Δευτέρα 29 Μαΐου 2017

Η στρατηγική της ΔΕΗ για τα νησιά - Διασυνδέσεις, επενδύσεις και οι αναγκαίες ρυθμιστικές παρεμβάσεις

Να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη στα νησιά θέλει η ΔΕΗ, σχεδιάζοντας στο πλαίσιο αυτό την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού τους και την έξυπνη διαχείριση των υποδομών και πόρων τους, ώστε να πετύχει σημαντικά αναπτυξιακά οφέλη, τα οποία θα απολαύσουν και οι νησιωτικοί πληθυσμοί.
Επισημαίνοντας τα παραπάνω, η ΔΕΗ με σημερινή της ανακοίνωση χαιρετίζει την υπογραφή της Πολιτικής Διακήρυξης για Καθαρή Ενέργεια για τα νησιά της Ε.Ε., δηλώνοντας υπερήφανη που πραγματοποίησε τον εξηλεκτρισμό των ελληνικών νησιών
Οι πρωτοβουλίες της ΔΕΗ, όπως αποτυπώνονται στην ανακοίνωση, για τα νησιά
αναπτύσσονται σε δύο άξονες, και συγκεκριμένα τη διείσδυση των ΑΠΕ και την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αυτόνομων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω επενδύσεων για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Στην ανακοίνωσή της, επίσης, η ΔΕΗ θέτει και τα βασικά ζητήματα τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, χρήζουν άμεσων λύσεων στα πλαίσια της υποστήριξης στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για «Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της Ε.Ε.», εστιάζοντας στο ζήτημα των διασυνδέσεων και των απαιτούμενων παρεμβάσεων στο σχετικό θεσμικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.
Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΔΕΗ έχει ως εξής:
«Η ΔΕΗ χαιρετίζει την υπογραφή της Πολιτικής Διακήρυξης για Καθαρή Ενέργεια για τα νησιά της Ε.Ε. στις 18 Μαΐου στη Μάλτα.
Η ΔΕΗ είναι περήφανη που πραγματοποίησε τον εξηλεκτρισμό των ελληνικών νησιών και εξασφαλίζει σήμερα τον εφοδιασμό των δεκάδων νησιών με ηλεκτρική ενέργεια στις ίδιες τιμές με της ηπειρωτικής χώρας, συμβάλλοντας στην ευημερία των κατοίκων και στην τουριστική ανάπτυξη.
Η ΔΕΗ είναι η εταιρεία που:
- Παρέχει σήμερα ενέργεια σε 32 απομονωμένα Ηλεκτρικά Συστήματα που αφορούν και τα πιο απομακρυσμένα μικρά νησιά, χωρίς δυνατότητα εισαγωγών ενέργειας από αντίστοιχα γειτονικά, και εξασφαλίζει τον ενεργειακό εφοδιασμό και τις ιδιαιτερότητες στη λειτουργία τους, ιδίως σε προβλήματα ευστάθειας, συχνότητας και τάσης.
- Διαθέτει μεγάλο εύρος εγκατεστημένης ισχύος, με έντονη εποχικότητα ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ καλοκαιριού και χειμώνα κυρίως λόγω της έντονης τουριστικής δραστηριότητας, η οποία αναπόφευκτα καλύπτεται και με πολύ ακριβές λύσεις παραγωγής.
- Βάσει των εθνικών πολιτικών για την περιφερειακή ανάπτυξη και για λόγους κοινωνικής συνοχής, παρά το υψηλό κόστος παραγωγής ενέργειας από αυτόνομες μονάδες, παρέχει στους κάτοικους των νησιών τις ίδιες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας με εκείνους της ηπειρωτικής χώρας χωρίς να αποζημιώνεται πλήρως για τις υπηρεσίες αυτές, παρ’ όλο που λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, έχοντας επωμιστεί σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή τροφοδοσία των ΜΔΝ.
