Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

ΔΕΔΔΗΕ: 664 νέες θέσεις εργασίας - Αναλυτικά όλη η προκήρυξη

 


Ο ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο τoυ εταιρικού του εκσυγχρονισμού που προβλέπει την ενίσχυση του προσωπικού του με εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων το προσεχές διάστημα, ανακοινώνει ότι προχωρά σε προσλήψεις 664 ατόμων.

Αναλυτικότερα, ανακοινώνει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εξακοσίων εξήντα τεσσάρων (664) συνολικά θέσεων προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση

ς, στις  υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρίας, σε όλη την επικράτεια. 

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης προκηρύσσονται 245 θέσεις, στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης 105 θέσεις και στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 314.

Στόχος της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ είναι να ενισχύσει σημαντικά το ανθρώπινο κεφάλαιο προκειμένου να επιτευχθεί με ταχύτερους ρυθμούς ο εκσυγχρονισμός της Εταιρίας και η ψηφιακή του μετάβαση, βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς όλους τους Έλληνες πολίτες. 

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας: 

Προκήρυξη 2/2021 

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Νέα επίθεση εναντίον των εργαζομένων στον ΑΔΜΗΕ και στον Όμιλο ΔΕΗ

 


Ανυπόστατο και χωρίς βάση είναι δημοσίευμα ενημερωτικής ιστοσελίδας που επιχειρεί να συνδέσει τις χρεώσεις χρήσης Συστήματος Μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ με την πρόσφατη υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ του προσωπικού στο Διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ).

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι σε θέση να γνωρίζει πως δεν υπάρχει ζήτημα αύξησης των χρεώσεων αυτών και συνεπώς το δημοσίευμα στοχοποιεί και επαναλαμβάνει παλαιότερες επιθέσεις εναντίον των εργαζομένων (και των συνταξιούχων ) στον ΑΔΜΗΕ και στον Όμιλο ΔΕΗ σχετικά

με την έκπτωση στους λογαριασμούς ρεύματος, την οποία πάντως κατήργησε η κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 2019 (υπόθεση που αναμένεται η εκδίκαση της στο ΣτΕ)! 

Ωστόσο, δεν μας εκπλήσσει η νέα επίθεση αλλά πιστεύουμε πως είναι μάταιη. Αναφορές όπως αυτή επιχειρούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη από τα μεγάλα έργα και τις επενδύσεις που πραγματοποιεί ο ΑΔΜΗΕ (όπως οι διασυνδέσεις των Κυκλάδων και της Κρήτης) βασιζόμενος στην τεχνογνωσία, την υψηλή εξειδίκευση και την κατάρτιση των εργαζομένων του.

Δευτέρα 21 Ιουνίου 2021

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο από Κ. Μασούρα - Γιατί καταψήφισε το επιχειρησιακό σχέδιο


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

 Την Πέμπτη 17/06/2021  και ώρα:10.00   συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

1. Υποβολή προς έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2021 – 2028.

Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

Την έγκριση του επιχειρησιακού σχεδίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τα έτη 2021-2028.

Σημ.: Καταψήφισα την απόφαση συντασσόμενος με την απόφαση του Συνδικαλιστικού μου Οργάνου  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ.

 

2.   Υποβολή προς έγκριση της σύναψης των συμπληρωματικών Συμβάσεων Νo2  με τη ΔΕΗ Α.Ε. για την Ανάπτυξη Δικτύου Διανομής, την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και την Πώληση Αποξηλωθέντων Υλικών.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

-Την έκδοση των συνημμένων στην εισήγηση αριθ. ΔΣΕΣΜ/466/14.6.2021 συμπληρωμάτων Νο2 των ακολούθων Συμβάσεων που έχουν υπογραφεί με τη ΔΕΗ Α.Ε.:

1.1 Σύμβαση 12257/23.11.2016 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την Κατασκευή Έργων Επαναληπτικού Χαρακτήρα.

1.2 Σύμβαση 12258/23..11.2016 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την Πώληση Αποξηλωθέντων Υλικών ΕΔΔΗΕ.

1.3 Σύμβαση 12259/23.11.2016 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για την Επίβλεψη Κατασκευαστικών Έργων του ΑΔΜΗΕ.

1.4 Σύμβαση 12260/23.11.2016 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για την Κατασκευή Επωνύμων Έργων ΕΔΔΗΕ.

1.5 Σύμβαση 12261/23.11.2016 μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.

1.6 Συμπλήρωμα Νο2 της από 08.03.2019 Σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την Παραχώρηση της Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

1.7 Το Σχέδιο Συμφωνητικού για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης και την υποστήριξη της λειτουργίας των τοπικών υποδομών διαχείρισης & των τοπικών πάγιων υποδομών των ηλεκτρικών συστημάτων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) εκτός Κρήτης & Ρόδου.

- Τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού για την υπογραφή, για λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., των υπόψη συμπληρωμάτων Νο2 και του Σχεδίου Συμφωνητικού για τη διευκόλυνση της πλήρους ανάπτυξης και την υποστήριξη της λειτουργίας των τοπικών υποδομών διαχείρισης και των τοπικών πάγιων υποδομών των ηλεκτρικών συστημάτων στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) εκτός Κρήτης και Ρόδου, καθώς και για την έγκριση και υπογραφή, για λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. , τυχόν μελλοντικών συμπληρωμάτων των πιο πάνω Συμβάσεων.

3.   Διαγωνισμός αριθ. 501002/31.7.2020 για την προμήθεια εμποτισμένων ξύλινων στύλων με υδατοδιαλυτά συντηρητικά.

-Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού ως προς την προμήθεια ποσοτήτων ειδών αυτού.

-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ποσοτήτων των ειδών αυτού.    

         Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία (Ψήφισα λευκό). 

         Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

         1.Τη μερική ματαίωση του διαγωνισμού αριθ. 501002/31.7.2020 ως προς τηνπρομήθεια 978 τεμαχίων εμποτισμένων ξύλινων στύλων με υδατοδιαλυτά συντηρητικά καθώς δεν προσφέρθηκε η συνολική ζητούμενη ποσότητα των ειδών 14Μ και 12Β.

