Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:ΝΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ


ΝΕΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΜΑΣ
ΜΕ ΤΟΝ Ν.4093/12
Συνάδελφοι-σες,
Σε συνέχεια της πρώτης(25σέλιδης) ανακοίνωσης μας που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας πριν από 10 ημέρες σχετικά με τις αλλαγές που επήλθαν με το Ν.4093/12 στο εργασιακό και ασφαλιστικό καθεστώς μας, σήμερα και μετά την έκδοση μιας σειράς απαράδεκτων διευκρινιστικών εγκυκλίων αλλά και Υπουργικών αποφάσεων επανερχόμαστε προσθέτοντας τα παρακάτω σημεία ώστε η ενημέρωσή σας να περιλαμβάνει και τις τελευταίες εξελίξεις.
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΒΑΕ – ΥΒΑΕ
Α)ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ 31/12/1992
α) Οι ασφαλισμένοι που εργάζονται στα υπερβαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (Ορυχεία, Σταθμοί Παραγωγής και Δίκτυα), δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Έτος συμπλήρωσης του χρόνου Ασφάλισης και του Χρόνου στα ΥΒΑΕ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ για όσους συμπληρώνουν Χρόνο Ασφάλισης:20 έτη Χρόνο στα ΥΒΑΕ:16 έτη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ για όσους συμπληρώνουν Χρόνο Ασφάλισης:15 έτη Χρόνο στα ΥΒΑΕ:12 έτη
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

1997
50
55

1998
50 1/2
55

1999
51
55

2000
51 1/2
55

2001
52
55

2002
52 1/2
55

2003
53
55

2004
53 1/2
55

2005
54
55

2006
54 1/2
55

2007
55
55

2008
55
55

2009
55
55

2010
55
55

2011
55
55

2012
55
55

2013
57
57

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας χορηγείται σύνταξη μειωμένη κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται του απαιτούμενου ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη. Η ως άνω μείωση δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε χρόνο μεγαλύτερο των 5 ετών.
β) Οι ασφαλισμένοι που εργάζονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Έτος συμπλήρωσης του χρόνου Ασφάλισης και του Χρόνου στα ΒΑΕ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ για όσους συμπληρώνουν Χρόνο Ασφάλισης:20 έτη Χρόνο στα ΒΑΕ:16 έτη
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ για όσους συμπληρώνουν Χρόνο Ασφάλισης:15 έτη Χρόνο στα ΒΑΕ:12 έτη
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ

1997
50
55

1998
50 1/2
55 1/2

1999
51
56

2000
51 1/2
56 1/2

2001
52
57

2002
52 1/2
57 1/2

2003
53
58

2004
53 1/2
58 1/2

2005
54
59

2006
54 1/2
59 1/2

2007
55
60

2008
55 1/2
60

2009
56
60

2010
56 1/2
60

2011
57
60

2012
57 1/2
60

2013
60
62

2014
60 1/2


2015
61


2016
61 1/2


2017
62


ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη συμπλήρωση του 50ού έτους της ηλικίας χορηγείται σύνταξη μειωμένη κατά 6% για κάθε έτος που υπολείπεται του απαιτούμενου ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη. . Η ως άνω μείωση δεν μπορεί να αντιστοιχεί σε χρόνο μεγαλύτερο των 5 ετών.
Β) ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1.1.1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑ
α) Οι ασφαλισμένοι που εργάζονται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Έτος συμπλήρωσης των 15 ετών συν ασφάλισης εκ των οποίων 3/4 του χρόνου στα ΒΑΕ
ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΗ ΣΤΑ ΒΑΕ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣμέχρι 31.12.2012
15
11 1/4
60

από 1.1.2013 και μετά
15
11 1/4
62

β) Οι ασφαλισμένοι που εργάζονται στα υπερβαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, (ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα) δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας που αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:
Έτος συμπλήρωσης των 15 ετών συν ασφάλισης εκ των οποίων 3/4 του χρόνου στα ΥΒΑΕ
ΕΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΤΗ ΣΤΑ ΒΑΕ
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ


ΠΛΗΡΗ
ΜΕΙΩΜΕΝΗ

μέχρι 31.12.2012
15
11 1/4
55
50

από 1.1.2013 και μετά
15
11 1/4
57
52

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ
Για τη χορήγηση συντάξεως με τις διατάξεις των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων ή των υπερβαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 1000 ημερομίσθια στα ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ (αντίστοιχα), κατά την τελευταία 10ετία από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι που ασχολούνται σε εργασίες μεταλλείων -λιγνιτωρυχείων.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ από 1.1.2013 γνωστοποιήθηκε στους φορείς ασφάλισης με την υπ' αριθμ. Φ 80000/ οικ. 27040/1798/11.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
2. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ -ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Ο/Η ασφαλισμένος (-η) έχειθεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα όταν έχει συμπληρώσει: τόσο τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης όσο και το όριο ηλικίας (όπου αυτό απαιτείται).
Ο ασφαλισμένος μέχρι 31.12.1982έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα όταν έχει συμπληρώσει τα 35 χρόνια ασφάλισης.

Ο/Η ασφαλισμένος (-η) έχεικατοχυρωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθεί (δηλαδή έχει «κλειδώσει») με τις προϋποθέσεις που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης του απαιτούμενου κατά περίπτωση χρόνου ασφάλισης ή ορίου ηλικίας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε περιπτώσεις κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος:
 • Στις απλές περιπτώσεις, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης.
 • Στις περιπτώσεις συνταξιοδοτήσεως με το καθεστώς των ΒΑΕ, ΥΒΑΕ, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης καθώς και του απαιτούμενου χρόνου στα ΒΑΕ,ΥΒΑΕ.
 • Στις περιπτώσεις γυναικών ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1982 που ο χρόνος ασφάλισης παραμένει σταθερός (25 έτη) ενώ αυξάνεται το όριο ηλικίας, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου ορίου ηλικίας 60 ετών (για πλήρη) ή 55 ετών (για μειωμένη).
 • Στις περιπτώσεις μητέρων με τρία (3) παιδιά,χήρων πατέρων και διαζευγμένων που έχουν την επιμέλεια των ανηλίκων ή ανίκανων παιδιών, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κατοχυρώνεται με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης, την ύπαρξη των τριών παιδιών και στη περίπτωση των διαζευγμένων αυτοί να έχουν την επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών με δικαστική απόφαση.
· Στις περιπτώσεις ανδρών με 15 έτη ασφάλισης, το συνταξιοδοτικό
δικαίωμα δεν κατοχυρώνεται γιατί σε κάθε χρονική στιγμή απαιτείται η συμπλήρωση
του χρόνου ασφάλισης 15 ετών και του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας.
 
ΜΕΙΩΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ  
ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΤΩΝ
ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΑΣΧΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ
ΑΔΕΙΑΣ
 
1) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Από 1/1/2013μειώνονται οι ήδη χορηγούμενες συντάξεις καθώς και όσες θα χορηγηθούν από την ημερομηνία αυτή.
Οι μειώσεις αφορούν όλες τις συντάξεις που καταβάλλονται μεμονωμένες ή και αθροιστικά (κύρια και επικουρική) για οποιαδήποτε αιτία (γήρατος αναπηρίας θανάτου) και από οποιαδήποτε πηγή.
Από 1000,01 έως 1500 μειώνονται κατά 5% το ποσό που εναπομένει δεν πρέπει να υπολείπεται 1000,01
Από 1500,1 έως 2000 μειώνονται κατά 10% το ποσό που εναπομένει δεν πρέπει να υπολείπεται 1425,01
Από 2000,1 έως 3000 μειώνονται κατά 15% το ποσό που εναπομένει δεν πρέπει να υπολοίπεται1800,01
Από 3000,01 και άνω μειώνονται κατά 20% το ποσό που εναπομένει δεν πρέπει να υπολείπεται 2550,01
Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο την 31/12/2012 σύνολο συντάξεων (δηλ. αφού έχουν ήδη γίνει οι προηγούμενες κρατήσεις των Ν.3863/2010 Ν. 3986/2011, 4024/2011, 4051/2012
Από τις εν λόγω μειώσεις εξαιρούνται μόνο οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το μηνιαίο εξωιδρυματικό επίδομα.
Το εξωιδρυματικό επίδομα χορηγείται σε ασφαλισμένους και μέλη των οικογενειών τους που έχουν :
 • ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.
 • ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.
 • ΦΩΚΟΜΕΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΒΑΘΜΟ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.
 • ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑ – ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.
 • ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΠΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΔΥΟ ΑΝΩ Η ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ Η ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΝΑ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟ.
 • ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΝΩ Η ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ.
 • ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΚΛΑΜΑΤΟΣ ΓΑΛΗΣ.
 • ΑΤΕΛΗ ΟΣΤΕΟΓΕΝΕΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ.
 • ΟΣΤΕΟΨΑΘΥΡΩΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 80% ΚΑΙ ΑΝΩ.
Οι δικαιούχοι για την χορήγηση του επιδόματος εξετάζονται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕΠΑ του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται βάσει του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη όπως ισχύει κάθε φορά.
2) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Α) Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31/12/1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από 1/8/2010 και μετά (στους οποίους δεν έχει εκδοθεί μέχρι 12/11/2012 η Οριστική απόφαση χορήγησης του Εφάπαξ Βοηθήματος), το Εφάπαξ μειώνεται επί πλέον κατά 3,84 %.
Η μείωση του εφάπαξ βοηθήματος θα διενεργείται μετά την εφαρμογή των μειώσεων (που έχουν επιβληθεί στα εφάπαξ βοηθήματα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.4024/2011 και όχι αθροιστικά)
Συγκεκριμένα στους συνταξιούχους που δεν έχει εκδοθεί η Οριστική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ και αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν:
 • Από 1/1/2010 έως 31/7/2010 η ποσοστιαία μείωση στο εφάπαξ είναι 25%
 • Από 1/8/2010 έως 31/12/2010 η ποσοστιαία μείωση εφάπαξ είναι αρχικά 25% και στο προκύπτον ποσό επιβάλλεται η μείωση3.84%.
 • Από 1/1/2011 και μετά η ποσοστιαία μείωση εφάπαξ είναι αρχικά 30% και στοπροκύπτουν ποσό επιβάλλεται η μείωση 3.84%.
Από 1/1/2014 σε όλους τους φορείς Πρόνοιας θα θεσπιστεί νέος τρόπος υπολογισμού του Εφάπαξ Βοηθήματος αφού εκδοθεί Υπουργική απόφαση μέχρι 31/12/2012 μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
3) ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΟΡΤΩΝ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ)
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ
Καταργούνται από 1/1/2013 τα επιδόματα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) και το επίδομα άδειας που καταβάλλεται στους συνταξιούχους από φορείς Κύριας και Επικουρικής ασφάλισης .
Κατ’ εξαίρεση σε όσους λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα από 1/1/2013 χορηγείται:
 • Ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό εξωιδρυματικού επιδόματος και
 • Ως δώρο Πάσχα και επιδόματος Αδείας το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενο εξωιδρυματικού επιδόματος.
Επιπλέον το συνολικό ετήσιο ποσό (των ως άνω δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδόματα αδείας)επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και προσαυξάνει τη μηνιαία σύνταξη.
4) ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Κ.Α.Σ.
Από 1.1.2014 το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.3996/2011(Α’ 170) Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ) καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Συναδέλφισες –οι,
 1. 1)Όλα όσα περιλαμβάνονται σε αυτή την ανακοίνωση τα ενσωματώσαμε στην αρχική 25σέλιδη ανακοίνωση που αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας πριν 10 ημέρες. Με την συμπλήρωση θα τη βρείτε πλέον με περισσότερες σελίδες.
 2. 2)Στην αρχική ανακοίνωση στον πίνακα της σελίδας 13 που αφορά τις γυναίκες με ανίκανο τέκνο και τους χήρους πατέρες ανήλικων παιδιών και στον πίνακα της σελίδας 14 που αφορά τις μητέρες ή χήρους πατέρας με τρία τουλάχιστον παιδιά και τις γυναίκες με ανήλικο παιδί ή σύζυγο εκ παραδρομής αναφέρονται τα προηγούμενα όρια.
Στην ανακοίνωση που είναι στην ιστοσελίδα μας έχει γίνει η διόρθωση.
Επίσης έχουν συμπληρωθεί κάποια στοιχεία που είχαν παραληφθεί.