Η ΔΕΗ έχει ήδη στραφεί στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και στην εφαρμογή προγραμμάτων για τη βιώσιμη ανάπτυξη στα νησιά.
Οι δράσεις της ΔΕΗ Α.Ε. που βρίσκονται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με τις θυγατρικές της (ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ), επικεντρώνονται στους δύο παρακάτω άξονες:
 A. Διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
Η ΔΕΗ Α.Ε είναι πρωτοπόρος στην αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού των νησιών με :
-Αιολικά Πάρκα (Α/Π) 64 MW. Η ΔΕΗ Α.Ε. εγκατέστησε τον πρώτο αιολικό σταθμό στον κόσμο στην Κύθνο το 1982.
- Μελέτες και κατασκευές Υβριδικών Συστημάτων (Αιολικά σε συνδυασμό με μονάδες αντλησιοταμίευσης ή με μονάδες αποθήκευσης-συσσωρευτές). Το υβριδικό έργο Ικαρίας (συνδυασμός Αιολικής και Υδροηλεκτρικής ενέργειας), ισχύος 6,65 MW, αποτελεί το πρώτο πανευρωπαϊκά και καινοτόμο για την εποχή του έργο. Αναμένεται να λειτουργήσει το 2018.
- Διαδικασίες ανάπτυξης των Γεωθερμικών πεδίων της Νισύρου, της Λέσβου, των Μεθάνων και του συμπλέγματος των νησιών Μήλου-Κιμώλου-Πολυαίγου.
-Εγκατάσταση και δοκιμαστική λειτουργία, στον Αυτόνομο Σταθμό Παραγωγής (ΑΣΠ) Καρπάθου, πιλοτικού υβριδικού συστήματος ισχύος 30 kW με φωτοβολταϊκό πεδίο και αποθήκευση ενέργειας μέσω συσσωρευτών που θα χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Σταθμού.
-Δεκάδες υποβρύχιες διασυνδέσεις νησιών με την ηπειρωτική χώρα αλλά και νησιών μεταξύ τους με ευεργετικές επιπτώσεις στο κόστος, το περιβάλλον, την ποιότητα και ασφάλεια εφοδιασμού.
Β. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων αυτόνομων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω επενδύσεων για την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 Πραγματοποιούνται σημαντικά έργα αναβάθμισης και αντικατάστασης εξοπλισμού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στους σταθμούς παραγωγής Καρπάθου, Αστυπάλαιας και Λέσβου συνολικής επένδυσης περίπου € 45 εκ. που θα ολοκληρωθούν τη διετία 2018-2019 και νέες εγκαταστάσεις παραγωγής (Μονάδα Νοτίου Ρόδου, προϋπολογισμού € 180 εκ.)
Τα μελλοντικά σχέδια της ΔΕΗ Α.Ε. με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη στα νησιά:
-Στήριξη συνεργιών με όλους τους φορείς (δημόσιες αρχές, επιχειρηματικό κόσμο, πολίτες, ερευνητικά εργαστήρια κ.ο.κ.) για καινοτόμες, έξυπνες και βιώσιμες λύσεις στον τομέα της ενέργειας.
-Περαιτέρω αξιοποίηση των ΑΠΕ (αιολική, γεωθερμική, κ.ο.κ.) σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης καθώς και αφαλάτωσης.
-Διερεύνηση χρήσης φυσικού αερίου ως εναλλακτική προσέγγιση στο μεταβατικό στάδιο λειτουργίας των Ηλεκτρικών Συστημάτων των ΜΔΝ.
-Διερεύνηση δράσεων που συνδυάζουν την καθαρή ενέργεια με τη διαχείριση αποβλήτων (π.χ. μονάδες βιομάζας).
-Προώθηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.
-Σταδιακή μετάβαση στα Έξυπνα δίκτυα με εξελιγμένες τεχνικές διαχείρισης της ζήτησης.