1.1    Συγκεκριμένα προσφέρθηκε ποσότητα μειωμένη κατά 180 τεμ. για την κατηγορία στύλων 14Μ και 798 τεμ. για την κατηγορία 12Β.

2. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ.501002/31.7.2020 για την προμήθεια 49.026 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων με υδατοδιαλυτά συντηρητικά και την τελική κατάταξη των παραδεκτών οικονομικών προσφορών, σύμφωνα με τον συνημμένο στην εισήγηση αριθ. ΔΥΠΜ/25/11.6.2021 Πίνακα τελικής κατάταξης των παραδεκτά οικονομικών προσφορών.

3.    Την ανάδειξη, ως προσωρινών αναδόχων, για την ανάθεση των υπολοίπων ποσοτήτων των ειδών του πιο πάνω διαγωνισμού, των εξής:

3.1    Του οικονομικού φορέα ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, για ποσότητα 33.988 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων με υδατοδιαλυτά συντηρητικά διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 7.871.680,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

3.2     Του οικονομικού φορέα ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ με δ.τ. «BIONRGWOOD», για ποσότητα 15.038 τεμ. εμποτισμένων ξύλινων στύλων με υδατοδιαλυτά συντηρητικά διαφόρων κατηγοριών, έναντι συνολικού τιμήματος ύψους 4.402.886,40 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

4.    Ότι η συνολική αξία των πιο πάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 12.274.566,40 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και γίνεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθ. 501002/31.7.2020, τις προσφορές των πιο πάνω οικονομικών φορέων και όπως αναλυτικά αναγράφεται στους συνημμένους στην εισήγηση αριθ. ΔΥΠΜ/25/11.6.2021 Πίνακες ανάθεσης προσωρινών αναδόχων,

5. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης, ως αποφαινόμενου οργάνου, για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας. 

 

 

4. Έναρξη διαδικασιών για την απόσχιση του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας («Κλάδος Δικτύου Διανομής») της ΔΕΗ Α.Ε. και εισφορά του στη θυγατρική της εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ).

Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε:

-Τον ορισμό της 31.3.2021 ως ημερομηνίας Λογιστικής Κατάστασης Μετασχηματισμού για τη σύνταξη των λογιστικών καταστάσεων απόσχισης – διάσπασης του Κλάδου Δικτύου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. (η «Διασπώμενη») και της επικείμενης εισφοράς του στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (η «Επωφελούμενη»). Η απόσχιση του ως άνω Κλάδου θα πραγματοποιηθεί με απορρόφηση, με συνδυασμένη εφαρμογή των άρθρων 57,59-73 και 83-87 του ν. 4601/2019 και του Ν.Δ. 1297/1972, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικής μελλοντικής νομοθετικής ρύθμισης για τον ως άνω μετασχηματισμό . Η υπόψη ημερομηνία δύναται να μεταβληθεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. αν παραστεί ανάγκη. Οι λογιστικές συνέπειες της απόσχισης θα επέλθουν με την ολοκλήρωσή της και ως εκ τούτου οι πράξεις που αφορούν στον αποσχισμένο κλάδο μετά την παραπάνω ημερομηνία και μέχρι την ολοκλήρωση της απόσχισης θα θεωρούνται ως διενεργηθείσες για λογαριασμό της Διασπώμενης.

-Η απόσχιση του Κλάδου Δικτύου Διανομής θα περιλαμβάνει τη μεταβίβαση στην Επωφελούμενη του συνόλου των δραστηριοτήτων της αυτόνομης εκμετάλλευσης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) της Διασπώμενης που αφορούν στα; Περιουσιακά στοιχεία του ΕΔΔΗΕ συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού του Κλάδου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων (όπως ορίζεται στον νόμο 4001/2011), των συναφών υποχρεώσεων και λοιπών στοιχείων παθητικού, με εξαίρεση το Δίκτυο Υψηλής Τάσης της Κρήτης. Δεν ανήκει στον Κλάδο Δικτύου Διανομής και δεν μεταβιβάζεται στον ΔΕΔΔΗΕ το υφιστάμενο δίκτυο οπτικών ινών, τα σχετικά με αυτό στοιχεία ενεργητικού και τα συναφή δικαιώματα και υποχρεώσεις, καθώς και το δικαίωμα εγκατάστασης οπτικών ινών ή άλλων στοιχείων δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών επί του ΕΔΔΗΕ. Η Διασπώμενη παραμένει ο Φορέας Εκμετάλλευσης Δικτύου και υπόχρεος παροχής δικαιωμάτων πρόσβασης και διέλευσης υπέρ τρίτων, όπως ειδικότερα ορίζεται στον ν. 4463/2017. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εντέλλονται να προβούν σε συνεργασία με τις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον ακριβή προσδιορισμό των προς μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση αριθ. ΔΛΕ/1234/17.6.2021.

-Την επιλογή της «Grant Thornton Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Συμβούλων Επιχειρήσεων», ως τον ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα που θα συντάξει την Έκθεση Αποτίμησης για τη διαπίστωση της εύλογης αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων που θα εισφέρουν στον ΔΕΔΔΗΕ, θα εξετάσει το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης και θα συντάξει τη σχετική Έκθεση, σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 10 του ν. 4601/2019.

-Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Λογιστικών Εργασιών για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Σημ.: Καταψήφισα την απόφαση συντασσόμενος με την απόφαση του Συνδικαλιστικού μου Οργάνου ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ.


