Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

Αναγνώριση & δικαίωση του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ

Η απόφαση του Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ που τροποποιεί τη συμφωνία μετόχων, προς το καλύτερο όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις των νυν υπαλλήλων του, είναι αυτονόητο ότι τυγχάνει  καθολικής αποδοχής των εργαζομένων της εταιρείας, πόσο μάλλον όταν αυτό το γεγονός συνδέεται με την παράταξη της ΔΑΚΕ/ΕΤΕ-ΑΔΜΗΕ και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ. της εταιρείας Φώτη Νικολόπουλο, ο οποίος και προέβει ση σχετική εισήγηση – απόφαση.  

Απορίας άξιον, το γεγονός ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος καπηλεύτηκε την γνωστή σε αυτόν από ημέρες πρόταση του εκπροσώπου των εργαζομένων, φέρνοντάς την στη δημοσιότητα προς κομματική  εκμετάλλευση, ώστε να εξέλθει από τα αδιέξοδα που έχει περιέλθει ο ίδιος και η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί ως διορισμένο στέλεχός της.
Η ΔΑΚΕ/ΕΤΕ – ΑΔΜΗΕ κατανοεί τη δύσκολη θέση του, καθώς και την ανακοίνωση – κομματικό λίβελο του συνδικαλιστικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ.
Ως εκ τούτου «συγχαίρει» την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που τάχιστα αναγνωρίζει και επικροτεί την πρόταση – εισήγηση και τελικά απόφαση του Δ.Σ.  του εκπροσώπου των εργαζομένων, Φώτη Νικολόπουλου.   


Γραφείο Τύπου ΔΑΚΕ/ΕΤΕ - ΑΔΜΗΕ

ΔΕΔΔΗΕ: Στο μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. οι βλάβες στο ελληνικό δίκτυο

Ο ΔΕΔΔΗΕ, με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αυξημένο αριθμό βλαβών στο Δίκτυο Διανομής το τελευταίο χρονικό διάστημα, διευκρινίζει τα εξής:
Η μελέτη και η κατασκευή των εγκαταστάσεων του Δικτύου Διανομής και ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών που εγκαθίστανται σε αυτό, βασίζονται σε αυστηρούς κανονισμούς και προδιαγραφές, παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Επιπρόσθετα, το Δίκτυο Διανομής επιθεωρείται και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς και τη διεθνή πρακτική.

Ωστόσο, είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να αποκλείσει κανείς, ακόμη και στις πιο τέλεια μελετημένες, κατασκευασμένες και συντηρούμενες εγκαταστάσεις, την εμφάνιση βλαβών, που μπορεί να οφείλονται σε αιτίες που έγκεινται πέραν της σφαίρας ευθύνης της Εταιρίας (π.χ. αστοχία υλικού, γεγονότα ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, επεμβάσεις τρίτων στο Δίκτυο κ.λπ.).
Η μέση συχνότητα εκδήλωσης βλαβών (βλάβες ανά πελάτη και έτος) και ο μέσος χρόνος διακοπής της τροφοδότησης εξαιτίας βλαβών (λεπτά διακοπής ανά πελάτη και έτος) στη χώρα μας, βρίσκονται κοντά στον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από  τα πιο κάτω σχήματα που προέρχονται από την πλέον πρόσφατη Έκθεση του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας (Council of European Energy Regulators), του Ιουλίου του τρέχοντος έτους, αναφορικά με τη συνέχεια τροφοδότησης της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Στα σχήματα δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξαιρούμενες διακοπές τροφοδότησης, δηλαδή όσες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα  του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και όσες σχετίζονται με ακραίες (δυσμενείς) καιρικές συνθήκες.
Επιπλέον, από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία Ποιότητας Υπηρεσιών, που  αποστέλλονται σε ετήσια βάση από τον ΔΕΔΔΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), προκύπτει ότι ο μέσος χρόνος διακοπής της τροφοδότησης εξαιτίας βλαβών (λεπτά διακοπής ανά πελάτη και έτος) του έτους 2017 είναι μειωμένος έναντι αυτού του έτους 2012 κατά περίπου 4% και ότι το πλήθος των βλαβών του Δικτύου Διανομής, πανελλαδικά, του έτους 2017 είναι μειωμένο έναντι αυτού του έτους 2012 κατά περίπου 14%.
Τέλος, ως προς τις δαπάνες συντήρησης του Δικτύου, θα πρέπει να τονισθεί ότι αυτές διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα και προσεγγίζουν το 30% των ετήσιων λειτουργικών δαπανών του ΔΕΔΔΗΕ την τελευταία 5ετία.
 

"Μονιμοποιούνται” οι 1.250 εργαζόμενοι στον ΑΔΜΗΕ

Γιώργος Φιντικάκης
 
Στη διασφάλιση ότι δεν πρόκειται να απολυθεί κανείς από τους εργαζομένους, του ΑΔΜΗΕ μέχρι να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, προχώρησε χθες το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας.
Διάταξη που αφορά 1.250 άτομα προσωπικό, συν 75 που βρίσκονται σε διαδικασία προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ., και την οποία είχε προαναγγείλει ο ΑΔΜΗΕ ήδη από τη Δευτέρα.
Στη πράξη αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία, τον οποίο η κυβέρνηση «κρατικοποίησε» με το 51% να ανήκει στο Δημόσιο, έναντι 24% στους Κινέζους της State Grid και 25% σε επενδυτές στο Χρηματιστήριο, γίνεται η μοναδική εταιρεία στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπου στην ουσία απαγορεύονται οι απολύσεις.

