Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ:ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΣΕ


Μετά από συνεχείς πιέσεις προς τη Διοίκηση της Εταιρείας, υπογράφηκε στις 29/3/2016 η συμπληρωματική συλλογική σύμβαση εργασίας, μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν. Χατζηαργηρίου και των εκπροσώπων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, της ΕΤΕ/ΔΕΗ και άλλων πρωτοβάθμιων σωματείων.
Με την υπογραφή της, λήγει οριστικά η αδικία που υπέστησαν οι συνάδελφοί μας τεχνικοί Τ4Α, από τους οποίους είχε γίνει η παρακράτηση του επιδόματος επικίνδυνης εργασίας 15% από τον Ιούνιο του 2014 έως την υπογραφή της ..
ΕΣΣΕ στο ΔΕΔΔΗΕ τον Απρίλιο του 2015.
Η παρακράτηση αυτή θα επιστραφεί τμηματικά στους άνω συναδέλφους, επίσης δεν θα γίνει καμία αναδρομική παρακράτηση του συγκεκριμένου επιδόματος (15%), σε κανέναν τεχνίτη κατηγορίας Τ4Α, που είναι ενταγμένοι στα ΥΒΑΕ, όπως αρχικά ήταν οι προθέσεις της Διοίκησης.
Με επιμονή και αγώνες, τα δίκαια αιτήματά μας κερδίζονται πάντα, έτσι έκανε και θα κάνει η ΕΤΕ/ΔΕΗ, με γνώμονα το συμφέρον των εργαζομένων.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

ΔΕΗ: 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι τα τέλη Ιουλίου


Η ΔΕΗ ανακοίνωσε σήμερα ότι θέτει σε ισχύ το νέο πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων
οφειλών το οποίο προβλέπει 36 μηνιαίες δόσεις χωρίς προκαταβολή από 1η Απριλίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Πιο αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η Επιχείρηση τονίζει τα εξής: Η ΔΕΗ, αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των πελατών της, αποφάσισε σήμερα ένα νέο, ιδιαίτερα ευνοϊκό πρόγραμμα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον κοινωνικό της χαρακτήρα και τον αναπτυξιακό της ρόλο. Όπως υπογραμμίζει ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Μανόλης Παναγιωτάκης «όλοι έχουν πλέον την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Επιχείρησης, πράγμα καθοριστικής σημασίας για την οικονομική της ευρωστία. Με αυτό τον τρόπο, εκτός των άλλων, θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση των καταναλωτών, με προοπτική τη μείωση και των τιμολογίων των συνεπών οικιακών πελατών, μετά την πρόσφατη μείωση των τιμολογίων των συνεπών επιχειρηματικών πελατών».  Συγκεκριμένα, σήμερα 29 Μαρτίου 2016, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, αποφάσισε  τα εξής:
1.     Για διάστημα 4 μηνών (από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016) όλοι οι πελάτες θα μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς καμία προκαταβολή. Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού. Από το παραπάνω πρόγραμμα εξαιρούνται οι περιπτώσεις πελατών με ρευματοκλοπή, για τους οποίους συνεχίζουν να ισχύουν τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διακανονισμών. 2.     Μετά την ολοκλήρωση του παραπάνω προγράμματος, από 01.08.2016 και εξής, οι Οικιακοί πελάτες,  οι Επαγγελματίες  και οι Επιχειρήσεις, θα μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τις οφειλές τους σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Διακανονισμών, ως εξής: Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά: ·        Προκαταβολή: μόλις το 5% της συνολικής οφειλής ·        Μηνιαίες δόσεις: ύψος ίσο κατ’ αρχάς με το 30% του μέσου, σε ετήσια βάση, μηνιαίου λογαριασμού με ελάχιστο αριθμό δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36. Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά (αυθαίρετη παραβίαση μετρητή): ·        Προκαταβολή: 15% της συνολικής οφειλής ·        18 μηνιαίες δόσεις Από τις παραπάνω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι εποχικοί πελάτες, για τους οποίους προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις, καθώς επίσης: οι αγρότες, οι ενταγμένοι στο Μητρώο των Ευάλωτων πελατών, οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ), οι οποίοι ήδη απολαμβάνουν ευνοϊκών ρυθμίσεων. 3.     Προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.  Ακόμη όμως και σε περίπτωση, κατά την οποία, λόγω αδυναμίας, στη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων – πλην μίας - των οφειλομένων δόσεων. Η ΔΕΗ καλεί όλους τους πελάτες της με ληξιπρόθεσμες οφειλές να ανταποκριθούν στη γενναιόδωρη αυτή νέα πρόταση για ρύθμιση. Ειδικά οι επιχειρηματικοί πελάτες (επαγγελματίες και επιχειρήσεις), εφόσον ενταχθούν σε ρύθμιση, εκτός του ότι επιλύουν μια χρονίζουσα σοβαρή εκκρεμότητα τους, εξασφαλίζουν και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιβράβευσης «ΣΥΝΕΠΕΙΑ» που εγκαινιάζει η ΔΕΗ από 1ηςΑπριλίου το οποίο επιβραβεύει τους συνεπείς επιχειρηματικούς πελάτες  παρέχοντας έκπτωση 10% στην αξία του ρεύματος.

Σε ζημιές πέρασε το 2015 η ΔΕΗ - Μείωση κατά 2,2% και στον κύκλο εργασιών


Μειωμένος κατά 2,2% ήταν ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ, το 2015,
ο οποίος διαμορφώθηκε στα 5.735,7 εκατ. ευρώ, έναντι 5.863,6 εκατ. το 2014.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, μειώθηκαν το 2015 κατά € 154,8 εκατ. (-14,8%) σε σχέση με το 2014, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 15,5% έναντι 17,9%. Αυτό οφείλεται στη μείωση του κύκλου εργασιών και στην αύξηση των προβλέψεων, η οποία υπεραντιστάθμισε τη μείωση των δαπανών ενεργειακού μείγματος, όπως αναλύεται στη συνέχεια.
Έτσι λόγω και της αύξησης των αποσβέσεων κατά € 131,7 εκατ.,τα αποτελέσματα προ φόρων, χωρίς τις εφάπαξ επιπτώσεις, παρουσιάζουν ζημίες ύψους € 42,6 εκατ. το 2015 έναντι κερδών € 223,3 εκατ. το 2014.
Έσοδα
Αναλυτικότερα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η μειίωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου, για το 2015, οφείλεται:

α. Στη μείωση των εσόδων από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας το 2015 κατά € 107,5 εκατ. έναντι του 2014 (€ 5.547,1 εκατ. έναντι € 5.654,6 εκατ.) λόγω:
- της μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
- της επιστροφής παγίων χρεώσεων ως επιβράβευση των συνεπών οικιακών πελατών, ύψους € 30 εκατ., (η οποία ταμειακά θα επιβαρύνει τη χρήση του 2016)
- της μείωσης ορισμένων επαγγελματικών τιμολογίων από το Σεπτέμβριο η οποία το δ’ τρίμηνο του 2015 είχε επίπτωση € 13 εκατ.
β. Στη μείωση των συμμετοχών χρηστών για τη σύνδεσή τους στο δίκτυο διανομής κατά € 15,8 εκατ., λόγω της μειωμένης οικοδομικής δραστηριότητας και της μείωσης του ρυθμού ένταξης των νέων ΑΠΕ.
Αναλυτικότερα:
 • Η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,1% το 2015, στις 58.772 GWh έναντι 57.032 GWh το 2014. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, το ποσοστό αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ανέρχεται σε 2% και οφείλεται στην αυξημένη ζήτηση κατά 8,6% που παρατηρήθηκε στο α’ τρίμηνο του 2015 λόγω των δυσμενέστερων καιρικών συνθηκών σε σχέση με το α΄ τρίμηνο του 2014.
Στο δ΄ τρίμηνο του 2015, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας παρουσίασε μείωση κατά 3,6%, ενώ εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,9%. Η μείωση της εγχώριας ζήτησης οφείλεται κυρίως στις ηπιότερες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν το δ΄τρίμηνο 2015 έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2014.
Στο σύνολο του έτους οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν κατά 0,5% (257 GWh), αλλά στο δ’ τρίμηνο του 2015, μειώθηκαν κατά 5,9% (725 GWh), ως αποτέλεσμα τόσο της προαναφερθείσας χαμηλότερης ζήτησης όσο και της μείωσης του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ. Το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ μειώθηκε από 97,7% στο τέλος του 2014 σε 94,5% στο τέλος του 2015.
 • Η παραγωγή και οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ κάλυψαν το 63,4% της συνολικής ζήτησης το 2015 (61,2% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2014 ήταν 66,9% (65% στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα). Το μερίδιο παραγωγής της ΔΕΗ ως ποσοστό του συνολικού φορτίου στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 2015 ήταν 55,2% έναντι 59,5% του 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των εισαγωγών από τρίτους κατά 16,4% (1.152 GWh), όπως επίσης και στην αύξηση της παραγωγής από ΑΠΕ Τρίτων κατά 12,4% (1.034 GWh), ενώ η λιγνιτική παραγωγή μειώθηκε κατά 14,5% (3.291 GWh). Η αύξηση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας σημειώθηκε στο α΄ εξάμηνο του 2015 και προέρχεται κυρίως από Βαλκανικές χώρες λόγω του χαμηλότερου κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο οφείλεται και στη μη επιβάρυνση από πιστοποιητικά CO2 .
Στο δ΄ τρίμηνο 2015, παρατηρείται μείωση των εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας τόσο της ΔΕΗ κατά 8% (64 GWh) όσο και, πολύ περισσότερο,των τρίτων εισαγωγέων κατά 45,5% (1.079 GWh). Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να οφείλεται κυρίως στη μείωση του μέσου όρου της Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) σε € 49,6/MWh το δ΄ τρίμηνο του 2015 έναντι € 59,2/MWh το δ΄ τρίμηνο του 2014 – ως απόρροια της πτώσης των τιμών του πετρελαίου και, συνακόλουθα, του φυσικού αερίου.
Η υδροηλεκτρική παραγωγή στο 2015 αυξήθηκε κατά 38% (ή 1.485 GWh), με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να σημειώνεται κυρίως στο α΄ τρίμηνο του 2015 (αύξηση κατά 1.151 GWh) λόγω των εξαιρετικών υδρολογικών συνθηκών που επικράτησαν το τρίμηνο αυτό. Στο δ’ τρίμηνο, η υδροηλεκτρική παραγωγή παρουσίασε μείωση κατά 16,5% (170 GWh), λόγω χαμηλότερων εισροών υδάτων.
Αναφορικά με την παραγωγή από φυσικό αέριο, αυτή ήταν ιδιαίτερα αυξημένη το δ΄ τρίμηνο 2015 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2014, κατά 125% (1.000 GWh περίπου), λόγω και της παραγωγής της νέας μονάδας φυσικού αερίου της ΔΕΗ «Μεγαλόπολη V». Στο σύνολο του έτους, η αύξηση της παραγωγής από φυσικό αέριο διαμορφώθηκε σε 12,3%.
Λειτουργικές Δαπάνες
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά € 65,8 εκατ. (1,4%), από € 4.841,5 εκατ. το 2014, σε € 4.907,3 εκατ. Ειδικότερα:
Δαπάνες Ενεργειακού Μείγματος
Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο, στερεά καύσιμα τρίτων, CO2 και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκαν κατά € 381,9 εκατ.(13,3%) σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα:
- Η δαπάνη για υγρά καύσιμα μειώθηκε κατά € 185,1 εκατ. (24,1%), από € 767,9 εκατ. το 2014 σε € 582,8 εκατ. το 2015 και οφείλεται στη μείωση των τιμών του μαζούτ και του diesel εκφρασμένων σε Ευρώ, κατά 31,9% και 15,1% αντίστοιχα, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα σημείωσε αύξηση κατά 52 GWh.
Σημειώνεται ότι η επιβάρυνση από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στα υγρά καύσιμα, που περιλαμβάνεται στην συνολική δαπάνη για υγρά καύσιμα, αυξήθηκε κατά € 4,3 εκατ. από € 140,1 εκατ. το 2014 σε € 144,4 εκατ. το 2015 λόγω του γεγονότος ότι η δαπάνη αυτή επηρεάζεται μόνο από τις ποσότητες των καυσίμων, οι οποίες για το diesel, ήταν αυξημένες και δεν συναρτάται καθόλου από την μεταβλητότητα των τιμών των καυσίμων.
- Η δαπάνη για φυσικό αέριο μειώθηκε κατά € 19,3 εκατ. (5,6%), από € 345,8 εκατ. το 2014 σε € 326,5 εκατ.το 2015, λόγω της μείωσης της τιμής του φυσικού αερίου κατά 16,2%.
Η αντίστοιχη δαπάνη για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης φυσικού αερίου, που και αυτή είναι συνάρτηση μόνο του όγκου και δεν επηρεάζεται από την μεταβολή των τιμών, αυξήθηκε σε € 54,1 εκατ. το 2015 από € 49,4 εκατ. το 2014, λόγω της προαναφερθείσας αυξημένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.
- Η δαπάνη για στερεά καύσιμα από τρίτους προμηθευτές μειώθηκε κατά € 16,8 εκατ. και διαμορφώθηκε στα € 57,6 εκατ.
- Η δαπάνη για αγορές ενέργειας από το Σύστημα και το Δίκτυο μειώθηκε κατά 14,9%, από € 1.341,7 εκατ. το 2014 σε € 1.142,3 εκατ.
Σημειώνεται ότι, στη σχετική δαπάνη περιλαμβάνεται ποσό ύψους € 21,4 εκατ. που αφορά αποζημίωση για Φ/Β στις στέγες στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, εκ των οποίων € 16,4 εκατ. αποτελούν δαπάνη προηγούμενων χρήσεων (2011-2014) που δεν είχαν τιμολογηθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 και € 5 εκατ. αφορούν το 2015. Η καταβολή της αποζημίωσης αυτής γίνεται βάσει τιμολόγησης από τον ΛΑΓΗΕ στον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος με την σειρά του τιμολογεί τη ΔΕΗ.
- Η δαπάνη για εισαγωγές ενέργειας της ΔΕΗ, εξαιρουμένης της δαπάνης για διασυνδετικά δικαιώματα, ανήλθε σε € 132,1 εκατ., αυξημένη κατά € 4,5 εκατ. (3,5%), ως συνέπεια της αύξησης του όγκου των εισαγωγών κατά 354 GWh, ενώ αντίθετα, οι τιμές των εισαγωγών παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές. Λόγω του αυξημένου όγκου εισαγωγών, η δαπάνη για διασυνδετικά δικαιώματα ανήλθε σε € 15,1 εκατ. το 2015 έναντι € 14 εκατ. το 2014.
- Η δαπάνη για δικαιώματα εκπομπών CO2 ανήλθε σε € 251,1 εκατ., αυξημένη κατά € 34,2 εκατ. σε σχέση με το 2014, λόγω αυξημένης μέσης τιμής δικαιωμάτων εκπομπών CO2 κατά 32% περίπου από € 5,53/ τόννο σε € 7,32 / τόννο, παρά τη μείωση των εκπομπών κατά 12,5% σε € 34,3 εκατ. τόννους το 2015 από 39,2 εκατ. τόννους, λόγω της χαμηλότερης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη.
Δαπάνες Μισθοδοσίας
- Η συνολική δαπάνη μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται και της μισθοδοσίας του έκτακτου προσωπικού μειώθηκε κατά € 35 εκατ. (3,5%), από € 1.005 εκατ. το 2014 σε € 970 εκατ. το 2015.
Ειδικότερα, η μισθοδοσία του τακτικού προσωπικού μειώθηκε κατά € 23,6 εκατ. σε € 922,6 εκατ. το 2015 έναντι € 946,2 εκατ. το 2014, ως αποτέλεσμα της μείωσης του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού κατά 216 εργαζόμενους, σε 18.356 την 31.12.2015 από 18.572 την 31.12.2014.
Προβλέψεις
Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών Χαμηλής και Μέσης Τάσης αυξήθηκαν κατά € 472 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε..

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΣΕ ΣΤΟ ΔΕΔΔΗΕ

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ υπέγραψε σήμερα με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
συμπληρωματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με την οποία
«θεραπεύεται» η αδικία που υπέστησαν οι συνάδελφοι τεχνικοί Τ4 Α από 1/1/2012.
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ευχαρίστησε τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΕΔΔΗΕ Νίκο Χατζηαργυρίου για την υπογραφή της Σύμβασης ενώ υπογραμμίστηκε ότι οι εργαζόμενοι είναι μαζί με τη διοίκηση στην κοινή προσπάθεια για την υπέρβαση των δυσκολιών και της αρνητικής συγκυρίας - μετά και την ανακοίνωση σήμερα των οικονομικών αποτελεσμάτων - ώστε ο Ομιλος ΔΕΗ να βρεθεί και πάλι σε θετική –ανοδική πορεία.

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2016

Ο νόμος περί δημοσίων συμβάσεων καθηλώνει την επιχειρηματική λειτουργία της ΔΕΗ

Μια απολύτως αντιφατική κατάσταση με άμεσα και ορατά
αρνητικά αποτελέσματα έχει να αντιμετωπίσει η ΔΕΗ, καθώς καλείται, από τη μία να λειτουργήσει ως Ανώνυμη Εταιρεία μέσα σε ένα ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον και από την άλλη να τηρήσει τις πολύ γραφειοκρατικές, χρονοβόρες και κοστοβόρες προβλέψεις του νόμου 4281 του 2014 περί Δημοσίων Συμβάσεων.
Ο νόμος 4281 καθιερώνει πολύπλοκες διαδικασίες με τις οποίες αυξάνεται ο έλεγχος για κάθε Σύμβαση του Δημοσίου. Ωστόσο η ένταξη της ΔΕΗ στο νόμο αυτό, παρότι είναι μια Ανώνυμη Εταιρεία εισηγμένη στο Χρηματιστήριο και υποχρεωμένη να ανταγωνιστεί άλλες ιδιωτικές εταιρείες με πολύ πιο ευέλικτο τρόπο λειτουργίας, θα έχει, όπως εκτιμούν στελέχη της επιχείρησης, συνέπειες εξαιρετικά επιζήμιες: θα αυξήσει σημαντικά το κόστος και το απαιτούμενο κεφάλαιο κίνησης, αλλά και θα περιορίσει την αναγκαία ευελιξία, διακυβεύοντας την εκπλήρωση βασικών υποχρεώσεών της. Ενδιαφέρον έχει μάλιστα να σημειωθεί ότι η ένταξη της ΔΕΗ στις προβλέψεις του νόμου 4281 δεν αποτελεί ούτε δέσμευση του μνημονίου ούτε εφαρμογή κάποιας οδηγίας της Ε.Ε., αλλά μια πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών.
Όπως αναφέρει ο Νίκος Αραβαντινός, Γενικός Διευθυντής Υποστηρικτικών Λειτουργιών της ΔΕΗ, σήμερα για μια διαδικασία προμήθειας χρειάζονται τα εξής βήματα: Έγκριση της διακήρυξης, δημοσίευσή της, υποβολή προσφορών, αποσφράγιση, τυπικός έλεγχος, τεχνική κρίση, πιθανή υποβολή προσφυγών, εκδίκασή τους, άνοιγμα οικονομικών προσφορών, οικονομική αξιολόγηση, εισήγηση και έγκριση της ανάθεσης. Η διάρκειά τους είναι συνήθως από έξι ως οκτώ μήνες.
Με τον νόμο 4281 θα γίνουν όλα τα παραπάνω και επί πλέον: έγκριση σχεδίου διακήρυξης, υποβολή του σε διαβούλευση, αξιολόγηση των προτάσεων της διαβούλευσης, αναζήτηση πιστοποιημένων προσώπων εκτός ΔΕΗ για τις επιτροπές, έγκριση όλων των ενδιαμέσων πρακτικών και κοινοποίησή τους στους συμμετέχοντες. Κατά κάθε εκτελεστής πράξης θα μπορούν να προσφεύγουν οι συμμετέχοντες. Η εκδίκαση των προσφυγών θα γίνεται από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων στην οποία θα υποβάλλεται πλήρης φάκελος αλλά και η επίσημη άποψη της ΔΕΗ (θα γίνεται λοιπόν μια άτυπη εκδίκαση). Στη συνέχεια θα ανακηρύσσεται προσωρινός μειοδότης ο οποίος θα φέρνει τα δικαιολογητικά του που θα κοινοποιούνται στους άλλους συμμετέχοντες, οι οποίοι βεβαίως θα μπορούν να τα προσβάλουν και να ξεκινά νέος γύρος προσφυγών.
«Με μετριοπαθείς εκτιμήσεις η διάρκεια της όλης διαδικασίας θα είναι πλέον από εννέα ως δώδεκα μήνες» υποστηρίζει το στέλεχος της ΔΕΗ.
Σύμφωνα με τον ίδιο, η οικονομική επιβάρυνση θα προέλθει από το γεγονός ότι «οι έχοντες την ευθύνη επιμέλειας των υλικών, αντιλαμβανόμενοι τις αυξημένες διάρκειες και αβεβαιότητες, υποχρεωτικά θα αυξήσουν τη στάθμη των αποθεμάτων ασφαλείας και τα όρια αναπαραγγελίας, με τελικό αποτέλεσμα τη δραματική αύξηση συνολικά των αποθεμάτων. Τα αυξημένα αποθέματα θα δεσμεύσουν πανάκριβο κεφάλαιο κίνησης!»
Σύμφωνα με τα στελέχη της ΔΕΗ, πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, σε μερικές περιπτώσεις οι νέες χρονοβόρες διαδικασίες θα έχουν και άλλες, πολύ δυσάρεστες, γενικότερες επιπτώσεις: Για παράδειγμα είναι βέβαιο ότι θα καθυστερήσει κατά πολύ η εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για τις ανάγκες των νησιών κατά την τουριστική περίοδο, με ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται…

