Τρίτη 11 Ιουνίου 2024

ΕΤΕ/Ομίλου ΔΕΗ: Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων σε συνθήκες καύσωνα

 Συνάδελφοι,

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δημιουργούνται ειδικές συνθήκες με την αύξηση της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας που μπορεί να οδηγήσουν σε συνθήκες καύσωνα, όπως αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας, όπου οι εργαζόμενοι καταπονούνται περισσότερο από κάθε άλλον.

Αυτές οι συνθήκες είναι δυνατόν να προκαλέσουν ατυχήματα, επικίνδυνα περιστατικά, προβλήματα στην παραγωγική διαδικασία καθώς και βλάβες στην υγεία των εργαζομένων, οι οποίες κυμαίνονται από ενοχλητικά δερματικά εξανθήματα μέχρι θάνατο από θερμοπληξία.

Όλοι οι εργαζόμενοι καταπονούνται θερμικά. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει ωστόσο να δίδεται σε αυτούς που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου, με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας όπως: καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, εγκυμονούσες, εργαζόμενοι με γενικά νοσήματα όπως σακχαρώδης διαβήτης, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας, διαταραχές στη λειτουργία του θυρεοειδούς, διαταραχές της αρτηριακής πίεσης, αναιμία, ψυχικά νοσήματα, καθώς και εκείνοι που λαμβάνουν κάποιες κατηγορίες φαρμάκων όπως διουρητικά, αντιδιαβητικά κ.α. Στα πιο πάνω θα πρέπει να προστεθεί και η παχυσαρκία (30% περισσότερο του προβλεπόμενου ιδανικού βάρους). Η ένταξη στις παραπάνω ομάδες γίνεται από τον Γιατρό Εργασίας της επιχείρησης ή (στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται η απασχόληση Γιατρού Εργασίας) με ιατρική βεβαίωση που προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος.

Επίσης Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν και οι συνάδελφοι τεχνικοί που εργάζονται στην ύπαιθρο στο ΔΕΔΔΗΕ, στον ΑΔΜΗΕ αλλά και σε Σταθμούς Παραγωγής και Ορυχεία της ΔΕΗ. Θα πρέπει να λαμβάνουν τα προβλεπόμενα μέτρα και να ζητούν από την υπηρεσία τους τη χορήγηση των απαιτούμενων μέσων προστασίας, αυτό αφορά όλους τους συναδέλφους καθώς και τους εργοδηγούς και αρχιτεχνίτες.

Η επικινδυνότητα του επαγγέλματος είναι μεγάλη και γίνεται πολύ μεγαλύτερη σε συνθήκες καύσωνα, είναι πολλά τα παραδείγματα θανατηφόρων ατυχημάτων κατά το παρελθόν σε αντίστοιχες συνθήκες.

Η Επιχείρηση οφείλει να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο :

 • Ν. 3850/2010
 • Π.Δ. 305/96
 • Π.Δ. 16/1996
 • Εγκύκλιοι ΣΕΠΕ
 • Διαιτητικές Αποφάσεις
 • Κανονισμοί Εργασίας

1.Κατάλληλα οργανωτικά μέτρα

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στα οργανωτικά μέτρα κατά τις ημέρες του καύσωνα, τα οποία συνίστανται στα ακόλουθα :

 1. Δημιουργία διαλειμμάτων κατάλληλης διάρκειας για την μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.
 2. Διαμόρφωση χώρων κατάλληλα κλιματισμένων για ανάπαυση.
 3. Παροχή στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού (10οC – 15οC)
 4. Προγραμματισμός των εργασιών που καταπονούν θερμικά, εκτός θερμοκρασιών αιχμών.
 5. Μείωση των ιδιαιτέρως βαρέων εργασιών, όπως η χειρωνακτική διακίνηση βαρέων φορτίων, κατά τις ώρες της θερμοκρασιακής αιχμής.

2.Υπαίθριες εργασίες

Ειδικά για όσους εργάζονται σε υπαίθριες εργασίες που είναι και οι πλέον εκτεθειμένοι (τεχνικοί) πρέπει να λαμβάνονται τα εξής μέτρα :

1. Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής.

2. Χορήγηση πόσιμου δροσερού νερού (10οC – 15οC).

3. Διαμόρφωση σκιερού μέρους για διαλείμματα.

4. Κατασκευή στεγάστρων όπου είναι εφικτό για την εκτέλεση εργασιών.

5. Προγραμματισμός των εργασιών έτσι ώστε οι κοπιαστικότερες εξ αυτών να γίνονται τις ώρες που οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες.

6. Μείωση της απασχόλησης σε υπαίθριες εργασίες από τις 12.00-15.00

3.Ετοιμότητα

Ο εργοδότης σε συνεργασία με τον Γιατρό Εργασίας, τον Τεχνικό ασφαλείας και την Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας όπου αυτή υπάρχει ή τον εκπρόσωπο των εργαζομένων όταν δεν υπάρχει Επιτροπή ΥΑΕ, οφείλουν να έχουν σχέδιο στο οποίο να εξειδικεύονται τα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που παίρνει η επιχείρηση με στόχο την μείωση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

4.Έλεγχοι

Επιβάλλεται η διενέργεια προληπτικών ελέγχων από τους Επιθεωρητές Εργασίας για την επίβλεψη της εφαρμογής των μέτρων που αφορούν στα μέτρα αντιμετώπισης της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

Συνάδελφοι,

Η ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από όλα και δεν διαπραγματεύεται, δεν μπαίνει σε «ζύγι», δεν ανταλλάσσετε και πρέπει να την προασπίσουμε με οποιοδήποτε κόστος.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Η ΔΕΗ ξεκίνησε στην τηλεπικοινωνιακή αγορά

 


Η αγορά το περίμενε, η διοίκηση της ΔΕΗ το είχε προετοιμάσει, ήρθε η ώρα. Η ΔΕΗ μπήκε επισήμως στη χονδρική πώληση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Η ΔΕΗ FiberGrid έστειλε επιστολή σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, τους οποίους καλεί να αξιοποιήσουν πιλοτικά το νέο δίκτυο οπτικών ινών που έχει δημιουργήσει. Από τον Σεπτέμβριο και μετά κι αφού η δυναμικότητα του δικτύου αυξηθεί ώστε να καλύπτει με υψηλές ταχύτητες περισσότερους από 500.000 χρήστες, η ΔΕΗ FiberGrid θα ξεκινήσει να χρεώνει τους παρόχους με βάση τις συμφωνίες που θα έχουν υπογραφεί. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι (ΟΤΕ, Nova, Vodafone και Inalan) προς το παρόν, έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν την εμβέλεια του δικού τους δικτύου και να κερδίσουν μερίδια αγοράς, αξιοποιώντας το δίκτυο της ΔΕΗ. Από τα τέλη Σεπτεμβρίου και μετά, η FiberGrid θα είναι ένας πάροχος τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών χονδρικής, μέχρι να αποκτήσει την απαραίτητη εμπειρία και τις υποδομές για να μπει στον ανταγωνισμό της λιανικής, αξιοποιώντας το δίκτυο της Κωτσόβολος. Η χρηματιστηριακή αγορά «μυρίστηκε» τις εξελίξεις, ανέβασε τη ΔΕΗ πάνω από τα 4,3 δισ. ευρώ και τώρα αναμένει τις επίσημες ανακοινώσεις.

www.newmoney.gr

Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τριετούς διάρκειας (2024-2027)

 


Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τριετούς διάρκειας (2024-2027)

Συναδέλφισσες -οι
Υπεγράφη την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024, στα κεντρικά γραφεία διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, στην Αθήνα, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μεταξύ της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης (ΑΣΟΠ-ΔΕΗ), καθώς και των Πρωτοβαθμίων Σωματείων μελών μας.

Εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ την ΕΣΣΕ υπέγραψε ο κ. Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ ο Πρόεδρός της Αντώνης Καρράς και ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Μανιάτης. Για τα Πρωτοβάθμια Σωματεία υπέγραψαν οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς.