Ακόμη και στη ΔΕΗ, πρώην μητρική του ΑΔΜΗΕ, όπου το Δημόσιο έχει επίσης το 51%, όλες οι συμβάσεις προσωπικού έχουν μετατραπεί εδώ και μερικά χρόνια από ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Δικαιούται επομένως η διοίκηση της ΔΕΗ κάθε φορά που κρίνει ότι πρέπει να προβεί σε κάποιου είδους αναδιάρθρωση, απαραίτητη για την οικονομική της βιωσιμότητα, να προχωρά σε απολύσεις.
Στην ουσία, αυτό που ενέκρινε το χθεσινό Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ είναι η τροποποίηση της αρχικής συμφωνίας μετόχων της 20ης Ιουνίου 2017, μεταξύ του Δημοσίου και των Κινέζων της State Grid, που προέβλεπε ότι δεν θα υπάρξει καμία απομάκρυνση προσωπικού για 3 χρόνια, δηλαδή ώς το 2020. Τώρα αυτό το καθεστώς παρατείνεται μέχρι και την πλήρη συνταξιοδότησή τους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου εργαζομένων, Φ. Νικολόπουλου, οι μέτοχοι δεσμεύονται ότι “... απαγορεύεται ρητά στην εταιρεία να προβεί σε απολύσεις, για λόγους αναδιάρθρωσης, τεχνικής ή αναδιοργάνωσης του υπηρετούντος σήμερα προσωπικού πριν τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος”. Ταυτόχρονα, οι μέτοχοι δεσμεύονται ότι οι υπηρετούντες σήμερα εργαζόμενοι θα απολαμβάνουν τους σημερινούς όρους και τις προϋποθέσεις απασχόλησης μέχρι τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδώσει τη Δευτέρα ο ΑΔΜΗΕ, η τροποποίηση έγινε δεκτή από τους Κινέζους, καθώς -όπως ανέφερε το κείμενο- η διατήρηση των θέσεων εργασίας αποτελεί πάγια πολιτική τους στη Κίνα.
Ποιές είναι οι δύο τροποποιήσεις
Δύο είναι τα σημεία που τροποποιούνται στη σύμβαση μετόχων (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, STATE GRID EUROPE LIMITED, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και Ελληνικό Δημόσιο) της 20ης Ιουνίου 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ του ΑΔΜΗΕ, Φ.Νικολόπουλου.
17.1        Οι Μέτοχοι ανεπιφύλακτα συμφωνούν ότι απαγορεύεται ρητά στην Εταιρεία να προβεί σε απολύσεις, για λόγους αναδιάρθρωσης, τεχνικής ή αναδιοργάνωσης, του υπηρετούντος σήμερα προσωπικού πριν τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
17.2        Οι Μέτοχοι θα εξασφαλίζουν ότι η Εταιρεία θα δεσμεύεται έναντι των εργαζομένων με τους όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης που ισχύουν για την Εταιρεία κατά την ημερομηνία εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Η υποχρέωση αυτή παραμένει σε πλήρη ισχύ και ισχύει για τους υπηρετούντες σήμερα εργαζομένους μέχρι τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.


Νέο… πιλοτικό από τον ΔΕΔΔΗΕ για τους έξυπνους μετρητές

Κωνσταντίνος Φιλίππου
 
Μπάι πας… στον βαλτωμένο διαγωνισμό του πιλοτικού προγράμματος των έξυπνων μετρητών επιχειρεί ο ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να προχωρήσει το έργο της τηλεμέτρησης και σε πρώτη φάση να εφαρμόσει το πιλοτικό των 224.000 καταναλωτών ρεύματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ο Διαχειριστής εντός του Σεπτεμβρίου παραλαμβάνει τους πρώτους 224.000 έξυπνους μετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας τους οποίους και θα εγκαθιστά σε νέες συνδέσεις αλλά και σε αντικατάσταση παλιών ρολογιών. Με αυτήν την κίνηση η εταιρία επιδιώκει να τρέξει νέο πιλοτικό πρόγραμμα τοποθέτησης μετρητών σε διάφορες περιοχές της χώρας σε σχέση με εκείνο που είχε επιλέξει με τον προηγούμενο διαγωνισμό για Αθήνα, Θεσσαλόνικη, Ξάνθη, Λέσβο, Λήμνο και Αγ. Ευστράτιο. Ωστόσο, λόγω των δικαστικών προσφυγών εταιριών στο ΣτΕ που συμμετείχαν στον διαγωνισμό η διαδικασία έχει κολλήσει και, όπως αναφέρουν στελέχη του Διαχειριστή, δεν πρόκειται να υπάρξουν σύντομα νεότερα ως προς την απεμπλοκή του.
 