energypress.gr

Από τα μέσα 2017 και… βλέπουμε οι συμπράξεις ΔΕΗ - ιδιωτών


Σαν μη ρεαλιστικός εκτιμάται ο στόχος που θέτει το υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου το πρώτο μεικτό σχήμα ΔΕΗ - ιδιωτών να πάρει σάρκα και οστά μέσα στο 2016.
Στελέχη της ΔΕΗ, έχοντας τη τεχνοκρατική γνώση των δυσκολιών του εγχειρήματος εξηγούν στο Energypress πως τα χρονοδιαγράμματα του υπουργείου δεν είναι εφικτά, ότι πρόκειται για μια αρκετά χρονοβόρα διαδικασία και πως δεν θα ήταν ρεαλιστικό να σκεφτεί κανείς οτιδήποτε πριν από το 2017.
Άλλωστε παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις στην αγορά, τα στελέχη αυτά κάνουν λόγο για δυσκολίες των ίδιων των Γάλλων της EDF, (σσ: θυγατρικής της Edison η οποία μέσω Elpedison θεωρείται ο επικρατέστερος εταίρος για τη ΔΕΗ), προσθέτοντας ότι μέχρι τα τέλη Μαΐου δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα της Ελλάδας, αφού προέχουν δικά τους, εσωτερικά θέματα.
Αν επομένως η συζήτηση ΔΕΗ- Edison επανεκκινήσει από το.. δεύτερο εξάμηνο, ακόμη και τα γεγονότα να τρέξουν με πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα ταχύτητες, οι υπόλοιποι μήνες δεν επαρκούν για να προετοιμασθεί το νέο σχήμα.
Και αυτό καθώς οριστική πρόταση από τους Γάλλους στη ΔΕΗ δεν έχει ακόμη υποβληθεί. Επίσημα δηλαδή το ζήτημα δεν έχει τεθεί στη ΔΕΗ. Όταν αυτό γίνει, τότε η ΔΕΗ θα πρέπει:
-Πρώτον, να αποφασίσει ποια περιουσιακά της στοιχεία θα εντάξει στη κοινή αυτή εταιρεία.
-Δεύτερον, να τα αποτιμήσει προκειμένου να καθορίσει και το ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία (προφανώς ο αποτιμητής θα επιλεγεί κατόπιν διαγωνισμού).
-Τρίτον, να φέρει το θέμα σε έκτακτη γενική συνέλευση, κ.ο.κ.
Καλώς εχόντων των πραγμάτων, το σχέδιο δεν πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί, όπως εκτιμούν στελέχη με γνώση των δυσκολιών της υπόθεσης, πριν από τα μέσα του 2017.
Ένας άλλος λόγος για τον οποίο πολλοί χαρακτηρίζουν το σχέδιο δύσκολο στην εφαρμογή του, είναι επειδή ακριβώς η ίδια η ΔΕΗ δεν φαίνεται να πολυπιστεύει σε αυτό. Σαν οργανισμός, η επιχείρηση δεν δείχνει να αποδέχεται τη συλλογιστική του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ότι οι συμπράξεις είναι μονόδρομος για να αποφευχθεί η πώληση μονάδων (Μικρή ΔΕΗ, κλπ).
Αντίθετα, συνολικά η ΔΕΗ δείχνει να "σέρνεται" σε μια αναγκαστική λύση. Οταν δεν πιστεύεις ένα εγχείρημα,  αυτό αποτελεί ένα επιπλέον πρόβλημα για την υλοποίησή του.
Δείτε για παράδειγμα τους συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ. Βρίσκονται σε θέση μάχης με αφορμή τις συζητήσεις για κοινοπρακτικά σχήματα, εγκαλούν την κυβέρνηση πως ξέχασε όλα όσα έλεγε ως αντιπολίτευση, και προαναγγέλλουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών στο προσεχές συνέδριο της ΓΕΝΟΠ τον Απρίλιο.
Τέλος, υπάρχει πάντα το θέμα των νερών. Στην μεικτή αυτή εταιρεία, η Elpedison θέλει πάση θυσία να ενταχθούν ένας με δύο υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Η ΔΕΗ δημοσίως το αρνείται, αλλά στη πραγματικότητα έχει αποδεχτεί την ανάγκη να μπουν στο μεικτό σχήμα και νερά. Το πρόβλημα εδώ δεν θα είναι τόσο η διοίκηση της ΔΕΗ, όσο οι συνδικαλιστές της.
Θυμίζουμε ότι το φημολογούμενο τόσο καιρό σχέδιο αφορά στη δημιουργία ενός κοινοπρακτικού σχήματος όπου η ΔΕΗ θα προσφέρει τη Μελίτη Ι ή το Αμύνταιο, μαζί με την άδεια για τη Μελίτη ΙΙ. Στο ίδιο σχήμα θα ενταχθεί και το 60% του ορυχείου της Βεύης, καθώς και τα άλλα ιδιωτικά ορυχεία στην περιοχή.
Ο δε, ιδιώτης εταίρος θα εισφέρει στο σχήμα τις δικές του μονάδες, μαζί με κεφάλαια για τη χρηματοδότηση εκσυγχρονισμού του σταθμού της ΔΕΗ και την ανέγερση της μονάδας Μελίτη ΙΙ. Εκτός των Ιταλών, έχουν γίνει επίσης κρούσεις στη γερμανική RWE αλλά και σε Ρώσους, δίχως, απ' ότι λέγεται, να έχουν αποδώσει.

 http://energypress.gr

Σε 36 δόσεις, χωρίς προκαταβολή, θα γίνεται η εξόφληση οφειλών προς τη ΔΕΗ

Από την 1η Απριλίου μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2016, όλοι οι πελάτες της ΔΕΗ μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 άτοκες δόσεις και χωρίς προκαταβολή.
Τα παραπάνω αποφάσισε να εισηγηθεί, μεταξύ άλλων, στο ΔΣ της Επιχείρησης το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ κατά τη σημερινή του συνεδρίαση.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Επιχείρησης:
1.    Από 01.04.2016 μέχρι και 31.07.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν  τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.
Στη ρύθμιση αυτή θα έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση το ισχύον σήμερα σύστημα.
Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.
2.    Από 01.08.2016 και εξής θα ισχύουν για όλους τους οικιακούς και επαγγελματικούς -πλην των..
εποχικών και αγροτών-  πελάτες τα εξής:
·      Μηνιαίες Δόσεις:  Ύψος ίσο κατ’ αρχάς με το 30% του μέσου, σε ετήσια
βάση,  μηνιαίου  λογαριασμού  αλλά με ελάχιστο αριθμό   δόσεων τις 18 και μέγιστο τις 36.
·      Προκαταβολές :
(α)   Πελάτες χωρίς αντισυμβατική συμπεριφορά: 5%
(β)   Πελάτες με αντισυμβατική συμπεριφορά: 15%
3.    Για τους επαγγελματικούς πελάτες με εποχική δραστηριότητα από 01.08.2016 θα ισχύουν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις.
4.    Σε περίπτωση, κατά την οποία λόγω αδυναμίας  κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους δεν καταβληθεί μια (1) δόση ο διακανονισμός συνεχίζεται κανονικά από τον επόμενο μήνα.  Σε περίπτωση μη καταβολής περισσοτέρων της μίας δόσεων εντός ενός ημερολογιακού έτους, ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει με την προϋπόθεση καταβολής όλων –πλην μίας- των οφειλομένων δόσεων.
Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση ισχύος του διακανονισμού είναι η εμπρόθεσμη εξόφληση των τρεχόντων λογαριασμών.
5.    Οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν ισχύουν για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες σήμερα ρυθμίσεις.           
Όπως τονίστηκε στη συζήτηση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο   Μ. Παναγιωτάκη, η Επιχείρηση, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμη φορά τον κοινωνικό της ρόλο, μετά τις γενναίες ρυθμίσεις του Ιουνίου 2015 και τις πρόσφατες μεγάλες διευκολύνσεις προς τους αγρότες προβαίνει σε ακόμη μεγαλύτερες διευκολύνσεις των πελατών της, για την εξόφληση των οφειλών τους.
Έτσι πλέον όλοι έχουν την ευκαιρία να τακτοποιήσουν τις υποχρεώσεις τους έναντι της Επιχείρησης, πράγμα καθοριστικής σημασίας για την οικονομική της ευρωστία. Με αυτό τον τρόπο εκτός των άλλων θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ακόμη μεγαλύτερη ελάφρυνση των καταναλωτών,  με προοπτική τη  μείωση και των τιμολογίων των συνεπών οικιακών πελατών, μετά την πρόσφατη μείωση των τιμολογίων των συνεπών επαγγελματικών.

