Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αιμοδοσίας της Ε.ΤΕ/ΔΕΗ καλεί τους συναδέλφους, να αφιερώσουν για άλλη μία φορά 10 λεπτά από τον ελεύθερο χρόνο τους, δίνοντας αίμα, και σώζοντας την ίδια στιγμή την ζωή ενός συνανθρώπου μας, συμμετέχοντας στις   Εθελοντικές Αιμοδοσίες που πραγματοποιούνται στις κάτωθι περιοχές και ώρες.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ   2015       ΑΘΗΝΑ
  

ΤΡΙΤΗ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ                     07.30-12.30 π.μ.

ΤΕΤΑΡΤΗ 4   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2015
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ                           08.00-13.00 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 17   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2015
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ                               09.00-12.00 π.μ.

ΤΡΙΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ   2015
ΚΑΤΑΝΟΜΗ                              08.00-13.00 π.μ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ ΣΤΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2015
ΠΡΩΙ                     ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α΄             08.00-14.00 π.μ.
ΙΑΤΡΕΙΑ ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ               08.00-14.00 π.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20   ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ   2015
ΠΡΩΙ                             ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β΄               08.00-14.00 π.μ.
ΟΡΥΧΕΙΑ ΨΑΘΙΟΥ                       08.00-14.00 π.μ.

ΤΟ ΑΙΜΑ ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ, ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ
ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΖΩΗΣ - ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ - ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ
                                    
                               ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΡΟΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                                                                     
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ - ΒΟΥΒΟΥΛΟΥΔΑ ΕΛΕΝΗ 

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

478 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 478 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, και για το νομό Φλώρινας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 478 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, και για το νομό Φλώρινας
www.dikaiologitika.grΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα .. ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
1. Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν. 
2. Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν αποκλειστικά και μόνο στις εργασίες για τις οποίες προσλαμβάνονται. 
3. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν και χωριστή Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνουν αν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α. Ε. ή σε θυγατρικές της ΔΕΗ Α.Ε. με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύμβαση έργου, ημερομίσθιος κ.α, εκτός πρακτικής άσκησης) κατά την τελευταία 2ετία, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.
 4. Για τις ειδικότητες των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ η υποβολή τίτλων Σπουδών Ανώτερης Εκπαιδευτικής βαθμίδας των αιτούμενων θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό των υποψηφίων από την επιλογή. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ». ΠΡΟΣΟΧΗ : 
Μετά την τελευταία αναμόρφωση του ανωτέρω Παραρτήματος με σήμανση έκδοσης «06-08-2014» επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τροποποιήσεις-συμπληρώσεις σχετικές με: -την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων, - την καθιέρωση της Διδακτικής απασχόλησης ως εμπειρίας, -την απόδειξη των κριτηρίων της ανεργίας (για ανέργους που παρακολουθούν προγράμματα του ΟΑΕΔ, για τα οποία δεν υπάρχει επιταγή κατάρτισης voucher ), - την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας για αλλοδαπούς. 
ΠΑΤΗΣΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ:
Ανακοίνωση ΣΟΧ 7 για τον Ν.Κοζάνης 

Υποβολή Αιτήσεων από 23.01.2015 έως 02.02.2015


www.dikaiologitika.gr

Τι φέρνει το φθηνό πετρέλαιο για τη ΔΕΗ

Του Χάρη Φλουδόπουλου

Αντίβαρο στις αβεβαιότητες που έχουν προκύψει, εξαιτίας των εκλογών
αλλά και των εκκρεμοτήτων που φαίνεται να οδηγούν σε πάγωμα την αποκρατικοποίηση και την εισροή εσόδων (πχ πώληση του ΑΔΜΗΕ) είναι για τη ΔΕΗ το περιβάλλον της αγοράς που «κρύβει» αρκετούς θετικούς καταλύτες για την εταιρεία.