Το σκεπτικό της διοίκησης είναι να πραγματοποιηθούν οι πρώτες εγκαταστάσεις να αντληθούν τα αναγκαία συμπεράσματα από τη λειτουργία τους και στη συνέχεια να τεθεί σε εφαρμογή όλο το project της αντικατάστασης και των 7,4 εκατομμυρίων μετρητών της χαμηλής τάσης. Παράλληλα, ο ΔΕΔΔΗΕ σύντομα προκηρύσσει και τον διαγωνισμό για το πανελλαδικό κέντρο τηλεμέτρησης, το οποίο θα διαθέτει κεντρικό εξοπλισμό hardware – software αλλά και αντίστοιχο εξοπλισμό για την υποστήριξη κινητών συσκευών. Μέσω του κέντρου θα γίνεται η καταμέτρηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο. Εκεί θα δοκιμαστούν και οι 224.000 μετρητές.  Στη συνέχεια θα προχωρήσει και η επέκταση των έξυπνων μετρητών σε όλη τη χώρα και συγκεκριμένα και στους 7,4 εκατομμύρια καταναλωτές. Πριν από δύο μέρες στη Βουλή τόσο ο πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ Νίκος Χατζηαργυρίου όσο και αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Αθανάσιος Μισδανίτης ανήγγειλαν νέο επιχειρηματικό μοντέλο για το έργο των έξυπνων μετρητών. Μάλιστα έκαναν γνωστή  την προμήθεια των πρώτων 224.000 και την προκήρυξη του πανελλαδικού κέντρου τηλεμέτρησης.
 

Αξίζει δε, να τονιστεί πως για το έργο της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών σε όλη τη χώρα, παρέμβαση είχε κάνει στις αρχές του καλοκαιριού και ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης, ο οποίος είχε κάνει λόγο για την επανεξέταση του θέματος από μηδενική βάση. Σημειώνεται ότι το σύστημα τηλεμέτρησης εφαρμόζεται ήδη στη μέση τάση και σε μεγάλους πελάτες της χαμηλής τάσης που αντιστοιχούν σχεδόν στη μισή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
 https://energypress.gr/news/n

Φ. Νικολόπουλος: Διασφαλίζονται πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων στον ΑΔΜΗΕ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
 
Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τετάρτης 29 Αυγούστου 2018, έγινε ομόφωνα αποδεκτή η εισήγηση για τροποποίηση του άρθρου 17 του Shareholders Agreement (Συμφωνία Μετόχων).  Την πρόταση μου αυτή, την είχαμε συζητήσει διεξοδικά με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο προτού ο ίδιος έρθει σε συμφωνία με τους μετόχους και την προτείνει στο ΔΣ.
Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει στους υπογράφοντες την από 20.06.2017 Συμφωνία Μετόχων (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ΑΕ, ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ, STATE GRID EUROPE LIMITED, ΑΔΜΗΕ ΑΕ και Ελληνικό Δημόσιο) την τροποποίηση των παραγράφων 17.1 και 17.2 όσον αφορά τη δέσμευση περί απολύσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων για περίοδο τριών (3) ετών.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι οι εξής:

17.1        Οι Μέτοχοι ανεπιφύλακτα συμφωνούν ότι απαγορεύεται ρητά στην Εταιρεία να προβεί σε απολύσεις, για λόγους αναδιάρθρωσης, τεχνικής ή αναδιοργάνωσης, του υπηρετούντος σήμερα προσωπικού πριν τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
17.2        Οι Μέτοχοι θα εξασφαλίζουν ότι η Εταιρεία θα δεσμεύεται έναντι των εργαζομένων με τους όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης που ισχύουν για την Εταιρεία κατά την ημερομηνία εκτέλεσης της παρούσας Συμφωνίας, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Η υποχρέωση αυτή παραμένει σε πλήρη ισχύ και ισχύει για τους υπηρετούντες σήμερα εργαζομένους μέχρι τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Εφόσον τα υπογράφοντα τη Συμφωνία Μετόχων μέρη συμφωνήσουν με τις αναφερόμενες τροποποιήσεις, θα υπογράψουν σχετική τροποποίηση της Συμφωνίας Μετόχων.
Με την εξέλιξη αυτή διασφαλίζονται τα δικαιώματα των υπηρετούντων σήμερα εργαζόμενων μέχρι τη θεμελίωση πλήρους συνταξιοδοτικού δικαιώματος από πλευράς τους και εξασφαλίζεται εργασιακή ηρεμία η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της εταιρίας.
 