Σύσταση Συνηγόρου του Καταναλωτή προς ΡΑΕ και ΥΠΕΚΑ για τις διακοπές ρεύματος


Σύσταση προς το ΥΠΕΚΑ αλλά και τη ΡΑΕ για την επίσπευση της έκδοσης των Κανονιστικών Πράξεων που κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να μην κόβεται το ρεύμα σε πολίτες οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τη ΔΕΗ απηύθηνε ο Συνήγορος του Καταναλωτή, όπως είχε αποκαλύψει σε δημοσίευμά του το energypress.
Παράλληλα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή ζητάει και από τη ΔΕΗ να προχωρήσει σε διακανονισμούς που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του, γίνεται τακτικά αποδέκτης προφορικών και εγγράφων αναφορών από καταναλωτές, οι οποίοι εκφράζουν την αδυναμία τους να εξυπηρετήσουν οικονομικές υποχρεώσεις από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, με δυσάρεστο συνεπακόλουθο τη διακοπή της παροχής.
Ο Συνήγορος τονίζει: «Αναμφίβολα, η παροδική ή μακρόχρονη ανεργία, που μαστίζει ολοένα μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, σε συνδυασμό με τη δραματική συρρίκνωση των οικογενειακών εισοδημάτων, λόγω της συστηματικής θεσμοθέτησης μέτρων δημοσιονομικής προσαρμογής, συνιστούν αντικειμενικές αιτίες της πρόσκαιρης ή και μόνιμης σε πολλές περιπτώσεις αδυναμίας των καταναλωτών να εξοφλούν τρέχουσες ή συσσωρευμένες οφειλές τους από λογαριασμούς ρεύματος. Από την άλλη πλευρά, η επιχειρηματική πολιτική που ακολουθεί η εταιρεία ∆ΕΗ δεν θεωρείται ότι αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το φαινόμενο, καθώς προβαίνει σε ιδιαίτερα βραχυπρόθεσμους διακανονισμούς οφειλών, οι οποίοι ομολογουμένως είναι αδύνατον να τηρηθούν από καταναλωτές που βρίσκονται παρατεταμένα σε δυσχερή οικονομική θέση».
Κατά συνέπεια, με δεδομένη τη σπουδαιότητα της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη σωματική, ψυχική, ηθική και κοινωνική υπόσταση των καταναλωτών, ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ευάγγελος Ζερβέας, απευθύνει δημοσίως Σύσταση προς τις εταιρείες «∆ΕΗ ΑΕ» και «∆Ε∆∆ΗΕ ΑΕ»:
Να προβαίνουν σε προτάσεις διακανονισμού των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές, λαμβάνοντας υπόψη, ως κριτήριο, τη δυνατότητά τους να καταβάλουν τη συνήθη τετραμηνιαία κατανάλωση ρεύματος με βάση την πραγματική οικονομική τους κατάσταση και υπό την προϋπόθεση, παράλληλα, ότι η ευχέρεια κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια ισχύος των διακανονισμών κρίνεται απολύτως αναγκαία συνθήκη για την αξιοπρεπή τους διαβίωση.
Να προχωρούν στην αυτόματη μετάπτωση των καταναλωτών, που αντικειμενικά αδυνατούν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους, στο καθεστώς της «Καθολικής Υπηρεσίας» μέχρι και την έκδοση των σχετικών Κανονιστικών Πράξεων εφαρμογής της Καθολικής Υπηρεσίας, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους καταναλωτές «Προμηθευτών Τελευταίου Καταφυγίου».

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

ΕΤΕ-ΔΕΗ:ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΠΙΟ ΑΠΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑΧΕΙΜΩΝΟ.

Την ώρα που τα 1/3 της κοινωνίας μας, μετρά πληγές, τις πληγές που σκόρπησε η αντιλαϊκή μανία των μνημονίων, είναι απάνθρωπο και αντικοινωνικό στο όνομα της όποιας οφειλής, να εκτελούνται και μάλιστα κατά συρροή, εντολές διακοπής ρεύματος.
Την ώρα που εκατομμύρια συμπολίτες μας, βιώνουν τον όλεθρο της ανεργίας, της φτώχιας, της ανέχειας, της εξαθλίωσης, είναι πράξη που ξεπερνά τα όρια της κοινωνικής αναλγησίας, η διακοπή της ηλεκτροδότησης.
Είναι κοινωνικός κανιβαλισμός, να αφήνεται στο σκοτάδι, ο φτωχός, ο άνεργος, ο μικροσυνταξιούχος και ο κάθε ανήμπορος πολίτης, που αντικειμενικά αδυνατεί να ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις ανάγκες επιβίωσης.
ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΔΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ, είναι κοινωνικό αγαθό, πρώτης και ζωτικής ανάγκης, για όλους τους πολίτες και βασική προϋπόθεση για την επιβίωση, ιδίως των οικογενειών με αρρώστους, με παιδιά και με ηλικιωμένους, που δεν χωρά κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Άλλωστε η ΔΕΗ δεν είναι μια οποιαδήποτε Επιχείρηση, είναι δημόσιος Οργανισμός, που φτιάχτηκε με το υστέρημα του φτωχού έλληνα πολίτη, για να υπηρετεί τις ανάγκες τις κοινωνίας.
Συνάδελφοι,
Έχουμε κατηγορηθεί, αδίκως στο παρελθόν, ως «συντεχνία, ρετιρέ, προνομιούχοι». Ωστόσο εμείς με την πρακτική μας αποδεικνύουμε καθημερινά ότι δεν είμαστε «μια ξεκομμένη συντεχνία», που πασχίζει μόνο για το στενό μικροσυμφέρον της.
΄Αλλωστε οι δεκάδες αδικοχαμένοι συνάδελφοι μας την ώρα του καθήκοντος αποδεικνύει ότι το Τεχνικό προσωπικό της ΔΕΗ δουλεύει με αυταπάρνηση και υπευθυνότητα απέναντι στον καταναλωτή.
Είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι της δοκιμαζόμενης κοινωνίας, που βάλλεται από το αντικοινωνικό μένος και την ανελέητη φοροεπιδρομή των ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΩΝ.
Σήμερα που το 1/3 της κοινωνίας μας, ζει κάτω απ’ το όριο της φτώχιας, σήμερα που η εργατική τάξη στο σύνολο της οδηγείται στο κοινωνικό περιθώριο, έχουμε ιερό χρέος να βρεθούμε στο πλευρό των κοινωνικά αδύναμων συμπολιτών μας.
Έχουμε ιερή υποχρέωση να αντισταθούμε στην κοινωνία της φτώχιας της εξαθλίωσης, της επαιτείας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ «ΔΗΜΙΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ».
Πειθαρχώντας στις αποφάσεις της Ομοσπονδίας, αλλά και τις πρόσφατες αποφάσεις της Γενικής μας Συνέλευσης, αναλαμβάνουμε στο ακέραιο την ευθύνη και εντέλλουμε τα μέλη μας, όπου οι διακοπές ρεύματος γίνονται από συνεργεία ΔΕΗ, να μην εκτελούν τις εντολές διακοπή, σε κανένα φτωχό, άνεργο, μικροσυνταξιούχο ή ανήμπορο συμπολίτη μας.
Παράλληλα, με κάθε τρόπο και κάθε τίμημα, σε συνεργασία με τοπικούς, κοινωνικούς Φορείς και κινήματα σχηματίζουμε ανθρώπινη αλυσίδα, προκειμένου να εμποδίσουμε τυχών διακοπές ρεύματος, από ιδιωτικά συνεργία εργολάβων.
Αν η ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, οι υπουργοί και οι βουλευτές της, επιθυμούν και θέλουν να ρίξουν στο σκοτάδι εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, ας το πράξουν μονοί τους.
Η ΕΤΕ/ΔΕΗ, ως ταξικό συνδικάτο που σέβεται την αποστολή του, τούτη την ώρα που βάλλονται βάναυσα οι δημοκρατικοί θεσμοί και κάθε έννοια δικαίου, στρατεύεται στην πρώτη γραμμή του αγώνα, για να μην κοπεί το ρεύμα στους χιλιάδες φτωχούς συμπολίτες μας.
Οι εργαζόμενοι τεχνικοί της ΔΕΗ, άλλα και το σύνολο της εργατικής τάξης, δεν αποδέχονται τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που εξοντώνουν και φτωχοποιούν την κοινωνία..