Σάββατο 19 Ιουνίου 2021

Αυξήθηκαν αντί να μειωθούν οι ρευματοκλοπές στο δίκτυο διανομής

 

Χρήστος Στεφάνου

Το θέμα των μη τεχνικών απωλειών του δικτύου διανομής, των περίφημων ρευματοκλοπών αναμένεται να μπει εκ νέου στο μικροσκόπιο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας. Πρόκειται για μια σοβαρή παθογένεια της αγοράς ηλεκτρισμού που επιβαρύνει τους προμηθευτές και έμμεσα τους καταναλωτές, οι οποίοι επωμίζονται το αυξημένο κόστος των ρευματοκλοπών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΡΑΕ, ενώ ο ΔΕΔΔΗΕ έχει βελτιώσει μέσω των επενδύσεών του το συντελεστή των τεχνικών απωλειών του δικτύου, εντούτοις τα τελευταία χρόνια οι συνολικές απώλειες του δικτύου έχουν αυξηθεί από 6% σε 9% της καταναλισκόμενης ενέργειας ακριβώς λόγω των έξαρσης των ρευματοκλοπών. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει αποφασίσει η ΡΑΕ για τον υπολογισμό του απαιτούμενου εσόδου του Διαχειριστή, που πρέπει να ανακτηθεί μέσω των χρεώσεων χρήσης δικτύου, πλέον συνυπολογίζονται και τα κίνητρα για τον περιορισμό των απωλειών ενέργειας στο δίκτυο. 

Πρακτικά από τη δεύτερη ρυθμιστική περίοδο η οποία ξεκινά το 2025, ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούνται να μειώνει κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό τις μη τεχνικές απώλειες του δικτύου έως ότι αυτές μηδενιστούν σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Εάν δεν πιαστεί ο στόχος μείωσης, τότε το υπολειπόμενο ποσό θα το χρεώνεται ο ίδιος, ενώ αντίθετα εάν ξεπεράσει το στόχο θα καρπώνεται το όφελος στα ταμεία του. 

Η ΡΑΕ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στον καθορισμό των αριθμητικών παραμέτρων για τη μείωση των μη τεχνικών απωλειών του δικτύου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεθοδολογία της ΡΑΕ αναφέρει συγκεκριμένα ότι από τη 2η Ρυθμιστική Περίοδο Διανομής, στο επιτρεπόμενο έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνονται δαπάνες που αντιστοιχούν στο εύλογο κόστος του Διαχειριστή του Δικτύου για την εξασφάλιση των αναγκαίων ποσοτήτων ενέργειας προς αντιστάθμιση των συνολικών απωλειών ενέργειας στο Δίκτυο Διανομής. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στη μεθοδολογία η ΡΑΕ είναι υποχρεωμένη να πάρει απόφαση με χρονικό ορίζοντα εφαρμογής από τη 2η Ρυθμιστική Περίοδο,, η οποία να καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του ποιες είναι τεχνικές και ποιες μη τεχνικές απώλειες δικτύου αλλά και να ορίζει το μηχανισμό κινητροδότησης του ΔΕΔΔΗΕ. Κυρίως δε, ποιο θα είναι το βάθος χρόνου μηδενισμού των μη τεχνικών απωλειών και συνεπώς κατά ποιο ποσοστό θα είναι υποχρεωμένος ο Διαχειριστής να μειώνει κάθε χρόνο τις ρευματοκλοπές και τις λοιπές απώλειες δικτύου. 

Ο μηχανισμός θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τον τρόπο προσδιορισμού των δαπανών, την κατηγοριοποίησή τους και προβλέπεις για σχετική εκκαθάριση του απαιτούμενου εσόδου. 

energypress.gr

Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021

Κλείνει συνεχώς η «ψαλίδα» των χρεών της ΔΕΗ προς τους διαχειριστές

 

Γιώργος Φιντικάκης

Σε τροχιά εξορθολογισμού έχει μπει το απίστευτο «κουβάρι» των χρεών της ΔΕΗ προς τους διαχειριστές, τα οποία προ διετίας, μαζί και με εκείνα προς τους εργολάβους, ανέρχονταν στα επίπεδα των 900 εκατ. ευρώ. Αν και για πολλά απ' αυτά έχουν κατατεθεί αγωγές που ακόμη εκκρεμούν στην Δικαιοσύνη, εντούτοις τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η «ψαλίδα» των οφειλών της ΔΕΗ προς ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΔΑΠΕΕΠ, μειώνεται συνεχώς.

Καλή λειτουργική κερδοφορία και ενίσχυση της εισπραξιμότητας είχαν ως αποτέλεσμα τα χρέη της επιχείρησης προς τους τρεις διαχειριστές να έχουν περιοριστεί, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, μεταξύ 40% και 60%.

Το Δεκέμβριο του 2019, τα ποσά που χρωστούσε η ΔΕΗ στον ΑΔΜΗΕ σε σύγκριση με εκείνα που διεκδικούσε από αυτόν, ανέρχονταν σε 140 εκατ ευρώ. Σήμερα η «ψαλίδα» βρίσκεται στα 50 εκατ ευρώ. Δηλαδή το άνοιγμα έχει μειωθεί κατά 90 εκατ ευρώ ή κατά 64%.

Ακριβώς παρόμοια είναι και η μείωση (60%) προς τον ΔΕΔΔΗΕ, ενώ λίγο μικρότερη είναι στην περίπτωση του ΔΑΠΕΕΠ. Του χρωστούσε 270 εκατ ευρώ, ποσό που σήμερα έχει πέσει στα 170 εκατ ευρώ. Η μείωση εδώ είναι σχεδόν 40%.

Η «ψαλίδα» μπορεί να κλείνει, ωστόσο η εικόνα θα πάρει χρόνια για να ξεκαθαρίσει, καθώς εκκρεμούν σε βάρος της επιχείρησης μια πλειάδα αγωγών από τους διαχειριστές για πολλές από τις οποίες η ίδια έχει ασκήσει έφεση, χωρίς ακόμη να έχoυν εκδικαστεί. 

Κλοιός αγωγών

Τέτοια είναι η υπόθεση που εκδικάζεται στις 13/1/2022 στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών κατά απόφασης του Πρωτοδικείου, η οποία επέβαλε στην ΔΕΗ να καταβάλει τόκους 62 εκατ. ευρώ που αναλογούν σε ένα βουνό ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων. Βασίζεται σε δύο αγωγές του ΑΔΜΗΕ, ύψους 540 εκατ ευρώ, που είχαν υποβληθεί τον Φεβρουάριο του 2015.