Ο εκπρόσωπός σας στο Διοικητικό Συμβούλιο
Φώτιος Νικολόπουλος

Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018

Εκτός εργολαβιών ΔΕΗ η "Τοξότης" του Καλογρίτσα

Οριστικά εκτός εργολαβιών ΔΕΗ βρίσκεται η εταιρία ‘Τοξότης’ συμφερόντων Καλογρίτσα. Όπως ενημέρωσε η ηγεσία του ΔΕΔΔΗΕ την Βουλή, το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση αναστολής (ασφαλιστικά μέτρα) της εταιρείας στις 20 Αυγούστου. Με την κομψή διατύπωση "έπαψε να αποδίδει ως εργολάβος" (σημ.: να μην υλοποιεί έγκαιρα τα έργα) ο αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Θ. Μεσδενίτης αιτιολόγησε τον αποκλεισμό της εταιρίας "Τοξότης’ –η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας με τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών- ,  από τις εργολαβίες της ΔΕΗ.
Μιλώντας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής για τις 55 εργολαβίες στα δίκτυα της ΔΕΗ  την επόμενη τριετία ο κ. Μεσδενίτης είπε τα εξής: "Για τον Τοξότη δεν υπήρχε ελλιπής φάκελος καθώς  είχε όλα τα τυπικά δικαιολογητικά. Όταν ανοίχτηκαν οι οικονομικές προσφορές πριν ενάμιση χρόνο, δεν είχε κηρυχθεί έκπτωτος. Όταν έπαψε να αποδίδει ως εργολάβος εμείς προχωρήσαμε  σε έκπτωσή του από το σύνολο των περιοχών της χώρας, κι αυτό οδήγησε στον αποκλεισμό του παρ’ ότι είχε δώσει την μεγαλύτερη έκπτωση και είχε τα τυπικά".
 Όπως είπε ο Γενικός Διευθυντής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου Κ. Μενεγάτος μιλώντας γενικά για τις 55 εργολαβίες της ΔΕΗ μεσοσταθμικά η έκπτωση στις εργολαβίες είναι της τάξης του 41%, αντί για 42% που ήταν παλαιότερα (πριν τρία χρόνια). Ο ίδιος χαρακτήρισε ικανοποιητική την συμμετοχή των εταιριών σε αυτό το διαγωνισμό και επαρκή τον ανταγωνισμό. Συνολικά το τίμημα για τις 55 εργολαβίες από τα 410 εκ ευρώ κατέβηκε στα 243 εκ ευρώ εξαιτίας των εκπτώσεων που δόθηκαν.
Στο θέμα αναφέρθηκε λακωνικά και ο υπουργός Γ. Σταθάκης λέγοντας ότι "υπήρχαν προβλήματα με εργολαβικές εταιρίες που δεν ανταποκρίθηκαν και από τους εργαζόμενους έχουν έρθει πολλές καταγγελίες".   Αναλυτικά για το χρονικό της έκπτωσης του ‘Τοξότη’ μίλησε ο Διευθυντής  Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου Μενεγάτος. "Είχαμε  55 εργολαβίες διανομής στο δίκτυο της ΔΕΗ. Η εταιρία αποφάσισε τον αποκλεισμό του Τοξότη που είχε χάσει τις αποδόσεις και μετά από αυτό μπήκε ο επόμενος στο έργο Περιστέρι-Ελευσίνα , η "ΣΧ  Σουλτζής" που έδωσε έκπτωση 46% έναντι 47% του Τοξότη. Και σε ένα άλλο έργο μπήκε η Ιντρακάτ που έδωσε 34% έναντι 35% της εταιρίας που αποκλείστηκε. Συνοπτικά, για έργα σε 52 περιοχές μετείχαν 31  διαγωνιζόμενοι με 383 έγκυρες προσφορές. Οι 30 έγιναν αποδεκτοί και 378 αποδεχτές προσφορές. Από αυτούς οι 6 κατέβηκαν  για πρώτη φορά και οι 5 πήραν δουλειές. Ενώ 10 από τους παλιούς δεν πήραν καμία δουλειά 16 προσωρινά άλλαξαν περιοχή, δηλαδή ενώ μειοδότησαν σε άλλες περιοχές τελικά πήγαν αλλού. Ο Τοξότης έκανε προσφυγή που απέρριψε η Επιτροπή. Εμείς στείλαμε τις συμβάσεις στο Ελεγκτικό για προσυμβατικό έλεγχο, ενώ στις 23 Ιουλίου ο Τοξότης κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα στο ΣτΕ. Η αίτηση απορρίφθηκε στις 20 Αυγούστου. Μετά προχωρήσαμε και στείλαμε και τις δύο νέες συμβάσεις στο Ελεγκτικό, ενώ ο Τοξότης είναι οριστικά εκτός διαγωνισμού".
 
(capital.gr)

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018

Προσοχή στους «τεχνικούς»

Τα φαινόμενα των κλοπών από κακοποιούς που υποδύονται τους τεχνικούς της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
Απευθύνει κάλεσμα στους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί και καχύποπτοι κάθε φορά που επιτήδειοι ζητούν να ελέγξουν την εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση. Αυτός και μόνον είναι αρκετός λόγος για να υποψιαστούν ότι «κάτι δεν πάει καλά».

Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν ότι κανείς από τους τεχνικούς της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει αρμοδιότητα να μπει στο σπίτι τους και σίγουρα "οι δικοί μας τεχνικοί δεν το κάνουν όταν επεμβαίνουν για να αντιμετωπίσουν βλάβες", όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. 
Καλεί τις διοικήσεις των εταιριών του Ομίλου ΔΕΗ να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών ώστε να σταματήσει η δράση των δήθεν τεχνικών που επιλέγουν, συνήθως ηλικιωμένους, για να τους εξαπατήσουν. Επίσης, στο πλαίσιο αυτό θα μπορούσαν να επαναχορηγηθούν οι ειδικές κάρτες με τις οποίες ήταν εφοδιασμένοι παλαιότερα οι τεχνικοί των συνεργείων.