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΤΕ/ΔΕΗ

Οι άνθρωποι της ΔΕΗ...Κάθε μέρα δίνουμε την ενέργεια μας!

"Ανυπομονεί" η Κομισιόν για τη δημιουργία των "μικρών ΔΕΗ"

undefined
Θετικά αντιμετωπίζει η Κομισιόν τόσο την πρωτοβουλία της ΡΑΕ να σχεδιάσει την αναδιάρθρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, όσο και τις συγκεκριμένες αλλαγές που προτείνει. Παρόλα αυτά, θεωρεί τις αλλαγές αυτές ως χρήσιμες μόνο σε μεταβατικό επίπεδο, προκειμένου στη συνέχεια να υπάρξει η ριζική αναδιάρθρωση της αγοράς.
Προς το σκοπό αυτό η Κομισιόν προκρίνει το μοντέλο των «μικρών ΔΕΗ» που θα προκύψουν από την απόσπαση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών  μονάδων της επιχείρησης και την πώλησή τους σε ιδιώτες, προκειμένου να περιοριστεί η δεσπόζουσα θέση της ΔΕΗ.
Αυτά προκύπτουν από συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες η κα Χρυσούλα Αργυρίου, Διευθύντρια Δικτύων και Περιφερειακών αγορών της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Κομισιόν (DG Energy).
«Παρότι έχει υπάρξει πρόοδος, μένουν πολλά ακόμα να γίνουν» ανέφερε η κα Αργυρίου, επισημαίνοντας ότι η μέση Οριακή Τιμή Συστήματος στην Ελλάδα είναι σχεδόν διπλάσια από τον μέσο Ευρωπαϊκό όρο. Για να υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά παίζουν το ρόλο τους οι διάφορες στρεβλώσεις της αγοράς και συνεπώς οι στρεβλώσεις αυτές, σύμφωνα με την Κομισιόν, πρέπει να καταργηθούν.   
Η εξέλιξη των πραγμάτων, σύμφωνα με την κ. Αργυρίου, είναι να δημιουργηθούν και να πουληθούν «μικρές ΔΕΗ» ώστε να έχουν οι ιδιώτες πρόσβαση σε ένα ισορροπημένο και ανταγωνιστικό μίγμα καυσίμων και στη συνέχεια να καταργηθούν οι μεταβατικοί μηχανισμοί όπως τα ΑΔΙ και το cost recovery που αυξάνουν υπερβολικά το κόστος του ρεύματος.

Δίωξη σε βάρος της ΔΕΗ για τη φωτιά στις Αφίδνες

Ποινική δίωξη για αμέλεια σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε ο αρμόδιος εισαγγελέας σε βάρος του προϊσταμένου του τμήματος αποκατάστασης βλαβών της ΔΕΗ για τη φωτιά στις Αφίδνες τον περασμένο Αύγουστο που κατέκαψε 4.000 στρέμματα αγροτοδασικής έκτασης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πραγματογνώμονας που είχε ορίσει ο εισαγγελέας διαπίστωσε αμέλεια της ΔΕΗ διότι παρέλειψε να λάβει απαραίτητα μέτρα ώστε να μην έρχονται σε επαφή μεταξύ τους τα καλώδια και να μην προκαλούνται βραχυκυκλώματα.
Η δίωξη εκτιμάται ότι "ανοίγει" το δρόμο σε πληγέντες να ζητήσουν αποζημίωση για τις βλάβες που υπέστησαν.