Το Προεδρείο, η Διαπραγματευτική Ομάδα, το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τα Σωματεία Μέλη της, με διαρκείς και διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση της επιχείρησης, τήρησαν και στην περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ, στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους έναντι των συναδέλφων εργαζομένων, επιτυγχάνοντας με την υπογραφή της τριετούς ΕΣΣΕ, εργασιακή ειρήνη και ασφάλεια.
Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έχει θετικό οικονομικό πρόσημο, με αύξηση αποδοχών, περιλαμβάνοντας οριζόντια τριετή μισθολογική αύξηση, την πρώτη μετά από δεκαεπτά έτη μειώσεων και στασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα τα κεκτημένα των προηγούμενων συμβάσεων και το θεσμικό πλαίσιο των κανονισμών.
Επιπρόσθετα, επιτυγχάνει ισχυρές θεσμικές εγγυήσεις, εξασφαλίζοντας το σύνολο του προσωπικού, χωρίς διαχωρισμούς παλαιών και νέων εργαζομένων, οι οποίοι εντάσσονται πλέον για πρώτη φορά στην Ε.Σ.Σ.Ε.
Μετά την υπογραφή νέων Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΕΣΣΕ) με τις διοικήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα συνεχιστούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέων Ε.Σ.Σ.Ε. με τις Διοικήσεις της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, καθώς και με την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ συμβάλλουν καθημερινά, με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό, απαράμιλλη ικανότητα, ομαδικό πνεύμα και ανεξάντλητη εργατικότητα, στην ευημερία της επιχείρησης, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ευφυή δίκτυα. Είναι μια διαδικασία που στοχεύει στην αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων Μεταφοράς, Διανομής και μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και πρακτικών, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αξιοπιστίας, και της ανθεκτικότητας των δικτύων.
Παρά τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων, το Συνδικάτο δεν επαναπαύεται και επαγρυπνεί πάντοτε, με σκοπό την προάσπιση της ακεραιότητας της εργασίας των συναδέλφων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την επίτευξη υψηλότερων αποδοχών, την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Κυριακή 26 Μαΐου 2024

ΔΕΗ: Απόσχιση του τηλεπικοινωνιακού κλάδου χονδρικής

 

ΔΕΗ: Απόσχιση του τηλεπικοινωνιακού κλάδου χονδρικής

Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, με την υπ’ αρ. 44 από 20.5.2024 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της, εγκρίθηκαν τα κάτωθι απαιτούμενα έγγραφα, ήτοι:

1. Το από 20.5.2024 Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.

2. Η από 14.5.2024 Έκθεση Αποτίμησης της εύλογης αξίας του Τηλεπικοινωνιακού Κλάδου χονδρικής της ΔΕΗ, την οποία συνέταξαν για λογαριασμό του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα "Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε." με Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε151, οι ορκωτοί ελεγκτές Παναγιώτης Βαρβιτσιώτης (ΑΜ ΣΟΕΛ 19861) και Δημήτριος Γανωτάκης (ΑΜ ΣΟΕΛ 19241), στην οποία συμπεριλαμβάνονται, ως Παράρτημα Α’ η από 31.12.2023 Λογιστική Κατάσταση του Κλάδου, και ως Παράρτημα Β΄ η Έκθεση Προσδιορισμού της αγοραίας αξίας παγίων του Κλάδου, συνταχθείσα από τον ανεξάρτητο αποτιμητή American Appraisal.

3. Η από 20.5.2024 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019 και η αντίστοιχη από 21.5.2024 ‘Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου της Fibergrid προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων αυτής, έκαστη εκ των οποίων επεξηγεί και δικαιολογεί από οικονομική και νομική άποψη το Σχέδιο Σύμβασης Διάσπασης.

4. Η από 20.5.2024 Έκθεση εμπειρογνωμόνων επί του σχεδίου διάσπασης με απόσχιση κλάδου, βάσει του άρθρου 62 του Ν.4601/2019, προς τη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ και της Fibergrid, η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές Παναγιώτη Βαρβιτσιώτη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19861) και Δημήτριο Γανωτάκη (ΑΜ ΣΟΕΛ 19241) για λογαριασμό του ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα "Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Ε.Π.Ε." με Α.Μ. ΣΟΕΛ Ε151.

5. Οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ, των τριών (3) τελευταίων ετών.

6. Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις και η Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Fibergrid για την πρώτη εταιρική χρήση (21.12.2022 έως 31.12.2022).

7. Η από 15.05.2024 Λογιστική Έκθεση του άρθρου 63 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 4601/2019 της Fibergrid για την περίοδο 01.01.2024 – 31.03.2024 Η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ και της Fibergrid, της υπογραφής της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές.

Τετάρτη 15 Μαΐου 2024

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ στο 6ο Συνέδριο του Περιφερειακού Δικτύου Συνδικάτων Ενέργειας Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης RETUN – SEE


Ολοκληρωθήκαν οι εργασίες του 6ου Συνεδρίου του Περιφερειακού  Δικτύου Συνδικάτων Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης  RETUN SEE (Regional Energy Trade Unions Network of South Eastern Europe), που πραγματοποιήθηκε στην Kωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή 19 συνδικαλιστικών οργανώσεων από 11 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ συμμετέχει  αρκετά χρόνια σε αυτή την προσπάθεια εκφράζοντας  θέσεις και απόψεις, μοιράζεται σκέψεις, ιδέες και αγωνίες για το μέλλον του εργατικού κινήματος με τους συναδέλφους των άλλων χωρών, ενώ παράλληλα εστιάσαμε  στις ραγδαίες πολιτικοοικονομικές και ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή μας.

Στο 6ο Συνέδριο τονίστηκε, η αναγκαιότητα για ενότητα, αλληλεγγύη, συνεχούς επαφής, ενημέρωσης και διασφάλισης των εργασιακών κεκτημένων καθώς και της συνεχής διεκδίκησης καλύτερων εργασιακών συνθηκών σε όλα τα επίπεδα. Τονίστηκε ιδιαίτερα  το καθεστώς των ιδιωτικοποιήσεων της ενεργειακής εξάρτισης και φτώχειας και η καταπάτηση των εργασιακών δικαιωμάτων, που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.


Παράλληλα οι ραγδαίες πολιτικοοικονομικές και ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή μας με κύριο πρόβλημα την βίαιη απολιγνιτοποίηση που κυριαρχεί στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες όπως και στην Ελλάδα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή μαζί με την ακρίβεια, ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό τις πληθωριστικές πιέσεις, σε συνδυασμό με τα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία, είχαν ως αρνητική συνέπεια, οι τιμές των τροφίμων και των ενεργειακών προϊόντων να αυξηθούν σημαντικά και πλέον ο κάθε καταναλωτής να βιώνει ασταμάτητα μία ασφυκτική οικονομική πραγματικότητα.

Εξάλλου έχουμε επισημάνει και παλαιότερα, πως καθήκον των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων είναι οι κοινοί αγώνες, ώστε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά να παραμένει σε προσιτά επίπεδα, προσβάσιμο για όλους, ως κοινωνικό αγαθό και ιδιαίτερα για τις  ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Επιπρόσθετα, οι παρενέργειες της πανδημίας, η εκμετάλλευση του μεταναστευτικού και της  κλιματικής αλλαγής, λειτούργησε σε βάρος των εργαζομένων και των λαών, επηρεάζοντας στο χείριστο τον τρόπο ζωής των πολιτών.

Ταυτόχρονα όλα τα παραπάνω, αλλάζουν τους κανόνες στον χώρο της ενέργειας και ιδιαιτέρως της ηλεκτρενέργειας ενώ η τόνωση της ανάπτυξης, η μείωση της ανεργίας και η ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής, είναι το νέο ζητούμενο που πρέπει να απαντήσουν πειστικά όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην γερασμένη Ευρώπη.

Σε όλα αυτά τα μακροχρόνια προβλήματα το Δίκτυο Συνδικάτων Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης  στο οποίο συμμετέχει ενεργά και η ΕΤΕ/ Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ, έχει λειτουργικές προτάσεις και εμπεριστατωμένες θέσεις για την αντιμετώπιση τους.