Η εταιρεία βλέποντας την τιμή του πετρελαίου να
κατρακυλά υπολογίζει άμεσα κέρδη σε δύο μέτωπα ενώ υπάρχουν και οι έμμεσες ωφέλειες. Ποια είναι όμως τα οφέλη που περιμένει η αγορά για τη ΔΕΗ από την πτώση του πετρελαίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, εφόσον το 2015 η μέση τιμή του πετρελαίου διαμορφωθεί στα 60 δολάρια το ..βαρέλι, τότε η μείωση αυτή μεταφράζεται σε επιπλέον κέρδη για τη ΔΕΗ τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η μείωση αυτή θα προέλθει κατά τα δύο τρίτα από τη μείωση του κόστους προμήθειας του μαζούτ που αγοράζει η ΔΕΗ, ενώ ακόμη 100 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από το χαμηλότερο κόστος του φυσικού αερίου, η τιμή του οποίου είναι συνδεδεμένη με το πετρέλαιο στο συμβόλαιο με τη ΔΕΠΑ. Αυτές είναι οι άμεσες ωφέλειες, ωστόσο το ποσό αυτό μπορεί να αυξηθεί κατά επιπλέον 100 εκατ. ευρώ εξαιτίας του χαμηλότερου κόστους των αγορών ενέργειας από τρίτους (ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς και εισαγωγές).

Βεβαίως το περιβάλλον της αγοράς κρύβει και κινδύνους, ιδιαίτερα μετά τις πληροφορίες που θέλουν τις ανεξόφλητες οφειλές πελατών να βρίσκονται στο ύψος των 2 δισ. ευρώ, με τον κύριο όγκο να προέρχεται από τη χαμηλή τάση.

 

Κων/νος Ζωντανός: Τι θα φέρει το 2015 στον ΔΕΔΔΗΕ
Με έναν απολογισμό της ολιγόμηνης θητείας του στο «τιμόνι» του ΔΕΔΔΗΕ, ξεκίνησε την ομιλία του ο Κωνσταντίνος Ζωντανός, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, με αφορμή την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας. Μάλιστα, το 2015, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος, θα φέρει βελτιωτικές αλλαγές στη λειτουργία της εταιρείας που θα αφορούν στην συστέγαση όλων των Διευθύνσεων του ΔΕΔΔΗΕ σε ένα κτίριο, στην επικαιροποίηση του Οργανογράμματος της εταιρείας, στην.. υιοθέτηση Προτύπων Συμβάσεων για περισσότερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, καθώς στην προώθηση καίριων έργων για τα «Έξυπνα Δίκτυα». Αναλυτικότερα, κατά την ομιλία του ο κ. Ζωντανός είπε τα εξής:

Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015

ETE/OMIΛΟΥ-ΔΕΗ: ΜΕ ΕΠΙΜΟΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΜΟΝΗ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ


ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ Η ΑΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΣΣΕ ΤΟΥ 2012 ΔΙΟΡΘΩΘΗΚΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Μετά τις συνεχείς πιέσεις της Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ Δ.Ε.Η. – ΚΗΕ, ο αγώνας δικαιώθηκε και υπογράφτηκε πρακτικό συμφωνίας μεταξύ της Ε.ΤΕ. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τη καταβολή του επιδόματος επικινδύνου εργασίας στους εργαζόμενους της κατηγορίας Τ4/Α.

Συμφωνήθηκε επίσης να εξεταστούν στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για τη νέα ΕΣΣΕ που θα υπογραφθεί μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και ΓΕΝΟΠ και άλλα ζητήματα ισότητας και δικαιοσύνης για το προσωπικό.

Αναλυτικότερα διαβάστε το πρακτικό.

Η ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ- ΔΕΗ δίνει τα θερμά της συγχαρητήρια στους ηρωικούς τεχνίτες