 

Χρηματοδότηση για κάλυψη υποχρεώσεων αναζητά η ΔΕΗ

Σε αναζήτηση έξτρα δανειακής χρηματοδότησης, μέσω της λήψης κοινοπρακτικών ή άλλων δανείων βρίσκεται η ΔΕΗ, ενώ η θυγατρική της «ΔΕΗ Ανανεώσιμες» πούλησε την πρώτη σειρά αδειών για φωτοβολταϊικά πάρκα συνολικής ισχύος 8,15 MW έναντι τιμήματος 1,511 εκατ. ευρώ, προκειμένου να χρηματοδοτήσει άλλα έργα.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, η ΔΕΗ έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές συνομιλίες για την επιμήκυνση υφιστάμενων διμερών δανείων, τη λήψη κοινοπρακτικού δανείου ή club loan (μικρότερα δάνεια ως 150 εκατ. δολάρια από ομάδα χρηματοπιστωτικών οργανισμών) προκειμένου να αναχρηματοδοτήσει βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και να αποφύγει ενδεχόμενη χρεοκοπία.
Πριν από λίγους μήνες η ΔΕΗ κατάφερε να αναχρηματοδοτήσει βραχυπρόθεσμα διμερή δάνεια ύψους 575 εκατ. ευρώ, τα οποία λήγουν στις 30 Ιουνίου 2013, αφού προηγουμένως αναζήτησε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 930 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου, οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις της ΔΕΗ στις 30 Σεπτεμβρίου ξεπερνούν το ενεργητικό της κατά 822 εκατ. ευρώ.

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Η ΔΕΗ να καταγγείλει τη σύμβαση με τον εργολάβο

Καταδικάζουμε τη βίαιη επίθεση εναντίον καταναλωτών της ΔΕΗ στο Χαϊδάρι από υπάλληλο εργολάβου και ζητάμε να καταγγελθεί άμεσα η σχετική σύμβαση.
Η Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ (ΕΤΕ/ΔΕΗ) δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν μπορεί να γίνονται ανεκτές τέτοιες πρακτικές και συμπεριφορές και ζητά από τη διοίκηση της επιχείρησης να πάρει τα μέτρα που χρειάζονται για να μην ξανασυμβούν τέτοια απαράδεκτα φαινόμενα.
Οι Τεχνικοί της ΔΕΗ εργάζονται κάτω από δύσκολες και πολλές φορές κάτω από ακραίες συνθήκες για την ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτροδότησης και την αποκατάσταση των βλαβών και πιστεύουν οτι φαινόμενα όπως αυτο στο Χαιδάρι, δείχνουν πόσο "κοστίζουν" τελικά στη ΔΕΗ οι διάφορες εργολαβίες.

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:Η ΔΕΗ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑΤΙ; ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ;
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ 
ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΕΙΧΑΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑ 12,6% ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΤΙ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 700 ΕΚ. €
Η ΔΕΗ ΠΑΡΑΠΑΙΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΓΙΑΤΙ;
ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ;

Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα και που δείχνουν ότι κάθε χρόνο που περνά η Επιχείρηση πάει από το κακό στο χειρότερο και επειδή όπως πάντα κάποιοι στις αναλύσεις τους –για το πως και γιατί η ΔΕΗ έφτασε ως εδώ- συνειδητά και σκόπιμα διαστρεβλώνουν την αλήθεια ή «ξεχνούν» να αναφέρουν μερικές από τις βασικές αιτίες ή τις βάζουν σε λάθος σειρά
Εμείς, που ζούμε σε αυτή την επιχείρηση και την ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα για πολλοστή φορά θα δώσουμε τη δική μας εξήγηση και θα παρουσιάσουμε μερικές από τις αιτίες που συνειδητά αποκρύπτουν οι κύριοι που έχουν πάρει «εργολαβία» την απαξίωσή της ΔΕΗ με «αντικειμενικές» εκπομπές και δημοσιεύματα.

Μέχρι τώρα οι «αναλύσεις» κάποιων από τους κυρίους που παρακολουθούν την οικονομική πορεία της ΔΕΗ χρέωναν ως υπεύθυνους γι αυτό (όποτε η εταιρία παρουσίαζε πτώση των κερδών της)
α) τις ανίκανες Διοικήσεις που παρά τις Χ αυξήσεις των τιμολογίων τα έκαναν θάλασσα και
β) τις αυξήσεις των μισθών των εργαζομένων
Σε σχέση με το δεύτερο φανταζόμαστε ότι τουλάχιστον τώρα μετά από την μείωση κατά 693εκ.€ των δαπανών μισθοδοσίας κατά τα τελευταία έτη δεν θα βρεθεί κανείς να ισχυριστεί κάτι τέτοιο.
Όσον αφορά το πρώτο η κάθε Διοίκηση κρίνεται με βάση τα εργαλεία και τις δυνατότητες που έχει κάθε φορά στα χέρια της αλλά και με βάση και μια σειρά άλλες παραμέτρους (τιμές καυσίμων – αποθέματα υδάτων – αυξήσεις τιμολογίων – διάφορους αστάθμητους παράγοντες κ.α.)

Εμείς σε σχέση με την κατάντια στην οποία έφτασε η Επιχείρηση επιρρίπτουμε ευθύνες και στην Διοίκηση της ΔΕΗ. Ευθύνες που πιο πολύ έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού (θέμα σοβαρό και δύσκολο γιατί οι ελλείψεις εργατοτεχνικού προσωπικού είναι δραματικές ) και ορθολογική εκμετάλλευση του πάγιου εξοπλισμού της επιχείρησης, με αποτέλεσμα οι εργολαβίες να συνεχίζονται αδιάκοπτα.
Κυρίως όμως οι ευθύνες που επιρρίπτουμε στην Διοίκηση έχουν να κάνουν με το ότι δεν κατάφερε να αποτρέψει ή να σταματήσει μια σειρά απαράδεκτες αποφάσεις και πρακτικές της Πολιτείας σε βάρος της Επιχείρησης.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ Η ΔΕΗ ΕΦΤΑΣΕ ΩΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙ ΑΥΤΟ:

Χωρίς να έχουμε καμία διάθεση να αποκρύψουμε την ευθύνη κανενός (και τις δικές μας όπου υπάρχουν) για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και για να μην αναφέρονται οι τελευταίες και πιο ασήμαντες αιτίες (συγκριτικά με άλλες) ως πρώτες, όπως σκόπιμα και συνειδητά κάνουν κάποιοι
επιτρέψτε μας πέρα από τον αδιαμφισβήτητο ρόλο που παίζουν κάθε φορά
 • Οι τιμές των καυσίμων
 • Τα αποθέματα υδάτων άρα και η δυνατότητα χρήσης των υδροηλεκτρικών εργοστασίων αλλά και
 • Οι αστάθμητοι παράγοντες όπως π.χ. η βλάβη κάποιων λιγνιτικών σταθμών
να εντοπίσουμε τις ΚΥΡΙΕΣ αιτίες που κάποιοι συνειδητά αποκρύπτουν γιατί είναι από αυτούς που λυμαίνονται τη ΔΕΗ.