Διαβάζοντας τις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης για το 2020, αποκαλύπτεται αυτό ακριβώς το περίπλοκο δικαστικό «κουβάρι», όπου ο ΑΔΜΗΕ εγείρει απαιτήσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων για χρεώσεις που η επιχείρηση συγκεντρώνει μέσω των τιμολογίων της και εν συνεχεία οφείλει να αποδώσει στον διαχειριστή.

Η πρώτη αγωγή διεκδικούσε την νομιμότοκη καταβολή 242,7 εκατ. ευρώ για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τις οποίες η ΔΕΗ συγκεντρώνει από λογαριασμούς προμήθειας και αποδίδει στον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος με τη σειρά του τις καταβάλει στο ΛΑΓΗΕ. Η δεύτερη, διεκδικούσε την νομιμότοκη καταβολή 232,6 εκατ. ευρώ επίσης για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις τις οποίες η ΔΕΗ συγκεντρώνει από λογαριασμούς προμήθειας και καταβάλει στον ΑΔΜΗΕ. 

Τον Ιούλιο του 2020, εκδόθηκε απόφαση που υποχρέωνε τη ΔΕΗ να καταβάλει:

* Ως προς την πρώτη αγωγή στον ΑΔΜΗΕ: 

Τους νόμιμους τόκους επί ποσού 188 εκατ ευρώ για το χρονικό διάστημα από τις 3-2-2015 έως την εξόφληση εκάστου εκ των επίμαχων τιμολογίων, που εξοφλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή, καθώς και 19 εκατ ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

* Ως προς την δεύτερη αγωγή στον μεν ΑΔΜΗΕ: 

Τους νόμιμους τόκους επί ποσού 227,6 εκατ. ευρώ για το χρονικό διάστημα από τις 3-2-2015 έως την εξόφληση εκάστου εκ των επίμαχων τιμολογίων, που εξοφλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή, καθώς και ποσό 40,3 εκατ ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Και στον ΔΕΔΔΗΕ: 

Τους νόμιμους τόκους επί ποσού 5 εκατ. ευρώ για το χρονικό διάστημα από τις 3-2-2015 έως την εξόφληση εκάστου εκ των επίμαχων τιμολογίων, που εξοφλήθηκαν μετά την ημερομηνία αυτή, καθώς και ποσό 244.600 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Σωρευτικά, οι τόκοι που αναλογούν στις παραπάνω ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται σε 62 εκατ. ευρώ.

Το «κουβάρι» περιπλέκεται περαιτέρω, καθώς η ΔΕΗ έχει επιδώσει εξώδικο στον ΑΔΜΗΕ (δίχως ο τελευταίος να έχει απαντήσει) με το οποίο ζητά να της καταβληθεί ποσό συνολικού ύψους 14 εκατ. ευρώ για τόκους υπερημερίας από τιμολόγια που ενσωματώνουν οφειλές προς αυτήν από το Μάρτιο του 2012 έως και την 2/2/2015.

Μάλιστα τον Οκτώβριο του 2017 είχε εκδικαστεί (δίχως να έχει ακόμη εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση) και τρίτη αγωγή του ΑΔΜΗΕ κατά της ΔΕΗ με την οποία ζητούσε να του καταβάλει νομιμότοκα ποσό 406,4 εκατ. ευρω για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, οι οποίες επίσης προκύπτουν από τη συμμετοχή της στην χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορούν συγκεκριμένα μη ανταγωνιστικές χρεώσεις δυνάμει τιμολογίων ΑΔΜΗΕ. 

Η υπόθεση επαναδικάστηκε στις 7-1-2021 και αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Οι τόκοι που αναλογούν στις εν λόγω ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις ανέρχονται σε 59 εκατ. ευρώ.

 

energypress.gr

Δευτέρα 7 Ιουνίου 2021

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ: Για να μην γίνει η εργασία σκλαβιά!!!

 Καταιγίδα αρνητικών εξελίξεων αποτελεί το νέο εργασιακό νομοσχέδιο της κυβέρνησης καταργώντας κεκτημένα ενός και πλέον αιώνα και στερεί εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα του κόσμου της εργασίας. Παράλληλα, προωθείται ένα καινούργιο μοντέλο ατομικών συμβάσεων δίνοντας μεγαλύτερο εύρος στην εργασιακή αυθαιρεσία και στις απολύσεις, βάζοντας ακόμα περισσότερο απέναντι εργοδότες και εργαζόμενους.

 

Συνοπτικά μέσω του νέου αντεργατικού νομοσχεδίου προβλέπεται:

 

 - Η κατάργηση του 8ώρου με την επιβολή εβδομάδας 50 ωρών εργασίας, μέσω των ατομικών συμβάσεων εργασίας. Επιπρόσθετα βοηθά, με αυτό τον τρόπο, την εργοδοσία ώστε να μην πληρώνει τις υπερωρίες, στοχεύοντας μελλοντικά 

και σε επιχειρήσεις όπως ο Όμιλος ΔΕΗ, που διέπονται από Κανονισμούς και Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας δεκαετιών!!!


 - Αποκλείει από τους νέους το αναφαίρετο δικαίωμα στην εργασία και δημιουργεί στρατιές μελλοντικών ανέργων, αφού θα έχουν όλο και περισσότεροι, λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης.

 

 - Ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική δράση και καταστρατηγείται ο εμβληματικότερος νόμος στη χώρα μας για τα εργασιακά, ο Ν. 1264/82, όπου ουσιαστικά πέρα από όλα τα άλλα, απαγορεύει την απεργία, αφού για πρώτη φορά “αντικαθιστά” το προσωπικό ασφαλείας, καθιερώνοντας το προσωπικό «ελάχιστης εγγυημένης εργασίας» σε ποσοστό 33,3%!!!

Ταυτόχρονα, παραπέμπουν στον Ο.ΜΕ.Δ. τις απεργίες και μέχρι ο μεσολαβητής να αποφασίσει, η απεργία αναστέλλεται!!!

