντας νέο συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να πληρώσετε και ένα ποσό ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, το οποίο υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά του ακινήτου και το είδος της παροχής.

Για να πληροφορηθείτε
σχετικά με το αν απαιτείται να προσκομίσετε νέα  Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ)  , καθώς και το ποσό που πρέπει να πληρώσετε ως προκαταβολή έναντι κατανάλωσης, καλέστε στον αριθμό που αναγράφεται στο λογαριασμό σας, στο πεδίο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, αναφέροντας τον Αριθμό Παροχής του ακινήτου.

Η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο, έχοντας μαζί του επιπλέον:

 • επικυρωμένη εξουσιοδότηση
 • αστυνομική ταυτότητα
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που στο ακίνητο έχει γίνει διακοπή ρεύματος από τον προηγούμενο κάτοχο της παροχής, ακολουθείται ομοίως η ίδια διαδικασία.

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012

Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει στη ΔΕΗ ο Μυτιληναίος

Πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει στη ΔΕΗ ο ΜυτιληναίοςΤι αποκαλύπτει η Ισοτιμία για τα χρέη του ομίλου του επιχειρηματία, που θεωρεί χρυσορυχείο την επιστροφή στο εθνικό μας νόμισμα.
Την ώρα, που οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται συνεχώς από τα μέτρα λιτότητας…
Την ώρα, που η διαρκώς αυξανόμενη φορολόγηση βυθίζει όλο και περισσότερο στα χρέη τα ελληνικά νοικοκυριά…
Την ώρα, που όλα αυτά γίνονται για να αποφευχθεί η χρεοκοπία της χώρας και η έξοδός της από το ευρώ…

ο υπέρμαχος της δραχμής, Ευάγγελος Μυτιληναίος, ο μοναδικός Έλληνας επιχειρηματίας, που δήλωσε πρόσφατα σε παγκόσμιο δίκτυο (Bloomberg) ότι η επιστροφή στο εθνικό μας νόμισμα θα ήταν χρυσορυχείο για τις επιχειρήσεις του, φέρεται να χρωστά, ούτε λίγο, ούτε πολύ, 107 εκατομμύρια ευρώ στη ΔΕΗ!

Όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Ισοτιμία, παρουσιάζοντας και έγγραφο, το οποίο έχει σταλεί προς τα μέλη του Δ.Σ. της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, το φέσι της Αλουμίνιον της Ελλάδος (θυγατρική του ομίλου Μυτιληναίος) έχει φτάσει στα 107 εκατομμύρια ευρώ, που μαζί με τους τόκους για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, σκαρφαλώνει στα 110 εκατομμύρια!

Μάλιστα, όπως σημειώνει η εφημερίδα, το συγκεκριμένο χρέος προς τη ΔΕΗ επέστρεψε – ως εκ… «θαύματος» – στο ύψος του καλοκαιριού του 2010, παρά τις ρυθμίσεις και τις εκπτώσεις προς την εταιρία (κούρεμα 25 εκατομμυρίων και αποπληρωμή σε 60 δόσεις για το υπόλοιπο ποσό).

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με την Ισοτιμία, το ποσό αυξάνεται κατά 15 εκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα.

Όλα αυτά, όταν ο συγκεκριμένος όμιλος ανακοινώνει σημαντική κερδοφορία (99,4 εκατομμύρια ευρώ το 9μηνο του 2011, δηλαδή σχεδόν όσα χρωστάει στη ΔΕΗ) και προχωρά σε εξαγορές.

Δηλαδή, όταν η ΔΕΗ κόβει το ρεύμα σε όσους πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς…

Όταν η διοίκηση της επιχείρησης αποφασίζει αυξήσεις στα τιμολόγια…
… ο συγκεκριμένος όμιλος αγνοεί επιδεικτικά αυτή την κατάσταση, την οποία (δηλ. τις αυξήσεις στα τιμολόγια) προκαλεί με το να μην πληρώνει τις υποχρεώσεις του απέναντι στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού.

Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2012

Ειδικό Δικαστήριο για τα μέλη της Τρόικα υπάρχει;


Γράφουμε  για τα ερωτηματικά, αλλά και την δυσαρέσκεια που προκαλεί πλέον ο πολύς Πολ Τόμσεν ακόμα και στο ….ΔΝΤ. Το οποίο χαρακτήρισε «αυθάδη παρέμβαση» την επιβολή από την τρόικα αλλαγών στο ελληνικό Σύνταγμα, για να απαντήσει ο Πολ Τόμσεν ότι «το ίδιο έκανε και η Ισπανία».
Το τελευταίο καιρό, άλλωστε πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που  λένε ότι ο Πολ Τόμσεν και η Τρόικα θα μείνουν στην ιστορία ως οι άνθρωποι που διέλυσαν συθέμελα την Ευρωπαϊκή Ένωση!
Και δυστυχώς, οι Ελληνικές Αρχές συνδιαλέγονται με αυτόν τον απίστευτο τύπο, που εργάζεται για το ΔΝΤ, ως υψηλόμισθος, με 309.000 δολάρια το χρόνο, και δεν έχει ποτέ πληρώσει ούτε ένα ευρώ σε φόρους, καθώς έχει απαλλαγεί από τη φορολογία με Νόμο, όπως όλοι οι μη Αμερικανοί υπάλληλοι του ΔΝΤ.
Δηλαδή αμείβεται όσο ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, και παίρνει περισσότερα χρήματα ακόμη και από τον ίδιο τον Ομπάμα!
Σε όποια χώρα της Ευρώπης υπάρχει πρόβλημα τα τελευταία 20 χρόνια, το αναλαμβάνει ο Τόμσεν, αφήνοντας πίσω του καμένη γή. Παράδειγμα, η Σερβία, Σλοβενία, Σκόπια, Ρουμανία και Ρωσία από όπου τον πέταξε το 2004 με τις κλοτσιές ο Πούτιν με την εκλογή του.
Δύο χρόνια λειτουργεί ως υπάλληλος του ΔΝΤ χωρίς την έγκριση της Κομισιόν  κάτι άλλωστε που δήλωσε και ο ηγέτης της Σοσιαλιστικής πτέρυγας της Γαλλίας.
Μήπως λοιπόν ήρθε η ώρα να ασχοληθεί με την Τρόικα η … ελληνική δικαιοσύνη; Με την κατηγορία  της προσπάθειας διάλυσης της χώρας, της άσκησης οικονομικής πολιτικής αντίθετης προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς όφελος ιδιωτικών οργανισμών και της κατάλυσης του Ευρωπαϊκού καταστατικού χάρτη;
Μήπως πρέπει να διερευνηθεί εάν οι ενέργειές της λειτούργησαν, ανεξαρτήτως προθέσεως,  προς όφελος, ιδιωτικών κερδοσκοπικών οργανισμών και ιδρυμάτων και αλλοτρίων συμφερόντων, οπότε σε αυτήν την περίπτωση έχει παραβιάσει την έννομη τάξη που έχει θεσπιστεί με την Καταστατική Χάρτα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Επίσης μήπως στα πλαίσια της ανακριτικής διαδικασίας πρέπει να διερευνηθεί εάν η Τρόϊκα λειτούργησε εκβιαστικά με τους υπουργούς της κυβέρνησης και τους Δικαστικούς Λειτουργούς με τους οποίους συναντήθηκε, προκειμένου να επιβάλει με τους εκβιασμούς της αντισυνταγματικά νομοθετήματα, λειτουργώντας προς όφελος ιδιωτών και όχι της ΕΕ.
Ας μας πει από πού αντλούσε η Τρόικα την εξουσία αυτή και με τις πλάτες ποίων!
Το ελληνικό δικαστικό σύστημα έχει υποχρέωση να ορθώσει ανάστημα, να επιδείξει τη γενναιότητα που επιβάλλει η κρισιμότητα των περιστάσεων και να προστατέψει την Ελληνίδα και τον Έλληνα από τους διεθνείς οικονομικούς δολοφόνους.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν έχουν εκλείψει από το δικαστικό μας σώμα δικαστές του αναστήματος του Πολυζωίδη!!!

