Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ: ΕΞΩΔΙΚΟ για τα ΡΕΠΟ

        Ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, αυτό των οφειλόμενων
ΡΕΠΟ προς τους συναδέλφους μας, δεν έχει επιλυθεί, παρά τις συνεχείς οχλήσεις του σωματείου μας.
Η ΕΤΕ/ΔΕΗ δεν θα αφήσει το πρόβλημα να αιωρείται και για αυτό το λόγο προχωρά σε εξώδική διαμαρτυρία προς τις Διοικήσεις των εταιρειών, για την επίλυση του όλου προβλήματος, που σκοπό έχει την πληρωμή των ρεπό των συναδέλφων.
Παραθέτουμε το εξώδικο προς τις Διοικήσεις ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. :


ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ
Του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ. 73-75, και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Την ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. (ΔΕΗ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Χαλκοκονδύλη αρ. 30 και εκπροσωπείται νόμιμα.
--------------------------
Όπως καλά γνωρίζετε, η διοίκηση της επιχείρησης λόγω υπηρεσιακών αναγκών αυτής, δεν έχει χορηγήσει τις ημέρες ανάπαυσης, όπως είχε νόμιμη υποχρέωση, σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας στους εργαζόμενους δικαιούχους μέλη μας .
Με την παρούσα σας υπενθυμίζουμε την νόμιμη υποχρέωσή σας, η οποία συνίσταται στην πληρωμή των οφειλομένων ημερών ανάπαυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες ΣΣΕ και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Επίσης σας επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται η αθροιστική χορήγηση των οφειλομένων ημερών αναπαύσεως.
Επειδή έχει, με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, συσσωρευτεί σημαντικός αριθμός οφειλομένων ημερών ανάπαυσης για τις οποίες πρέπει να καταβληθούν οι αντίστοιχες αποδοχές.
Επειδή μέχρι σήμερα, η επιχείρηση δεν έχει εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της έναντι των δικαιούχων μελών μας.
Επειδή, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας να τακτοποιήσετε άμεσα την νόμιμη υποχρέωσή σας πληρωμής των αποδοχών των οφειλομένων ημερών αναπαύσεως στα μέλη μας, που δικαιούνται αυτές, εν τούτοις δεν έχετε συμμορφωθεί μέχρι σήμερα.
Διαμαρτυρόμαστε
Για την άρνηση εκπλήρωσης των άνω νομίμων υποχρεώσεών σας.
Καλούμε
            Τη διοίκηση της επιχείρησης, να εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της και να προβεί άμεσα στην εξόφληση των αποδοχών που αντιστοιχούν στις οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης εκάστου δικαιούχου μέλους μας.
Δηλώνουμε
Ότι, σε περίπτωση που η διοίκηση δεν συμμορφωθεί με τις άνω νόμιμες υποχρεώσεις της, θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε αυτόν που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015
Για την εξωδίκως δηλούσα συνδικαλιστική οργάνωση
Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας
Εμμ. Τωμαδάκης                                                        Κ. Μανιάτης