 - Επίσης διαλύουν έμμεσα το ΣΕΠΕ απομακρύνοντάς το, από την ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας με τη μετατροπή του σε «δήθεν» Ανεξάρτητη Αρχή. Αντιθέτως, είναι αναγκαίο να ενισχυθεί το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας ώστε να ελέγχεται αποτελεσματικά η αγορά εργασίας και οι όροι της και να σταματήσει η ασυδοσία στους εργασιακούς χώρους.

 

Συνάδελφοι,

 

η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ συμμετέχει μαζικά και αγωνιστικά στην 24ωρη Απεργία, την Πέμπτη 10 Ιουνίου και δίνει δυναμικό παρών, στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ. μαζί με την  ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και δεκάδες άλλα σωματεία του ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Οι εργαζόμενοι δίνουν οργανωμένα και ενωτικά τη μάχη για να αποσυρθεί αυτό το (αντ)εργατικό νομοσχέδιο.

 

Κάτω τα χέρια από τις κατακτήσεις μας!!!

 

ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ!!!

Τι έδειξαν οι έρευνες καταναλωτών της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας


Η νέα στρατηγική που εφαρμόζει η ΔΕΗ επεκτείνεται και στην κομβική αγορά της προμήθειας, εκεί όπου τα τελευταία χρόνια η επιχείρηση καλείται να αναπροσαρμόσει πρακτικές αλλά και στοχεύσεις ενόψει του ισχυρού ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει. Το ενδιαφέρον σε σχέση με τις κινήσεις της ΔΕΗ το τελευταίο διάστημα από την περίοδο του rebranding έως και σήμερα, είναι ότι η εταιρεία σχεδιάζει τις κινήσεις της, ακόμη και για τον σχεδιασμό των νέων τιμολογίων της αφού προηγουμένως ανιχνεύσει και τις προθέσεις των καταναλωτών, μέσω ερευνών που διενεργούνται σε συγκεκριμένα focus groups.

Από τις έρευνες που έχουν διενεργηθεί, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, έχουν προκύψει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία που βοηθούν στο σχεδιασμό των επόμενων κινήσεων. Σημειωτέον, ότι η ΔΕΗ έχει έναν διπλό όσο και δύσκολο στόχο να επιτύχει στην αγορά προμήθειας: αφενός μεν να συμμορφωθεί με τους στόχους που έχουν τεθεί για μείωση του συνολικού μεριδίου αγοράς στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ανταγωνισμού και του περιορισμού της κυρίαρχης θέσης που η εταιρεία διατηρεί, αφετέρου να διατηρήσει ή ακόμη και να ανακτήσει το ποιοτικό πελατολόγιο, δηλαδή τους καταναλωτές εκείνους που είναι συνεπείς στις πληρωμές τους και εμφανίζουν μεγάλες καταναλώσεις με αξιόλογα περιθώρια κέρδους.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα focus groups είναι ότι οι προσδοκίες των καταναλωτών που έφυγαν από τη ΔΕΗ για άλλους παρόχους με το δέλεαρ της σημαντικής μείωσης του ποσού του λογαριασμού δεν επιβεβαιώθηκαν στην πράξη. Όπως προκύπτει από τις ίδιες έρευνες το μέσο ετήσιο όφελος που έχουν διαπιστώσει όσοι έφυγαν από τη ΔΕΗ κινείται μεταξύ 50 και 70 ευρώ.

Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή των ευρημάτων των ερευνών είναι ότι όλοι οι καταναλωτές, ακόμη και εκείνοι που έχουν φύγει από τη ΔΕΗ, αναμένουν το επόμενο διάστημα την απάντηση της εταιρείας, με νέα προϊόντα και ανταγωνιστικά τιμολόγια.

Σε κάθε περίπτωση, πηγές της εταιρείας αναφέρουν ότι η κινητικότητα στο πελατολόγιο της ΔΕΗ είναι αμφίδρομη καθώς εκτός από εκείνους τους πελάτες που αποχωρούν για άλλους παρόχους, υπάρχει σημαντική εισροή πελατών που επιστρέφουν προς την εταιρεία.

Ως προς τις επόμενες κινήσεις της ΔΕΗ, η εταιρεία προχωρά το πλάνο για την πλήρη ανακαίνιση και την αλλαγή της φιλοσοφίας των καταστημάτων της. Μάλιστα το πρώτο νέο κατάστημα που θα αποτυπώνει τη νέα φιλοσοφία και το εντελώς διαφορετικό concept εξυπηρέτησης των πελατών αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί εντός του καλοκαιριού στο Μαρούσι. Παράλληλα μέχρι τέλος του έτους αναμένεται να εγκαινιαστούν ακόμη 2 καταστήματα που επίσης θα αποτυπώνουν τη νέα φιλοσοφία της εταιρείας στην σχέση της με τους πελάτες.

Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι ήδη σε 38 καταστήματα της επιχείρησης σε όλη την Ελλάδα, που καλύπτουν το 70% των ενεργών πελατών της εταιρείας, εφαρμόζεται το νέο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και έχει μειωθεί ο χρόνος αναμονής των πελατών.

(του Χάρη Φλουδόπουλου, capital.gr)

Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021

Η θέση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ για το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας – Δημόσια Διαβούλευση

 Κύριε Υπουργέ,

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση με τον τίτλο «Για την Προστασία της Εργασίας, κλπ», πέραν της υποχρεωτικής εναρμόνισης – ενσωμάτωσης της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2019/1158 για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής κατά την οποία εισάγονται – θεσπίζονται θετικές ρυθμίσεις μεταξύ των οποίων η άδεια πατρότητας, η άδεια φροντιστή, κατάργηση διάκρισης μεταξύ υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών, ρυθμίσεις για την τηλεργασία  κλπ, το κεφάλαιο ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ μας δίνει την δυνατότητα να ισχυριστούμε ότι η κυβέρνηση γυρίζει την εργασία εκατό χρόνια πίσω.