 http://www.antinews.gr/

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2012

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟY ΑΔΜΗΕ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Η Γραμματεία Ανθρωπίνων Πόρων του ΑΔΜΗΕ απέστειλε στις 20/2/2012 στους συναδέλφους εργαζόμενους της θυγατρικής εταιρίας της ΔΕΗ έγγραφο «Γνωστοποίησης ουσιωδών όρων εργασίας» με το οποίο ζητά από όλους τους εργαζόμενους τα στοιχεία ταυτότητας, τον τόπο παροχής εργασίας, την κατηγορία-ειδικότητα, τη διάρκεια σύμβασης, τη σχέση εργασίας και την άδεια που δικαιούται ο εργαζόμενος, τη διάρκεια ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης, τις αποδοχές – παροχές και τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Μετά από την επικοινωνία με τους Νομικούς μας Συμβούλους σας ενημερώνουμε ότι το έγγραφο αυτό έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα (όπως ορίζεται από την Επιθεώρηση Εργασίας), συνεπώς δεν τίθεται κανένα θέμα για όποιον το υπογράψει.

Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας

Η Επιχειρησιακή Μονάδα της Διανομής είναι υπεύθυνη για τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ελληνική επικράτεια, τόσο στην περιοχή του διασυνδεδεμένου συστήματος όσο και στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Παραλαμβάνει την ηλεκτρική ενέργεια από τη Μεταφορά και παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες του Δικτύου της να προμηθεύονται την ηλεκτρική ενέργεια που επιθυμούν.
Μέσω του Δικτύου της Διανομής, η ΔΕΗ υλοποίησε το τεράστιο έργο του εξηλεκτρισμού της χώρας, δίνοντας τη δυνατότητα ο ηλεκτρισμός να φτάσει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Η Διανομή είναι σε καθημερινή, άμεση επαφή με την κοινωνία, σε ετοιμότητα μέρα και νύχτα για την εξυπηρέτηση των αναγκών της.
Σύμφωνα με το Ν. 2773/1999, η ΔΕΗ, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής, είναι ο μοναδικός διανομέας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, ενώ παραμένει Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής.


Ίδρυση θυγατρικής εταιρείας Διανομής
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τη συνεδρίασή του στις 12 Οκτωβρίου 2010, ενέκρινε όπως, όλες οι δραστηριότητες της Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, δηλαδή, τόσο της διαχείρισης του δικτύου όσο και της παροχής των υπηρεσιών δικτύου στο σύνολο της χώρας, καθώς και οι δραστηριότητες του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, που ασκούνται σήμερα από τη ΔΕΗ Α.Ε., περιέλθουν σε μία κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε.Εταιρική Διακυβέρνηση

Η ΔΕΗ Α.Ε. με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέταξε και εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ορίζει το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές εταιρικής διακυβέρνησης στην ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τις αρχές Εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ «η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω»


Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ Α.Ε.

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

"Πράσινο φως" από ΡΑΕ για το εποπτικό του ΑΔΜΗΕ

Το πράσινο φως για το διορισμό των μελών του εποπτικού συμβουλίου του ΑΔΜΗΕ, στο οποίο προτάθηκαν οι κ.κ.. Γεώργιος Αγγελόπουλος, Ουρανία Αικατερινάρη, Νικόλαος Γκαγκαουδάκης, Μιχαήλ Μαρίνος, Δημήτριος Μπουσδέκης, Βασίλειος Πατσουράτης και Σταμάτιος Ρέλιας έδωσε η ΡΑΕ.
Σημειώνεται ότι όπως προβλέπεται από το νόμο 4001 αλλά και τη σχετική οδηγία της ΕΕ τα τρία από τα επτά μέλη του συμβουλίου δεν πρέπει να έχουν άλλη επαγγελματική σχέση που να συνδέεται με την καθετοποιημένη επιχείρηση της ΔΕΗ ή τους μετόχους που ασκούν τον έλεγχό τους.
Όπως επισημαίνει η ΡΑΕ,  τα τρία εκ των μελών, και συγκεκριμένα οι  κ.κ. Νικόλαος Γκαγκαουδάκης, Βασίλειος Πατσουράτης και Κωνσταντίνος Ρέλιας, πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όπως προέκυψε έπειτα από ενδελεχή έλεγχο των βιογραφικών τους.