 http://energypress.gr

Τρίτη 22 Μαρτίου 2016

Ο χάρτης υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ προς τους καταναλωτές από τη ΡΑΕ

Την Έκθεση της Αρχής για το Πρόγραμμα «Εγγυημένες
Υπηρεσίες του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ) ή άλλως «Χάρτη Υποχρεώσεων προς τους Καταναλωτές» (ΧΥΚ) δημοσιοποιεί η ΡΑΕ, με στόχο την ενημέρωση των καταναλωτών και των φορέων που εμπλέκονται στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ΧΥΚ της ΔΕΗ, μετά τη δημιουργία του ΔΕΔΔΗΕ με το Ν. 4001/2011, μετατράπηκε σε ΧΥΚ του ΔΕΔΔΗΕ περιλαμβάνοντας 10 βασικές υπηρεσίες, για την παροχή των οποίων αναλαμβάνονται συγκεκριμένες χρονικές δεσμεύσεις ολοκλήρωσης από την πλευρά της εταιρείας. Από 01.04.2014 ο ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν συνεργασίας με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έθεσε σε εφαρμογή το αναβαθμισμένο πρόγραμμα των Εγγυημένων υπηρεσιών προς καταναλωτές το οποίο περιλαμβάνει 14 διακριτές υπηρεσίες με την αντίστοιχη..
δεσμευτική προθεσμία ολοκλήρωσης.  Στην περίπτωση που δεν τηρηθεί κάποια προθεσμία εκ μέρους της εταιρείας, ο ΔΕΔΔΗΕ καταβάλλει αυτόματα στον καταναλωτή το ποσό των 15€ για όλες τις υπηρεσίες με εξαίρεση μίας εξ αυτών που απευθύνεται σε πελάτες Μέσης Τάσης και η οποία έχει οικονομική ρήτρα 150€.
Η παρούσα έκθεση βασίζεται στην τακτική περιοδική παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης του Διαχειριστή Δικτύου ως προς την ποιότητα εξυπηρέτησης που απολαμβάνουν οι καταναλωτές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες από το Διαχειριστή Δικτύου. Αφορά δε το χρονικό διάστημα 11 ετών, από το 2004 έως το 2014.
H παρακολούθηση της απόδοσης του Διαχειριστή Δικτύου ως προς την εξυπηρέτηση των καταναλωτών έχει ως γενικότερους στόχους:
 1.  Την ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα υπηρεσιών που τους παρέχεται. Η δημοσιοποίηση της πληροφορίας αυτής αφενός εξυπηρετεί το ρυθμιστικό στόχο της διαφάνειας και της ισότιμης αντιμετώπισης των καταναλωτών, και αφετέρου, καθιστά αντιληπτό από τους χρήστες του Δικτύου το επίπεδο ποιότητας των υπηρεσιών που απολαμβάνουν, καθώς οι δεκατέσσερεις υπηρεσίες του προγράμματος είναι οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από το ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
 2.  Την ανάδειξη προτεραιοτήτων σε σχέση με τη βελτίωση ή ανάπτυξη των υποδομών του Διαχειριστή Δικτύου, σε περιοχές όπου εντοπίζονται αδυναμίες στην ποιότητα παροχής των υπηρεσιών, καθώς και στην αξιόπιστη καταγραφή των στοιχείων παρακολούθησης και απόδοσης των εγγυημένων υπηρεσιών στο πλαίσιο της μονοπωλιακής δραστηριότητας του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής.
Η Έκθεση της ΡΑΕ παρουσιάζει και αναλύει τα στατιστικά στοιχεία του Προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες», από το 2004 έως και το 2014, και αξιολογεί τα ποσοστά αποτυχίας ως προς την ανταπόκριση του Διαχειριστή Δικτύου στις χρονικές δεσμεύσεις του, στην παροχή των υπηρεσιών του Προγράμματος. Επιπρόσθετα, η Έκθεση αναφέρεται στις ενέργειες στις οποίες έχουν προβεί η ΡΑΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σε στενή μεταξύ τους συνεργασία, για τον επανασχεδιασμό του Προγράμματος και τη βελτίωσή του, προκειμένου το πρόγραμμα αυτό να λειτουργήσει ουσιαστικά, ως μηχανισμός ρύθμισης για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στους καταναλωτές, στο πλαίσιο της μονοπωλιακής δραστηριότητας του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Η υλοποίηση της αναβάθμισης και της προσαρμογής του προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του Διαχειριστή Δικτύου, στα σημερινά δεδομένα κόστους και εξυπηρέτησης καταναλωτών, δρομολογήθηκε με την υπ’ αριθ. 665/2013 Απόφαση της ΡΑΕ με στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του προγράμματος και τη διεύρυνση της απήχησής του στους καταναλωτές. Ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής, εφαρμόζοντας την εν λόγω Απόφαση της ΡΑΕ, υπέβαλε το πλήρες βελτιωμένο πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες προς Καταναλωτές», το οποίο εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 165/2014 για την πρώτη χρονική περίοδο με διάρκεια από 01.04.2014 - 31.12.2015 και το οποίο εφαρμόζεται ήδη από την 01.04.2014. Ωστόσο, επειδή τον Οκτώβριο 2015 ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. αιτήθηκε την παράταση της πρώτης (α) περιόδου του προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» για ένα ακόμα έτος, ήτοι μέχρι και την 31.12.2016,η ΡΑΕ με την Απόφαση 461/2015 ενέκρινε την παράταση της πρώτης (α) περιόδου του προγράμματος «Εγγυημένες Υπηρεσίες» του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μέχρι και την 31.12.2016, με συνακόλουθη τροποποίηση του χρονικού σημείου έναρξης της δεύτερης (β) χρονικής περιόδου του προγράμματος.
Συνοπτικά το νέο αυτό πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες», βελτιώθηκε ως προς τα εξής βασικά σημεία:
 •  Την προσθήκη 5 νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησης: 
 • 1. Κατασκευή νέας παροχής που απαιτεί συνήθη επέκταση δικτύου (έως 400m εναερίου ή 200m υπογείου – με τοποθέτηση μετρητή), εντός 40 ημερών.
 • 2. Αποκατάσταση τροφοδότησης καταναλωτή ΜΤ λόγω βλάβης δικτύου ή προγραμματισμένων διακοπών, κατά το μέγιστο έως 12 ώρες.
 • 3. Έλεγχος μετρητή μετά από έγγραφο αίτημα καταναλωτή, έως 20 ημέρες.
 • 4. Διακοπή παροχής κατόπιν αιτήματος καταναλωτή, έως 3 ημέρες.
 • 5. Απάντηση σε έγγραφα παράπονα καταναλωτή σχετικά με την ποιότητα τάσης, έως 30 ημέρες.
 •  Την επιβολή ρήτρας ύψους 150€ στην περίπτωση μη αποκατάστασης της τροφοδότησης των πελατών ΜΤ εντός 12 ωρών, μετά από διακοπή λόγω βλάβης ή προγραμματισμένων εργασιών. 
 • √ Τη ριζική αλλαγή της διαδικασίας καταβολής της ρήτρας προς τους καταναλωτές. Έτσι ενώ με το παλιό πρόγραμμα ήταν απαραίτητη η έγγραφη αίτηση του θιγόμενου πελάτη, με το νέο πρόγραμμα ο εντοπισμός των περιπτώσεων υπέρβασης των προθεσμιών των υπηρεσιών γίνεται μέσω των νέων μηχανογραφικών συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., συγκεντρωτικά ανά εξάμηνο, και η πίστωση των ποσών στους δικαιούχους γίνεται, είτε απευθείας, είτε μέσω των λογαριασμών των Προμηθευτών τους.
Eπιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ανέλαβε την υποχρέωση να ενημερώσει κατάλληλα τους καταναλωτές για το πρόγραμμα «Εγγυημένες Υπηρεσίες».

 http://energypress.gr

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

Σκουρλέτης προς ΔΕΗ: Σβήστε τα ληξιπρόθεσμα χρέη που δεν θα εισπράξετε ποτέ!