Πιο συγκεκριμένα,

Οι ρυθμίσεις των άρθρων 57 & 58  για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, στόχο έχουν την αλλοίωση του 8ωρου, την περαιτέρω ελαστικοποίηση  και την νομιμοποίηση της αυθαιρεσίας του εργοδότη, έτσι ώστε να μην πληρώνει τις υπερωρίες. Η επίκληση του στοιχείου της δήθεν επιθυμίας του εργαζόμενου (έτσι όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του άρθρου 58) να εργάζεται δέκα (10) ώρες ημερησίως χωρίς καταβολή υπερωριών με αντίστοιχη ανάπαυση επειδή δεν προέκυψε συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και σωματείου, είναι απολύτως ανακριβής και στερείται κάθε λογικής, αφού σε πρόσφατη έρευνα του ΙΝΕ ΓΣΕΕ το 73% των εργαζομένων απάντησε ότι θέλει να πληρώνεται τις υπερωρίες και αυτό γιατί οι μισθοί στη χώρα μας είναι πολύ κάτω του μέσου όρου των αντίστοιχων μισθών της ΕΕ. Βεβαίως με τη συγκεκριμένη ρύθμιση γίνεται προσπάθεια κατάργησης του θεσμού του συνδικάτου και εισαγωγή των ατομικών συμβάσεων εργασίας, ακόμη και σε εμβληματικές Επιχειρήσεις της χώρας όπως ο Όμιλος ΔΕΗ, που διέπονται από Κανονισμούς και Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας δεκαετιών. Άλλωστε η νομοθέτηση του 4643/2019 αυτόν ακριβώς τον στόχο υπηρετεί.

Είναι απολύτως υποκριτικό και αντιφατικό ταυτόχρονα το γεγονός ότι ο εργαζόμενος δεν κινδυνεύει από καταγγελία της σύμβασης εάν δεν δεχθεί διευθέτηση του χρόνου εργασίας από τη στιγμή που αυτή γίνεται μόνο με αίτηση του εργαζόμενου.

Προφανώς και στο νομοσχέδιο δεν γίνεται καμία αναφορά στις περιπτώσεις νέων προσλήψεων. Το ερώτημα προκύπτει αβίαστα. Είναι λόγος μη πρόσληψης του υποψήφιου εργαζόμενου η άρνησή του για εργασία 10ωρου ημερησίως χωρίς καταβολή υπερωριών με αντίστοιχη ανάπαυση στα πλαίσια της διευθέτησης;

Περαιτέρω η αύξηση των υπερωριών σε 150 ώρες ετησίως, συνδυαστικά με την διευθέτηση του χρόνου εργασίας δημιουργεί, συνθήκες για μείωση της απασχόλησης, αύξησης της ανεργίας, εντατικοποίηση της εργασίας  με αποτέλεσμα την αύξηση των ατυχημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η εγγραφή των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε προκειμένου να τηρούνται σε ψηφιακή μορφή τα πλήρη στοιχεία των φυσικών προσώπων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης είναι θέμα που κατά την άποψή μας αντίκειται στο νόμο 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα».

Η καθιέρωση της ψηφοφορίας από απόσταση (ηλεκτρονική ψηφοφορία) για την ανάδειξη των οργάνων του συνδικάτου εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους όπως:

Ο κίνδυνος των χάκερ. Πάντα μπορεί να υπάρξει κάποιος που θα βρει τον τρόπο να σπάσει το πρόγραμμα.

Απουσία διαφάνειας. Κανείς δεν γνωρίζει πού βρίσκονται οι ψήφοι και ποιος είναι υπεύθυνος για την καταμέτρησή τους.

Έλλειψη μυστικότητας της ψήφου, αφού κάποιοι μπορούν να δουν την ψήφο που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα. Αυτό ανοίγει το ενδεχόμενο πιέσεων προς τους ψηφοφόρους και ουσιαστικά επηρεάζει το αποτέλεσμα.

Επιπρόσθετα με το άρθρο 92 «προστασία του δικαιώματος στην εργασία» στη ουσία καταργείται το κατοχυρωμένο (άρθρο 23 Συντάγματος)  δικαίωμα της απεργίας, αφού ο οποιοσδήποτε μπορεί να επικαλεστεί ψυχολογική βία προκειμένου να διακοπή η απεργία. Άρα  συνδυαστικά με τα παραπάνω και με το άρθρο 94 «Προσωπικό Ασφαλείας και Προσωπικό Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας» που απαιτεί από την συνδικαλιστική οργάνωση, για τις στοιχειώδεις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου να παρέχονται υπηρεσίες τουλάχιστον ίσες με το 1/3 των συνήθως παρεχόμενων στην πραγματικότητα καταργείται η απεργία.

Τέλος με το άρθρο 87 Προστασία Συνδικαλιστικής Δράσης εκτός της απαράδεκτης ρύθμισης –  εναρμόνισης της προστασίας του συνδικαλιστικού στελέχους από απόλυση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του νόμου 1483/1984 που προστατεύει τις εργαζόμενες γυναίκες κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, επέρχεται μεγάλη μείωση και στον αριθμό των υποτιθέμενων προστατευόμενων συνδικαλιστικών στελεχών. Ενώ η διάταξη της παρ. 7 του ιδίου άρθρου περιπλέκει περισσότερο τα πράγματα όταν υπάρχουν περισσότερες από μία συνδικαλιστικές οργανώσεις στον ίδιο εργοδότη.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στον όμιλο ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ λόγω των γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων (Ενεργειακά Κέντρα της χώρας) δραστηριοποιούνται 28 Πρωτοβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις οι οποίες έχουν από 50 μέλη η μικρότερη έως 4500 μέλη η μεγαλύτερη και 2 Ομοσπονδίες με συνολικό αριθμό μελών περισσότερα από 14000 χιλιάδες. Και σε συνδυασμό με την κατάργηση του άρθρου 15 του ν. 1264/1982 που έκρινε μεταξύ άλλων ζητήματα αντιπροσωπευτικότητας, διενέξεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδότη είναι βέβαιο ότι γκρεμίζει την ουσία του ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.

Αναμένουμε την πρόσκλησή μας στην αρμόδια επιτροπή της βουλής κατά τη διαδικασία ακρόασης των φορέων, προκειμένου να σας εκθέσουμε τις απόψεις μας.