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ
Του σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Στουρνάρη αρ. 73-75, και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Περραιβού 20 και Καλλιρόης 5 και εκπροσωπείται νόμιμα.
--------------------------
Όπως καλά γνωρίζετε, η διοίκηση της επιχείρησης λόγω υπηρεσιακών αναγκών αυτής, δεν έχει χορηγήσει τις ημέρες ανάπαυσης, όπως είχε νόμιμη υποχρέωση, σύμφωνα με τα προγράμματα εργασίας στους εργαζόμενους δικαιούχους μέλη μας .
Με την παρούσα σας υπενθυμίζουμε την νόμιμη υποχρέωσή σας, η οποία συνίσταται στην πληρωμή των οφειλομένων ημερών ανάπαυσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες ΣΣΕ και τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.
Επίσης σας επισημαίνουμε ότι απαγορεύεται η αθροιστική χορήγηση των οφειλομένων ημερών αναπαύσεως.
Επειδή έχει με δική σας αποκλειστικά ευθύνη συσσωρευτεί σημαντικός αριθμός οφειλομένων ημερών ανάπαυσης για τις οποίες πρέπει να καταβληθούν οι αντίστοιχες αποδοχές.
Επειδή μέχρι σήμερα, η επιχείρηση δεν έχει εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της έναντι των δικαιούχων μελών μας.
Επειδή, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας να τακτοποιήσετε άμεσα την νόμιμη υποχρέωσή σας πληρωμής των αποδοχών των οφειλομένων ημερών αναπαύσεως στα μέλη μας, που δικαιούνται αυτές, εν τούτοις δεν έχετε συμμορφωθεί μέχρι σήμερα.
Διαμαρτυρόμαστε
Για την άρνηση εκπλήρωσης των άνω νομίμων υποχρεώσεών σας.
Καλούμε
            Τη διοίκηση της επιχείρησης, να εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις της και να προβεί άμεσα στην εξόφληση των αποδοχών που αντιστοιχούν στις οφειλόμενες ημέρες ανάπαυσης εκάστου δικαιούχου μέλους μας.
Δηλώνουμε
Ότι, σε περίπτωση που η διοίκηση δεν συμμορφωθεί με τις άνω νόμιμες υποχρεώσεις της, θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε αυτόν που απευθύνεται για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.
Αθήνα, 22 Ιουλίου 2015
Για την εξωδίκως δηλούσα συνδικαλιστική οργάνωση
Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γεν. Γραμματέας
Εμμ. Τωμαδάκης                                                         Κ. Μανιάτης

Το ενιαίο μισθολόγιο «τρομάζει» τους εργαζόμενους στον ΑΔΜΗΕ

Ποια θα είναι η μισθολογική τύχη των εργαζομένων του ΑΔΜΗΕ
σε περίπτωση που προχωρήσει η λύση της «κρατικοποίησης»; Το ερώτημα αυτό αρχίζει να τίθεται μετ΄επιτάσεως στα πέριξ της θυγατρικής της ΔΕΗ εταιρείας του δικτύου μεταφοράς ΑΔΜΗΕ. Ιδιαίτερα όταν η κυβέρνηση προωθεί το σενάριο της κρατικοποίησης της εταιρείας, δηλαδή της μεταφοράς του ελέγχου από τη ΔΕΗ στο Δημόσιο, ως αντίβαρο στις πιέσεις των δανειστών για πώληση του πλειοψηφικού πακέτου της.. εταιρείας σε ιδιώτες.
Σημειώνεται ότι στην εταιρεία όπως και στη ΔΕΗ ισχύει μεν το πλαφόν που υπάρχει για όλες τις ΔΕΚΟ, ωστόσο τα κλιμάκια αλλά και οι αμοιβές διαφέρουν κατά πολύ από τους μισθούς του δημοσίου. Στην πραγματικότητα εάν προχωρήσει η «κρατικοποίηση» χωρίς να ληφθεί ιδιαίτερη μνεία που θα διασφαλίζει τα μισθολογικά δικαιώματα στην εταιρεία, τότε μεγάλο ποσοστό των εργαζομένων θα δει τις απολαβές του να καταρρακώνονται. Οι διαφορές που προκύπτουν, σύμφωνα με πηγές του EnergyPress μπορεί να φτάνουν μέχρι και τα 800 ή και τα 1000 ευρώ ανάλογα με τα προσόντα, τη θέση και τα λοιπά επιδόματα.
Στις ανησυχίες των εργαζομένων, πάντως, έρχεται να προστεθεί και το γεγονός ότι προβεβλημένα στελέχη του ομίλου ΔΕΗ, με στενές σχέσεις με το κυβερνών κόμμα έχουν στο πρόσφατο παρελθόν εκφράσει επιφυλάξεις και τάχθηκαν εναντίον της αλλαγής του μετοχικού στάτους του ΑΔΜΗΕ και βέβαια είναι κάθετα αντίθετοι και προς την προοπτική της αποκρατικοποίησης. 
Επαφές
Σημειώνεται ότι ο νέος ΥΠΑΠΕΝ Π. Σκουρλέτης τις τελευταίες ημέρες έχει επιδοθεί σε έναν μαραθώνιο ενημερωτικών επαφών με όλους τους εποπτευόμενους φορείς, δίνοντας ωστόσο μια προτεραιότητα στη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ, λόγω του πιεστικού χρονοδιαγράμματος που υπάρχει με τους δανειστές. Στο αμέσως επόμενο διάστημα και αφού ενημερωθεί η πλευρά της τρόικας για την ελληνική αντιπρόταση, αναμένεται να υπάρξει μια τελική συμφωνία για το μοντέλο που θα ακολουθηθεί για τον ΑΔΜΗΕ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μπορεί μέχρι τον Οκτώβριο να μη χρειαστεί να δούμε δεσμευτικές προσφορές για τον ΑΔΜΗΕ. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δε θα πρέπει να υπάρξουν μέτρα για τον ανταγωνισμό και τον περιορισμό της επιρροής της μητρικής προς τις αποφάσεις, τον ισολογισμό και το … ταμείο της θυγατρικής των δικτύων… 