Για άλλη μια φορά οι δεκάδες ηρωικοί τεχνικοί της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ έδωσαν την μάχη με την κακοκαιρία και τα πολλαπλά προβλήματα που δημιούργησε στην ηλεκτροδότηση της χώρας. Οι συνάδελφοι μας, κατόρθωσαν παρά τις αντιξοότητες να επαναφέρουν το ρεύμα στις περιοχές που έμειναν χωρίς ηλεκτρικό και να αποκαταστήσουν τις..
βλάβες και στο πιο δύσβατο σημείο.
 Σε μία περίοδο που οι ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό (ειδικά στο ΔΕΔΔΗΕ) είναι μεγάλες και παράλληλα η μείωση προσωπικού στις βάρδιες, οι ελλείψεις υλικών και εφοδίων συσσωρεύουν ακόμη περισσότερα προβλήματα, οι τεχνικοί του Ομίλου ΔΕΗ αποδεικνύουν έμπρακτα ότι αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα η εξυπηρέτηση του έλληνα πολίτη και η διασφάλιση του κοινωνικού αγαθού που λέγεται ηλεκτρικό ρεύμα.
Επίσης αναδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο τραγικό λάθος ήταν να κοπεί άδικα το επίδομα επικινδύνου εργασίας στους εναερίτες που με κίνδυνο της ζωής τους μέσα στον πάγο, το κρύο και τα χιόνια αγωνίστηκαν για την επιδιόρθωση των βλαβών.
Η ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ- ΔΕΗ δίνει τα θερμά της συγχαρητήρια στους ηρωικούς τεχνίτες και σε όλους τους συναδέλφους που εργάστηκαν κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες.


        ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015

Οι εκλογές θα κρίνουν τα κρίσιμα «ντιλ» στον τομέα της ενέργειας
Οι πολιτικές εξελίξεις αναμένεται να καθορίσουν κρίσιμα «ντιλ» στον τομέα της ενέργειας, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, αλλά και οι διαγωνισμοί για την αξιοποίηση των εγχώριων υδρογονανθράκων.
 
Μέχρι το τέλος Ιανουαρίου με βάση το τρέχον χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να κατατεθούν οι προσφορές από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές για την εξαγορά του 66% του ΑΔΜΗΕ, ενώ τον Απρίλιο θα ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα της ιδιωτικοποίησης..
του 66% του ΔΕΣΦΑ με την ολοκλήρωση της έρευνας που διεξάγει η DGcomp για τις επιπτώσεις στον ανταγωνισμό από την είσοδο της αζερικής Socar στο ελληνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου. Ο Φεβρουάριος και ο Μάιος του 2015 θα είναι οι μήνες που θα κριθεί το μεγάλο εγχείρημα αξιοποίησης των εγχώριων υδρογονανθράκων, το οποίο ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς, αλλά κατέληξε να συμπέσει με μια ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία για τέτοιου είδους επενδύσεις, αυτή της χαμηλής διακύμανσης της τιμής του πετρελαίου στη διεθνή αγορά.
Σε δεύτερο πλάνο, μέσα στη χρονιά αναμένεται να κλείσουν και μια σειρά από διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου που επιβλήθηκαν από το πρώτο κιόλας Μνημόνιο, αλλά δεν κατάφεραν να προχωρήσουν μέχρι σήμερα. Η ολοκλήρωσή τους είναι καθοριστικής σημασίας για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στις δύο ιδιαίτερα κρίσιμες για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας αγορές.
 
Ιδιωτικοποιήσεις
Η πρόωρη προσφυγή στις κάλπες ασχέτως από το αποτέλεσμα που θα βγάλουν, θα οδηγήσει σε «πάγωμα» τις ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις, ενώ υπάρχει πάντα και η προοπτική της πλήρους ανατροπής του προγράμματος στην περίπτωση που προκύψει κυβέρνηση με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει επισήμως διατυπώσει την άποψη ότι τα ενεργειακά δίκτυα θα παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο και έχει προειδοποιήσει τους επενδυτές ότι θα ακυρώσει τις όποιες συμφωνίες προκύψουν όταν έρθει στην κυβέρνηση.
 
Τα πρώτα δείγματα της στάσης που θα κρατήσει σε μια πιθανή ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας θα φανούν στον ΑΔΜΗΕ, όπου η ιδιωτικοποίηση «τρέχει» με πολύ καλές προοπτικές, αφού κατάφερε μέχρι σήμερα να συγκεντρώσει και να κρατήσει ζωντανό το ενδιαφέρον μεγάλων ευρωπαϊκών εταιρειών όπως είναι ο ιταλικός διαχειριστής δικτύων ηλεκτρισμού ΤΕΡΝΑ και ο αντίστοιχος του Βελγίου, Εlia, αλλά και ο κινεζικός κολοσσός China State Grid. Σχεδόν βέβαιη σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να θεωρείται η ανατροπή του σχεδίου σύστασης και πώλησης της «Μικρής ΔΕΗ» όπως και η μετοχοποίηση στη συνέχεια του 17% της μητρικής εταιρείας.
Ενδεικτική της τροπής που παίρνουν τα πράγματα στον τομέα των ενεργειακών αποκρατικοποιήσεων είναι η απόφαση της διοίκησης της ΔΕΗ να παγώσει τις διαδικασίες πρόσληψης συμβούλου για τη «Μικρή ΔΕΗ».
 