Η πτώση Γραμμής Μεταφοράς στο ΚΥΤ Παλλήνης προκάλεσε βραχυκύκλωμα

 Σε νεώτερή του ανακοίνωση ο ΑΔΜΗΕ ενημερώνει ότι το σοβαρό πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της Αττικής οφείλεται σε πτώση αγωγού Γραμμής Μεταφοράς πάνω σε 3 ζυγούς 150 KV του Υποσταθμού στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Παλλήνης, γεγονός που είχε ως άμεσο να προκληθεί βραχυκύκλωμα.
Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:
Το σύστημα προστασίας λειτούργησε άμεσα, θέτοντας εκτός λειτουργίας τον εξοπλισμό 150 ΚV του ΚΥΤ. Ως συνέπεια διακόπηκε  η τροφοδότηση των αναχωρήσεων μέσης τάσης από το ΚΥΤ προς τα δίκτυα διανομής σε διάφορες περιοχές της  Αττικής  Η ακριβής αιτία που οδήγησε στην  πτώση του αγωγού στους ζυγούς αποτελεί αντικείμενο έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη, τα αποτελέσματα της οποίας αναμένονται έως το τέλος της εβδομάδας.

Κατά τη στιγμή της βλάβης στις 14.12, το φορτίο που διακινείτο στο Σύστημα Μεταφοράς στην περιοχή της Αττικής ήταν της τάξης των 2000 MW και προκλήθηκε απώλεια της τάξης του ενός τρίτου της ισχύος αυτής. Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ οι Υποσταθμοί Διανομής που επηρεάστηκαν ήταν οι ακόλουθοι Νέα Σμύρνη,Καλλιθέα, Φάληρο,Ελληνικό, Αργυρούπολη, Παγκράτι, Αριστείδου, Βριλήσσια, Μαρούσι και Παλλήνη.
Η αντίδραση του ΑΔΜΗΕ με βάση τις εσωτερικές του διαδικασίες ήταν άμεση. Συγκεκριμένα, συνεργεία από το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας και από τις Υπηρεσίες Συντήρησης του Συστήματος αναχώρησαν άμεσα από τη βάση τους προκειμένου να αποκαταστήσουν τη βλάβη το ταχύτερο δυνατό.  Στις 16.20, είχαν αποκατασταθεί όλα τα φορτία με τα οποία το Σύστημα Μεταφοράς τροφοδοτεί το Δίκτυο Διανομής.
Το σημερινό συμβάν που προκάλεσε σημαντικά προβλήματα ηλεκτροδότησης σε πολλές περιοχές της Αττικής ήταν εξαιρετικά σπάνιο με βάση τα στατιστικά στοιχεία του Διαχειριστή. Ο ΑΔΜΗΕ ζητά και πάλι συγγνώμη από τους κατοίκους της Αττικής για την ταλαιπωρία τους.
Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ - Ικανοποίηση από Σταθάκη:
Το μεσημέρι της Τετάρτης, 22 Αυγούστου, στις 14:12, σημειώθηκε έκρηξη σε διακόπτη του δικτύου διανομής στο Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Παλλήνης. Συγκεκριμένα υπήρξε πτώση αγωγού γραμμής μεταφοράς πάνω σε 3 ζυγούς 150 KV του Υποσταθμού στο ΚΥΤ Παλλήνης, προκαλώντας βραχυκύκλωμα.
Το σύστημα προστασίας λειτούργησε άμεσα, θέτοντας εκτός λειτουργίας τον εξοπλισμό 150 ΚV του ΚΥΤ. Ως συνέπεια διακόπηκε η τροφοδότηση των αναχωρήσεων μέσης τάσης από το ΚΥΤ προς τα δίκτυα διανομής σε διάφορες περιοχές της  Αττικής. Κατά τη στιγμή της βλάβης το φορτίο που διακινείτο στην περιοχή της Αττικής ήταν της τάξης των 2.000 MW και προκλήθηκε απώλεια της τάξης του ενός τρίτου της ισχύος αυτής.
Αμέσως ξεκίνησαν οι απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση της βλάβης, οι οποίες ολοκληρώθηκαν στις 16:20 σε ό,τι αφορά στο δίκτυο μεταφοράς. Παράλληλα με γοργούς ρυθμούς προχώρησε η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στο σύνολο των περιοχών της Αττικής που επηρεάστηκαν (ακολουθούν οι χρόνοι αποκατάστασης και τα φορτία που επηρεάστηκαν ανά υποσταθμό).
Υ/Σ
διανομής
φορτίο
(ΜW)
χρόνος
αποκατάστασης
Καλλιθέα
70
14:25
Ελληνικό
50
14:40
Αργυρούπολη
30
15:10
Αριστείδου
70
15:30
Φάληρο
60
15:50
Βριλήσσια
70
15:50
Μαρούσι
80
15:55
Ν. Σμύρνη
60
16:10
Παγκράτι
180
16:10
Παλλήνη
80
16:10
 
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση του ανθρωπίνου δυναμικού του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.
 

Πέμπτη 23 Αυγούστου 2018

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Απαράδεκτη η επίθεση εναντίον συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ στη Λάρισα

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ καταδικάζει με τον πλέον έντονο τρόπο την επίθεση που δέχθηκε συνεργείο συνάδελφων τεχνικών του ΔΕΔΔΗΕ στη Νέα Σμύρνη της Λάρισας όταν μετέβη εκεί προκειμένου να εκτελέσει εντολή αποκοπής ρεύματος.
Επειδή η συγκεκριμένη απόπειρα εκφοβισμού και τρομοκράτησης των εργαζομένων από θερμόαιμους Ρομά δεν είναι η πρώτη, επιβάλλεται η άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών ώστε να μην επαναληφθούν ανάλογα επεισόδια.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ βρίσκεται στο πλευρό των συναδέλφων τεχνικών και ζητά από τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, η οποία πρόσφατα ορθώς παρενέβη για ανάλογο περιστατικό στο Ηράκλειο Κρήτης, να συνεχίσει να λαμβάνει τα δέοντα μέτρα για την προστασία των συναδέλφων προκειμένου να εργάζονται με ασφάλεια και χωρίς να κινδυνεύουν από «νταήδες».