Καθαρίστε το μητρώο από τα ληξιπρόθεσμα χρέη που δεν πρόκειται να εισπράξετε ποτέ. Το μήνυμα αυτό έχει στείλει ο ΥΠΕΝ Π. Σκουρλέτης στη διοίκηση της ΔΕΗ, καλώντας την να διαγράψει απαιτήσεις που έχουν αξία μόνο στα χαρτιά, καθώς αφορούν πτωχευμένες εταιρείες από τη δεκαετία του… 1990.
Πράγματι διαβάζοντας κανείς τη μακρά λίστα με τους οφειλέτες της ΔΕΗ διαπιστώνει ότι πολλά από τα δήθεν “μπουμπούκια” έχουν μαραθεί προ πολλού.
Διότι η ΔΕΗ διεκδικεί ακόμη τα φέσια που της έβαλε η μεγαλύτερη κλωστουφαντουργική επιχείρηση, η … Πειραϊκή Πατραϊκή που έκλεισε το 1996 ή η ομοειδής εταιρεία Αιγαίο της οικογένειας Καρέλλα που λειτουργούσε κάποτε εργοστάσιο στον Πειραιά αλλά ..
έκλεισε οριστικά το Φεβρουάριο του 1990. Αντίστοιχα στη λίστα συναντά κανείς ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν βάλει λουκέτο έδω και χρόνια ή πάλαι ποτέ ονόματα της Σοφοκλέους στα χρόνια της δόξας του χρηματιστηρίου, κ.ο.κ. 
Ουκ αν λάβοις…
Με άλλα λόγια, κάποια από τα εκατ. ευρώ των οφειλετών της λίστας δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ, επειδή είτε οι επιχειρήσεις έχουν πτωχεύσει, είτε βρίσκονται σε εκκαθάριση. 
Δεδομένου ότι οι περιπτώσεις αυτές δεν είναι λίγες, ο Π. Σκουρλέτης φαίρεται να έχει ζητήσει από τη διοίκηση της ΔΕΗ να διαγράψει τις εν λόγω απαιτήσεις. “Δεν μπορείς να διεκδικείς χρήματα από σκελετούς”, υποστηρίζει στέλεχος του υπουργείου.  
Οταν όμως η ΔΕΗ τις “σβήσει” από τα διεκδικούμενα ποσά, αυτόματα τα επίπεδα των ληξιπρόθεσμων χρεών της θα υποχωρήσουν κάτω από τα σημερινά 2,2 δισ. ευρώ. Το πόσο κάτω μένει να φανεί. Οπως και να έχει πάντως, λέει αυτή συλλογιστική, το επιχείρημα της ΔΕΗ πως δεν μπορεί να μειώσει τα τιμολόγιά της επειδή έχει υπέρογκα χρέη, ελέγχεται, καθώς δεν είναι σαφές πόσα απ’ αυτά τα “χρέη” είναι πραγματικά ή μόνο στα χαρτιά.
Δύο πράγματα στην ουσία ζητά το υπουργείο από τη ΔΕΗ σε αυτή την υπόθεση, που ως διακύβευμα έχει φυσικά τη μείωση στα τιμολόγια.
Το ένα να αποτυπώσει ρεαλιστικά πόσα από τα φέσια που της έχουν βάλει οι πελάτες της είναι εισπράξιμα. Το δεύτερο, να βελτιώσει περαιτέρω το μοντέλο διακανονισμού με δόσεις, προκειμένου να εισπράξει όσο περισσότερα μπορεί απ’ αυτά τα “πραγματικά” φέσια. 
Το πρώτο σκέλος έχει ακόμη δουλειά. Δεν αποκλείεται μάλιστα η επιχείρηση να καθυστερήσει το “ξεσκαρτάρισμα” των οφειλετών της. Κι αυτό καθώς αν το κάνει, ενδεχομένως να χάσει μέρος της αξίας του το επιχείρημα που μονίμως επικαλείται για το τεράστιο ύψος απλήρωτων λογαριασμών, οι οποίοι την εμποδίζουν να προχωρήσει σε μειώσεις τιμολογίων.
Τις αμέσως επόμενες ημέρες το υπουργείο θα έχει εικόνα για το δεύτερο σκέλος, δηλαδή μια εισήγηση από τη ΔΕΗ σχετικά με τη βελτίωση του σημερινού συστήματος διακανονισμών. Το μήνυμα του υπουργείου είναι καλύτερο να υπάρχουν περισσότερες δόσεις για όλους, χωρίς την προκαταβολή ώστε να μπορέσουν οι οφειλέτες να αποπληρώσουν», παρά η σημερινή, όχι και τόσο αυτοματοποιημένη διαδικασία. 
Το υπουργείο εκτιμά πως μια πιο επιθετική πολιτική, όπως η κατάργηση της προκαταβολής, μπορεί να αποφέρει πολύ περισσότερα χρήματα στα ταμεία της ΔΕΗ, βοηθώντας εμμέσως και στη πολιτική μείωσης των τιμολογίων.
Σήμερα ως γνωστόν, το μοντέλο που εφαρμόζει η ΔΕΗ προβλέπει προκαταβολή του 10% της οφειλής και αποπληρωμή του υπολοίπου έως 36 δόσεις. Αλλά ο μέσος όρος των δόσεων είναι κάτω των 20, και σε ελάχιστες περιπτώσεις αυτές φτάνουν τις 36. 
Το ύψος προκαταβολής που θα δώσει ο πελάτες και τον αριθμό των δόσεων με τις οποίες θα ρυθμίσει την οφειλή του, τα αποφασίζουν τα κατά τόπους καταστήματα της επιχείρησης, κατόπιν εξέτασης του αιτήματος του κάθε οφειλέτη.

 http://energypress.gr

ΔΕΗ: Ολοκληρώσαμε επενδύσεις 4 δις. ευρώ την τελευταία τετραετία

Στη ΔΕΗ επενδύουμε σε σύγχρονες, φιλικές προς το περιβάλλον μονάδες και έργα υποδομής που ενισχύουν την εθνική μας οικονομία και δημιουργούν υπεραξίες για τις τοπικές κοινωνιές.
Συγκεκριμένα, τα τελευταία τέσσερα χρόνια ολοκληρώσαμε συνολικές επενδύσεις ύψους 4 δις. ευρώ, όπως είναι η νέα μονάδα φυσικού αερίου στο Αλιβέρι, ο νέος υδροηλεκτρικός σταθμός του Ιλαρίωνα και η νέα μονάδα φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη που βρίσκεται στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας.
Παράλληλα, υλοποιήσαμε έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ένα μεγάλο αριθμό..
περιβαλλοντικών έργων.
Συνεχίζουμε το επενδυτικό μας πρόγραμμα δυναμικά με τη νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαΐδα 5, μια από τις μεγαλύτερες παραγωγικές επενδύσεις που έχουν γίνει στη χώρα και η μεγαλύτερη από όλες τις ενεργειακές επενδύσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

Κυριακή 20 Μαρτίου 2016

Απόφαση-σοκ από τον Άρειο Πάγο: Οι εργαζόμενοι θα αποζημιώνουν τους εργοδότες για εργατικά ατυχήματα!