Οι πιθανότητες ολοκλήρωσης της ούτως ή άλλως δύστοκης λόγω της στάσης της Κομισιόν ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ αποδυναμώνονται περαιτέρω, ενώ στις ελληνικές καλένδες αναμένεται να μετατεθούν λιγότερο ώριμα σχέδια ιδιωτικοποιήσεων όπως αυτά της ΔΕΠΑ και των ΕΛΠΕ. Αντίστοιχη πορεία θα έχουν και οι προγραμματισμένες από το πρώτο Μνημόνιο διαρθρωτικές αλλαγές για το άνοιγμα της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, εξέλιξη που θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν προχωρούσαν με βάση τα χρονοδιαγράμματα που τέθηκαν από το πρώτο Μνημόνιο και υπήρχε η απαιτούμενη πολιτική βούληση. Οι βασικότερες εξ αυτών είναι το νομοσχέδιο για το άνοιγμα της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου που θα έπρεπε να είχε κατατεθεί στη Βουλή από τον περασμένο Απρίλιο και η καθιέρωση των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ), αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 2014.
Μικρότερη επίπτωση εκτιμάται ότι θα έχουν οι πολιτικές εξελίξεις σε έργα στρατηγικού ενδιαφέροντος για τη χώρα, όπως είναι οι αγωγοί (ΤΑP και ΙGB). Αντίθετα αβέβαιο παραμένει το μέλλον μικρότερης εμβέλειας έργων γεωστρατηγικού χαρακτήρα, όπως η υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου Καβάλας, αλλά και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων Κυκλάδων και Κρήτης.