Έχουμε την τόλμη αλλά και την εμπειρία να δράσουμε,  να αγωνιστούμε και να παλέψουμε, με επιχειρήματα που θα δείξουν ότι ο δρόμος της ανάπτυξης, της εργασιακής ειρήνης και της δικαιοσύνης, για τους εργαζόμενους τόσο μισθολογικά όσο και σε θέματα εργασιακής ασφάλειας.

Η αγωνιστικότητα, ο ενωτικός ρόλος του Συνδικαλιστικού Κινήματος και η προάσπιση των εργασιακών κατακτήσεων, αποτελεί το μεγάλο μας όπλο, ώστε να συνεχίσουμε με δυναμισμό τις παρεμβατικές μας δράσεις, καθώς και να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα του θεσμικού μας ρόλου για την αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών και των εργαζομένων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Τρίτη 14 Μαΐου 2024

«Ενεργειακός Διαμεσολαβητής»: Σταθερά οι λογαριασμοί ρεύματος στα παράπονα των καταναλωτών – «Στη σέντρα» οι προμηθευτές που δεν σέβονται τις συστάσεις


«Ενεργειακός Διαμεσολαβητής»: Σταθερά οι λογαριασμοί ρεύματος στα παράπονα των καταναλωτών – Εξετάζεται η δημοσιοποίηση των προμηθευτών που δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις

Την αποδοχή και αξιοποίηση του εργαλείου από τους καταναλωτές αποτυπώνουν, όπως αναφέρουν πληροφορίες του energypress, τα μέχρι στιγμής στοιχεία για τον «Ενεργειακό Διαμεσολαβητή» της ΡΑΑΕΥ.

Υπενθυμίζεται ότι το εργαλείο βρίσκεται σε λειτουργία από την 1η Φεβρουαρίου και αφορά την διευθέτηση διαφορών ανάμεσα σε καταναλωτές και προμηθευτές ή διαχειριστές προκειμένου να αποφύγουν την προσφυγή στα δικαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, αυτή την στιγμή το «χαρτοφυλάκιο» αριθμεί περί τις 99 υποθέσεις με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να βρίσκονται υπό επεξεργασία, δεδομένου ότι, βάσει νόμου, η διευθέτηση τους προβλέπεται εντός 90 ημερών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος. Κρίνοντας από τις υποθέσεις που έχουν «τελεσιδικήσει», όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα με ένα μέρος των υποθέσεων καταλήγει σε συμβιβασμό και επίλυση διαφοράς μεταξύ των μερών και ένα άλλο όχι.

Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Τι ισχύει για τις νέες αιτήσεις


Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Τι ισχύει για τις νέες αιτήσεις

Μόλις λήξει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, δηλαδή στις 26 Ιουλίου, καλούνται να κάνουν νέα αίτηση για ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ρεύματος (ΚΟΤ) οι δικαιούχοι προκειμένου να ενημερωθεί το σύστημα για τα νέα φορολογικά στοιχεία τους.

Ωστόσο, για να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι εάν είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) ή εάν μπορούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Με την είσοδό τους στο σύστημα θα τους ζητηθεί να επιβεβαιώσουν τον ΑΜΚΑ τους και να συναινέσουν στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά τους, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων τους ).

Μετά την συναίνεσή τους, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία τους. Θα πρέπει να επιλέξουν για ποιο ΚΟΤ θέλουν να κάνουν αίτηση.

Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Δικαιολογητικά

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α θα πρέπει οι πολίτες να έχουν εγκεκριμένη αίτηση ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ). Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ) του τελευταίου δίμηνου. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΕΕΕ (πρώην ΚΕΑ).

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δει αν πληροί τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών του Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Για τις αιτήσεις ΚΟΤ Γ, απαιτείται οι πολίτες να έχουν πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, μετά εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληρούν οι πολίτες τα κριτήρια ή όχι.

Για να καταστούν οι πολίτες δικαιούχοι θα πρέπει να πατήσουν το κουμπί «Υποβολή Αίτησης». Εάν πληρούν τα κριτήρια του ΚΟΤ, τότε εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτήθηκαν. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

www.aftodioikisi.gr

Τρίτη 30 Απριλίου 2024

1η Μαΐου: Ημέρα ορόσημο εργατικών αγώνων

 

Συμπληρώνονται, φέτος, 138 χρόνια από την εξέγερση των εργατών στο Σικάγο το 1886 και το Συνδικαλιστικό Κίνημα τιμά εκείνους που θυσιάστηκαν και έδωσαν ηρωικούς αγώνες για τις κατακτήσεις μας.
H Εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα τιμής για τους πρωτοπόρους αγωνιστές της εργατικής τάξης, είναι και ημέρα μνήμης, αγώνα και απεργίας των εργαζομένων, για να μας θυμίζει τις επιτυχίες και τις θυσίες των εργαζομένων στην ιστορία, όπως:
Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας, η υπεράσπιση της μητρότητας, η κανονική άδεια, τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και η θέσπιση του οκτάωρου.
Επιπρόσθετα, αναδεικνύει το δικαίωμα στην εργασία και στις δίκαιες εργασιακές συνθήκες, κάτι που είναι θεμελιώδες για την κοινωνική δικαιοσύνη και την οικονομική ασφάλεια.
Παράλληλα, συμβολίζει την αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων ανά τον κόσμο και ενισχύει την έννοια της κοινής αγωνίας, των κοινών στόχων για καλύτερες συνθήκες εργασιακής ειρήνης και ισορροπίας.
Αγωνιζόμαστε για ένα παρόν και ένα μέλλον καλύτερο για εμάς και τα παιδιά μας. Χωρίς ακρίβεια, κοινωνική φτώχεια, εργασιακή ανασφάλεια και ανισότητες.
Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ συμμετέχει στην απεργία που έχει προκηρύξει η ΓΣΕΕ και στην συγκέντρωση την Μεγάλη Τετάρτη 1η Μαΐου στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 1100 π.μ., καθώς, και στις απεργιακές συγκεντρώσεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος σε όλη την Ελλάδα.

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση

 


Δευτέρα 29 Απριλίου 2024

Ενημέρωση για τα Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας 2024 του Ο.Κ.Δ.Ε. - ΓΕΝΟΠ /Δ.Ε.Η.

 


Ενημέρωση για τα Προγράμματα Κινητής Τηλεφωνίας 2024 του Ο.Κ.Δ.Ε.  - ΓΕΝΟΠ /Δ.Ε.Η.:  

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ: Η Πρωτομαγιά αποτελεί σύμβολο της εργατικής πάλης και της αλληλεγγύης!

 


Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι.

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τα σωματεία μέλη της, στέκονται αλληλέγγυοι δίπλα σε κάθε εργαζόμενο και συμμετέχουν δυναμικά μαζί με όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους και τους νέους, στην 24ωρη Γενική Απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ, για την Εργατική Πρωτομαγιά, την Μεγάλη Τετάρτη 1η Μαΐου και στο Συλλαλητήριο των Συνδικάτων στις 11 π.μ. στην Πλατεία Κλαυθμώνος.

 

Η Πρωτομαγιά αποτελεί σύμβολο της εργατικής πάλης και της αλληλεγγύης!

Δεν είναι αργία, είναι απεργία!

Αγωνιζόμαστε για ένα μέλλον που θα προσφέρει ευημερία, κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και σεβασμό, ελευθερία χωρίς διακρίσεις, δημόσια Υγεία και Παιδεία για όλους, φροντίδα των ευάλωτων ατόμων, καθώς και μια ασφαλή συνταξιοδότηση.

Με την συνεχή πάλη, τους ταξικούς αγώνες και τις αλλεπάλληλες θυσίες του συνόλου των εργαζομένων, με αλληλεγγύη και συνεργασία, επιδιώκουμε σθεναρά την προάσπιση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, διεκδικώντας κανονικά ωράρια, καλύτερες συνθήκες εργασίας, αξιοπρεπείς μισθούς με σημαντικές αυξήσεις, ως ένα δίκαιο μερίδιο από τον πλούτο, βελτίωση του βιοτικού επιπέδου με την καταπολέμηση της κρίσης του κόστους ζωής και της αισχροκέρδειας, αξιοπρέπεια και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, με σεβασμό στα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Καθώς ο κόσμος γίνεται όλο και λιγότερο ασφαλής και οι στρατιωτικές συγκρούσεις αυξάνονται επιφέροντας εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους αμάχων και στρατιωτικών,  απαιτούμε από τις κυβερνήσεις μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη σε όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι στο εθνικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με την υπερπροσπάθεια και τον αλτρουισμό που τους διακρίνουν, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις, εν μέσω σύνθετων και κρίσιμων ζητημάτων, σχετικά με τα θέματα που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή και το μέλλον της καθαρής ενέργειας.