 http://energypress.gr

Τρίτη 28 Ιουλίου 2015

Συνάντηση ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ με ΤΑΠ-ΔΕΗ & ΤΑΥΤΕΚΩ


Συνάντηση με ΤΑΠ-ΔΕΗ & ΤΑΥΤΕΚΩ πραγματοποίησε το
προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ην Δευτέρα 27-7-2015 για Ασφαλιστικά θέματα.

Πιο συγκεκριμένα,
Το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ συναντήθηκε με την Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΤΑΠ-ΔΕΗ συναδέλφισσα Σοφία Θωμοπούλου και τους συν. Νίκο Κορέντζη και Θόδωρο Ντούφα Προϊστάμενο του Τμήματος Εσόδων & Απονομής Εφάπαξ και Δ/ντη Παροχών Προνοίας αντίστοιχα.
Τα στελέχη του ασφαλιστικού ενημέρωσαν εκτενέστερα το Προεδρείο για την κατάσταση που επικρατεί και αναλύθηκαν στην απόλυτη λεπτομέρεια τα προβλήματα που υπάρχουν, τόσο με την απονομή της κύριας σύνταξης όσο και της καταβολής του εφάπαξ βοηθήματος.
Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα που τείνει να λάβει εκρηκτικές διαστάσεις είναι η τεράστια έλλειψη προσωπικού, έτσι το εναπομείνων προσωπικό καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια για να ανταποκριθεί στο ομολογουμένως δύσκολο έργο του.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα της καταβολής του εφάπαξ και μέχρι σήμερα η κατάσταση διαμορφώνεται ως εξής :
I.        Ολοκληρώθηκε (εκτός μεμονωμένων περιπτώσεων λόγω προβλημάτων των δικαιούχων με την εφορία) η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος σε όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί και έχει εκδοθεί η οριστική απόφαση της κύριας σύνταξης έως 31/8/2013.
II.        Εκκρεμεί η έκδοση οριστικής απόφασης της κύριας σύνταξης σε 35 περιπτώσεις που έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, ενώ για 63 περιπτώσεις που συνταξιοδοτήθηκαν από 1/9/2013 έως 31/12/2013 παρόλο που έχει εκδοθεί η οριστική απόφαση της κύριας σύνταξης, μέχρι και σήμερα δεν έχει καταβληθεί το εφάπαξ βοήθημα λόγω παραπομπής της υπόθεσης στο αρμόδιο Υπουργείο το οποίο ως γνωστό, νομοθέτησε και επέβαλε τον γνωστό μαθηματικό τύπο για τον υπολογισμό του εφάπαξ με αναδρομική ισχύ από 1/9/2013.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ θεωρεί αλλά και είναι σε θέση να γνωρίζει, ότι η εφαρμογή του δαιδαλώδους μαθηματικού τύπου που επέβαλαν οι δανειστές ως μέθοδο για τον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος, λόγω της πολυπλοκότητας των παραδοχών που απαιτούνται ως βάση δεδομένων τον καθιστούν μη ρεαλιστικό και άρα ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟ.
Επισημάνει δε, για άλλη μια φορά ότι,  το εφάπαξ βοήθημα που καταβάλλεται στους συνταξιούχους του Ομίλου της ΔΕΗ έχει την έννοια της ανταποδοτικότητας, με δεδομένο ότι οι εισφορές υπέρ εφάπαξ αφορούν αποκλειστικά και παρακρατούνται κάθε μήνα ΜΟΝΟ από την μισθοδοσία των εργαζομένων.
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα προβλήματα που ανέκυψαν μετά την υπαγωγή στον κανονισμό βαρέων και ανθυγιεινών (ΥΒΑΕ) των εργαζομένων της κατηγορίας Τ4/Α της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
Για το παραπάνω ζήτημα συμφωνήθηκε ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και η ΕΤΕ/ΔΕΗ να εργασθούν από κοινού με τις οικίες Διευθύνσεις για την διευθέτηση του ζητήματος.
Τέλος η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ συμφωνεί και έχει ήδη αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες έτσι ώστε, να ολοκληρωθεί άμεσα η απόφαση του Δ.Σ. για την επαναφορά των δύο συναδελφισσών από την Γ/Δ Εμπορίας στο ΙΚΑ ΤΑΠ-ΔΕΗ, προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ομολογουμένως δύσκολο τμήμα της Ασφάλισης και Εξόδων, του τομέα Λογιστηρίου.