-Ανάπτυξη ηλεκτροκίνησης στην προοπτική των «πράσινων» νησιών.
-Ενεργό συμμετοχή στην επεξεργασία ενός ρυθμιστικού πλαισίου για την ενίσχυση των μικρών νησιών με βιώσιμες θέσεις εργασίας.
Ένας νέος μακροχρόνιος εθνικός ενεργειακός σχεδιασμός για τα Νησιά μας.
Οι βασικοί άξονες της Ευρωπαϊκής ενεργειακής στρατηγικής είναι η Ασφάλεια εφοδιασμού, η Απανθρακοποίηση, η Καινοτομία, η Ανταγωνιστικότητα και η Εξοικονόμηση μέσω ενεργειακής απόδοσης.
Στα πλαίσια της υποστήριξης της ελληνικής Πολιτείας στην Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για «Καθαρή Ενέργεια για τα Νησιά της Ε.Ε.» η ΔΕΗ θεωρεί ότι κατά προτεραιότητα πρέπει να δοθούν λύσεις στα παρακάτω:
- Ηλεκτρικές Διασυνδέσεις των Νησιών με το Ηπειρωτικό Σύστημα αλλά και μεταξύ τους, με βάση την οικονομικά αποδοτικότερη λύση και τον μελλοντικό ασφαλή και αξιόπιστο ενεργειακό εφοδιασμό τους.
- Καθορισμός του ρόλου της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής (Αλλαγή καυσίμου, Περιβαλλοντική προσαρμογή μονάδων, Απαιτούμενη νέα συμβατική Ισχύς σε συνδυασμό με τις ανάγκες εφεδρείας των τοπικών Ηλεκτρικών Συστημάτων)
- Εξειδίκευση και διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για το καθεστώς στήριξης των υβριδικών έργων, την αποθήκευση Η/Ε, τη διαχείριση ζήτησης κλπ, τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την διείσδυση των ΑΠΕ και την ασφάλεια τροφοδοσίας στα ΜΔΝ.
- Συμπλήρωση και εξειδίκευση Ρυθμιστικού Πλαισίου για τη λειτουργία της αγοράς Η/Ε, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα (π.χ. διαμόρφωση βασικού πλαισίου οργάνωσης, πιστοποίησης και λειτουργίας των Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης Σταθμών παραγωγής από ΑΠΕ, οι οποίοι «οιονεί» θα αποτελέσουν συμμετέχοντες στην Αγορά για λογαριασμό των νέων ΑΠΕ).
- Ανάγκη προσαρμογής και βελτιστοποίησης των ρυθμιστικών κειμένων που διέπουν τη διαχείριση των αγορών ΜΔΝ σε συνεργασία ΔΕΗ με εμπλεκόμενους φορείς (ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, κ.ά.), αξιοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκομιστεί από το πρόσφατο άνοιγμα των αγορών Κρήτης και Ρόδου.
- Δημιουργία μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την κινητοποίηση των επενδύσεων και θεσμικά μέτρα στην αποδοχή των έργων από τις Τοπικές Κοινωνίες. Στην κατεύθυνση αυτή η ΔΕΗ είναι έτοιμη να συμβάλει ουσιαστικά με την τεχνογνωσία της, στο πλαίσιο πάντα των αρμοδιοτήτων της.
Η ΔΕΗ έχει σαν ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ να αποτελέσει την κινητήρια δύναμη για τη «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ».
Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάζει την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού τους και την έξυπνη διαχείριση των υποδομών και πόρων τους, δίνοντας στα νησιά μια ουσιαστική ευκαιρία για βιώσιμη ανάπτυξη σε ένα δυναμικό κλάδο της οικονομίας με τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών, ώστε όλα τα παραπάνω να οδηγήσουν σε βιώσιμες θέσεις εργασίας που θα ενισχύσουν τους νησιωτικούς πληθυσμούς».