 

Τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι το ισχυρό θεμέλιο και η ραχοκοκαλιά

των υγιών, δημοκρατικών και ισχυρών κοινωνιών.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 1η ΜΑΗ

ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 11 π.μ.

Τρίτη 23 Απριλίου 2024

Δείτε την ενδιαφέρουσα Ομιλία του Προέδρου της ΕΤΕ/ Ομίλου ΔΕΗ -ΚΗΕ, Στέφανου Κουνούκλα, στο 59ο Γενικό Συμβούλιο και τον Απολογισμό Δράσης

Ομιλία Προέδρου της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Αντώνη Καρρά στο 59ο Γενικό Συμβούλιο της ΕΤΕ/ Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ

 

Ομιλία του Οργανωτικού Γραμματέα, Ιωάννη Κολιοφώτη, στο 59ο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ της ΕΤΕ/ Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ

Σάββατο 20 Απριλίου 2024

Επιπρόσθετες παροχές από το ΝΕΟ Med Διαγνωστικό ΟΚΔΕ – ΓΕΝΟΠ

 

Το ΝΕΟ Med Διαγνωστικό ΟΚΔΕ – ΓΕΝΟΠ

Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό ΟΚΔΕ-ΓΕΝΟΠ-Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE /  EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)(ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ).

 Συχνές ερωτήσεις

1. Πως μπορώ να μάθω ποιοι είναι συμβεβλημένοι;
Από την ιστοσελίδα: h2ps://www.healthnet.com.gr/ ή από το συντονιστικό κέντρο: 2152155316.
2. Τι κάνω σε περίπτωση προγραμματισμένου χειρουργείου ή νοσηλείας;
Καλώ 2152155316 και ενημερώνω σε ποιο νοσοκομείο θα πραγματοποιηθεί η νοσηλεία ή το χειρουργείο.
3. Τι πρέπει να κάνω, για την απορρόφηση 300 € ανά έτος και 10% συμμετοχή, στη νοσηλεία με διανυκτέρευση;
Θα πρέπει να έχω ενημερώσει πρώτα στο συντονιστικό κέντρο 2152155316 σε ποιο νοσοκομείο θα βρίσκομαι. Σε συμβεβλημένο νοσοκομείο, ο ασφαλισμένος δε συμμετέχει στην διαδικασία. Σε μη συμβεβλημένο νοσοκομείο, ακολουθείται η διαδικασία απολογιστικής αποζημίωσης.
4. Σε ποιον οδοντίατρο μπορώ να πάω και τι θα πληρώσω;
Στους συμβεβλημένους οδοντίατρους και πληρώνω σύμφωνα με τον ενδεικτικό επισυναπτόμενο τιμοκατάλογο, ανά οδοντιατρική πράξη.
5. Μπορώ να αγοράσω γυαλιά οράσεως και τι θα πληρώσω;
Ναι, από τα συμβεβλημένα καταστήματα οπτικών. Με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ έως 250 € δεν πληρώνω τίποτα. Δίχως παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ στα συμβεβλημένα καταστήματα οπτικών, έχω έκπτωση 60% στην αρχική τιμή του προϊόντος.
6. Πόσες φυσικοθεραπείες μπορώ να κάνω και τι θα πληρώσω;
Στους συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές, μπορώ να κάνω απεριόριστες συνεδρίες, με συμμετοχή 15 € ανά συνεδρία.
7. Τι μπορώ να κάνω, αν ο γιατρός μου δεν είναι συμβεβλημένος στο δίκτυο;
Μπορείτε να κοινοποιήσετε το όνομα και το τηλέφωνο του γιατρού σας, στο email: okdedeikhe@gmail.com ή με μήνυμα/ viber στον αριθμό κινητού 6932400603 και θα επικοινωνήσει το δίκτυο με τον γιατρό σας.
8. Ποιος μπορεί να έχει συνδρομή στο MED διαγνωστικό;
Όποιος είναι μέλος σε ένα από τα ομαδικά προγράμματα: ΟΚΔΕ – ΓΕΝΟΠ, ΟΜΙΛΟΣ ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ
9. Ποια η ετήσια συνδρομή του προγράμματος, MED διαγνωστικό;
Εφάπαξ καταβολή 30€ το έτος ανά συνδρομητή. Παράδειγμα για μία τετραμελής οικογένεια, καταβάλετε εφάπαξ η ετήσια συνδρομή 120€.
10. Που καταβάλω τα χρήματα της ετήσιας συνδρομής;
Σε τραπεζικό λογαριασμό του ΟΚΔΕ, Τράπεζας Πειραιώς: GR9501715970006597109283973 με αιτιολογία κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο
συνδρομητή.
11. Πότε μπορώ να κάνω χρήση του προγράμματος;
Από την πρώτη του επόμενου μήνα, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εφάπαξ καταβολή συνδρομής.
12. Πως ανανεώνω τη συνδρομή μου:
Η συνδρομή είναι ετήσια και ανανεώνετε με την κατάθεση συνδρομής κάθε έτος

Δείτε και ΕΔΩ: Συχνές ερωτήσεις  – ΙΑΤΡΙΚΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Διαδικασίες Συμπλήρωσης Αίτησης

Med Διαγνωστικό ΟΚΔΕ – ΓΕΝΟΠ
Για να συμμετάσχω στο Πρόγραμμα θα πρέπει να συμπληρώσω την αίτηση με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
1ος τρόπος: Ηλεκτρονική Αίτηση
● Συμπληρώνω την ηλεκτρονική αίτηση από το κινητό μου ή τον υπολογιστή μου (τα πεδία με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά) όπου
έχω λάβει από τον ΟΚΔΕ – ΓΕΝΟΠ (ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ).
● Όταν ολοκληρώσω όλα τα απαραίτητα πεδία, πατάμε αποδοχή και τα στοιχεία αποστέλλονται αυτόματα στο ΟΚΔΕ – ΓΕΝΟΠ.
● Προχωρώ σε κατάθεση 30 ευρώ στον οργανισμό ΟΚΔΕ
○ Κατάθεση ετήσιας συνδρομής σε Λογαριασμό Τράπεζας ΟΚΔΕ: Τράπεζα Πειραιώς : GR9501715970006597109283973
■ Αιτιολογία κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου
● Από την 1η του επόμενου μήνα συμμετέχω στο πρόγραμμα και μπορώ να το χρησιμοποιήσω.

2ος τρόπος: Έντυπη αίτηση
● Εκτυπώνω την αίτηση συμμετοχής που έχω λάβει από ΟΚΔΕ – ΓΕΝΟΠ.
● Συμπληρώνω όλα τα πεδία (με το αστερίσκο * είναι υποχρεωτικά).
● Προωθώ την αίτηση με email στο : okdedeikhe@gmail.com ή με μήνυμα/ viber στον αριθμό κινητού 6932400603.
● Προχωρώ σε κατάθεση 30 ευρώ στον οργανισμό ΟΚΔΕ
○ Κατάθεση ετήσιας συνδρομής σε Λογαριασμό Τράπεζας ΟΚΔΕ: Τράπεζα Πειραιώς : GR9501715970006597109283973
■ Αιτιολογία κατάθεσης: Ονοματεπώνυμο ασφαλισμένου
● Από την 1η του επόμενου μήνα συμμετέχω στο πρόγραμμα και μπορώ να το χρησιμοποιήσω.

Δείτε και ΕΔΩ τις Διαδικασίες Συμπλήρωσης Αίτησης

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ΕΔΩ

Ηλεκτρονική αίτηση για το ΜED Διαγνωστικό ΕΔΩ

 

 

 

ΟΚΔΕ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης
Ζωής & Υγείας για τον Σύλλογο Μελών και
Συνταξιούχων της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ στην ERGO

Πληροφορίες: κ. Κατσιαβού Μαρία, Τηλ. 6932400603 (εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Δείτε το ΕΔΩ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε και κατεβάστε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ

Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

Η Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ – ΚΗΕ στηρίζει δυναμικά την απεργία της ΓΣΕΕ

 

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ αδιάλειπτα επιδιώκει μισθούς και συνθήκες εργασίας που να διασφαλίζουν  την ευημερία των εργαζόμενών της.