Απόφαση-σοκ από τον Άρειο Πάγο: Οι εργαζόμενοι θα αποζημιώνουν τους εργοδότες για εργατικά ατυχήματα! - Media
Αλλάζει άρδην ο χάρτης των δικαιωμάτων που απολαμβάνουν εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος, με δύο αποφάσεις-βόμβα του Αρείου Πάγου που ανατρέπουν πολλά από τα έως σήμερα νομικά κεκτημένα των ιδιωτικών υπαλλήλων. Πλέον η ζυγαριά της Δικαιοσύνης γέρνει επικίνδυνα κατά των εργαζομένων, καθώς η σχετική νομολογία των δικαστηρίων που μέχρι τώρα τους προστάτευε σε περιπτώσεις εργατικών ατυχημάτων, σκληραίνει επικίνδυνα με τη βούλα του Αρείου Πάγου.  
Και αυτό γιατί για πρώτη φορά με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανοίγει ο δρόμος ώστε οι εργοδότες να διεκδικούν πλήρη αποζημίωση από τους εργαζομένους τους για ζημιές που μπορεί να λάβουν χώρα εν ώρα εργασίας. Παράλληλα, με άλλη δικαστική απόφαση του Αρείου Πάγου αναγνωρίζεται υψηλό ποσοστό συνυπαιτιότητας σε εργαζόμενο ο οποίος έχασε τη ζωή του και πάλι εν ώρα εργασίας, για τον θάνατό του! Οι δύο αποφάσεις προκαλούν ήδη τον σφοδρό αντίλογο καταξιωμένων νομικών, οι οποίοι με δημόσιες τοποθετήσεις τους τις χαρακτηρίζουν βαθιά αντεργατικές, αντικοινωνικές και αντίθετες με το αίσθημα δικαίου. 
Ειδικότερα, η πρώτη απόφαση που εκδόθηκε από τον Αρειο Πάγο αφορά σε ατύχημα που είχε λάβει..
χώρα στην Ιταλία το καλοκαίρι του 2011 όταν οδηγός μεγάλης νταλίκας που μετέφερε (σε ψυγείο) γαλακτοκομικά προϊόντα, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να προσκρούσει στο στηθαίο ασφαλείας του αυτοκινητοδρόμου. Το όχημα, ιδιοκτησίας ελληνικής εταιρείας, κινούνταν με ταχύτητα 90 χιλιομέτρων την ώρα στο εθνικό δίκτυο Μπολόνιας - Ανγκόνας. Από τη σύγκρουση το μεγαλύτερο μέρος της νταλίκας καταστράφηκε όπως και το φορτίο που μετέφερε, ενώ την τελευταία στιγμή ο οδηγός της κατάφερε να βγει από το φλεγόμενο όχημα και να σωθεί. 
Η υπόθεση έφτασε στα αστικά δικαστήρια αλλά και στον Αρειο Πάγο, ο οποίος, υιοθετώντας πλήρως τη σχετική απόφαση που είχε λάβει προηγουμένως το Εφετείο, έκρινε ότι ο οδηγός της νταλίκας δεν εκτέλεσε την εργασία του με επιμέλεια ως όφειλε και γι’ αυτό ευθύνεται για τη ζημιά που προκάλεσε στον εργοδότη του, δηλαδή την καταστροφή του οχήματος αλλά και του εμπορεύματος. Το ποσοστό δε συνυπαιτιότητάς του στο ατύχημα είναι 99% και ως εκ τούτου ο εργοδότης μπορεί να αξιώσει αποζημίωση από τον υπάλληλό του. 
Ο Αρειος Πάγος και συγκεκριμένα το Β2 Τμήμα του που εξέδωσε την απόφαση στηρίζει την κρίση του αυτή στο εξής σκεπτικό: «Υπαίτιος του ατυχήματος και των συνεπειών που προκλήθηκαν από αυτό είναι ο οδηγός του οχήματος, καθόσον αυτός παρότι έμπειρος και ικανός ασχολούμενος επαγγελματικά με την οδήγηση φορτηγών, επέδειξε αμέλεια κατά την εκτέλεση ελιγμού προς τα αριστερά και δεν συγκράτησε το όχημα που οδηγούσε, κατά τρόπο ώστε αυτό να παραμείνει κινούμενο εντός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, αλλά έχασε τον έλεγχο αυτού, τον οποίο δεν ανέκτησε, με τις περαιτέρω συνέπειες...». 
Η μειοψηφία 
Κατά πλειοψηφία οι ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί απέρριψαν τον ισχυρισμό του οδηγού ότι ο ίδιος δεν φέρει ευθύνη γι’ αυτό που συνέβη και ότι η  ζημιά πρέπει να βαρύνει τον εργοδότη του και όχι τον ίδιο «ως εμπίπτουσα στη σφαίρα του επιχειρηματικού κινδύνου». Παράλληλα, οι αρεοπαγίτες απέρριψαν και το βασικό επιχείρημα του οδηγού ότι τα λάστιχα που είχαν τοποθετηθεί στην νταλίκα ήταν προβληματικά εξαρχής και εξ αυτού του λόγου έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.  
Αντίθετα, ένα μέλος του δικαστηρίου που μειοψήφησε εξέφρασε την άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη συνυπαιτιότητα του εργαζομένου σε εργατικό ατύχημα με το εξής σκεπτικό: «Ο εργοδότης με την αντιπαροχή του αμείβει την εργασία και όχι την ανάληψη κινδύνου. Ο μισθός που λαμβάνει ο εργαζόμενος δεν αντισταθμίζει τους κινδύνους ζημιών στους οποίους αυτός εκτίθεται κατά την εκτέλεση της εργασίας του, μέσα σε συνθήκες ή καταστάσεις πίεσης τις οποίες αποκλειστικά διαμορφώνει και επηρεάζει ο εργοδότης. Ακόμη και για τον πιο επιμελή και ευσυνείδητο εργαζόμενο ενδέχεται να καταστεί αναπόφευκτη μια στιγμιαία χαλάρωση της προσοχής με εντελώς δυσανάλογες συνέπειες». 
Συνυπαίτιος για τον θάνατό του!
Η δεύτερη υπόθεση που απασχόλησε τον Αρειο Πάγο ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς εν ώρα εργασίας έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος, οδηγός βυτιοφόρου. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα ενώ ο 41χρονος οδηγός εκτελούσε δρομολόγιο από το Ζάκρο Καρδίτσας στον Ταύρο Αττικής μεταφέροντας γάλα. Το όχημά του εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα ο οδηγός του, που μόλις είχε προσληφθεί στη συγκεκριμένη εταιρεία με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, να βρει ακαριαία τραγικό θάνατο αφού το τεράστιο όχημα τον καταπλάκωσε. 
Οι γονείς του 41χρονου και τα αδέλφια του προσέφυγαν στα αστικά δικαστήρια διεκδικώντας αποζημίωση για ψυχική οδύνη υποστηρίζοντας ότι ο θάνατος του γιου και αδελφού τους οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη. Και αυτό διότι, όπως υποστήριξαν στο δικαστήριο, η εργοδότρια εταιρεία τον ανάγκαζε να εκτελεί συνεχή δρομολόγια πέραν του νόμιμου ωραρίου εργασίας του, επί οκτώ ώρες κάθε ημέρα και χωρίς ξεκούραση. Μάλιστα, όπως υποστήριξαν οι συγγενείς του, ο 41χρονος, φοβούμενος μη χάσει τη δουλειά του, εργάζονταν νυχθημερόν αδιαμαρτύρητα. 
Από την πλευρά τoυς οι νομικοί παραστάτες της εργοδότριας εταιρείας προέβαλλαν στο δικαστήριο ως βασικό επιχείρημα ότι μεγάλο μερίδιο ευθύνης για το δυστύχημα έφερε και ο 41χρονος οδηγός, καθώς, όπως υποστήριξαν, κατά το μοιραίο δρομολόγιο δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας, κάτι που ενδεχομένως και να του έσωζε τη ζωή. Η παράλειψη αυτή, σύμφωνα με τον ισχυρισμό που προέβαλε η εργοδότρια εταιρεία, θεμελιώνει συνυπαιτιότητα του θανόντος κατά 40% στην πρόσκληση του δυστυχήματος και η τυχόν αποζημίωση που θα επιδικάσει το δικαστήριο στους συγγενείς του θα πρέπει να είναι σε άμεση συνάφεια με το γεγονός αυτό. 
Εξετάζοντας τα στοιχεία του φακέλου της τραγικής αυτής υπόθεσης -ανάμεσά τους και εξετάσεις που δεν ανίχνευσαν στο αίμα του θανόντος οινόπνευμα ή άλλες ουσίες- οι εφέτες έκαναν εν μέρει δεκτό τον ισχυρισμό της οικογένειας του 41χρονου. Αφενός έκριναν ότι η εργοδότρια εταιρεία ευθύνεται μόνο κατά ποσοστό 60% για το τραγικό δυστύχημα (συνυπαιτιότητα) επειδή ανάγκαζε τον υπάλληλό της να εργάζεται κατά παράβαση του ωραρίου εργασίας και αφετέρου απεφάνθησαν ότι υπάρχει και ευθύνη σε ποσοστό 40% του άτυχου 41χρονου. Και αυτό επειδή δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας όπως ήταν υποχρέωσή του, με αποτέλεσμα να συμβάλει στο δυστύχημα και στον θάνατό του! Ετσι, με βάση την απόφαση του Εφετείου η εργοδότρια εταιρεία ευθύνεται σε αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης που υπέστησαν οι συγγενείς του άτυχου οδηγού κατά 60% και μέχρι εκεί οφείλουν να αποζημιώσουν την οικογένειά του.

Καμία ευθύνη, ήταν ξεκούραστος

Ωστόσο, εντελώς διαφορετική ήταν η κρίση του Αρείου Πάγου, ο οποίος ανέτρεψε άρδην την εφετειακή απόφαση, εντοπίζοντας κενά και αντιφάσεις στην αιτιολόγησή της. Σύμφωνα με τους αρεοπαγίτες, το Εφετείο δεν παρέθεσε στην απόφασή του «τα πραγματικά περιστατικά που να δικαιολογούν την κόπωση του θανόντος και την εξασθένηση των δυνάμεων των αντανακλαστικών του». 
Κατά το Ανώτατο Δικαστήριο, ο άτυχος 41χρονος πράγματι εργάστηκε καθ’ υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας του, ωστόσο μόνο κατά 3,5 ώρες και κατά την ημέρα που έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν! Αυτό, όμως, σύμφωνα με την αρεοπαγίτικη απόφαση -«δεν επάγεται, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, λόγω και της ολιγόωρης απασχόλησης του θανόντος κατά τις δύο προηγούμενες ημέρες του δυστυχήματος αλλά και της μη απασχόλησής του τέσσερις ημέρες πριν τον θάνατό του, τέτοιο αποτέλεσμα», δηλαδή την πρόκληση του δυστυχήματος! 
Με το σκεπτικό αυτό ο Αρειος Πάγος ανέπεμψε την υπόθεση για νέα κρίση στο Εφετείο και παράλληλα οι συγγενείς του άτυχου άνδρα έχασαν κάθε ελπίδα να δικαιωθούν σε αστικό επίπεδο για την απώλεια που βιώνουν. 

 

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2016

Στην πρόσληψη 101 εποχικών προχωρά ο ΑΔΜΗΕ

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 101 ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, προχωρά ο ΑΔΜΗΕ.
Η κάλυψη των θέσεων αφορά τους νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Έβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης.
Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά στις 22.03.2016 και θα διαρκέσει έως τις 31.03.2016.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Μέσα στο 2016 οι συμπράξεις της ΔΕΗ με ιδιώτες – Και νερά, εκτός από λιγνίτες, στο κοινό σχήμα