Τετάρτη 22 Αυγούστου 2018

Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ: Νέα αίτηση για όλους -Ποιοι εντάσσονται (δικαιολογητικά)


Aνοιχτή για υποβολή αίτησης είναι η εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ για το κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος ( ΚΟΤ-Α και ΚΟΤ-Β) μετά από μέρες καθυστέρησης.
Η εφαρμογή εχει ενημερωθεί με τα τελευταία στοιχειά απο την ΑΑΔΕ και οι πολίτες καλούνται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017.
Υπενθυμίζεται ότι την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ. κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους, με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017.
Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το Κ.Ο.Τ. μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας (όπως προβλέπει ο νόμος) από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα (μετά και την παράταση μέχρι την 30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές).
Δηλαδή, μετά και την παράταση μέχρι την 30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές, εάν και μέχρι 30/11/2018 δεν έχετε υποβάλλει εκ νέου αίτηση, τότε αυτόματα απεντάσσεσθε από το ΚΟΤ (από 01/12/2018) ακόμη και αν πληροίτε τις προϋποθέσεις για κάποια κατηγορία.
Η εφαρμογή θα συνεχίσει να δέχεται αιτήσεις ένταξης στο ΚΟΤ και μετά την 30η Νοεμβρίου 2018.
Η εφαρμογή για τις αιτήσεις ΕΔΩ
Ενημερωθείτε αν είστε δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) σε 6 βήματα
Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).
Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.
Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.
Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.
Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.
Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.
Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.
Οι πελάτες που θέλουν να υποβάλλουν αίτηση το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζουν είναι:
1. Τα στοιχεία της παροχής τους (Αριθμό Παροχής)
2. Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμοι)
3. Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης οφείλουν να δηλώνουν επιπλέον:
τον αριθμό ΑΜΚΑ τους
τον ασφαλιστικό τους φορέα
τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο.
ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω βεβαίωση
Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης για όσο διάστημα είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ και να την προσκομίζουν σε περίπτωση σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης και η ακρίβεια των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.
Ποιοι εντάσσονται
Το νέο ΚΟΤ, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, αποτελεί μία παρέμβαση σταθμό στη διαρκή μάχη της κυβέρνησης για την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας στη χώρα. Με αυτό εισάγονται νέα κριτήρια που το καθιστούν δικαιότερο, εστιάζοντας στους πλέον ευάλωτους καταναλωτές. Προβλέπονται εκπτώσεις έως και 70% για όσους έχουν εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα, ποσοστό υπερδιπλάσιο εκείνου που ίσχυε με το προηγούμενο σύστημα. Συγκεκριμένα καθιερώνονται δύο κατηγορίες ΚΟΤ:
  •   Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Αυτοί θα έχουν έκπτωση στην τιμή του ρεύματος (ανταγωνιστικό τιμολόγιο) 75 ευρώ/MWhκαι απαλλαγή από χρεώσεις χρήσης δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και διανομής (ΑΔΜΗΕ). Στο σύνολο του τιμολογίου εκτιμάται ότι η έκπτωση φτάνει το 70%.
  • Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα που ορίστηκαν για τη λήψη κοινωνικού μερίσματος. Σε αυτή την περίπτωση η έκπτωση στην τιμή του ρεύματος είναι 45 ευρώ/MWh, με αποτέλεσμα στο σύνολο του τιμολογίου η έκπτωση να διαμορφώνεται περί του 35%.
Μετά από τις βελτιωτικές παρεμβάσεις ο πίνακας με τα εισοδηματικά κριτήρια για τη δεύτερη κατηγορία διαμορφώνεται ως εξής:
1 άτομο
9.000 ευρώ
μονογονεϊκή + 1 ανήλικοςή2 ενήλικοι
13.500 ευρώ
μονογονεϊκή + 2 ανήλικοιή2 ενήλικοι + 1 ανήλικος
15.750 ευρώ
μονογονεϊκή + 3 ανήλικοιή2 ενήλικοι + 2 ανήλικοιή
3 ενήλικοί
18.000 ευρώ
μονογονεϊκή + 4 ανήλικοιή2 ενήλικοι + 3 ανήλικοιή
3 ενήλικοί + 1 ανήλικος
24.750 ευρώ(από20.250 ευρώ)
μονογονεϊκή + 5 ανήλικοιή2 ενήλικοι + 4 ανήλικοιή
3 ενήλικοί + 2 ανήλικος
ή
4 ενήλικοι
27.000 ευρώ(από22.500 ευρώ)
Επίσης, η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος. Προσαυξάνεται κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000.
Σχετικά με την πρώτη κατηγορία, που αφορά τα κριτήρια λήψης του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, ισχύουν τα εξής:
  1. Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.
  2. Η αντικειμενική δαπάνη της κινητής περιουσίας του νοικοκυριού (επιβατικά ΙΧ αυτοκίνητα ή και δίκυκλα) δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.
iii.    Το συνολικό ύψος εισοδήματος, έως έξι μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τα ποσά στον παρακάτω πίνακα.
1 άτομο
1.200 ευρώ
μονογονεϊκή + 1 ανήλικοςή2 ενήλικοι
1.800 ευρώ
μονογονεϊκή + 2 ανήλικοιή2 ενήλικοι + 1 ανήλικος
2.100 ευρώ
μονογονεϊκή + 3 ανήλικοιή2 ενήλικοι + 2 ανήλικοιή
3 ενήλικοί
2.400 ευρώ
μονογονεϊκή + 4 ανήλικοιή2 ενήλικοι + 3 ανήλικοιή
3 ενήλικοί + 1 ανήλικος
2.700 ευρώ
μονογονεϊκή + 5 ανήλικοιή2 ενήλικοι + 4 ανήλικοιή
3 ενήλικοί + 2 ανήλικος
ή
4 ενήλικοι
3.000 ευρώ
Με τις αλλαγές που εισάγονται αντιμετωπίζονται περιπτώσεις καταχρηστικής υπαγωγής στο ΚΟΤ, ώστε να βελτιωθεί η στόχευση του συστήματος και να εξοικονομηθούν πόροι για τη χρηματοδότηση των μεγαλύτερων ελαφρύνσεων προς τους πλέον ευάλωτους καταναλωτές:
  • Αλλάζουν τα κριτήρια υπαγωγής, ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα αλλά η συνολικότερη περιουσιακή εικόνα του νοικοκυριού. Αποκλείονται, έτσι, περιπτώσεις, όπως βίλες εκατοντάδων τετραγωνικών σε «ακριβές» περιοχές, οι ιδιοκτήτες των οποίων διαθέτουν υπερπολυτελή αυτοκίνητα και εισόδημα από καταθέσεις εξωτερικού αλλά εμφανίζουν χαμηλό εισόδημα και είναι ενταγμένοι στο κοινωνικό τιμολόγιο.
  • Λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα και περιουσία όλων των ατόμων που κατοικούν στο νοικοκυριό και που φιλοξενούνται από τον κύριο δικαιούχο. Αποκλείονται, έτσι, περιπτώσεις όπου δικαιούχος δηλώνεται ο ενήλικας με το χαμηλότερο εισόδημα (π.χ. συνταξιούχος), ενώ στο ίδιο σπίτι μένουν και άλλοι ενήλικες με υψηλότερα εισοδήματα.
  • Οι πολύτεκνοι εισάγονται στο ΚΟΤ με τα αντίστοιχα κριτήρια (μέχρι σήμερα υπήρχε μόνο το τιμολόγιο πολυτέκνων της ΔΕΗ, όπου δεν υπήρχαν εισοδηματικά κριτήρια). Αποκλείονται, έτσι, περιπτώσεις ιδιαίτερα εύπορων πολιτών με τέσσερα ή περισσότερα τέκνα, που επωφελούνταν των εκπτώσεων, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στους πολύτεκνους που δικαιούνται τις εκπτώσεις να τις λάβουν και από άλλους προμηθευτές πλην της ΔΕΗ.
Επιπλέον, καταργείται η απένταξη σε περιπτώσεις υπέρβασης της μέγιστης κατανάλωσης μέχρι 10%. Με το νέο πλαίσιο, οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες δεν θα απεντάσσονται, αλλά θα τιμολογούνται με τις ανταγωνιστικές χρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας μόνο για την υπερβάλλουσα κατανάλωση.