Κυριακή 28 Μαΐου 2017

Προσλήψεις 120 ατόμων στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης

Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη 120 ατόμων στη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.
Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2017 για τη Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης
Έντυπο Αίτησης
Παράρτημα
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 25-05-2017 έως 06-06-2017

Αρμόδιοι Υπάλληλοι : Α. Καλαθά – Π. Ηλιόπουλος
τηλ. επικ. 27910 25045 εσωτερικό 33020, 33034

Τετάρτη 17 Μαΐου 2017

Τι περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο για την ενέργεια


Της Μανταλένας Πίου

Aύξηση των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που θα δημοπρατεί κάθε χρόνο η ΔΕΗ, πώληση του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ ως το τέλος του 2017 και ορισμένες ρυθμίσεις για την «ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ», την εταιρεία του Δημοσίου στην οποία περνά το 51% του ΑΔΜΗΕ, είναι οι τρεις αλλαγές που φέρνει το πολυνομοσχέδιο στον τομέα της ενέργειας. Τα δύσκολα, όπως η πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ θα νομοθετηθούν ξεχωριστά, πιθανώς τον Νοέμβριο, όπως δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος - Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Αναλυτικότερα, το πολυνομοσχέδιο, που απο χθες συζητείται στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής, προβλέπει:

Δημοπρασίες (ΝΟΜΕ): Αύξηση των ποσοτήτων ηλεκτρισμού που θα διατίθενται μέσω των ετήσιων δημοπρασιών (ΝΟΜΕ) με τελικό στόχο στο τέλος του 2019 το μερίδιο της ΔΕΗ να έχει πέσει στο 49,24% της λιανικής αγοράς, από περίπου 87%-88% που είναι σήμερα.

Το αναθεωρημένο σχέδιο των ΝΟΜΕ προβλέπει ότι το 2017 θα δημοπρατηθεί το 16% της ενέργειας της ΔΕΗ στο διασυνδεδεμένο σύστημα ( με βάση αναφοράς τον Αύγουστο του 2015) εκ του οποίου το 4% αφορά σε φυσικές παραδόσεις ηλεκτρικής ενέργειας που θα πρέπει να ξεκινήοουν την 1η Δεκεμβρίου 2017. Μέχρι σήμερα η υποχρέωση ήταν για διάθεση μέσω ΝΟΜΕ του 12%. Για το 2018 η αντίστοιχη υποχρέωση ανεβαίνει στο 19% (13% συν 6%) και για το 2019 στο 22% (13% συν 9%).
Η τιμή αναφοράς θα αναπροσαρμόζεται κάθε Ιούνιο (αρχής γενομένης από φέτος), με βάση τις λογιστικές καταστάσεις της ΔΕΗ όπως έχουν δημοσιευτεί για τη χρήση του προηγούμενου έτους και το αναθεωρημένο κόστος των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της ΔΕΗ, οι συνολικές απώλειες εσόδων της εταιρίας από τα ΝΟΜΕ εκτιμάται ότι ως το τέλος του 2017 θα φθάσουν τα 75-80 εκατ. ευρώ.

ΔΕΣΦΑ: Ως το τέλος του 2017 θα πρέπει να έχει πουληθεί το 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους όρους του διαγωνισμού, οι οποίοι θα πρέπει να θέτουν αυστηρές προϋποθέσεις για τους υποψήφιους αγοραστές: Οφείλουν να είναι είτε πιστοποιημένοι διαχειριστές σε ευρωπαϊκή χώρα και μέλη του ENTSO-G ( του ευρωπαϊκού φορέα των διαχειριστών συστημάτων αερίου) είτε, κοινοπραξίες στις οποίες τουλάχιστον το ένα μέλος, το οποίο θα έχει και αποφασιστικό ρόλο στη διοίκηση της εξαγοραζόμενης εταιρίας, θα είναι πιστοποιημένος Ευρωπαίος Διαχειριστής, μέλος του ENTSO-G.

Από το 66% των μετοχών που θα πουληθούν, το 31% αφορά στο μερίδιο του δημοσίου και το 35% στο μερίδιο των ΕΛΠΕ. Η ΔΕΠΑ η οποία σήμερα είναι κάτοχος του 100% του ΔΕΣΦΑ, θα μεταβιβάσει στο δημόσιο το 34%.

ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ: Tέλος, το πολυνομοσχέδιο περιέχει διατάξεις για τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, την εταιρία του δημοσίου που θα ελέγχει το 51% του Διαχειριστή Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ρυθμίσεις που αφορούν σε ζητήματα για το μετοχικό κεφάλαιο, τις γενικές συνελεύσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο κ.λπ. Επίσης ορίζει ότι ο μέτοχος, δηλαδή το Δημόσιο, θα εκπροσωπείται στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ από τον υπουργό Περιβάλλοντος-Ενέργειας.