Το κύμα ακρίβειας που σαρώνει όλα τα εισοδήματα, εξανεμίζει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, με τα βασικά αγαθά διατροφής να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, επιδεινώνοντας  το βιοτικό τους  επίπεδο.

Για την αντιμετώπιση της κρίσης διαβίωσης που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες, τα συνδικάτα προτείνουν να επαναπροσδιοριστεί άμεσα, το μείγμα των μέτρων δημοσιονομικής εισοδηματικής και κοινωνικής πολιτικής, που θα μπορούσαν να ανακόψουν το κύμα ακρίβειας και να προστατέψουν την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής.

Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, οι εργαζόμενοι και οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, είναι τα θύματα αυτής της πληθωριστικής κρίσης κερδών.

Η ΓΣΕΕ και το Συνδικαλιστικό Κίνημα προτείνουν μία σειρά μέτρων αντιμετώπισης της οικονομικής αφαίμαξης,  με βασικά σημεία τα εξής:

­- Αύξηση μισθών, πέραν του κατώτατου μισθού, για την προστασία της αγοραστικής δύναμης των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων νοικοκυριών.

– Αυστηρό θεσμικό έλεγχο και διαφάνεια του τρόπου διαμόρφωσης του κόστους των τιμών και των περιθωρίων κέρδους σε όλη τη εφοδιαστική αλυσίδα, με τη ουσιαστική ενίσχυση της επιτροπής ανταγωνισμού.

– Μείωση του ΦΠΑ για ένα χρόνο σε βασικά είδη διατροφής και διατίμηση σε βασικά αγαθά πρώτης ανάγκης.

– Πάταξη της κερδοσκοπίας σε όλες τις επιχειρήσεις βασικών κλάδων παραγωγής και εμπορίας βασικών αγαθών διατροφής και έκτακτη φορολογία επί των κερδών αλυσίδων super market, επιχειρήσεων ενέργειας, μεταφορών και τραπεζών.

Αιτήματα δίκαια που αφορούν όλους τους εργαζόμενους.

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ συμμετέχει και στηρίζει την απεργιακή κινητοποίηση της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 17 Απριλίου.

Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργία αλλά και στις συγκεντρώσεις και πορείες ανά την Ελλάδα.

Στην Αθήνα συγκέντρωση Πλ. Κλαυθμώνος και ώρα 11.00

Υ.Γ. Παρακαλούνται οι ΤΔΕ όπως βγάλουν το εξαιρούμενο  προσωπικό που προβλέπεται, με τους αυστηρά απαιτούμενους εργαζόμενους.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ: Το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης στο 59ο Γενικό Συμβούλιο

Οι σύνεδροι του 59ου Γενικού Συμβουλίου, που συνεδριάσαμε στην Θεσσαλονίκη στις 3 & 4 Απριλίου 2024 και τα μέλη της ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ, που συμμετείχαν στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο στις  3 & 4 Απριλίου 2024.                                                                                                      

Αποφασίσαμε:

 • Να καταδικάσουμε τις πολιτικές των κυβερνήσεων που έχουν ως αποτέλεσμα την καταστρατήγηση των εργασιακών και ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Η ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ θα αγωνίζεται πάντα για να  ανατρέπει τις πολιτικές που είναι εις βάρος των εργαζομένων..
 • Να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε στο μέλλον ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε σε αυτή τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 • Η ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ θα αγωνίζεται πάντα για ενιαία μισθολογικά και εργασιακά δικαιώματα σε όλους τους εργαζομένους του ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ.
 • Η ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ έχει πάγια θέση, να προασπίζεται τα δίκαια συμφέροντα του Ομίλου ΔΕΗ και του ΑΔΜΗΕ, σε όσους επιβουλεύονται τη διάλυσή του, καθώς και το συμφέρον των ευπαθών ομάδων και των ευάλωτων καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Η ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ θα αγωνίζεται πάντα για συνεχής προσλήψεις τακτικού προσωπικού σε όλο τον Όμιλο ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ, γιατί οι εργαζόμενοι είναι το πιο βασικό συστατικό σε μια επιχείρηση, είναι η ψυχή του.
 • Η ΕΤΕ ΔΕΗ είναι αντίθετη με τη βίαιη απολγνιτοποίηση, όπως συντελείται σήμερα στη Δυτική Μακεδονία και στη Μεγαλόπολη. Αντιθέτως είμαστε υπέρ μιας ομαλής μετάβασης και  φυσικα με την πλήρη προστασία των εργαζομένων σε αυτές τις περιοχές, όσον αφορά τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα.
 • Θέση μας είναι και για αυτό αγωνιζόμαστε, ότι πρέπει να σταματήσει η προέλαση των εργολάβων και να επιστρέψουν νευραλγικοί τομείς της Επιχείρησης στους συναδέλφους μας,  που έχουν πάει σε εργολάβους, για το καλό όλων μας, εργαζομένων και κοινωνίας.
 • Η ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ έχει θέση και στόχο, μεγάλα, ενωμένα και ισχυρά σωματεία που θα αντιπαλεύουν την εξουσία και όχι μικρά, αδύναμα και εργοδοτικά σωματεία, που στοχεύουν στη διάλυση του συνδικαλιστικού κινήματος .
 • Στο ψήφισμα του ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και της ΓΕΝΙΚΗΣ μας ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ, ενσωματώνονται τα ψηφίσματα που κατατέθηκαν από τους εκπροσώπους των ΤΔΕ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ: Με όραμα, ενότητα και αγώνα ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 59ου Γενικού Συμβουλίου


Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι διεργασίες του 59ου ΓενικούΣυμβουλίου της Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ, που πραγματοποιήθηκε στις 03 και 04 Απριλίου, στην Θεσσαλονίκη. Το ιστορικό σωματείο της Ε.ΤΕ. ΟμίλουΔΕΗ-ΚΗΕ, συμπληρώνει 47 χρόνια δυναμικής πορείας, δράσης, αγώνων και διεκδικήσεων, έχοντας κάνει μέχρι τώρα μία συναρπαστική διαδρομή με ενότητα, όραμα, μόχθο και με πολλές κατακτήσεις.

Την εναρκτήρια ομιλία έκανε ο Πρόεδρος της Ένωσης, Στέφανος Κουνούκλας,ενώ στην συνέχεια χαιρετισμό απηύθυναν:

O Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ- ΚΗΕ, Αντώνης Καρράς.

Η Γενική Διευθυντήρια Ανθρωπίνων Δυναμικού και Οργάνωσης Ομίλου ΔΕΗ, Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου.

Ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης ΔΕΔΔΗΕ, Γεώργιος Καλύβας.

Ο Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Νομικών Θεμάτων ΑΔΜΗΕ, Ιωάννης Βρεττός.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΓΣΕΕ, Νίκος Φωτόπουλος.

Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας, Αριστείδης Μπρουμάς.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε./Ομίλου ΔΕΗ, Κώστας Γεωργίου.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ, Αθανάσιος Μάστορας.

Ο Πρόεδρος ΕΔΟΠ-ΔΕΗ, Ιωσήφ Ξυπνητός.

Ο Αντιπρόεδρος του ΠΑΣΥΠ-ΔΕΗ, Παναγιώτης Καλοφωλιάς.

Ο Πρόεδρος ΕΝΩΣΗΣ, Κωνσταντίνος Κιβρακίδης.

Επίσης παραβρέθηκε και η Αικατερίνη Μπαλόκα, Διευθύντρια Ανθρωπίνου Πόρων του ΔΕΔΔΗΕ.

Έπειτα ακολούθησε ο Απολογισμός Δράσης από τον Πρόεδρο του Σωματείου, Στέφανο Κουνούκλα και ο Προγραμματισμός Δράσης από τον Γενικό Γραμματέα, Κωνσταντίνο Τσίγαλο που εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των παρατάξεων και των συνέδρων, οι οποίες συνεχίστηκαν και την επόμενη μέρα των εργασιών.