Δευτέρα 27 Ιουλίου 2015

Συνάντηση ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τη Διοίκηση της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ Νικόλαο Χατζηαργυρίου και τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο Χρήστο Σπίγκο είχε σήμερα το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ όπου και συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην λειτουργία της εταιρίας.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραμματέας της ΕΤΕ/ΔΕΗ, συνάδελφοι Μ.Τωμαδάκης και Κ.Μανιάτης, αντίστοιχα για τα θέματα που αφορούν την ιδιαιτερότητα της κατηγορίας των εναεριτών.
Μεταξύ των θεμάτων που έθεσε το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ήταν τα εξής:

1. Η λειτουργία , η οργάνωση και οι στόχοι της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ στο συνεχώς διαμορφούμενο καθεστώς (τεχνολογικές εξελίξεις κ.α.) των Δικτύων Διανομής στο επίπεδο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2.Τα ζητήματα ρευστότητας που δημιουργήθηκαν από τον έλεγχο κεφαλαίων και την τραπεζική αργία στη χώρα μας και επηρεάζουν τις προμήθειες, τις εργολαβίες και γενικότερα τις υποχρεώσεις της εταιρίας.
3.Ιδιαίτερα αναφορά έγινε στο ζήτημα των εργολαβιών καταμέτρησης και στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού της προσφοράς και της ευθύνης των εργολάβων όταν εντοπίζονται και καταγράφονται παραβιάσεις και ρευματοκλοπές, οι οποίες σημειωτέον αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς.
4.Η συνέχιση της συνεργασίας , μέσω συμβάσεων με την ΑΔΜΗΕ ΑΕ αλλά και ο σαφής διαχωρισμός επί του τομέα ευθύνης των δυο εταιριών στο Δίκτυο.
5.Συζητήθηκε και αναπτύχτηκε έντονος προβληματισμός για τα εργατικά ατυχήματα και το ζήτημα της πρόληψής τους. Με δεδομένη την θέση της Διοίκησης, ότι η Ασφαλής Εργασία αυξάνει ταυτόχρονα την παραγωγικότητα συμφωνήθηκε, η πραγματοποίηση συνεχών εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας, η υποχρεωτική χρήση των κατάλληλων εφοδίων ασφαλούς εργασίας και επειδή ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ, κανείς τεχνίτης δεν θα πραγματοποιεί μόνος του εργασία όταν απαιτείται τουλάχιστον η παρουσία δύο εργαζομένων.
6. Υπήρξε δέσμευση της Διοίκησης ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα προκηρυχτούν μετατάξεις προσωπικού ανάλογα με τα προσόντα και τις ανάγκες της εταιρίας.
7.Η ενημέρωση σχετικά με τις επικείμενες προσλήψεις είναι η εξής: Μέχρι τέλος Ιουλίου ολοκληρώνεται η πρακτική δοκιμασία για την κατηγορία εργαζομένων Τ4 στις σχολές της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ με ευθύνη του ΑΣΕΠ, ενώ μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ της κατηγορίας Π.Ε, αναμένεται η έκδοση του σχετικού ΦΕΚ για να προχωρήσει η διαδικασία πρόσληψης των επιτυχόντων.
8.Τέλος συμφωνήθηκε η εφαρμογή της νέας ΕΣΣΕ στο προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ να γίνει ταυτόχρονα με την Μητρική εταιρία, ενώ για το θέμα που αφορά τους 732 συναδέλφους σχετικά με την άδικη παρακράτηση του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας αναζητείται η βέλτιστη λύση χωρίς την εμπλοκή ένδικων μέσων.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ εκφράζει την ικανοποίησή της για τη σημερινή συνάντηση με τη διοίκηση της ΔΕΔΔΗΕ και θα παρακολουθεί την εξέλιξη των συμφωνηθέντων με στόχο την ταχύτερη δυνατή επίλυση των προβλημάτων.

Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ: Η θερμική καταπόνηση των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα

Όταν οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν οι εργαζόμενοι καταπονούνται
περισσότερο από κάθε άλλον. Αυτό συμβαίνει διότι είναι υποχρεωμένοι να παραμένουν και να εργάζονται σε χώρους στους οποίους όταν δεν πληρούνται ορισμένες βασικές προϋποθέσεις προκύπτει σημαντική επιβάρυνση. Ορισμένες ομάδες εργαζομένων είναι πιο ευάλωτες. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να αντιμετωπισθεί αυτή η κατάσταση είναι:
 1. 1.Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων
Για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων (σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους) που οφείλεται στη συνέργεια μετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος (καύσωνας) και παραμέτρων.. μικροκλίματος του εσωτερικού χώρου, απαιτείται η ύπαρξη σχεδίου που έχει εκπονηθεί εγκαίρως με τη συνεργασία του εργοδότη, του Γιατρού Εργασίας, του Τεχνικού ασφαλείας και της επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας όπου αυτή υπάρχει ή του εκπροσώπου των εργαζομένων όταν δεν υπάρχει επιτροπή ΥΑΕ.   Στο σχέδιο αυτό εξειδικεύονται τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που.. παίρνει η επιχείρηση με στόχο τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
 
            Ομάδες εργαζομένων που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή
Όλοι οι εργαζόμενοι καταπονούνται θερμικά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται   στους εργαζομένους που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου (εργαζόμενοι με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας όπως καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, εργαζόμενοι που λαμβάνουν κάποιες κατηγορίες φαρμάκων όπως διουρητικά, αντιδιαβητικά κ.λ.π, εγκυμονούσες κ.α). Ειδικότερα:
 
 1. ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΣ
     Ασθενείς με στεφανιαία νόσο ή χειρουργημένη στεφανιαία νόσοby-pass
     Ασθενείς με βαλβιδοπάθεια ή χειρουργημένη βαλβιδοπάθεια
     Ασθενείς με μυοκαρδιοπάθειες.
 
 1. ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΣ
Κάθε αναπνευστική ανεπάρκεια έστω και ελαφρά
Ασθενείς με πνευμονικό εμφύσημα
Ασθματικοί ασθενείς
 