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ:Ένας ακόμη συνάδελφος νεκρός

Θρήνος, θλίψη και απογοήτευση επικρατεί για ακόμη μια φορά στις τάξεις των εργαζομένων του ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ μετά το νέο εργατικό ατύχημα που συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας 15 Μαΐου 2017 στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Ατύχημα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο ενός ακόμη συναδέλφου μας, ο οποίος εργαζόταν στην Περιοχή Καβάλας.

Ο άτυχος συνάδελφος εναερίτης, ηλικίας περίπου 58 ετών, περί τις 14:30 ανέβηκε με καλάθι για αποκατάσταση βλάβης στη Χαμηλή Τάση, όταν για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες τον χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα και παρά την έγκαιρη μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο
Καβάλας, τελικά εξέπνευσε.

Θρηνήσαμε πολλούς άδικους θανάτους, χάσαμε πολλούς φίλους, αισθανθήκαμε πολλάκις την απώλεια και τη θλίψη, αλλά δυστυχώς τα ατυχήματα συνεχίζονται.

Η μεγάλη έλλειψη προσωπικού, παρά τις συνεχόμενες οχλήσεις από την Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ προς τις Διοικήσεις της Επιχείρησης και τις Κυβερνήσεις, που αναγκάζει τους εργαζόμενους να εργάζονται με εξαντλητικούς ρυθμούς σε δυσμενείς συνθήκες, δίχως να δίδεται το περιθώριο ευελιξίας στους εργαζόμενους, καθιστούν το εργασιακό περιβάλλον άκρως αγχωτικό και επικίνδυνο.

Η ΕΤΕ/ΔΕΗ εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή της στην οικογένεια του εκλιπόντος και εύχεται να είναι το τελευταίο ατύχημα που συμβαίνει στις τάξεις των εργαζομένων. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Τετάρτη 10 Μαΐου 2017

"Λίφτινγκ" σε Δ.Σ και Διοίκηση με άρωμα τρόικας

Η έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ συγκλήθηκε για τις 23 Μαΐου προκειμένου να εγκρίνει τη διάθεση του 25% του ΑΔΜΗΕ στο Δημόσιο. Ωστόσο εκτός από τις αποφάσεις για τον ΑΔΜΗΕ, η ΓΣ θα κληθεί να εγκρίνει και μια σειρά από αλλαγές στο καταστατικό, οι περισσότερες εκ των οποίων αφορούν στα μέλη του ΔΣ και τη διοίκηση (διευθύνων σύμβουλος, γενικοί διευθυντές). Πρόκειται για αλλαγές που αφορούν στη διαδικασία εκλογής τους, τη θητεία τους αλλά και τα καθήκοντα – στόχους που πρέπει να εκληρώσουν μετά την εκλογή τους. 
 