Το Γενικό Συμβούλιο συνεχίστηκε, αρχικά, με την έγκριση του οικονομικού απολογισμού και της εξελεγκτικής επιτροπής, την ενημέρωση από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αιμοδοσίας και ολοκληρώθηκε με τις τοποθετήσεις των συνέδρων και με τις δευτερολογίες του Προεδρείου της Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ. Παράλληλα, κατατέθηκε σχετικό ψήφισμα στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στον ίδιο χώρο και το οποίο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία.

Στο 59ο Γενικό Συμβούλιο Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ, την δεύτερη ημέρα των εργασιών προηγήθηκε ημερίδα με θέματα "Υγείας και Ασφάλεια στην Εργασία" καθώς και "Εκπαίδευσης".

Συγκεκριμένα οι ομιλητές ήταν οι εξής:

Ο Γενικός Διευθυντής Υγείας και Ασφάλειας του ΔΕΔΔΗΕ, Γεώργιος Μαραγκός.

Η Διευθύντρια ΔΥΑΕ/ΔΕΔΔΗΕ, Μαρία Καλαντώνη.

Ο Βοηθός Γεν. Διευθυντή Υγιεινής και Ασφάλειας του ΑΔΜΗΕ, Γεώργιος Ευθυμίου.

Ο Διευθυντή Εκπαίδευσης και Οργανωσιακής Ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ, Σπύρος Σαλαούνης.

Ο Τομεάρχης Εκπαίδευσης ΑΔΜΗΕ, Σωτήρης Κατσαρός.

Καθώς και ο Νικόλαος Παυλίδης, Διευθυντής ΔΕΔΔΗΕ Περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης.

Τα τοπικά στελέχη από τις 86 Τ.Δ.Ε.της Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ, που είχαν έρθει από τις  από όλη τη Ελλάδα, κατέθεσαν τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην εργασιακή τους καθημερινότητα σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ. Οι τοποθετήσεις τους, στο 59ο Γενικό Συμβούλιο ανέδειξαν όλα εκείνα τα ζητήματα που αφορούν το σύνολο του τεχνικού προσωπικού ενώ αναλύθηκε διεξοδικά η υπογραφή της νέας ΣΣΕ στην ΔΕΗ.

Επιπρόσθετα, επισημάνθηκαν ιδιαίτερα η ένταξη των νεοπροσληφθέντων στα θεσμικά του Κανονισμού Κατάστασης Προσωπικού και οι μισθολογικές αυξήσεις που είχαν να δοθούν από το 2008 λόγω μνημονίων στους εργαζόμενους στην ΔΕΗ.

Επίσης, στο Γενικό Συμβούλιο τέθηκαν καίρια ζητήματα όπως: η βίαιη απολιγνιτοποίηση και το κλείσιμο των Μονάδων, καθώς, και το μέλλον των εργαζομένων σε αυτές.

Παράλληλα, η ηλεκτρική διασύνδεση σε Κρήτη και Κυκλάδες δημιουργεί ανάλογα εργασιακά ζητήματα κα τέθηκαν τα αιτήματα για την υπογραφή της νέας Σ.Σ.Ε. σε ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ το επόμενο χρονικό διάστημα.

Τέλος, τονίσθηκε για μία ακόμη φορά το δίκαιο αίτημα για την ένταξη στο τακτικό προσωπικό των οκταμήνων και η ανάγκη για συνεχείς προσλήψεις σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ, διότι οι εργαζόμενοι είναι το πιο βασικό συστατικό σε μια επιχείρηση και είναι η ψυχή του.

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ αποτελεί δύναμη εμπιστοσύνης και ελπίδας. Είναι η ισχυρή συνδικαλιστική φωνή των εργαζομένων με όραμα, αγώνα και δράση.

Γραφείο Τύπου της Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ

Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024

EΤΕ/ Ομίλου ΔΕΗ ΚΗΕ: Δύναμη εμπιστοσύνης και ελπίδας - Όραμα, ενότητα και αγώνας

 


Κυριακή 24 Μαρτίου 2024

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ: Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. τριετούς διάρκειας (2024-2027)

Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έχει θετικό οικονομικό πρόσημο, με αύξηση αποδοχών, περιλαμβάνοντας οριζόντια τριετή μισθολογική αύξηση, την πρώτη μετά από δεκαεπτά έτη μειώσεων και στασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα τα κεκτημένα των προηγούμενων συμβάσεων και το θεσμικό πλαίσιο των κανονισμών.
Επιπρόσθετα, επιτυγχάνει ισχυρές θεσμικές εγγυήσεις, εξασφαλίζοντας το σύνολο του προσωπικού, χωρίς διαχωρισμούς παλαιών και νέων εργαζομένων, οι οποίοι εντάσσονται πλέον για πρώτη φορά στην Ε.Σ.Σ.Ε.


 Συναδέλφισσες -οι

Υπεγράφη την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2024, στα κεντρικά γραφεία διοίκησης της ΔΕΗ στην οδό Χαλκοκονδύλη 30, στην Αθήνα, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε., μεταξύ της διοίκησης της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης (ΑΣΟΠ-ΔΕΗ), καθώς και των Πρωτοβαθμίων Σωματείων μελών μας.
Εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. την ΕΣΣΕ υπέγραψε ο κ. Γιώργος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, ενώ για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ ο Πρόεδρός της Αντώνης Καρράς και ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Μανιάτης. Για τα Πρωτοβάθμια Σωματεία υπέγραψαν οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς.
Το Προεδρείο, η Διαπραγματευτική Ομάδα, το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τα Σωματεία Μέλη της, με διαρκείς και σκληρές διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση της επιχείρησης, τήρησαν στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους έναντι των συναδέλφων εργαζομένων, επιτυγχάνοντας με την υπογραφή της τριετούς ΕΣΣΕ, εργασιακή ασφάλεια και ειρήνη.
Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έχει θετικό οικονομικό πρόσημο, με αύξηση αποδοχών, περιλαμβάνοντας οριζόντια τριετή μισθολογική αύξηση, την πρώτη μετά από δεκαεπτά έτη μειώσεων και στασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα τα κεκτημένα των προηγούμενων συμβάσεων και το θεσμικό πλαίσιο των κανονισμών.
Επιπρόσθετα, επιτυγχάνει ισχυρές θεσμικές εγγυήσεις, εξασφαλίζοντας το σύνολο του προσωπικού, χωρίς διαχωρισμούς παλαιών και νέων εργαζομένων, οι οποίοι εντάσσονται πλέον για πρώτη φορά στην Ε.Σ.Σ.Ε.
Θα ακολουθήσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις για υπογραφή νέων Ε.Σ.Σ.Ε. με τις Διοικήσεις του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, καθώς και με την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.
Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ συμβάλλουν καθημερινά, με υπευθυνότητα, ομαδικότητα, επαγγελματισμό, εξαιρετική ικανότητα και ανεξάντλητη εργατικότητα, στην ευημερία της επιχείρησης, στα πλαίσια του μετασχηματισμού της σε μια μεγάλη και σύγχρονη ενεργειακή δύναμη.
Παρά τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων, το Συνδικάτο επαγρυπνεί συνεχώς, με σκοπό την προάσπιση της ακεραιότητας της εργασίας των συναδέλφων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την επίτευξη υψηλότερων αποδοχών, την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024

ΔΕΗ: Νέα συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα

 


Τη συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα και μέχρι την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του από 1.3.2024 παραιτηθέντος Μέλους του κ. Στέφανου Θεοδωρίδη (Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Μέλους), με τα εναπομείναντα Μέλη του αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.

 η συγκρότηση του Δ.Σ. σε Σώμα και μέχρι την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση του από 1.3.2024 παραιτηθέντος Μέλους του κ. Στέφανου Θεοδωρίδη (Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Μέλους), με τα εναπομείναντα Μέλη του αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ.

Η σύνθεση έχει ως εξής:

1. Στάσσης Γεώργιος, Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και τις 21.8.2025.

2. Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, με θητεία έως και τις 21.8.2025.

3. Δημητριάδης Γρηγόριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 28.6.2025.