1. ΑΙΤΙΑ ΠΡΩΤΗ:
Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Όπως έχουμε τονίσει κατ’ επανάληψη στην χώρα μας - με ελάχιστες εξαιρέσεις - δεν υπάρχουν επενδυτές.
Επενδυτής σημαίνει βάζω τα λεφτά μου, δημιουργώ θέσεις εργασίας, παίρνω το Χ ρίσκο και βεβαίως λογικό και εύλογο είναι να προσδοκώ το Χ λογικό κέρδος.
Εδώ στην ψωροκώσταινα (έτσι την κατάντησαν) δεν υπάρχουν τέτοιου είδους επενδυτές.
Εδώ ο «επενδυτής» έχει άλλη φιλοσοφία.
Η φιλοσοφία του είναι πως με τα λιγότερα κεφάλαια και ΚΥΡΙΩΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΡΙΣΚΟ θα φουσκώσει τους ήδη παχυλούς λογαριασμούς του.
Οι επενδυτές έμαθαν σ’ αυτή τη φιλοσοφία γιατί βρήκαν πρόθυμους αρκετούς από τους πολιτικούς.
ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΟΥΛΕΨΕ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ, ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ.

Εδώ στην Ελλάδα ο επενδυτής είναι αεριτζής και κρατικοδίαιτος.
Με βάση αυτή την φιλοσοφία και την πρακτική έτσι και εδώ στη ΔΕΗ με άλλοθι το να ανοίξει η αγορά (λες και δεν έχει ανοίξει) η Κυβέρνηση και η ΡΑΕ έστησαν τον κώδικα λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι ιδιώτες να έχουν εξασφαλισμένα έσοδα και κανένα απολύτως ρίσκο. Και όλα αυτά βέβαια σε βάρος του κορόιδου που λέγεται ΔΕΗ.
Έτσι λοιπόν ο τρόπος λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς με τον μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους τρίτων παραγώγων (κόστος παραγωγής +10%) το 2011 ζημίωσε τη ΔΕΗ κατά 131 εκ. € έναντι 29 εκ. € το 2010! και
η εκτίμηση για το 2012 είναι ότι η ζημιά της ΔΕΗ θα ξεπεράσει τα 300 εκ. € !!!
Σε συνέχεια λοιπόν της κομπίνας με την αλχημεία στον τρόπο υπολογισμού της ΟΤΣ το πάρτι συνεχίζεται. ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΚΟΡΟΙΔΟ Η ΔΕΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ!
ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΚΟΡΟΪΔΟ Η ΔΕΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ Φ.Α. ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ.

2. ΑΙΤΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ:
Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΟΤΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑ ΕΙΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Η ΔΕΗ ΕΜΠΟΔΙΣΤΗΚΕ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΕΙ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η ΔΕΗ σήμερα παράγει και εισάγει περίπου το 70% της ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα.
Η υποχρέωση όμως του τελευταίου καταφυγίου την ΑΝΑΓΚΑΖΕΙ να προμηθεύει το σύνολο των καταναλωτών. Μέχρι πριν από λίγους μήνες προμήθευε το 92% των καταναλωτών τώρα και μετά το κανόνι των αεριτζήδων της ENERGA και της HELLAS POWER σχεδόν το 100% !!
Όμως το γεγονός αυτό την ζημιώνει με εκατοντάδες εκ. € γιατί από τη μία αναγκάζεται να αγοράζει την ενέργεια τρίτων ακριβά (μιας και συνειδητά και για χατίρι τους την εμπόδισαν να αναπτυχθεί) και την ίδια ώρα να προμηθεύει τους καταναλωτές σε τιμές φθηνότερες από ότι αγόρασε μιας και τα τιμολόγια είναι ρυθμιζόμενα και δεν αντανακλούν το κόστος της χονδρεμπορικής αγοράς.

3. ΑΙΤΙΑ ΤΡΙΤΗ:
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (ΕΦΚ) ΣΤΟ ΝΤΙΖΕΛ ΚΑΙ ΜΑΖΟΥΤ

Με αυτό τον φόρο η πολιτεία ήρθε να δώσει την χαριστική βολή στη ΔΕΗ μιας και είναι η μοναδική επιχείρηση που καίει μαζούτ και ντίζελ κυρίως στα ελληνικά νησιά .
Ο φόρος αυτός επιβάρυνε την επιχείρηση 150 εκ € κατ’ έτος.
Άλλο που δεν ήθελαν οι ιδιώτες ανταγωνιστές της!

4. ΑΙΤΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ:
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΟ Φ.Α.

Και με αυτό τον φόρο που επιβλήθηκε μέσα στο 2011 (αλλά επειδή ζημιώνονταν και οι ιδιώτες όχι μόνο η ΔΕΗ γιατί αυξάνονταν η ΟΤΣ υπήρξε τροποποίηση) η ΔΕΗ ζημιώθηκε δεκάδες εκ.€!

5. ΑΙΤΙΑ ΠΕΜΠΤΗ:
Η ΛΗΣΤΕΙΑ, Η ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΕΡΙΤΖΗΔΕΣ ΤΗΣ ENERGA ΚΑΙ ΤΗΣ HELLAS POWER ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ (ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΕΙΧΕ ΕΠΙΛΕΞΕΙ) ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΖΕ ΚΑΠΩΣ ΤΗ ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΕΔΙΝΕ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ!!

Το γεγονός του ότι κατά τρόπο ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΟ η πολιτεία (ΡΑΕ και κυβέρνηση) με το πρόσχημα να ανοίξει η αγορά στη λιανική έκανε πλάτες αέρα και αβάντα σε αυτούς τους αεριτζήδες που
 • Χωρίς να βάλουν μία
 • Χωρίς να δημιουργήσουν μια θέση εργασίας
 • Χωρίς να πάρουν κανένα απολύτως ρίσκο τους άφησε ανενόχλητους μπροστά στα μάτια της να κλέβουν από τη ΔΕΗ (ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑΤΙ Η ΔΕΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΧΑΝ ΔΕΣΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ) τους κερδοφόρους πελάτες της, ζημίωσε την επιχείρηση με εκατοντάδες εκ.€!!