  Οι αλλαγές αυτές συμπίπτουν χρονικά με τις πληροφορίες που θέλουν τους θεσμούς να έχουν ζητήσει να μπει σε στενό κλοιό επιτήρησης η ΔΕΗ, θέτοντας μάλιστα συγκεκριμένους όρους και μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη ΔΕΗ. Μάλιστα κάποιοι από αυτούς τους όρους που ζητήθηκαν από τους δανειστές αφορούν σε θέματα εκσυγχρονισμού της λειτουργίας της εταιρείας ακόμη και σε θέματα καθημερινής διαχείρισης αλλά και σε θέματα χάραξης στρατηγικής και εκπόνησης επιχειρησιακού πλάνου, που θα πρέπει, με βάση τους όρους της προτεινόμενης συμφωνίας να ανατεθούν σε εξωτερικούς συμβούλους.  Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στο καταστατικό που θα κληθούν να εγκρίνουν οι μέτοχοι, προβλέπονται αλλαγές στη σύνθεση των μελών του ΔΣ (καταργείται ο εκπρόσωπος της ΟΚΕ) μπαίνει όριο 3 θητείες για τα ανεξάρτητα μέλη, ενώ πριν την εκλογή τους θα πρέπει να υποβάλλονται βιογραφικά. Για το διευθύνοντα σύμβουλο η εκλογή του δεν μπορεί να γίνει χωρίς να έχει προηγουμένως γνωμοδοτήσει η Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, ενώ προβλέπεται η κατάρτιση σύμβασης με στόχους που εφόσον δεν εκπληρωθούν μπορεί να καταγγελθεί. Τέλος υπάρχουν αλλαγές στη θητεία των Γενικών Διευθυντών οι οποίοι μπορούν να εκλεγούν με δημόσια προκήρυξη και να προέρχονται είτε από την εταιρεία είτε από την αγορά. Πιο αναλυτικά οι προτεινόμενες αλλαγές στο καταστατικό της ΔΕΗ είναι: Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Με βάση τις προτεινόμενες αλλαγές το ΔΣ παραμένει 11μελές και 5 μέλη πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Σύμφωνα με τις προτεινόμενε αλλαγές τα μέλη του ΔΣ είναι πάντοτε επανεκλέξιμα και μπορούν να ανακληθούν οποτεδήποτε από τη ΓΣ των μετόχων. Η ανώτατη θητεία των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9 χρόνια.
Τα μη εκτελεστικά μέλη που συνδέονται με εργασιακή σχέση με την εταιρεία δε μπορεί να υπερβαίνουν σε αριθμό τα 3 Καταργείται το άρθρο που προβλέπει ότι ένα μη εκτελεστικό μέλος υποδεικνύεται από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Προβλέπεται διαδικασία υποβολής βιογραφικών για τα υποψήφια μέλη του ΔΣ τουλάχιστον 3 μέρες πριν την συνεδρίασης της ΓΣ που θα τους εκλέξει. Μεταξύ άλλων εξετάζονται τυχόν κωλύματα ασυμβίβαστα καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας για τα ανεξάρτητα μέλη του ΔΣ. Για το διευθύνοντα σύμβουλο Η εκλογή του από τη ΓΣ γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του άρθρου 49Α  του κανονισμού της βουλής (Γνωμοδότηση Επιτροπής ΔΕΚΟ της Βουλής) και η θητεία του παραμένει 3ετής Αποκτά εξουσίες ανάθεσης συμβάσεων μέχρι συγκεκριμένου ποσού που ορίζεται από το ΔΣ, ενώ μέχρι σήμερα είχε δικαίωμα κατάρτισης συμβάσεων. 
Προβλέπεται, όπως και αυτή τη στιγμή, η υπογραφή σύμβασης στην καθορίζονται οι στόχοι που αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη θητεία του ο διευθύνων σύμβουλος. Η σύμβαση ωστόσο πρέπει να υπογράφεται εντός εξαμήνου από την ανάληψη των καθηκόντων, ενώ αφαιρείται το άρθρο που περιγράφει το περιεχόμενο της σύμβασης διαχείρισης. Όπως και πριν η σύμβαση καταγγέλλεται από το ΔΣ σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση από τους στόχους, καθώς και για κάθε άλλο σπουδαίο λόγο. Για τους Γενικούς Διευθυντές  
Η θητεία των Γενικών Διευθυντών που είναι τα ανώτατα στελέχη της εταιρείας μπορεί να οριστεί στα 3 ή στα 5 έτη (μέχρι σήμερα ήταν 3). Για το διορισμό τους προβλέπεται δημόσια προκήρυξη Σε περίπτωση κωλύματος με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, η αναπλήρωση μπορεί να γίνει είτε από άλλο Γενικό Διευθυντή ή από Διευθυντή (μέχρι τώρα γινόταν μόνο από ΓΔ) Τέλος να σημειωθεί ότι αφαιρείται το άρθρο που αναφέρει ότι το ποσό που διανέμεται στους μετόχους ως μέρισμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 6% του εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
 
 
(capital.gr)

ΔΑΚΕ/ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ:Ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο;Αποτέλεσμα εικόνας για dakegenop dei
Ανησυχία και απογοήτευση επικρατεί στις τάξεις των εργαζομένων του Ομίλου ΔΕΗ, μετά  τις τελευταίες εξελίξεις στο κλείσιμο της αξιολόγησης, που επιταχύνουν την απαξίωσή και το επικείμενο ξεπούλημά του σε ξένα συμφέροντα.