4. Δοξάκη Δέσποινα, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 28.6.2025.

5. Καρακούσης Γεώργιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 16.12.2024.

6. Καρδαμάκης Στέφανος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.

7. Πατεράκης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. και Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.

8. Φωτακίδης Αλέξανδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 21.8.2025.

9. Ψυλλάκη Μαρία, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., με θητεία έως και τις 16.12.2024.

Τα μέλη

Σε συνέχεια της συγκρότησής του σε Σώμα το Διοικητικό Συμβούλιο, αποφάσισε τον ορισμό του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Στέφανου Καρδαμάκη, ως τρίτου μέλους της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων στη θέση του παραιτηθέντος μέλους κ. Στέφανου Θεοδωρίδη και για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι έως τις 21.08.2025.

Κατόπιν τούτου, τα μέλη που συγκροτούν τη Επιτροπή Υποψηφιοτήτων Αμοιβών και Προσλήψεων και η αντίστοιχη ιδιότητα αυτών έχει ως ακολούθως:

1. Παπαδημητρίου Πύρρος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Πρόεδρος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.

2. Δοξάκη Δέσποινα (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία της έως και τις 28.6.2025.

3. Καρδαμάκης Στέφανος (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ.), Μέλος της ΕΥΑΠ, με θητεία του έως και τις 21.8.2025.

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024

Τι φέρνει στο ίντερνετ η οπτική ίνα της ΔΕΗ για 1,7 εκατ. νοικοκυριά – Γιατί η ψηφιακή μετάβαση είναι προϋπόθεση για την ενεργειακή

 

Τι φέρνει στο ίντερνετ η οπτική ίνα της ΔΕΗ για 1,7 εκατ. νοικοκυριά – Γιατί η ψηφιακή μετάβαση είναι προϋπόθεση για την ενεργειακή

Η νέα εποχή της ενέργειας συνδέεται άμεσα με την ψηφιοποίηση και τις μεγάλες ταχύτητες στο ίντερνετ.

Ο νέος ενεργειακός κόσμος, όπου τα πάντα θα είναι διασυνδεδεμένα στο δίκτυο, από τις παραδοσιακές ηλεκτρικές συσκευές μέχρι τις αντλίες θερμότητας, τα φωτοβολταϊκά στη στέγη και τη μπαταρία του αυτοκινήτου, όλα αυτά χρειάζονται connectivity.

Η ψηφιακή μετάβαση στην Κοινωνία των Gigabit είναι προαπαιτούμενο για την ενεργειακή.

Η μεγάλη εικόνα είναι αυτή. Αλλά για να φτάσουμε εκεί, πρέπει πρώτα να ξεκολλήσουμε από τη θέση του ουραγού στην Ευρώπη. Ενώ ο μέσος όρος των νοικοκυριών στην ΕΕ με οπτική ίνα στην πόρτα τους ξεπερνά το 70%, το ποσοστό στην Ελλάδα βρίσκεται μόλις στο 27,8%.

Κάπου εδώ υπεισέρχεται στην κουβέντα η ΔΕΗ. Το κατασκευαστικό πλάνο που ανακοίνωσε χθες η θυγατρική της, ΔΕΗ FiberGrid, για οπτικές ίνες σε 1,7 εκατ. νοικοκυριά έως και το 2025, αλλά και για κάλυψη συνολικά 3 εκατ. μέχρι και το 2030, αποσκοπεί ακριβώς στο να κλείσει όσο μπορεί πιο γρήγορα η ψαλίδα ακόμη και με τη γειτονιά μας.

Στην Κύπρο το ποσοστό βρίσκεται στο 50%, στη Βουλγαρία ξεπερνά το 80% και στη Ρουμανία το 90%.

Αξιοποίηση του δικτύου ρεύματος

Το πλάνο είναι εφικτό, τόσο γιατί αυξάνονται οι επενδυτές στην οπτική ίνα, δηλαδή εκτός από τον ΟΤΕ που είναι ο βασικός παίκτης, τώρα προστίθεται και η ΔΕΗ με στόχο να ρίξει 680 εκατ ευρώ στην τριετία, όσο και γιατί μπαίνει στο παιχνίδι το εναέριο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Η τοποθέτηση εναέριας ίνας πάνω στις γραμμές είναι λιγότερο περίπλοκη, γρήγορη και κυρίως λιγότερο κοστοβόρα απ’ ότι όταν χρειάζεται κανείς να σκάψει μια υπόγεια εγκατάσταση. Χαμηλό κόστος συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος ενοικίασης για τους παρόχους, άρα φθηνότερες τελικές υπηρεσίες για τους καταναλωτές, που ακριβώς λόγω της απουσίας δικτύου Fiber to the Home πληρώνουν ένα αργό και ακριβό ίντερνετ.

Κυρίως, σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή με ανύπαρκτη σχεδόν διείσδυση ίνας, ανήκουν οι περιοχές που ανακοίνωσε ότι μπαίνει με 12 νέες εργολαβίες η ΔΕΗ. Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Ιωάννινα, Βόλος, Καλαμάτα, Κόρινθος, Τρίκαλα, Κοζάνη, Βέροια, και Μεγαλόπολη, είναι καινούργιες αγορές, με μικρές και συχνά βασανιστικά αργές ταχύτητες στο διαδίκτυο.

Έχουν όλες επιλεγεί με βάση τόσο την πληθυσμιακή κάλυψη, όσο και την έλλειψη υποδομών Fiber to the Home. Το ίδιο χαμηλή είναι η διείσδυση στον Πειραιά, την Καλλιθέα, το Αιγάλεω, το Κορυδαλλό, το Κερατσίνι, τη Νίκαια, το Μοσχάτο, τη Δάφνη, αλλά και τη Θεσσαλονίκη και δήμους όπως Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Κορδελιού- Ευόσμου, Νεάπολής - Συκεών.

Τι θα κάνει η ΔΕΗ

Το business case της ΔΕΗ είναι ότι από φέτος θα πουλάει στη χονδρική, είτε μια υπηρεσία internet με ταχύτητες που μπορούν να φτάσουν έως και τα 10 Gbps, είτε ενοικίαση υποδομής σκοτεινής ίνας (dark fiber) με την οποία ο κάθε πάροχος θα μπορεί να προσφέρει στο τελικό πελάτη ό,τι υπηρεσίες επιθυμεί.

Κρίνοντας από τα νούμερα, ο στόχος για 1,7 εκατ. συνδέσεις μέσα στους επόμενους 22 μήνες, μεταφράζεται σε 77.000 το μήνα. Αν σκεφτεί κανείς ότι τους τελευταίους δέκα μήνες το πλάνο «έτρεχε» με 14.000 συνδέσεις το μήνα, έχοντας βάλει οπτική ίνα σε 140.000 νοικοκυριά, μιλάμε για έξι φορές ταχύτερο ρυθμό.

Την επιτάχυνση δείχνει και το γεγονός ότι ενώ το business plan που είχε παρουσιάσει η διοίκηση Στάσση στο Λονδίνο τον Ιανουάριο έθετε ως στόχο το 1 εκατομμύριο συνδέσεις μέχρι το 2030, η χθεσινή ανακοίνωση της θυγατρικής ΔΕΗ FiberGrid βάζει τον πήχη στα 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις εντός της επόμενης πενταετίας, δηλαδή τον τριπλασιάζει.

Η ψηφιακή μετάβαση προϋπόθεση για την ενεργειακή

Οι επενδύσεις στην οπτική ίνα είναι απαραίτητες για να υπάρξει συνδεσιμότητα gigabite σε όλα τα νοικοκυριά της Ε.Ε. και κάλυψη 5G για όλες τις κατοικημένες περιοχές έως το 2030, όπως ο σχετικός στόχος της Κομισιόν. Και στα τέλη του 2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΤΕ, οι συνδέσεις οπτικής ίνας στην Ελλάδα δεν υπερέβαιναν τα 1,4 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Επηρεάζουν όμως και κάτι ακόμη. Το gigabit society, δηλαδή το όραμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης μέχρι το 2030, είναι προαπαιτούμενο για την πράσινη ενεργειακή μετάβαση. Τυχόν καθυστερήσεις στον τομέα αυτό, θα τη θέσουν σε κίνδυνο, όπως γνωρίζει καλά ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος ψηφιακών και καινοτόμων υπηρεσιών της ΔΕΗ, Αλέξανδρος Πατεράκης.