201.000 καταναλωτές είχαν αρπάξει οι κύριοι αυτοί που τώρα βέβαια αφού αυτοί οι απατεώνες τους άφησαν σύξυλους φεσώνοντας τη ΔΕΗ και τον ΔΕΣΜΗΕ με 200 εκ.€ γύρισαν πίσω στη ΔΕΗ. Τη μοναδική φερέγγυα επιχείρηση.

6. ΑΙΤΙΑ ΕΚΤΗ:
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Πολύ καλά έκανε και το έδωσε η Πολιτεία πάρα πολύ καλά και πρέπει να το επεκτείνει.
Όμως το κόστος του μέχρι τώρα ποιος το επωμίσθηκε;
Η ΔΕΗ. Το κορόιδο η ΔΕΗ!
Η ΔΕΗ όμως δυστυχώς και αυτό είναι το έγκλημα της πολιτείας δεν είναι πλέον μονοπώλιο.

7. ΑΙΤΙΑ ΕΒΔΟΜΗ:
ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ - ΙΔΙΩΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΚΟΡΟΪΔΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΙΝΟΥΝ ΜΙΑ!

Το ελληνικό Δημόσιο μόνο χρωστά πάνω από 100 εκ. €!
Εδώ τίθεται το ερώτημα αν η ΔΕΗ ήταν στα χέρια των ιδιωτών (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εμείς συμφωνούμε) θα μπορούσε να το κάνει αυτό;
Όμως, πέρα από αυτό, πέρα από το τι χρωστά το Δημόσιο πέρα από το ότι το σύνολο των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων το Σεπτέμβρη ξεπέρασε τα 1220 εκ.€ και οι επισφαλείς απαιτήσεις τα 500
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΜΥΤΗΛΙΝΑΙΟΙ ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΟΙ ΝΑ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 130 ΕΚ. € ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΩΡΑ ΝΑ ΚΟΒΟΥΜΕ ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΣΤΟ ΦΤΩΧΟ ΛΑΟ;

8. ΑΙΤΙΑ ΟΓΔΟΗ:
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΕ ΦΟΡΟΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΤΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΣΕ ΔΥΝΑΣΤΗ ΤΟΥ

Το απαράδεκτο γεγονός που πρώτοι είχαμε το θάρρος να καταγγείλουμε από την πρώτη στιγμή της μετατροπής της ΔΕΗ σε φοροεισπράκτορα και της χρησιμοποίησης του αγαθού της ηλεκτρικής ενέργειας ως μέσο και μοχλό εκβιασμού της κοινωνίας, όπως είχαμε προβλέψει και προειδοποιήσει εκτός της τεράστιας ζημιάς στην εταιρική φήμη και εικόνα της Επιχείρησης και των εργαζομένων της έδωσε θανάσιμο κτύπημα και στα οικονομικά της.
Θανάσιμο κτύπημα γιατί χιλιάδες λογαριασμοί μένουν απλήρωτοι μαζί με το χαράτσι και γιατί επίσης χιλιάδες καταναλωτές προσέτρεξαν να κάνουν διακοπή ρεύματος σε σπίτια από τα οποία η ΔΕΗ εισέπραττε το πάγιο.
Η επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και το ότι δεν πληρώνει τόσος κόσμος (γιατί δεν έχει να πληρώσει) έφτασε την Επιχείρηση στο σημείο να μην έχει ρευστό.
Πιο συγκεκριμένα οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην Χ.Τ. από 388,9 εκ. τον Νοέμβρη του 2011 έφτασαν τα 696 εκ. τον Σεπτέμβρη του 2012
Η μήπως δεν είναι έτσι;

ΕΝ ΚΑΤΑΚΛΕΙΔΙ
Για όποιον θέλει να βλέπει όλη την εικόνα και όχι ότι τον βολεύει
για όποιον θέλει να ιεραρχήσει τις αιτίες και να τις κατατάξει στη σειρά κόστους - ζημιάς
αυτές είναι κάποιες από τις βασικότερες αιτίες που η Επιχείρηση του Ελληνικού Λαού έφτασε – την έφτασαν – σε αυτό το κατάντημα.

ΥΚΩ
Και εάν κάποιος θέλει να λέγεται αντικειμενικός αυτά είναι που πρέπει να αναδείξει και όχι εάν πάνω στους λογαριασμούς γράφει ότι η ΥΚΩ κρατιούνται με βάση το Ν. 2773 ενώ τυπικά αυτός έχει καταργηθεί.
Η ουσία είναι: πρέπει να υπάρχουν ΥΚΩ ναι ή όχι;
Αυτή είναι η ουσία και όχι να κάνουμε ως πρώτο θέμα το ότι σε κάποιους λογαριασμούς η χρέωση ΥΚΩ είναι 213 €. ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΣ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ 40.000 ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 7.500.000 ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4.000 KWH!
Για όποιον θέλει να αναδείξει σκάνδαλα, να μερικά από τα σκάνδαλα σε βάρος της Επιχείρησης του ελληνικού λαού και κατ’ επέκταση όλων μας.

ΤΕΛΟΣ ΑΠΕ
Για όποιον θέλει να αναδείξει ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ στους λογαριασμούς γιατί δεν πέφτει το μάτι του και στη χρέωση «τέλος υπέρ ΑΠΕ» που αυξήθηκε 3000% σε δυο χρόνια και από 0,30 € MWH έγινε 8,74!

ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΧΡΕΩΣΗ ΔΕ ΜΙΛΑΝΕ ΚΑΠΟΙΟΙ;
ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΗ Η ΧΡΕΩΣΗ ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΦΤΩΧΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΜΕ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ, που ενώ η ΔΕΗ ήταν η πρώτη Επιχείρηση που εγκατέστησε αιολικό πάρκο (1982) και φωτοβολταϊκό σταθμό (1983) σήμερα από τα 1600 εγκατεστημένα MW από αιολικά δεν κατέχει ούτε 80 MW!! και από τα σχεδόν 800 MW φωτοβολταϊκά ούτε 1!!!
Ποιος είναι υπεύθυνος γι αυτό το έγκλημα;
Είναι ή δεν είναι έγκλημα κατά του Ελληνικού Δημοσίου;

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
Όσο δε για τις αυξήσεις που απ’ αυτές δεν παίρνει σχεδόν τίποτα η ΔΕΗ, γιατί άραγε πρέπει να κτυπιέται αλύπητα Επιχείρηση του Ελληνικού Λαού, ενώ τις αποφασίζει η ΡΑΕ και η Κυβέρνηση;

Μήπως δεν γνωρίζουν, όσοι λυσσαλέα κτυπούν τη ΔΕΗ ότι η Επιχείρηση εξαιτίας όλων αυτών που γίνονται σε βάρος της αναγκάστηκε να ζητήσει αύξηση λόγω της μεταβολής του κόστους ενέργειας κατά 8,3% και η Πολιτεία (όχι γιατί την πήρε ο πόνος για τους καταναλωτές), αλλά για να χρεοκοπήσει η ΔΕΗ ενέκρινε μόνο 1,1%;
Δεν γνωρίζουν άραγε όσοι με μανία κτυπούν τη ΔΕΗ ότι από το 12,6% αύξηση στους λογαριασμούς μόνο το 1,1% πήγε στη ΔΕΗ για την αύξηση της μεταβολής κόστους ενέργειας;

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΩΝΗΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΩΝΕΙ Η ΓΕΝΟΠ ΣΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

Εμείς από την πρώτη στιγμή που άνοιξε η συζήτηση για την αύξηση των τιμολογίων παρ’ ότι γνωρίζουμε ότι εάν δεν αυξηθούν τα τιμολόγια η Επιχείρηση θα χρεοκοπήσει διαφωνήσαμε με κάθε αύξηση.
Απόδειξη της διαφωνίας μας οι δεκάδες δημόσιες τοποθετήσεις μας και οι ανακοινώσεις μας.
Ο λόγος της διαφωνίας μας βεβαίως δεν είναι ότι δεν σεβόμαστε την Επιχείρηση που έχουμε την τιμή να εργαζόμαστε, και θέλουμε να καταρρεύσει αλλά γιατί ως εργαζόμενοι και ως συνδικαλιστές δεν μπορούμε να δεχθούμε τα όσα απίστευτα και απαράδεκτα γίνονται πάνω στις πλάτες της ΔΕΗ να τα πληρώνει ο καταναλωτής.
Γι’ αυτό η θέση μας ήταν και εξακολουθεί να είναι: « Να σταματήσουν ΠΡΩΤΑ οι κομπίνες σε βάρος της ΔΕΗ από τις οποίες τις κλέβουν εκατοντάδες εκ.€, να εξοικονομήσει η Επιχείρηση αυτά που τις κλέβουν και τότε να δούμε εάν χρειάζεται αύξηση. Το σίγουρο πλέον είναι ότι δεν θα χρειάζεται».
Βεβαίως, επειδή όλα αυτά που γράφουμε είναι ιδιαιτέρως ενοχλητικά δεν είναι λίγες οι επιθέσεις που δεχόμαστε.
Όμως να γνωρίζουν όσοι προσπαθούν να απαξιώσουν,
 • Την τελευταία μεγάλη Επιχείρηση του Ελληνικού Λαού,
 • Την μόνη φερέγγυα Επιχείρηση που χτίστηκε από το υστέρημά του,
 • Την Επιχείρηση που δίνει εργασία σε ένα κύκλο ανθρώπων που ξεπερνά τις 120.000,
 • Την μόνη Επιχείρηση που κάνει επενδύσεις και δίνει ανάπτυξη,
 • Την Επιχείρηση που χτίζει εργοστάσια με χιλιάδες θέσεις εργασίας

Ότι όσες επιθέσεις κι αν μας κάνουν δεν θα τα καταφέρουν να μας λυγίσουν και να ξεπουλήσουν τη ΔΕΗ.
Δεν θα τα καταφέρουν γιατί μπροστά τους θα βρεθούν οι εργαζόμενοι και το συνδικάτο τους η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.

Υ.Γ.
Στις προκλητικές και ζημιογόνες συμπεριφορές απέναντι στη ΔΕΗ θα ήταν τεράστια παράλειψη να μην αναφέρουμε το απαράδεκτο γεγονός του ότι για να προχωρήσει ένα έργο της ΔΕΗ ,όπως το ΑΛΙΒΕΡΙ, η Επιχείρηση έπρεπε να αναστενάξει ενώ εάν ο ενδιαφερόμενος είναι ιδιώτης «γεννά και ο κόκορας».
Όταν είναι ιδιώτης όλα τα προβλήματα εξαφανίζονται ως δια μαγείας τι και αν είναι αρχαιολογικοί χώροι , τι το ένα, τι το άλλο!!

Επίσης παράλειψή μας θα ήταν να μην αναφέρουμε την απαράδεκτη απόφαση (που δεν ήταν καν προϊόν διαβούλευσης) στο νόμο 4001 στο άρθρο 197 τελευταία στιγμή να περάσει διάταξη που δίνει στην εταιρεία ΑΤΕ τη δυνατότητα για τη μονάδα συμπαραγωγής που κατέχει να εντάσσεται στο σύστημα κατά προτεραιότητα και για το σύνολο της ισχύος της, χωρίς δυνατότητες ελέγχου των θερμικών φορτίων που πρέπει να εξυπηρετεί και με εγγυημένες τιμές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έξω από κάθε πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Όπως επίσης παράλειψη θα ήταν να μην ξαναθυμίσουμε ότι με το «δωράκι» που έκαναν οι κύριοι της ΡΑΕ , λες και είναι υπάλληλοι των ιδιωτών, η Επιχείρηση ΑτΕ του κ. Μυτιληναίου θα τροφοδοτείται με ρεύμα κάτω του κόστους με 42€ τη MWh και την ίδια ώρα το θύμα, το κορόιδο η ΔΕΗ θα αναγκάζεται να αγοράζει από τις μονάδες παραγωγής ρεύματος που κατέχει ο Μυτιληναίος με πάνω από 60 € τη MWh από την μονάδα συνδυασμένου κύκλου και πάνω από 90€ από τη μονάδα συμπαραγωγής ζημιούμενη έτσι με δεκάδες εκ. € ετησίως!
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