Μετά τη συμφωνία που προέκυψε με τους δανειστές της χώρας, όσον αφορά τα ενεργειακά ζητήματα, γεννιούνται μείζονος σημασίας προβλήματα για την τύχη του Ομίλου ΔΕΗ και φυσικά των εργαζομένων του.
Προβλήματα που προέκυψαν από την ερασιτεχνική αντιμετώπιση της συμφωνίας με τους δανειστές μας και την παντελή έλλειψη ενεργειακού σχεδιασμού για τη ΔΕΗ από την «πολλά υποσχόμενη» αριστερή κυβέρνηση, η οποία  εδώ και δυο χρόνια αυτοσχεδιάζει και συσκέπτεται με τον εαυτό της και τις «συλλογικότητες» του κομματικού της μηχανισμού.
Η συμφωνία είναι μια βραδυφλεγής βόμβα στα θεμέλια της ΔΕΗ, γιατί ξεπουλά τον παραγωγικό ιστό της Επιχείρησης, πουλά το 17%, παραμένουν τα ΝΟΜΕ, ξεπουλά τον ΑΔΜΗΕ, δεν εισπράττει τα οφειλόμενα ποσά και σπέρνει αβεβαιότητα και ανησυχία στις  τάξεις των εργαζομένων.

Αφενός, η συμφωνία με τους δανειστές για την πώληση μονάδων δεν ευνοεί την κεφαλαιακή της επάρκεια παρά μόνο την συρρίκνωση και την διάλυση της, αφετέρου, δεν υπάρχει κανένα σχέδιο από πλευράς Διοίκησης της  ΔΕΗ για την ανασυγκρότηση της επόμενης ημέρας.
Δεν τους ενδιαφέρει η ουσία, που είναι η βιωσιμότητα της ΔΕΗ και ο στρατηγικός ρόλος που πρέπει να διαδραματίζει για την κοινωνία και την χώρα, αλλά μόνο η επικοινωνιακή διαχείριση.     Η τακτική τους στην διαχείριση των θεμάτων είναι γνωστή και την θεωρούν πετυχημένη.

Πρώτα υπόσχονται όλα σε όλους (σκοπός απόλυτα εκλογικός) και μετά αφού  προσγειωθούν στην πραγματικότητα, εκτιμώντας τα δεδομένα, για να μην τους πάρουν με τις πέτρες, θολώνουν τα νερά ( ακριβώς όπως η δημιουργική ασάφεια του τηλεοπτικού star  κ. Βαρουφάκη ).
Με το πρόσχημα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων και την προστασία του περιβάλλοντος, για το κλείσιμο της αξιολόγησης δεσμεύτηκαν, την πώληση του 40% της λιγνιτικής δύναμης της ΔΕΗ βάζοντας και αστερίσκους, ότι εάν αυτή δεν πετύχει, φέρνοντας τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της μείωσης της ΔΕΗ στην αγορά κάτω του 50%, τότε θα μπει στο πακέτο πώλησης και το φιλέτο των υδροηλεκτρικών εργοστασίων, αποκλείοντας ρητά την εναλλακτική πρόταση για συμπράξεις της ΔΕΗ με ιδιώτες.

Αυτή είναι η επίσημη ενημέρωση του αρμόδιου Υπουργού.