Δίωξη για κακούργημα σε στελέχη Hellas Power, Εnerga και ΔΕΣΜΗΕ

Ποινικές διώξεις σε βαθμό κακουργήματος για απιστία, υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος άσκησε η εισαγγελία της Αθήνας κατά των υπευθύνων των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας Hellas Power και Εnerga και μελών του ΔΕΣΜΗΕ, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ.
Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η εισαγγελία έθεσε στο αρχείο την υπόθεση σε ό,τι αφορά τυχόν ευθύνες της ΡΑΕ, και παρέπεμψε την υπόθεση για περαιτέρω έρευνα σε ειδικό ανακριτή.
Παράλληλα η εισαγγελέας που διενήργησε την έρευνα Πόπη Παπανδρέου εξέδωσε διάταξη απαγόρευσης εξόδου κατά πέντε ατόμων από τα συνολικά έντεκα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η ΔΕΗ ζητά αύξηση τιμών έως και 15%

Aυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, που μαζί με τις άλλες επιβαρύνσεις φθάνουν έως και το 25% ζητά, σύμφωνα με πληροφορίες, η ΔΕΗ από τις μεγάλες βιομηχανίες, δημιουργώντας ένα ασφυκτικό κλίμα για τη λειτουργία τους.
Τα τιμολόγια ρεύματος γαι τις μεγάλες βιομηχανίες στην υψηλή τάση είναι απελευθερωμένα.

Υστερα από διαβουλεύσεις που διήρκεσαν περίπου ένα χρόνο ανάμεσα στη ΔΕΗ και τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές, οι αυξήσεις που πρότεινε η ΔΕΗ, με έναρξη εφαρμογής από 1ης Μαρτίου του 2012, κυμαίνονται από 10% έως 15%.

Οι αυξήσεις αυτές μαζί με τις άλλες χρεώσεις όπως οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), η αύξηση του τέλους υπέρ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) κ.λπ. δίνουν μια τελική επιβάρυνση της τάξης του 20%-25%, ποσοστό δυσβάσταχτο για τις βιομηχανίες που έχουν πληγεί από την κρίση, την έλλειψη ρευστότητας αλλά και τις διαρκείς επιβαρύνσεις στο ενεργειακό τους κόστος.

Εγκυρες πηγές προσθέτουν ότι ανάλογο «πιεστικό» κλίμα αντιμετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις στη μέση τάση, των οποίων τα τιμολόγια ηλεκτρισμού απελευθερώθηκαν από 1/2/12, καθώς για τους λεγόμενους καλούς πελάτες της μέσης τάσης, αυτούς που αξιοποιούν πλήρως το ενεργειακό τους προφίλ, η αύξηση στα τιμολόγια φθάνει έως το 40%.

Συνάντηση
Η ΕΒΙΚΕΝ, η ένωση που εκπροσωπεί τις μεγάλες βιομηχανίες, έχει ζητήσει συνάντηση με του υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Παπακωνσταντίνου, ενώ τα μέλη της εξετάζουν τη δυνατότητα να προσφύγουν νομικά κατά των αποφάσεων της ΔΕΗ. Δηλώνουν μάλιστα ότι μπορεί να προσφύγουν και στη διαιτησία, το νέο θεσμό που επεξεργάζεται η ΡΑΕ. Τέλος η ΕΒΙΚΕΝ ζητά να διατεθεί στην ενεργοβόρο βιομηχανία ένα μερίδιο από τη λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή που θα διαθέσει η ΔΕΗ σε ιδιώτες.