 1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ
Α.   Σακχαρώδης Διαβήτης
Β.   Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια
Γ.   Διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας
Δ.   Διαταραχές στη λειτουργία του θυρεοειδούς
Ε.   Διαταραχές της αρτηριακής πίεσης
ΣΤ. Αναιμία (συγγενείς αιμοσφαιρινοπάθειες)
Ζ.   Ψυχικά νοσήματα
Η.   Νοσήματα του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος
Θ.   Μεγάλης εκτάσεως δερματοπάθειες
Ι.     Παχυσαρκία (30% περισσότερο του προβλεπόμενου ιδανικού βάρους)
Κ.   Εργαζόμενοι που παίρνουν φαρμακευτική αγωγή με διουρητικά, αναστολείς ιόντων ασβεστίου, αντιεπιλιπτικά, ορμόνες και επιπλέον προσοχή χρειάζεται για τις εγκυμονούσες
 1. 2.Κατάλληλα οργανωτικά μέτρα
           Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα οργανωτικά μέτρα κατά τις ημέρες του καύσωνα, τα οποία συνίστανται στη :
 1. 1.Δημιουργία διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για την μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
 2. 2.Διαμόρφωση χώρων κατάλληλα κλιματισμένων για ανάπαυση.
 3. 3.Παροχή στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (10ο C – 15ο C)
 4. 4.Προγραμματισμός των εργασιών που καταπονούν θερμικά, εκτός θερμοκρασιών αιχμών.
 5. 5.Μείωση της απασχόλησης σε ιδιαίτερα επιβαρημένους θερμικά χώρους όπως είναι τα μηχανοστάσια, χυτήρια, υαλουργίες, κεραμοποιίες, ναυπηγικές εργασίες κ.λ.π από ώρες 12.00-15.00.
 6. 6.Μείωση των ιδιαιτέρως βαρέων εργασιών.
 
 1. 3.Υπαίθριες εργασίες και πως μπορεί να βελτιωθεί το μικροκλίμα στους χώρους εργασίας
 
Ειδικά για όσους εργάζονται σε υπαίθριες εργασίες που είναι και οι πλέον εκτεθειμένοι πρέπει να λαμβάνονται τα εξής μέτρα :
1. Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής
2. Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10ο C – 15ο C)
3. Διαμόρφωση επιλογή σκιερού μέρους για διαλείμματα
4. Κατασκευή στεγάστρων όπου είναι δυνατόν για την εκτέλεση εργασιών
5. Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι κοπιαστικότερες να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες
6. Μείωση της απασχόλησης σε υπαίθριες εργασίες από τις 12.00-15.00
Βελτιώσεις μπορούν να γίνουν με:
 •  
     προς την πηγή δημιουργίας τους για να μην διαχέονται ανεξέλεγκτα στο χώρο δουλειάς.
 •  
          των αιθουσών και αερισμό ζωνών εργασίας με φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες.
 •  
     συνθήκες παραγωγής με προσαγωγή νωπού αέρα και σύγχρονη απαγωγή του
     αέρα του χώρου εργασίας.
 •  
 
 1. 4.Τεχνικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί και υλοποιηθεί εγκαίρως πριν από την εκδήλωση του καύσωνα
 
Υπάρχουν πολλά τεχνικά μέτρα τα οποία ωστόσο θα πρέπει να έχουν προβλεφθεί και υλοποιηθεί εγκαίρως πριν από την εκδήλωση του κάυσωνα, όπως:
 
 1. Παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων
 • Θερμομόνωση πλάκας ή στέγης.
 • Βρέξιμο πλάκας ή στέγης ή βάψιμο με λευκό ή άλλο ανακλαστικό χρώμα.
 • Στις νότιες ή δυτικές πλευρές να τοποθετούνται αδιαφανή ή ανακλαστικά
   τζάμια.
 • Σε μεγάλα ανοίγματα που μένουν ανοιχτά λόγω αναγκών παραγωγικής
   διαδικασίας και παραμένουν ανοικτά για σημαντικά χρονικά διαστήματα να
   εγκαθίσταται αεροκουρτίνα ψυχρού αέρα.
 
 1. Παρεμβάσεις σε τμήματα παραγωγικής διαδικασίας
 • μόνωση των θερμών επιφανειών, που βρίσκονται στους χώρους εργασίας (λέβητες, σωλήνες ζεστού νερού κ.λ.π)
 • αποκλεισμός με θερμομονωτικά χωρίσματα των πηγών θερμότητας και απαγωγή θερμότητας προς τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο
 
 1. 5.Παράμετροι προσδιορισμού του εργασιακού θερμικού περιβάλλοντος:
Οι καταστάσεις θερμικής καταπόνησης στο εργασιακό περιβάλλον είναι σύνθετες και καθορίζονται από πολλούς παράγοντες. Για τη μελέτη και ανάλυσή τους απαιτείται ο προσδιορισμός μιας σειράς φυσικών παραγόντων όπως :
 • θερμοκρασία χώρου
 • σχετική υγρασία
 • ταχύτητα του αέρα
 • πηγές θερμικής ακτινοβολίας
 