http://energypress.gr

Πολλαπλά μηνύματα στέλνει η απόφαση του υπουργείου Ενέργειας να ανοίξει με δική του πρωτοβουλία τη συζήτηση με τους δανειστές για το θέμα των συμπράξεων της ΔΕΗ με ιδιώτες. Η προκαταρκτική συζήτηση που έγινε χθες έδωσε προς τους θεσμούς το στίγμα της πρότασης της ελληνικής πλευράς για το πώς θα ικανοποιηθεί ίσως ο βασικότερος όρος του μνημονίου του καλοκαιριού για την αγορά ηλεκτρισμού που δεν είναι άλλος από τον περιορισμό του μεριδίου της ΔΕΗ στο 50% μέχρι το 2020, τόσο στην παραγωγή..
όσο και στην προμήθεια.
Η πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς δεν είναι άμοιρη των εξελίξεων συνολικά στο πακέτο των ενεργειακών εκκρεμοτήτων. Και αυτό διότι με τα σημερινά δεδομένα οι δημοπρασίες τύπου NOME δεν φαίνεται να μπορούν να φέρουν το αποτέλεσμα για το οποίο προβλέφθηκαν στο μνημόνιο, δηλαδή να οδηγήσουν σε μετακίνηση από τη ΔΕΗ του 50% των καταναλωτών ρεύματος (Διαβάστε εδώ το σχετικό ρεπορτάζ). Το ΝΟΜΕ είναι ένα μεταβατικό μέτρο, επανέλαβαν χθες πηγές του ΥΠΕΝ στο περιθώριο των συζητήσεων με την τρόικα, υπογραμμίζοντας ότι η ικανοποίηση των όρων της συμφωνίας θα προέλθει από άλλα μέτρα.
Υπό την πίεση λοιπόν του κουαρτέτου και υπό τον φόβο ότι θα επανέλθει από τους δανειστές στο προσκήνιο το παλιό σχέδιο  για «μικρή ΔΕΗ», η κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, οδηγείται στην επίσπευση της λύσης των συμπράξεων της ΔΕΗ με ιδιώτες.
Μάλιστα, κάποιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η δημιουργία μιας νέας εταιρείας μέσω σύμπραξης της ΔΕΗ με ιδιώτες θα προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν, πιθανόν ίσως και εντός του 2016. Αυτή η κινητικότητα από ελληνικής πλευράς εξηγεί και την κίνηση χθες του ΥΠΕΝ να ανοίξει τη συζήτηση με τους δανειστές βολιδοσκοπώντας τις προθέσεις τους.
Ένα από τα πλεονεκτήματα της ελληνικής πρότασης, είναι ότι έχει καταγραφεί υπαρκτό ενδιαφέρον να προχωρήσουν συμπράξεις από σχήματα που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά. Ως γνωστόν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον τουλάχιστον από το σχήμα Edison, ΕΛΠΕ, που όμως έχουν ζητήσει να αποσαφηνιστούν οι όροι των συμπράξεων και ταυτόχρονα έχουν θέσει και τις δικές τους προϋποθέσεις, προκειμένου μια τέτοια συνεργασία να έχει νόημα. Το αίτημα που έχει ατύπως υποβληθεί είναι να ενταχθούν στα κοινά σχήματα εκτός από λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες.
Άλλωστε ο λιγνίτης σήμερα εμφανίζει πρόσθετα κόστη λόγω ρύπων, ενώ τα επόμενα χρόνια αναμένεται να επιβαρυνθεί ακόμη περισσότερο, με την εφαρμογή των συμφωνιών για το κλίμα. Υπό το πρίσμα αυτό, η συμμετοχή ιδιωτών σε λιγνιτικές επενδύσεις και μάλιστα σε παλιές, ρυπογόνες μονάδες, θεωρείται ως μη ελκυστικό εγχείρημα.
Σε αυτό το σκηνικό λοιπόν, φαίνεται ότι η προοπτική ένταξης και υδροηλεκτρικών στο κοινό σχήμα λαμβάνεται σοβαρά υπόψη και είναι πολύ πιθανό να συμπεριληφθεί στην τελική ελληνική πρόταση προς τους θεσμούς, η οποία θα σχηματοποιεί και θα συγκεκριμενοποιεί το περιεχόμενο των συμπράξεων μεταξύ ΔΕΗ και ιδιωτών.
Μάλιστα κάποιες πληροφορίες θέλουν εκτός από τη θετική στάση της κυβέρνησης, ακόμη και η ΔΕΗ να έχει αποδεχθεί παρά τα όσα λέγονται δημοσίως από τους επιτελείς της, την προοπτική στα κοινά σχήματα να συμπεριληφθούν και υδροηλεκτρικές μονάδες. «Αλλιώς θα πρέπει να οδηγηθούμε και πάλι στη μικρή ΔΕΗ» επισημαίνεται χαρακτηριστικά.

Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

ΔΕΔΔΗΕ: Αναβαθμίζεται η λειτουργία των μονάδων σε 28 νησιά


Στην εγκατάσταση συστήματος SCADA, μέσω του οποίου θα
ελέγχει σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία 28 σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε ισάριθμα νησιά, προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ. Πρόκειται για ένα από τα 12 έργα στρατηγικής σημασίας, την προώθηση των οποίων ενέκρινε μέσα Ιανουαρίου το δ.σ. της εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται όλο το δίκτυο διανομής μέσης και χαμηλής τάσης, στο οποίο εντάσσονται και τα δίκτυα των νησιών.
Το έργο, προβλέπει τη δημιουργία στην Αθήνα Κέντρου Ελέγχου των δικτύων των Νησιών.
Μέσω της συγκεκριμένης υποδομής, που θα έχει τα χαρακτηριστικά control room οι χειριστές θα έχουν την εποπτεία, σε πραγματικό χρόνο, της λειτουργίας των 28 αυτόνομων..
ηλεκτρικών συστημάτων, των θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής που είναι εγκατεστημένες στα νησιά, αλλά και των μονάδων ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά και μονάδων άλλων τεχνολογιών που ενδέχεται να εγκατασταθούν μελλοντικά). Πρόκειται για ένα έργο που θα στηρίξει σημαντικά τις προσπάθειες για ποιοτική αναβάθμιση της ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών, επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ καθηγητής Νίκος Χατζηαργυρίου.
Ήδη ο ΔΕΔΔΗΕ κήρυξε τον διαγωνισμό για την επιλογή του μελετητή και κατασκευαστή του έργου, το οποίο θα παραδοθεί με «το κλειδί στο χέρι». Επιπλέον ο ανάδοχος θα αναλάβει και τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξή του για τρία χρόνια. Στο έργο, περιλαμβάνονται τα παρακάτω επιμέρους συστήματα, τα οποία θα πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους:
* Κεντρικό Σύστημα Εποπτείας εγκατεστημένο στα γραφεία της αρμόδιας διεύθυνσης στην Αθήνα με σκοπό την απομακρυσμένη εποπτεία των επιμέρους Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεμένων Νησιών.
* Τοπικά Συστήματα Εποπτείας και Ελέγχου σε κάθε ηλεκτρικό σύστημα με σκοπό την εποπτεία της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για όλες τις συμβατικές μονάδες και τις μονάδες ΑΠΕ, όπως και τον έλεγχο σταθμών ΑΠΕ για κάθε ηλεκτρικό σύστημα.
* Τοπικά Συστήματα Εποπτείας και Ελέγχου σε κάθε Αιολικό Πάρκο.
* Τοπικά Συστήματα Εποπτείας σε φωτοβολταϊκά.
Στα νησιά που θα ενταχθούν στο σύστημα δεν περιλαμβάνονται τα μεγάλα, δηλαδή Κρήτη, Ρόδος, όπως και μέρος των Κυκλάδων (Παροναξία, Σύρος, Τήνος Μύκονος, Άνδρος), τα οποία είτε είναι συνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα, είτε πρόκειται να συνδεθούν σύντομα.
Εντάσσονται δε όλα τα άλλα νησιά που έχουν Αυτόνομους Σταθμούς, όπως Κως, Κάλυμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Σαντορίνη, Λήμνος, Μήλος και Κάρπαθος, όπως και 18 μικρότερα νησιά που ηλεκτροδοτούνται από Τοπικούς Σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής (Ικαρία, Σίφνος, Πάτμος, Σκύρος, Σύμη, Σέριφος, Κύθνος, Αμοργός, Αστυπάλαια, Μεγίστη, Ανάφη, Δονούσα, Αγ. Ευστράτιος, Ερεικούσα, Οθωνοί, Αγαθονήσι, Αρκιοί, Γαύδος, και Αντικύθηρα).

Μ. Καϊταντζίδης, Euro2day.gr

Δευτέρα 14 Μαρτίου 2016

Διακανονισμούς χωρίς προκαταβολή και με περισσότερες δόσεις, ετοιμάζει η ΔΕΗ

Πώς θα γίνονται οι ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών χιλιάδων
καταναλωτών στη ΔΕΗ. Δύο εναλλακτικά σενάρια του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τραπέζι. Διαβάστε αναλυτικά .Δεν περπατά το σημερινό μοντέλο διακανονισμών για τα ληξιπρόθεσμα χρέη που έχουν χιλιάδες καταναλωτές προς τη ΔΕΗ και γι’ αυτό το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μαζί με τη διοίκηση της επιχείρησης, το επανεξετάζουν προκειμένου να γίνει λειτουργικότερο.
AdTech Ad

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αλλαγές που μελετώνται είναι κυρίως δύο:

Η πρώτη αφορά την προκαταβολή που ζητά η ΔΕΗ προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα ένας καταναλωτής, από νοικοκυριά έως μικρές επιχειρήσεις. Το ποσοστό προκαταβολής έχει μειωθεί από πέρυσι τον Ιούνιο στο 10% από 20% που ήταν προηγουμένως, αλλά και πάλι αποτελεί αντικίνητρο. Τώρα η ΔΕΗ πιέζεται από τον κ. Σκουρλέτη να μειώσει ακόμα περισσότερο, ακόμα και να καταργήσει την προκαταβολή. Η δεύτερη αλλαγή αφορά το πλήθος των δόσεων που «δίνει» η ΔΕΗ στους διακανονισμούς που κάνει, για την αποπληρωμή των παλιών οφειλών. Σήμερα θεωρητικά μπορεί να φτάσουν και τις 36, στη πράξη όμως σπάνια τα καταστήματα της ΔΕΗ εγκρίνουν πάνω από 10. Σύντομα θα υπάρξει εγκύκλιος προς τα περιφερειακά καταστήματα για να εξαντλούνται, ανάλογα βέβαια με την περίπτωση, όλες οι δυνατότητες που υπάρχουν. Επιπλέον η ΔΕΗ θα προχωρήσει σε καταγραφή όλων των κλειστών σπιτιών και των επιχειρήσεων που έχουν κηρύξει πτώχευση, ώστε να πάψει να «γράφει» στις απαιτήσεις της τα χρέη αυτών των παλιών καταναλωτών. Σήμερα η ΔΕΗ δεν γνωρίζει πόσες και ποιες είναι οι πτωχευμένες επιχειρήσεις, τις οφειλές των οποίων συνεχίζει να διεκδικεί. Το ίδιο φαίνεται να ισχύει και με τα κλειστά - ξενοίκιαστα σπίτια. Το νέο πρόγραμμα διακανονισμών σχετίζεται άμεσα με το γεγονός ότι η ΔΕΗ δεν μπορεί να εισπράξει ληξιπρόθεσμες οφειλές πάνω από 2,2 δις. ευρώ, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται να περάσει στους καταναλωτές και τις μειώσεις που έχουν προκύψει στο κόστος παραγωγής του ρεύματος λόγω πτώσης των διεθνών τιμών των καυσίμων. Σε αυτή τη βάση αναπτύσσεται και η πίεση που ασκεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος προς τη διοίκηση της ΔΕΗ, καθώς ο Πάνος Σκουρλέτης βλέπει ένα «έτοιμο» φιλολαϊκό μέτρο, δηλαδή τη μείωση των τιμολογίων ρεύματος, να «σκαλώνει» στην αδυναμία του μηχανισμού της ΔΕΗ να εισπράξει κάποια τουλάχιστον από τα παλιά «φέσια». Από την άλλη, στελέχη της ΔΕΗ επισημαίνουν ότι οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν γρήγορα, διαφορετικά οι λεγόμενοι «στρατηγικοί κακοπληρωτές», δηλαδή εκείνοι που μπορούν να πληρώσουν αλλά δεν πληρώνουν, θα σταματήσουν κάθε καταβολή περιμένοντας την ευνοϊκότερη ρύθμιση. Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι το σημερινό εν λειτουργία πρόγραμμα της ΔΕΗ για κακοπληρωτές πελάτες έχει ζωή περίπου 9 μηνών. Εξαγγέλθηκε πανηγυρικά τον Ιούνιο του 2015, επί υπουργίας Παναγιώτη Λαφαζάνη, ο απολογισμός του όμως είναι μάλλον αρνητικός, γι’ αυτό και οδεύει προς αναθεώρηση.
 http://news247.gr/