ΠΗΓΗ: Ημερησία

Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012

Γλιτώσαμε την … εξωτερική χρεοκοπία έρχεται η εσωτερική


Αν δεν τον έχετε καταλάβει… σωθήκαμε. Ο Παπαδήμος προσωπικά διαπραγματεύτηκε και η Ελλάδα δεν είναι χρεοκοπημένη… σήμερα γιατί αύριο κανείς δεν ξέρει, ούτε κι αυτοί που έφτιαξαν τη συμφωνία των Βρυξελλών.
Από τα όσα συνέβησαν χθες, μπορούμε να πούμε το εξής: Η Ελλάδα κέρδισε τη Ρόδο, αρχίζει το πήδημα και μην πάει ο νους σας στο πονηρό, δεν είμαστε τέτοιο μπλογκ. Θα αρχίσουμε να πηδάμε από σήμερα σαν τη γιορτή του Αϊ Γιαννιού όπου όλοι τρέχουν πάνω από τις φωτιές.
Ήδη, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις άρχισε το «κούρεμα» της συμφωνίας και η απαισιοδοξία για το τι πρόκειται να γίνει. Μάλιστα, κάποιοι προέβλεψαν με σιγουριά ότι η Ελλάδα το 2014 θα πρέπει να ζητήσει νέο δάνειο ύψους 50 δισ. ευρώ.
Μιλώντας πριν από λίγο στην Ολλανδική βουλή ο υπουργός Οικονομικών είπε ουσιαστικά αποφεύχθηκε μια σκληρή χρεοκοπία χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται κάθε άλλου είδους χρεοκοπία.
Και φυσικά για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Η πληρωμή των χρεών προς τις τράπεζες και τους ομολογιούχους γίνεται με το αίμα του ελληνικού λαού. Σύντομα η Ελλάδα θα κληθεί να λάβει μέτρα ύψους 11 δισ. ευρώ για την επόμενη τριετία, επιπλέον από όλα αυτά που γνωρίζουμε.
Είναι τόσο σκληρή η συμφωνία που δεν ξέρουμε από που να πιάσουμε και που να αφήσουμε.
Αλλά ας ξεκινήσουμε από την θετική παραδοχή. Πράγματι η Ελλάδα σώθηκε, δε χρεοκόπησε ατάκτως, της δόθηκαν κι άλλα λεφτά και αγόρασε χρόνο. Αυτό είναι το δεδομένο και άλλωστε πώς θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Γι’ αυτό ψηφίστηκε με βαριά καρδιά το Μνημόνιο, γι’ αυτό διαλύθηκαν οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κομμάτων, γι’ αυτό εν πάση περιπτώσει κάηκε η Αθήνα. Από εδώ και πέρα όμως έχουμε μια σειρά από απορίες που δημιουργούν τρόμο.
 • Στη συμφωνία δεν υπάρχει καμιά λέξη που να θυμίζει ανάπτυξη. Δόθηκαν 130 δισ. Ευρώ για την επόμενη τριετία προκειμένου να αποπληρώσουμε τα χρέη μας, προκειμένου να πάρουν δηλαδή τα λεφτά τους οι τράπεζες και η τρόικα, ουσιαστικά η Γερμανία και το ΔΝΤ. Για την Ελλάδα και το μέλλον της δεν υπάρχει ουδεμιά λέξη. Και το ερώτημα είναι πώς αυτή η χώρα θα καταφέρει να προχωρήσει με ένα τόσο εκβιαστικό χρονοδιάγραμμα και με τόσο σκληρούς όρους;
 • Μας έδωσαν χρήματα τα οποία θα μπαίνουν στον ειδικό λογαριασμό για την αποπληρωμή των δανείων με την προϋπόθεση τα επόμενα χρόνια να μη δημιουργούμε πρωτογενή ελλείμματα. Με μια χώρα που είναι για 5η συνεχή χρονιά σε ύφεση και που και το 2013 δεν προβλέπεται καλύτερο, πώς θα γίνει αυτό; Πώς δηλαδή θα αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία έτσι ώστε να μην έχει ανάγκη περισσότερα απ’ όσα παράγει; Το σωστό αυτό είναι αλλά όταν η Ελλάδα έχει πάνω από 1 εκατ. άνεργους, χιλιάδες επιχειρήσεις κλειστές, καμιά επενδυτική δραστηριότητα σε εξέλιξη, πώς θα υπάρξει ανάπτυξη; Από που θα πληρώσουν οι Έλληνες τους φόρους τους και τα έκτακτα χαράτσια τους; Και πώς θα τα καταφέρουν με ψαλιδισμένους μισθούς και συντάξεις αλλά και με το χειρότερο: Παντελή έλλειψη αισιοδοξίας που είναι η κινητήριος δύναμη για το μέλλον;
 •  Η απάντηση στο ερώτημα πιο πάνω είναι ότι κάθε φορά που θα βγαίνει από τις νόρμες της τρόικας η Ελλάδα θα παίρνει κι άλλα μέτρα. Θα κόβει μισθούς, θα μειώνει τις συντάξεις, θα μπαίνουν λουκέτα σε επιχειρήσεις και θα απολυθούν χιλιάδες υπάλληλοι. Κι αν δε φτάνουν κι αυτά, θα έρθουν επιπλέον φόροι για να αποτελειώσουν το πτώμα της ελληνικής κοινωνίας. Απλά και ξεκάθαρα. Οι εσωτερικές χρεοκοπίες ή στάσεις πληρωμών όπως κάποιοι τις λένε, θα είναι η μόνιμη απειλή της ελληνικής κοινωνίας.
 • Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η τρόικα σε έκθεσή της για την βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους θεωρεί ότι θα χρειασθεί επιπλέον συνεισφορά του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για να πέσει στο 120% του ΑΕΠ το ελληνικό χρέος το 2020, κρίνοντας πως με τις παρούσες προτάσεις το χρέος δεν θα μειωθεί κάτω από το 129%. Έγινε λοιπόν μεγαλύτερο κούρεμα για να φτάσουμε στο 120,5%. Όμως η έκθεση λέει ότι εάν δεν προχωρήσουν οι δομικές μεταρρυθμίσεις και τα άλλα μέτρα, μπορεί να διαμορφωθεί σε οκτώ χρόνια σε 160% του ΑΕΠ.
  «Τα αποτελέσματα της ανάλυσης», υποστηρίζει η έκθεση, «δείχνουν πως υπάρχει ανάγκη επιπλέον συνεισφοράς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα» για να τιθασευτεί η δυναμική του ελληνικού χρέους.
  Η τρόικα κάνει επίσης λόγο για «θεμελιώδη ασυμφωνία» μεταξύ του στόχου του προγράμματος για μείωση του χρέους και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας «καθώς η εσωτερική υποτίμηση που χρειάζεται για την ανάκτηση της ελληνικής ανταγωνιστικότητας οδηγεί αναπόφευκτα σε βραχυπρόσθεσμη αύξηση της αναλογίας του χρέους προς ΑΕΠ».
  Σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζει το κείμενο, «ένα σενάριο προβλέπει εσωτερική υποτίμηση μέσω βαθύτερης ύφεσης, εξαιτίας της συνεχιζόμενης καθυστέρησης στις δομικές μεταρρυθμίσεις, τη φορολογία και τις ιδιωτικοποιήσεις».
  Το σενάριο αυτό, το οποίο δεν είναι μεν το βασικό αλλά θεωρείται πιθανό, « θα οδηγήσει σε πολύ υψηλότερο χρέος, αφήνοντάς το στο 160% του ΑΕΠ το 2020». «Δεδομένων των κινδύνων, το ελληνικό πρόγραμμα ίσως παραμείνει ως εκ τούτου επιρρεπές σε “τριγμούς”, με τα ερωτηματικά για τη βιωσιμότητά του να παραμένουν» συνεχίζει η έκθεση. Καταλάβατε λοιπόν το χάος στο οποίο μπήκαμε και μετά ο Παπαδήμος σου λέει ότι είναι ιστορική στιγμή;
 • Και πάμε στις δεσμεύσεις. Μόνιμη επιτροπεία στην Ελλάδα η οποία γίνεται η πρώτη αποικία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ολι Ρεν είπε ότι θα ενισχυθεί η ομάδα δράσης του Ρέιχενμπαχ και η τρόικα ουσιαστικά θα έχει μόνιμη και ισχυρή παρουσία στην Αθήνα. Αυτό που έψαχναν χθες, το ξαναγράψαμε, ήταν πώς θα ονομαστεί αυτό το έκτρωμα. Το είπε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Φ. Μπαρουέν: «Η επιτροπεία είναι μία λέξη που δεν ανήκει στο λεξιλόγιό μας. Ένας έλεγχος, μία επιτήρηση, μία συνοδεία, συμβουλές, η συνέχιση της παροχής τεχνογνωσίας από την τρόικα, ναι, αλλά επιτροπεία, σε καμία περίπτωση», είπε. Αστεία πράγματα, μια συνοδεία λες και πάμε σε χορό και θέλουμε συνοδό.
 • Η μόνιμη επιτροπεία και η δημιουργία γενικού γραμματεία φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων θα προβλέπονται και συνταγματικά. Όπως επίσης και ο ειδικός λογαριασμός που μπαίνει στη ζωή μας με βίαιο τρόπο και είναι η πρώτη φορά που ανεξάρτητη και κυρίαρχη χώρα δέχεται τέτοιους όρους. Ουσιαστικά το Σύνταγμά μας θα λέει ξεκάθαρα ότι αναλαμβάνουν οι ξένοι το χρέος, αναλαμβάνουμε εμείς το έλλειμμα και να κόψουμε το λαιμό μας. Αν παρεκκλίνουμε θα έρχεται η μόνιμη επιτροπεία και θα μας λέει πάρτε μέτρα, δηλαδή γίνετε φτωχότεροι κάνοντας εσωτερική υποτίμηση.
Ξεκάθαρες κουβέντες, ας τολμήσει κάποιος να το πει. «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν εντός του ευρώ». Για να διασφαλίσουν οι ξένοι τα χρήματά τους και οι Έλληνες ας πάνε στο διάολο. Αυτή είναι η ιστορική στιγμή του κ. Παπαδήμου. Μπράβο του.
Τουλάχιστον υπάρχει κι ένα καλό από αυτή την ιστορία. Ελπίζουμε ότι ο Παπαδήμος και οι όμοιοί του θα πάνε στο σπίτι τους μπας και υπάρξει μια κυβέρνηση που θα σέβεται το λαό και θα εργάζεται για το λαό.