Τρίτη 21 Αυγούστου 2018

Οι 5.860 αποχωρήσεις και οι διαψεύσεις Παναγιωτάκη


(Του Γιώργου Φιντικάκη)

«Δεν χρειάζεται και δεν προβλέπεται εθελουσία έξοδος προσωπικού, τα δημοσιεύματα περί μείωσης εργαζομένων στο 50% δεν έχουν καμία απολύτως βάση» δήλωνε πρόσφατα σε συνέντευξή του ο επικεφαλής της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης.
Στην ίδια συνέντευξη διέψευδε κατηγορηματικά τις διαρροές, σύμφωνα με τις οποίες το νέο business plan της επιχείρησης, που εκπόνησε για λογαριασμό της η εταιρεία McKinsey, προβλέπει απομάκρυνση σχεδόν 6.000 ατόμων έως το 2022, επί συνόλου σήμερα 12.120 εργαζομένων.
Τα πράγματα ωστόσο δεν έχουν ακριβώς έτσι. Το επίμαχο απόσπασμα της μελέτης της McKinsey, που δημοσιεύει σήμερα ο «Φ», επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό το οποίο διαψεύδει μετ' επιτάσεως ο κ. Παναγιωτάκης. Δίχως να γνωρίζουμε αν ο επικεφαλής της ΔΕΗ κατόπιν των αντιδράσεων ανέκρουσε πρύμναν, εν τούτοις το έγγραφο αναφέρει με σαφήνεια ότι «5.860 άτομα πλήρους απασχόλησης πρέπει να έχουν αποχωρήσει έως το 2022, λόγω αποεπένδυσης (σ.σ.: πώληση μονάδων), κλείσιμο μονάδων (σ.σ.: παροπλισμός) και λόγους λειτουργικής αποτελεσματικότητας (σ.σ.: εθελουσία έξοδος)».
Στο σχετικό έγγραφο αναφέρεται αναλυτικά ότι 1.300 άτομα θα αποχωρήσουν στο πλαίσιο της αποεπένδυσης, δηλαδή της πώλησης των μονάδων σε Μελίτη Φλώρινας και Μεγαλόπολη Αρκαδίας, ενώ αν σε αυτά προστεθούν και 320 συμβασιούχοι ο συνολικός αριθμός φτάνει τους 1.620. Λογικά η αποχώρησή τους θα ξεκινήσει εντός του 2018, εφόσον φυσικά ολοκληρωθεί ομαλά ο διαγωνισμός πώλησης των μονάδων.
Από εκεί και πέρα, 560 άτομα (470 μόνιμοι, 90 συμβασιούχοι) πρόκειται να αποχωρήσουν λόγω της απόσυρσης των μονάδων σε Καρδιά και Αμύνταιο, προφανώς εντός του 2019, και ο κύκλος κλείνει με ένα ευρύ πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και συνταξιοδοτήσεων. Εδώ η πρόβλεψη μιλά για συνολικά 4.530 εργαζομένους (3.760 μόνιμοι, 770 συμβασιούχοι).
Δεδομένου ότι το νέο επιχειρησιακό πλάνο της ΔΕΗ προβλέπει και 850 προσλήψεις, το 2022 η επιχείρηση αναμένεται να απασχολεί 6.260 άτομα (5.950 μόνιμους, 310 εποχικούς), έναντι 12.120 σήμερα. Δηλαδή 48% λιγότερους. Θυμίζουμε ότι τον Ιούλιο ο κ. Παναγιωτάκης είχε δηλώσει ότι «τα δημοσιεύματα περί μείωσης του προσωπικού στο 50% δεν έχουν καμία απολύτως βάση».
Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ποσοστιαία ανάλυση αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο προγραμματίζεται να αποχωρήσουν από τη ΔΕΗ αυτά τα 5.860 άτομα έως το 2022. Συγκεκριμένα, το 16% (960 άτομα) θα φύγει λόγω αποεπένδυσης και το 20% (1.180 άτομα) επειδή είναι συμβασιούχοι και λήγει η σύμβασή τους. Ένα 15%, ήτοι 850 εργαζόμενοι, θα αποχωρήσει λόγω φυσιολογικής συνταξιοδότησης και άλλο ένα 26% (1.510 άτομα) μέσα από εθελοντικά σχήματα συνταξιοδότησης καθώς βρίσκονται κοντά στη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος.
Τέλος, ένα 23%, δηλαδή 1.360 άτομα, θα πρέπει να ενταχθεί σε προγράμματα εθελουσίας εξόδου. Κάπως έτσι το 2022 η ΔΕΗ αναμένεται να έχει απομείνει με μόνο 6.260 εργαζομένους, αφού σε σχέση με σήμερα θα απασχολεί λιγότερους 4.860 μόνιμους και 1.180 συμβασιούχους.
Σε πρόσφατη πάντως συνέντευξή του, ο κ. Παναγιωτάκης επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι «δεν χρειάζεται, ούτε προβλέπεται εθελουσία έξοδος προσωπικού», προσθέτοντας ότι «συλλογισμοί του τύπου «αφού η ΔΕΗ θα απολέσει το 50% της αγοράς, θα πρέπει κατά συνέπεια να μειώσει το προσωπικό της στο 50%» είναι αυθαίρετοι και εντελώς εκτός πραγματικότητας και ορθής διοικητικής και επιχειρηματικής λογικής».
Αν και είχε αναγνωρίσει ότι τα 1.300 άτομα των υπό αποεπένδυση μονάδων έχουν ήδη μεταφερθεί κατά 100% στις εταιρείες Μεγαλόπολη και Μελίτη, οι οποίες και θα μεταβιβαστούν, καθώς και ότι μόλις τερματιστεί η λειτουργία των ΑΗΣ Αμυνταίου και Καρδιάς οι παλαιότεροι εργαζόμενοι θα συνταξιοδοτηθούν και οι νεότεροι θα απασχοληθούν σε άλλες μονάδες, εν τούτοις είχε επιμείνει ότι δεν προβλέπεται εθελουσία έξοδος. Και αυτό καθώς, όπως έλεγε, η ροή των συνταξιοδοτήσεων θα είναι αρκετή, αλλά και επειδή ένα μέρος των εργαζομένων θα απασχοληθεί στις νέες δραστηριότητες, όπως στη λειτουργία της Πτολεμαΐδας V που προγραμματίζεται να ξεκινήσει το 2021.

Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018

16 νέες θεσεις εργασίας στην ΔΕΗ

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 ΑΗΣ Αθερινόλακκου (αρχείο pdf)


Έντυπο Αίτησης - Προσθήκη ΑΜΕΑ (αρχείο pdf)

Παράρτημα ΣΟΧ - Προσθήκη ΑΜΕΑ (αρχείο pdf)

Παράρτημα Η/Υ

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 08/08/2018 έως 17/08/2018

και την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ, που εδρεύει στην περιοχή Κατταβιάς – Ρόδου στη Νήσο Ρόδο του Νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για το ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ (Ρόδος)

Υποβολή Αιτήσεων από 03/08/2018 έως και 13/08/2018