Τα έξυπνα ενεργειακά σπίτια και οι επιχειρήσεις, οι ηλεκτρικές συσκευές, οι φορτιστές, τα φωτοβολταϊκά, οι μονάδες αποθήκευσης, τα πάντα, χρειάζονται μεγάλες ταχύτητες σύνδεσης και απόκριση σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για να συνεργαστούν μεταξύ τους, αλλά και με το δίκτυο.

Δεν μπορούμε να συζητάμε για αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας, η οποία δεν θα παράγεται σε μεγάλα εργοστάσια, παρά στον ίδιο τον οικιστικό ιστό, για πόλεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους σε μεγάλο βαθμό από φωτοβολταϊκά στη στέγη ή για περίσσεια ενέργεια που θα αποθηκεύεται σε οικιακές μπαταρίες, χωρίς να έχει προηγηθεί η ψηφιακή μετάβαση της χώρας. 

Η ψηφιοποίηση πρέπει να ανοίξει ταχύτητες ώστε να μπορέσει να συμβαδίσει με τις ανακαλύψεις στις νέες τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών, τη μείωση κόστους στις μπαταρίες, τα νέα έξυπνα δίκτυα. Δίχως το ένα, δεν θα έχουμε ούτε το άλλο.

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ: Στηρίζουμε και συμμετέχουμε στην απεργία των Εργατικών Κέντρων στις 28 Φεβρουαρίου

 


Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ-ΚΗΕ στηρίζει την 24ωρη απεργία που προκήρυξαν τα Εργατικά Κέντρα σε όλη την επικράτεια στις 28 Φεβρουαρίου 2024.

Τα βασικά αιτήματα των εργαζομένων και των συνδικάτων είναι:

 – Η αύξηση μισθών, πέραν του κατώτατου, για την προστασία της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.

  – Η διενέργεια αυστηρών ελέγχων και διαφάνειας στον τρόπο διαμόρφωσης του κόστους, των τιμών και των περιθωρίων κέρδους σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, με την ουσιαστική ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και πάταξη της κερδοσκοπίας και της ακρίβειας σε όλες τις επιχειρήσεις βασικών κλάδων παραγωγής και εμπορίας βασικών αγαθών διατροφής.

 – Η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων εργασίας με θετικό πρόσημο, η επιστροφή των δώρων και η αύξηση των ποσοστών των επιδομάτων ώστε να διορθωθούν οι μισθολογικές αδικίες του παρελθόντος.

Η ΕΤΕ Ομίλου/ΔΕΗ ΚΗΕ ένα χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, δεν ξεχνά τον άδικο χαμό 57 ψυχών και συμπαρίσταται στις οικογένειες των θυμάτων που ζητούν δικαίωση στην μνήμη των παιδιών τους.

Τέλος οφείλουμε να επισημάνουμε πως η πιστή τήρηση και εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους πρέπει να γίνεται πράξη από όλους και κυρίως από τους εργοδότες, ώστε να μην θρηνούμε θύματα.

Καλούμε τους εργαζόμενους σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ και όπου έχουν προκηρυχτεί από τα  Εργατικά Κέντρα απεργιακές κινητοποιήσεις να συμμετέχουν μαζικά και να παραβρεθούν σε  όλες τις κατά τόπους συγκεντρώσεις.

«Οι ΖΩΕΣ μας πάνω από τα ΚΕΡΔΗ τους – Αυξήσεις μισθών για να ζούμε με αξιοπρέπεια».

Προσυγκέντρωση: Αθήνα, ώρα 11:00πμ, πλατεία Κοραή.

                     Γραφείο Τύπου ΕΤΕ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ: Τα ατυχήματα-δυστυχήματα αυξάνονται με μαθηματική σχέση


Νέο εργατικό ατύχημα σημειώθηκε στην Περιοχή της Χαλκιδικής και συγκεκριμένα στον Πολύγυρο όπου εναερίτης του ΔΕΔΔΗΕ κτυπήθηκε από ρεύμα σε εργασίες αποκατάστασης βλάβης Υποσταθμού σε γραμμή Μέσης Τάσης. Ο συνάδελφος υπέστη εγκαύματα στο σώμα του και διεκομίσθη σε κοντινό νοσοκομείο όπου ευτυχώς έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο για την ζωή του.

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ έχει επισημάνει ότι το πολύχρονο κενό των μη προσλήψεων σε ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, η εντατικοποίηση της εργασίας και η χαμένη τεχνογνωσία έχουν δημιουργήσει αρκετές παθογένειες στην Εταιρία με συνέπεια να είμαστε μάρτυρες αρκετών ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια.

Επιπρόσθετα τονίζουμε πως πρέπει να δωθεί στους νέους συναδέλφους ο απαραίτητος χρόνος για να αποκτήσουν τη κατάλληλη τεχνογνωσία και εμπειρία για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν με ασφάλεια τις βλάβες και όσα άλλα προβλήματα προκύπτουν σε Χαμηλή και Μέση Τάση.

Παράλληλα οφείλουμε να επισημάνουμε ότι εργασίες στα δίκτυα απαιτούν επαρκή στελέχωση συνεργείων, υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας, η οποία διασφαλίζεται από συνεχή και με τακτά χρονικά διαστήματα εκπαίδευση, με αυστηρή τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας ώστε να μην δημιουργούνται επικίνδυνες συνθήκες, για την ασφάλεια και την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων.

Η λήψη των αναγκαίων μέτρων για την τήρηση των κατάλληλων συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας πρέπει να ακολουθείται απαρέγκλιτα και σε καμία περίπτωση δε επιτρέπεται η έκπτωσή τους παρότι οι συνθήκες εδώ και χρόνια οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στην μη τήρησή τους. Οι εκάστοτε διοικήσεις επιβάλλεται να καταλάβουν και να ενεργούν άμεσα για την αποφυγή άλλων περιστατικών. Το Συνδικάτο και οι εργαζόμενοι τα γράφουν και τα λένε συνεχώς αλλά δυστυχώς δεν εισακούονται.

Η Ε.ΤΕ. Ομίλου ΔΕΗ – ΚΗΕ στέκεται στο πλευρό του άτυχου εργαζόμενου και της οικογένειας του και του ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Τρίτη 30 Ιανουαρίου 2024

Διήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας στην Μεγαλόπολη

 


ΣΑΣ     ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ…

 • Στις  8  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ    2024  ημέρα  ΠΕΜΠΤΗ και από ώρα 08.00 έως 13.30 μ.μ. κινητά συνεργεία Αιμοληψίας θα βρίσκονται   στο Ιατρείο του  Ορυχείου Μαραθούσας και…
 • Στις  9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ      2024  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και από ώρα 08.00 έως 13.30 τα συνεργεία Αιμοληψίας θα βρίσκονται στα Ορυχεία Ψαθίου  (κυλικείο)   και  ΙΑΤΡΕΙΑ   της   ΜΟΝΑΔΑΣ  4     (ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β΄).

να αφιερώσετε δέκα λεπτά από το χρόνο σας,  στην ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ που πραγματοποιούμε και να στρατευθείτε μαζί μας σε έναν αγώνα πολύ δύσκολο μεν, αλλά συνάμα  και πολύ όμορφο που είναι ΘΕΜΑ ΖΩΗΣ.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ  ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ  ΝΑ                                  

 • ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ  ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΑΜΚΑ)
 • ΕΧΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ  (ΑΔΤ)
 • ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

( π.χ ΑΤΤΙΚΗΣ,ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ) ,ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΙ email 

                      ΤΟ ΑΙΜΑ ΟΥΤΕ   ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ, ΟΥΤΕ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑI

                                                   ΜΟΝΟ  ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ

ΕΙΝΑΙ  ΖΗΤΗΜΑ  ΖΩΗΣ

ΕΙΝΑΙ  ΖΗΤΗΜΑ ΤΙΜΗΣ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΑΙΜΑ, ΚΑΝΕΙΣ ΜΙΑ ΚΑΡΔΙΑ ΝΑ

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΧΤΥΠΑ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΑΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