 http://www.antinews.gr/

Θέματα του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ

Στη Βουλή κατατέθηκε η νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), βάσει των προβλέψεων του μνημονίου ΙΙ.
Στο ΕΤΕΑ, η λειτουργία του οποίου αρχίζει την 1η Ιουλίου, εντάσσονται από την έναρξη λειτουργίας του: α) το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), β) οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), γ) το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ», δ) το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ε) οι τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και

στ) o Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.

Το ΕΤΕΑ λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση.

Τα Ταμεία που ενοποιούνται μπορούν με απόφασή τους να εξαιρεθούν από τη ρύθμιση. Όσα Ταμεία επιλέξουν να εξαιρεθούν, θα μετατραπούν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου.
Mε το νέο νόμο η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, του ΤΑΥΤΕΚΩ, και του ΕΤΑΤ, κατανέμεται, με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από οικονομική μελέτη, μεταξύ του ΕΤΕΑ και του αντίστοιχου Κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ, ενώ ρυθμίζονται θέματα της λειτουργίας των μονάδων του ΤΑΥΤΕΚΩ που ασκούν αρμοδιότητες των κλάδων της πρόνοιας και της υγείας. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, και του ΕΤΑΤ που είναι ενιαία, κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από οικονομική μελέτη, μεταξύ του ΕΤΕΑ και του αντίστοιχου Κλάδου ασφάλισης προσωπικού ΔΕΗ και του ΕΤΑΤ.
Αρθρο 46

Θέματα Προσωπικού

1. Το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ μεταφέρονται σε αυτό κατά το χρόνο ένταξης με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε περίπτωση που ενταχθούν στο ΕΤΕΑ κλάδοι ή τομείς των ΦΚΑ, ορίζεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου φορέα το προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που μεταφέρονται, κατά την ημερομηνία ένταξης, στο ΕΤΕΑ. Το προσωπικό αυτό μεταφέρεται στο ΕΤΕΑ με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ορίζεται, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του αντίστοιχου φορέα, το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στους κλάδους ή τομείς των ΦΚΑ που εντάσσονται στο ΕΤΕΑ και το οποίο εξακολουθεί να υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στο ΕΤΕΑ. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από τον ισχύοντα κανονισμό λειτουργίας προσωπικού και το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη για τους αποσπασμένους βαρύνουν το ΕΤΕΑ, για όσο χρόνο το ανωτέρω προσωπικό παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτό, για δε τους με διάθεση υπαλλήλους συνεχίζουν να βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους οι εν λόγω υπάλληλοι προέρχονται.

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

ΕΤΕ-ΔΕΗ:Η ποιότητα του έργου του ΤΜΑ - ΘΗΣ έχει αναγνωριστεί διαχρονικά

ΕΠΙΣΤΟΛΗ.
Προς: Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. ΖΕΡΒΟ Αρθούρο.