αλλά και παράμετροι που σχετίζονται με τον εργαζόμενο όπως :
 • το είδος και η μορφή της εργασίας
 • η βαρύτητα της εργασιακής δραστηριότητας εκφρασμένη σε κατανάλωση οξυγόνου
 • η διάρκεια της έκθεσης στο δυσμενές θερμικό περιβάλλον
 • ο ρουχισμός
 • η κατάσταση της υγείας του εργαζόμενου
 
Όλα αυτά πρέπει να συνεκτιμώνται και να λαμβάνονται υπ’ όψιν στην εκπόνηση του σχεδίου, προκειμένου να αντιμετωπίζεται εγκαίρως και αποτελεσματικά η θερμική καταπόνηση των εργαζομένων.
                 Για την Ε.ΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ       
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ           ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Πέμπτη 23 Ιουλίου 2015

Συνάντηση ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με τη Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ

Το θέμα της επιβληθείσας από τους δανειστές ιδιωτικοποίησης του ΑΔΜΗΕ ΑΕ (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) συζητήθηκε στη σημερινή συνάντηση του προεδρείου της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ με τον πρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, κ.κ.  Μανώλη Κορωνιωτάκη και Ιωάννη Μπλάνα.

Σύμφωνα με τους συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ, επισημάνθηκε «η ακατανόητη εμμονή των δανειστών για την πώληση της εταιρείας όταν από καμιά Κοινοτική Οδηγία δεν προκύπτει ότι πρέπει να αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της εταιρείας, πολλώ δε μάλλον όταν η επιλογή του μοντέλου Independent Transmission Operator (I.T.O.) προέκυψε μέσα από το νόμο 4001/11 ο οποίος ψηφίστηκε από την τότε κυβέρνηση ..προκειμένου να εναρμονιστεί η χώρα μας με τη Οδηγία 2009/72 ΕΚ».

Οι δυο πλευρές συμφώνησαν να καταβληθεί από κοινού η μέγιστη δυνατή προσπάθεια προς το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να αποτραπεί η πώληση καθώς κάτι τέτοιο θα είναι ασύμφορο για τη χώρα, τη ΔΕΗ ΑΕ και τους καταναλωτές καθώς όπως υποστηρίζουν οι συνδικαλιστές της επιχείρησης είναι βέβαιο ότι η πώληση της ΑΔΜΗΕ θα επιφέρει αύξηση στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος.

«Η επιμονή των δανειστών για την πώληση της ΑΔΜΗΕ μόνο στη χώρα μας όταν το αντίστοιχο μοντέλο I.T.O λειτουργεί και εφαρμόζεται σε έξι τουλάχιστον χώρες της ΕΕ μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ουγγαρία, η Δανία, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Εσθονία, καταδεικνύει για άλλη μια φορά την ορθότητα των ισχυρισμών μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ.

Η Διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους συνδικαλιστές για την πορεία του επενδυτικού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διασύνδεση των Κυκλάδων, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του χρονοδιαγράμματος (τέλος του 2016), απαλλάσσοντας τους καταναλωτές από την επιβάρυνση των τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος από τις χρεώσεις Υ.Κ.Ω. (Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας).

Επίσης, στη συνάντηση έγινε αναφορά και στο θέμα των προσλήψεων καθώς  η έλλειψη προσωπικού έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις με αποτέλεσμα να τίθεται εν αμφιβόλω η συντήρηση του Δικτύου Μεταφοράς. Απαίτηση της ΓΕΝΟΠ είναι η άμεση κατάργηση της απαγόρευσης των προσλήψεων από την κυβέρνηση έτσι ώστε η ΑΔΜΗΕ ΑΕ να προχωρήσει στην πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού. Τέλος συμφωνήθηκε ότι η έναρξη εφαρμογής της νέας Ενιαίας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το προσωπικό της ΑΔΜΗΕ θα ταυτιστεί με την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της στη μητρική εταιρία ΔΕΗ ΑΕ.
 
 http://www.tovima.gr/