Πληροφορίες για το Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών

Με την Δ5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β’
1521/21.06.2013) Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του Νόμου 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011), καθορίστηκαν τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ένταξης ενός Πελάτη ηλεκτρικής ενέργειας στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου 6 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013).
Στο Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών εντάσσονται Οικιακοί Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και μόνο για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της κύριας κατοικίας τους, εφόσον είναι.. άτομα χαμηλού εισοδήματος, τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, μακροχρόνια άνεργοι, άτομα με αναπηρία, άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης και υπερήλικες, με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια και όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για κάθε κατηγορία.

Στους Ευάλωτους Πελάτες παρέχονται ειδικά μέτρα προστασίας, όπως είναι προθεσμία εξόφλησης Λογαριασμών Κατανάλωσης τουλάχιστον σαράντα ημερών, δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης Λογαριασμών Κατανάλωσης, αναστολή της δυνατότητας του προμηθευτή να δώσει εντολή απενεργοποίησης μετρητή (διακοπής ρεύματος) λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και αυστηρότερες προϋποθέσεις για την καταγγελία της σύμβασης προμήθειας εκ μέρους του προμηθευτή.

Σε περίπτωση που τόσο η τετραμηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας Ευάλωτου Πελάτη, όσο και η μέση τετραμηνιαία κατανάλωσή του σε ετήσια κυλιόμενη βάση υπερβούν τα όρια κατανάλωσης της κατηγορίας του, παύουν να εφαρμόζονται για το συγκεκριμένο τετράμηνο τα παραπάνω μέτρα προστασίας.

Αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών υποβάλλονται στο διάστημα από την 1η Οκτωβρίου έως τη 15η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, για ένταξη από την αρχή του επόμενου έτους. Μπορούν να υποβάλλονται αιτήσεις και μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, αλλά η ένταξη θα γίνεται για το υπόλοιπο διάστημα του έτους μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων.

Διευκρινίζεται ότι για τους δικαιούχους οι οποίοι εντάχθηκαν στους Ευάλωτους Πελάτες για ένα έτος, εφόσον δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής τους αίτησης, η ένταξή τους ισχύει και για το επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Στην περίπτωση όμως που έχει μεταβληθεί κάποιο από τα στοιχεία της αρχικής τους αίτησης, τότε απαιτείται υποχρεωτικά η υποβολή νέας αίτησης. Επιπρόσθετα, εάν κατά τον έλεγχο των στοιχείων μέσω των αρμόδιων φορέων (Υπ. Οικονομικών, ΟΑΕΔ) αποδειχθεί ότι δεν πληρούν τα κριτήρια, τότε θα διαγράφονται από το Μητρώο των Ευάλωτων Πελατών.

Εξαίρεση αποτελούν οι δικαιούχοι της κατηγορίας «Άτομα που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης», οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση κάθε χρόνο.


Ενημερωθείτε από το σχετικό έντυπο Ευάλωτων Πελατών

Πέμπτη 10 Μαρτίου 2016

Μετράει αντίστροφα ο χρόνος για Αμύνταιο – Καρδιά

Οι δύο μονάδες στο Αμύνταιο της Φλώρινας, ισχύος 300MW η κάθε μια, περιλήφθηκαν στις πρόσφατες δηλώσεις Παναγιωτάκη στις πιθανές κοινοπραξίες με ιδιώτες που προτείνει η ΔΕΗ, υπό τον όρο ότι οι συνεταίροι της ΔΕΚΟ θα συνεισφέρουν τα απαραίτητα κεφάλαια για τον εκσυγχρονισμό τους (ή για την κατασκευή νέας μονάδας όπως συμβαίνει στην περίπτωση της Μελίτης).
Η περίπτωση του Αμύνταιου δεν είναι η μόνη, λιγνιτική της ΔΕΗ, της οποίας το μέλλον διακυβεύεται. Ο ίδιος ο Παναγιωτάκης μιλώντας στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής την περασμένη εβδομάδα έθιξε το θέμα της μεταλιγνιτικής εποχής, παραδεχόμενος..
ότι υπάρχει ενόψει ένα μεγάλο πρόγραμμα απόσυρσης μονάδων, που θα οδηγήσει τη χώρα σε ένα μίνιμουμ λιγνιτικής παραγωγής, εφόσον βεβαίως προχωρήσει και η κατασκευή της Φλώρινας, που θα καλύπτει τους εθνικούς στόχους για μείωση των ρύπων πολύ πριν το 2030.
Εκείνο που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι ήδη τα δύο λιγνιτικά συγκροτήματα του Αμύνταιου και της Καρδιάς (τέσσερις μονάδες καθαρής ισχύος 2Χ 275MW και 2Χ 280MW) από την 1η Ιανουαρίου του 2016 έχουν μπει σε καθεστώς περιορισμένης λειτουργίας με μέγιστη λειτουργία 17500 ώρες σε μέγιστο χρονικό ορίζοντα 8 ετών.
Έχει ήδη δηλαδή ξεκινήσει η σταδιακή διαδικασία απόσυρσης των εν λόγω μονάδων που παίρνουν σειρά μετά τις πρώτες αποσύρσεις που έκανε τα προηγούμενα χρόνια η ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα.
Οι σταδιακές αποσύρσεις γίνονται για περιβαλλοντικούς λόγους και όπως έχει σημειώσει και η διοίκηση της ΔΕΗ, πιθανή παράταση του χρόνου ζωής των μονάδων μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον προχωρήσουν συγκεκριμένες επενδύσεις για την αναβάθμιση των μονάδων, τη βελτίωση της απόδοσής τους και τον περιορισμό της επιβάρυνσης που προκαλείται στο περιβάλλον. Θυμίζουμε ότι τα συγκεκριμένα εργοστάσια είναι μεγάλης ηλικίας που ξεπερνά τα 20 έτη και εμφανίζουν σχετικά χαμηλή απόδοση (ιδιαίτερα στην περίπτωση των μονάδων του Αμύνταιου)


 http://energypress.gr

ΔΕΔΔΗΕ: 61 προσλήψεις απόφοιτων λυκείου στην Αττική


Ο ΔΕΔΔΗΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα ενός (61) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής (ΔΠΑ), που εδρεύουν στους Νομούς Αττικής και Κυκλάδων και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, τόπος απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΟΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)..
Κωδικός Υπηρεσία   Τόπος   Ειδικότητα Διάρκεια Αριθμός
θέσης   απασχόλησης ι σύμβασης ατόμων
402 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Αττική ΔΕ
Οδηγών - Μηχανοδηγών -Χειριστών
8 μήνες 11
403 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Αττική ΔΕ
Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων - Υπογείων Δικτύων
8 μήνες 34
404 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Αίγινα ΔΕ
Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων - Υπογείων Δικτύων
8 μήνες 3
405 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Σαλαμίνα ΔΕ
Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων - Υπογείων Δικτύων
8 μήνες 2
406 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής   Άνδρος (Ν. Κυκλάδων ) ΔΕ
Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων - Υπογείων Δικτύων
8 μήνες 2
407 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής   Τήνος (Ν. Κυκλάδων ) ΔΕ
Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων - Υπογείων Δικτύων
8 μήνες 1
408 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής   Κέα
(Ν. Κυκλάδων
) ΔΕ
Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων - Υπογείων Δικτύων
8 μήνες 1
409 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Αττική ΔΕ
Σχεδιαστών
8 μήνες 4
410 Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής Αττική ΔΕ
Υπαλλήλων Γραφείου
8 μήνες 3
 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε, Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, Αριστείδου 5-7, Τ.Κ. 105 59 -ΑΘΗΝΑ, υπόψη κυρίας ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε. και κυρίας ΠΑΠΑΤΡΕΧΑ ΑΙΚ. (τηλ. επικοινωνίας: 210- 3287398 και 210-3287396).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα καταστήματα όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθηναίων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων, στους οποίους εδρεύουν τα καταστήματα στα οποία προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις. 
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες μας και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
 α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. http://deddie.gr, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ) και γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 11/03/2016 έως 21/03/2016