 

 Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Αδαμίδης

 Ο Γεν. Γραμματέας

Αντώνης Καρράς

Νέο πρόγραμμα εθελουσίας από τη ΔΕΗ- Έξτρα κίνητρο για τους 55 και άνω

 


Σε πρώτη φάση θα αφορά 500 άτομα όμως μόνο 200 έχουν συμπληρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 

Εντός του επομένου δεκαπενθημέρου φαίνεται ότι θα ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου εργαζομένων από τη ΔΕΗ στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της

επιχείρησης Γιώργος Στάσσης κατά τη πρόσφατη παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου του 2021.

Ο κ. Στάσσης απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις σημείωσε ότι το εφετινό πρόγραμμα εθελουσίας θα αφορά το δεύτερο εξάμηνο του έτους και ότι είναι ενταγμένο στον προγραμματισμό της ΔΕΗ για την απολιγνιτοποίηση.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η σχετική πρόσκληση προς τους εργαζομένους θα γίνει εντός του Ιουνίου και θα αφορά κατ΄ αρχήν περίπου 500 άτομα που είναι το προσωπικό από τις μονάδες και τα ορυχεία του Σταθμού της Καρδιάς τα οποία ετέθησαν εκτός λειτουργίας το προηγούμενο διάστημα στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης.

Ήδη αυτή την περίοδο στη Δυτική Μακεδονία «τρέχει» πρόγραμμα μοριοδότησης και  μετακίνησης προσωπικού από την Καρδιά σε άλλες μονάδες και ορυχεία της ΔΕΗ που παραμένουν σε λειτουργία και συγκεκριμένα στις μονάδες του Σταθμού Αγίου Δημητρίου και τα ορυχεία Μαυροπηγής και Νοτίου Πεδίου.

Παράλληλα η διοίκηση της ΔΕΗ έχει πρόθεση να ανακοινώσει και πρόγραμμα εθελουσίας με κίνητρα αντίστοιχα με αυτά που εφαρμόστηκαν το 2019 και το 2020 και τα οποία προβλέπουν ότι οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους αποχωρούν λαμβάνοντας πέραν της αποζημίωσης των 15.000 ευρώ που προβλέπει ο νόμος και κίνητρο αποχώρησης 20.000.

Προβλήματα στο δίκτυο από την αποχώρηση 3000 ατόμων

Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα τα δυο προηγούμενα χρόνια αποχώρησαν περίπου 3.000 άτομα ωστόσο ειδικά το 2020 όταν η διοίκηση της ΔΕΗ απηύθυνε το πρόγραμμα στο σύνολο του προσωπικού του ομίλου άνω των 55 ετών εμφανίστηκαν προβλήματα στους σταθμούς και το δίκτυο ειδικά των νησιών, όπου το δυναμικό είναι περιορισμένο.

Αποτέλεσμα ήταν η διοίκηση να ζητά την παραμονή προσωπικού για ένα χρόνο ώστε να προσλάβει και να εκπαιδεύσει νέο προσωπικό για την αντικατάστασή τους προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους.

Με βάση αυτό το δεδομένο ερωτηματικό παραμένει εάν εφέτος η διοίκηση της ΔΕΗ θα απευθυνθεί στο σύνολο των εργαζομένων του ομίλου ή μόνο στους εργαζόμενους των σταθμών που κλείνουν.

Από δε την πλευρά των εργαζομένων ερωτηματικό παραμένει το εάν θα υπάρξει συμμετοχή, η θα επιδιωχθεί να αυξηθεί το κίνητρο αποχώρησης.

Σημειώνεται ότι στο σύνολο του ομίλου υπολογίζεται ότι μόνο 200 άτομα έχουν συμπληρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και ως εκ τούτου η αποχώρηση πέντε ή και περισσότερα χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση θα είναι μάλλον δύσκολο να αποφασιστεί.

Σημειώνεται τέλος ότι σύμφωνα με το business plan η διοίκηση της ΔΕΗ θέλει να μειώσει το προσωπικό κατά 4.500 άτομα μέχρι το 2024 ενώ προβλέπει και προσλήψεις 800 εργαζομένων


www.worldenergynews.gr

Τρίτη 1 Ιουνίου 2021

ΔΕΔΔΗΕ: Στον αστερισμό των προσλήψεων τεχνικού προσωπικού - 200 άτομα με το νέο καθεστώς


Επειτα από πολλά χρόνια όπου το στίγμα έδιναν οι εθελούσιες έξοδοι, οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και οι αποχωρήσεις, η ΔΕΗ επιστρέφει στις προσλήψεις. Κίνηση που θα γίνει με το καθεστώς που ισχύει από το 2019 για τους νεοεισερχόμενους, δηλαδή χωρίς μονιμότητα και θα αφορά στο σκέλος όπου η επιχείρηση «πονάει» περισσότερο : Στους τεχνικούς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η απόφαση αφορά 200 άτομα με στόχο να καλυφθούν διαπιστωμένα κενά, τα οποία στον ΔΕΔΔΗΕ είναι πολύ μεγάλα και αναδεικνύονται κάθε φορά που καλείται να ανταπεξέλθει σε έκτακτες καταστάσεις, όπως συνέβη τον περασμένο Φεβρουάριο με την «Μήδεια».

Τα τελευταία χρόνια η τάση διαρκούς μείωσης του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας των εργαζομένων στα 53 έτη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την έγκαιρη αποκατάσταση βλαβών.

Στην λογική αυτή, η επιχείρηση ετοιμάζεται να βάλει μπροστά διαδικασίες προσλήψεις 200 ατόμων τεχνικού προσωπικού, όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, θέμα που θα περάσει πρώτα από το διοικητικό της συμβούλιο, χωρίς να αποκλείεται να τεθεί και στο σημερινό, το οποίο καλείται μεταξύ άλλων να εγκρίνει τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου.

Το καθεστώς πρόσληψης

Σύμφωνα με τον νόμο Χατζηδάκη του 2019, η μονιμότητα για τους νεοπροσλαμβανόμενους έχει καταργηθεί, ενώ οι διαδικασίες προσλήψεων έχουν γίνει πιο ευέλικτες, αφού το ΑΣΕΠ περιορίζεται στον έλεγχο νομιμότητας. Οι αμοιβές ορίζονται από επιτροπή αμοιβών και προσλήψεων, που εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ, το οποίο έχει και τον τελευταίο λόγο για τις προσλήψεις.