Κύριε Πρόεδρε,


Στο σχέδιο Οργανογράμματος που παρουσιάστηκε για την Γενική Δ/νση Παραγωγής και με προφανή στόχο να ελαχιστοποιηθούν τα λειτουργικά κόστη, προβλέπεται η κατάργηση - συγχώνευση σημαντικών δραστηριοτήτων της Επιχείρησης, μεταξύ των οποίων και ο ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ - ΘΗΣ.

Πιστεύουμε βάσιμα ότι μια τέτοια απόφαση θα είναι επιζήμια και καταστροφική για την Επιχείρηση, καθώς ο συγκεκριμένος Τομέας δραστηριοποιείται σε ένα πεδίο ιδιαίτερης σημασίας για την Επιχείρηση και ιδιαίτερα για την ΔΕΘ.


Η Δραστηριότητα του ΤΜΑ - ΘΗΣ είναι:
-  Υποστηρίζει την περιβαλλοντική συμμόρφωση των σταθμών παραγωγής της ΔΕΘ στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
 -  Παρέχει πολύτιμες πληροφορίες και συστάσεις για τον βαθμό απόδοσης των μονάδων παραγωγής της ΔΕΘ.
 - Υποστηρίζει τους σταθμούς παραγωγής σε θέματα συντήρησης.
 -  Υποστηρίζει την Επιχείρηση στην παραλαβή και έλεγχο νέων έργων.
 -  Υποστηρίζει υπηρεσιακές μονάδες έκτος της ΔΕΘ επί ειδικών θεμάτων (ΔΠΝ, ΔΕΥ κλπ).
 -  Εμφανίζει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα συγκριτικά με εργολάβους ανταγωνιστές.


Σας γνωστοποιούμε ότι η ποιότητα του έργου του ΤΜΑ - ΘΗΣ έχει αναγνωριστεί διαχρονικά από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσιακές μονάδες των Σταθμών Παραγωγής και σε όλα τα επίπεδα, ενώ το κόστος αυτών των εξιδανικευμένων υπηρεσιών θα είναι πολλαπλάσιο για την Επιχείρηση, στην περίπτωση που εκχωρηθεί σε ιδιώτες εργολάβους.

Επιπρόσθετα, η εκχώρηση σε ιδιώτες εργολάβους των δραστηριοτήτων του ΤΜΑ - ΘΗΣ, εγείρει σοβαρές επιφυλάξεις, που σχετίζονται αφενός με την πιστότητα των ελέγχων, αφετέρου με το ενδεχόμενο εξυπηρέτησης ανταγωνιστικών συμφερόντων.

Θεωρούμε ότι η ύπαρξη, η διατήρηση και η συνεχής ανάπτυξη του συγκεκριμένου Τομέα στη ΔΕΘ, επιβάλλεται, δεδομένης της αυξημένης ευαισθησίας, άλλα και του αυστηρότατου νομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από την ανάγκη η ίδια η ΔΕΗ. ΑΕ. να έχει αξιόπιστες μετρήσεις και να μην εξαρτάται από τρίτους.
Τέλος, θεωρούμε αδιανόητο η μεγαλύτερη Επιχείρηση της χώρας που δραστηριοποιείται στην Ηλεκτρενέργεια και κατηγορείται συχνά πυκνά για «ρύπανση και πλημμελή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων» να θέλει να καταργήσει την μια και μοναδική υπηρεσία που έχει μια τεχνογνωσία 30 ετών περίπου και διαθέτει πλήρη, κατάλληλο και άρτιο εξοπλισμό γι’ αυτούς τους ελέγχους.Στη βάση των παραπάνω και προκειμένου να αξιολογήσετε την ορθότητα των επιχειρημάτων μας, σας αποστέλλουμε συνημμένα Ενημερωτικό Υπόμνημα και παρακαλούμε θερμά όπως μας ενημερώσετε περί των προθέσεων σας, σχετικά με το μέλλον του ΤΜΑ - ΘΗΣ.                                                     ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΕ/ΔΕΗ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                  Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΒΛΑΣΤΟΣ ΑΓΓ.                                                                               ΚΑΡΡΑΣ ΑΝΤ.