Χρ. Λιάγγου
Καθημερινή

Πολλή… κατανόηση αλλά καθόλου ρευστό στα ταμεία του ΛΑΓΗΕΣυνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη είχε η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ, σε συνέχεια της δραματικής επιστολής που του είχε στείλει στην οποία εξηγούσε το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει και ζητούσε την  καταβολή των ποσών που χρωστάει το ελληνικό δημόσιο προς τη ΔΕΗ, προκειμένου κι εκείνη με τη σειρά της να καταβάλλει τα οφειλόμενα προς τον ΛΑΓΗΕ και να ομαλοποιηθούν οι πληρωμές προς τους.. παραγωγούς ΑΠΕ.  
Το ίδιο ήταν και το αντικείμενο της συνάντησης με τον κ. Χαρδούβελη, όπου ο Τάσος Γκαρής πίεσε για να πληρωθούν άμεσα τα 190 εκατ. ευρώ που χρωστάει το δημόσιο (στενός και ευρύτερος τομέας). 
Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ δεν εισέπραξε τίποτα περισσότερο από… κατανόηση. Ο υπουργός παρέπεμψε στον αναπληρωτή υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα, ο οποίος όμως, ως βουλευτής και εκ νέου πολιτευτής, είναι… ακριβοθώρητος, ειδικά λίγες εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Το πρόβλημα ως εκ τούτου παραμένει. Η ΔΕΗ δηλώνει αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της  και οι προβλέψεις είναι ότι τα «φέσια» από τους καταναλωτές ρεύματος θα μεγεθυνθούν τον Ιανουάριο, προκαλώντας μεγαλύτερη ασφυξία στο ταμείο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, διευρύνοντας, αντί να περιορίζουν τις υπερημερίες στην πληρωμή των παραγωγών ΑΠΕ.  
Δικαστικές ενέργειες
  Όπως είχε αναφέρει και στην επιστολή προς Χαρδούβελη, ο  πρόεδρος του Λειτουργού δηλώνει ότι αν δεν εισέλθουν στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ οι απαραίτητοι πόροι, ο ΛΑΓΗΕ θα συνεχίσει τις δικαστικές ενέργειες που έχει ήδη δρομολογήσει. Συγκεκριμένα ανέφερε στην επιστολή: «Αυτή η καθυστέρηση πληρωμών έχει ήδη δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στην αγορά, όπως μας γνωστοποιούν επανειλημμένως οι  παραγωγοί, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί σημαντική μείωση των εισοδημάτων τους μετά από τη θέσπιση του νόμου 4254/14, απειλώντας με πολλαπλές δικαστικές ενέργειες κατά της εταιρείας, μολονότι γνωρίζουν ότι ο ΛΑΓΗΕ δεν έχει οιαδήποτε αρμοδιότητα καθορισμού των εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ καθώς επίσης και ότι εξοφλεί τις υποχρεώσεις του προς τους παραγωγούς ΑΠΕ, μόλις πιστωθεί ο Ειδικός Λογαριασμός με τα εκ του νόμου έσοδα. Ο ΛΑΓΗΕ θεωρεί την εξασφάλιση των ως άνω πόρων ως απολύτως αναγκαία για την εν μέρει, έστω, άμεση αποκατάσταση της ρευστότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ΑΠΕ. Άλλως, εάν αυτοί οι πόροι δεν μας αποδοθούν εγκαίρως, ο ΛΑΓΗΕ δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνεχίσει τις δικαστικές ενέργειες (ορισμένες εκ των οποίων έχει ήδη δρομολογήσει), κατά των άνω οφειλετών του, στοχεύοντας στην αποφυγή κατάρρευσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας».  
Ξεπέρασαν τα 2 δισ. τα φέσια  
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη ΔΕΗ, όπως έχει αποκαλύψει το energypress, εμφάνισαν νέα αύξηση τον Νοέμβριο (δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία για το Δεκέμβριο, αλλά οι προβλέψεις δεν είναι ευοίωνες) φτάνοντας σε επίπεδα λίγο πάνω από 2 δισ. ευρώ! Από αυτά, το 1,4 δισ. ευρώ αφορά οφειλές στη χαμηλή τάση, δηλαδή από οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές κάθε κατηγορίας, όπως ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες που έχουν ενταχθεί στις χαμηλές χρεώσεις του ΚΟΤ και παρ’ όλα αυτά αδυνατούν να πληρώσουν, οικιακούς με μικρές και μεγάλες καταναλώσεις, βιοτεχνίες, εμπορικά καταστήματα κ.λπ., όπου και οφείλεται η νέα αύξηση των ανεξόφλητων. Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος του προβλήματος αρκεί να αναφερθεί ότι οι απλήρωτοι ληξιπρόθεσμοι λογαριασμοί αυξήθηκαν κατά 40% μέσα στους τελευταίους 12 μήνες ως αποτέλεσμα πρωτίστως της άτυπης απαγόρευσης που υπάρχει στη ΔΕΗ για την αποκοπή ρολογιών για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που υπάγεται στις διατάξεις του ΚΟΤ. Ως αποτέλεσμα των απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος, τα ληξιπρόθεσμα χρέη της ΔΕΗ προς τον ΑΔΜΗΕ ξεπέρασαν στο τέλος Νοεμβρίου τα 400 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση, μέσα σε ένα μήνα, της τάξης του 20%. Από τα 400 εκατ. ευρώ, τα 230 περίπου αφορούν το ΕΤΜΕΑΡ (αύξηση 45% μέσα σε ένα μήνα) που πρέπει να αποδώσει ο ΑΔΜΗΕ προς τον ΛΑΓΗΕ. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΑΔΜΗΕ προς τον ΛΑΓΗΕ έφτασαν στο τέλος Νοεμβρίου στα 290 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 40% τον τελευταίο μήνα. 
Έτσι εξηγείται η μεγάλη δυσπραγία του ΛΑΓΗΕ να πληρώσει τους παραγωγούς ΑΠΕ και η αντίστοιχη μεγέθυνση των υπερημεριών. Συγκεκριμένα ο ΛΑΓΗΕ χρωστούσε, τέλος Νοεμβρίου, πάνω από 600 εκατ. ευρώ, δηλαδή 15% περισσότερα από ότι τον προηγούμενο μήνα.