Σημειωτέον ότι στα τέλη του περασμένου έτους, το προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ αριθμούσε περίπου 5.700 άτομα έναντι 6.000 στο τέλος του 2019, ενώ φέτος τον Φεβρουάριο η εταιρεία «έτρεξε» νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για όσους είχαν συμπληρώσει δικαίωμα πλήρως συνταξιοδότησης.

Όσο για τον όμιλο ΔΕΗ συνολικά, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική του έκθεση, (https://www.dei.gr/Documents2/OIKONOMIKA%20APOTELESMATA%202020/FY%202020/GR%20OIKONOMIKH%20ΕΚΘΕΣΗ%202020%20%20με%20εκθεση%20ορκωτου.pdf), στα τέλη του 2020 απασχολούσε 13.832 εργαζομένους (με δαπάνη μισθοδοσίας 734,8 εκατ ευρώ) έναντι 15.109 ένα χρόνο πριν, καθώς μεσολάβησε η μείωση του προσωπικού κατά 1.277 άτομα. Εξ αυτών, οι 7.113 εργαζόνταν στην ΔΕΗ, περίπου 5.700 στον ΔΕΔΔΗΕ και οι υπόλοιποι 1.000 στις άλλες θυγατρικές.

Σύμφωνα με όσα έχει ανακοινώσει η επιχείρηση, μέχρι το 2024 θα απασχολεί συνολικά 11.500 εργαζόμενους. Εκτός από τα προγράμματα συνταξιοδότησης και εθελούσιας εξόδου, μέρος του προσωπικού, όπως αυτό των λιγνιτικών μονάδων που κλείνουν, μετακινείται αλλού και επανειδικεύεται.

Ισχυρά αποτελέσματα τριμήνου

Στο μεταξύ και παρά το περιβάλλον έντονα αυξητικών τιμών, η ΔΕΗ αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αρκετά ικανοποιητικές επιδόσεις για το πρώτο τρίμηνο, με τις προβλέψεις των χρηματιστηριακών να μιλούν για λειτουργικά κέρδη 211 εκατ ευρώ, αυξημένα κατά 16% από πέρυσι.

Ο δε τζίρος της, σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές, θα κυμανθεί στα 1,12 δισ ευρώ, μειωμένος κατά 8% από τα αντίστοιχα περσινά επίπεδα λόγω χαμηλότερης ζήτησης και απώλειας μεριδίου αγοράς, ενώ οι εκτιμήσεις μιλούν για καθαρές ζημιές 10 εκατ. ευρώ.

Σε προ ημερών της έκθεση, η Axia Research σημείωνε ότι η υψηλότερη ίδια παραγωγή (ειδικά σε ό,τι αφορά τα υδροηλεκτρικά), οι χαμηλότεροι όγκοι στην αγορά, καθώς και η αποδοτικότητα του κόστους, θα περιορίσουν για την ΔΕΗ τις επιπτώσεις από την κατακόρυφη το πρώτο τρίμηνο αύξηση τιμών στα καύσιμα, στα δικαιώματα εκπομπής CO2 και στην χονδρεμπορική.

Συνολικά, η χρηματιστηριακή εκτιμούσε ότι η επιχείρηση θα καταγράψει επαναλαμβανόμενες καθαρές ζημιές προ φόρων ύψους 9,8 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με ζημιές 36,7 εκατ. ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2020, με αναφερόμενες καθαρές ζημιές στα 7,7 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 11,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του περασμένου έτους. 

Πάντα κατά την Axia, η λιγνιτική παραγωγή αναμένεται να είναι μειωμένη κατά 22,3%, ενώ η παραγωγή με βάση το πετρέλαιο κατά 5,8%. Για τις δαπάνες καυσίμων, προβλέπει αύξηση 7% ετησίως, ενώ για τα έξοδα CO2 μιλά για 150 εκατ. ευρώ, δηλαδή κατά 25,3% υψηλότερα από πέρυσι.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια έκθεση, τα έσοδα της εταιρείας θα διαμορφωθούν στα 951 εκατ. ευρώ (-8,5% ετησίως) λόγω χαμηλότερων όγκων αλλά ελαφρώς υψηλότερων πραγματικών τιμών, δηλαδή την ενεργοποίηση της ρήτρας CO2 σε πελάτες υψηλής και μεσαίας τάσης.

Με τη βοήθεια drones η επιθεώρηση των γραμμών μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ στα πλαίσια νέου διαγωνισμού

 


Χάρης Αποσπόρης

Το δίκτυο των γραμμών μεταφοράς του ΑΔΜΗΕ θα επιθεωρείται από εναέρια μέσα για τα επόμενα τρία χρόνια, όπως προβλέπεται στο νέο διαγωνισμό που προκήρυξε ο διαχειριστής.

Ο προϋπολογισμός ανά περιοχή της χώρας είναι €689.434 για τη Β. Ελλάδα, €695.958 για τη Δ. Ελλάδα και Πελοπόννησο, €701.925 για τη Δ. Μακεδονία και Κεντρική Ελλάδα και €765.678 για τη ΝΑ Ελλάδα.

Όπως προβλέπεται στην προκήρυξη, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει εμπειρία στη χρήση επανδρωμένων ή μη επανδρωμένων εναέριων μέσων με χρήση ειδικών ομάδων χειριστών και άδεια ειδικής κατηγορίας των σχετικών εθνικών αρχών.

Οι προσφορές πρόκειται να αποσφραγιστούν στις 14 Ιουνίου.

Τέλος, αξίζει να σημειώσουμε ότι στη χώρα μας λειτουργούν επιχειρήσεις που ειδικεύονται στο συγκεκριμένο τομέα των drones προσφέροντας υπηρεσίες επιθεώρησης, έρευνας και διάσωσης, επιτήρησης, ασφάλειας κτλ.

energypress.gr