Και έρχεται τώρα λίγες ημέρες μετά ο Πρόεδρος και ΔΝΣ της Επιχείρησης όχι μόνο να μην αποδέχεται την ακύρωση του σχεδίου της σύμπραξης ΔΕΗ – Κινέζων για τις Μονάδες Μελίτη και II αλλά να προτείνει και άλλες στο Αμύνταιο και στον Αγ. Δημήτριο δηλώνοντας ότι, η Διοίκηση δεν διαπραγματεύτηκε άρα το αποτέλεσμα είναι ευθύνη άλλων.
Επίσης υποστηρίζοντας ότι, παρά τις δεσμεύσεις της αξιολόγησης το θέμα δεν κλείνει, διότι συναρτάται με τον μελλοντικό ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και την συμμετοχή του λιγνίτη σε αυτόν, που δεν έχει γίνει, και ότι μετά τις υπογραφές και τις δεσμεύσεις θα τεθεί ξανά το θέμα στα Κοινοτικά Όργανα .
Αλλά εάν τελικά δεν πείσουμε, τότε θα σεβαστούμε τις υποχρεώσεις της χώρας.
Είναι πλήρη διαφωνία Υπουργού και Προέδρου  Επιχείρησης;
Ποιος δουλεύει ποιόν;
Συμπέρασμα, όπως καταλαβαίνει ο καθένας πουλάμε πάλι ισχυρή και μέχρι τέλος διαπραγμάτευση, μετά κάνουμε έναν  αξιοπρεπή   συμβιβασμό, αλλά στο τέλος παραμένει η ΔΕΗ να απολέσει 40% της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής της δύναμης.
Για εμάς είναι ξεκάθαρο, είναι έργο καλοστημένο με δύο πρωταγωνιστές που προσπαθούν να είναι ευχάριστοι σε όλο το ακροατήριο.
Γιατί εάν δεν είναι έτσι τότε κάποιοι πρέπει να παραιτηθούν ή κάποιοι να τους παραιτήσουν.
Με αυτά που γίνονται πως μπορούν οι εργαζόμενοι να εφησυχάσουν και οι Έλληνες καταναλωτές να έχουν ενεργειακή ασφάλεια;
Αυτή η τεθλασμένη πολιτική οδηγεί τη ΔΕΗ σε κατάρρευση.
Αν η ΔΕΗ σβήσει θα καούν μαζί της και όσοι ασέλγησαν κατά φύση και πάρα φύση  στο κορμί της και από το 2015 ….στο κουφάρι της.

Τρίτη 2 Μαΐου 2017

Σε επιτροπεία η ΔΕΗ: Αποκοπές μετρητών, ρευματοκλοπές, φέσια μέχρι και μηνιαίους λογαριασμούς ρεύματος φέρνει το μνημόνιο – Τα ψιλά γράμματα της συμφωνίας για τα υδροηλεκτρικά

Χρήστος Στεφάνου
Ειδικό κεφάλαιο για την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ περιλαμβάνει το κείμενο της νέας συμφωνίας με τους δανειστές. Στο κεφάλαιο αυτό έχουν ενταχθεί μια σειρά από δεσμευτικές δράσεις και μέτρα, που θα εφαρμοστούν προκειμένου να βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, αρχής γενομένης από την εκπόνηση ενός λεπτομερούς σχεδίου δράσης, με χρονικά ορόσημα για τον περιορισμό των ανεξόφλητων οφειλών προς την εταιρεία.
Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να προβλέπει
  • Καταρχάς την εκκαθάριση όλων των οφειλών του δημοσίου μέχρι το τέλος του 2017.
  • Ένα λεπτομερές πλάνο για την επίλυση του προβλήματος των ρευματοκλοπών
  • Μια διαδικασία για την ταυτοποίηση και τη λήψη μέτρων κατά των στρατηγικών κακοπληρωτών στη βάση τωνπροβλέψεων του ελληνικού κώδικα του συστήματος διανομής που έχει εκδοθεί από τη ΡΑΕ με προστασία των ευάλωτων πελατών
  • Ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση του προγράμματος εγκατάστασης των έξυπνων και πιθανόν προπληρωμένων μετρητών
  • Αναθεώρηση της συχνότητας έκδοσης λογαριασμών ρεύματος
Επιπρόσθετα προβλέπεται σχέδιο για την εκκαθάριση των οφειλών των ΥΚΩ
Για τους λιγνίτες
Για την παραχώρηση του 40% των λιγνιτικών της ΔΕΗ, πέραν του χρονοδιαγράμματος που αποτελεί βασικό παραδοτέο (παρουσίαση του τελικού σχεδίου στην Κομισιόν το Νοέμβριο του 2017 και η εφαρμογή του μέχρι τον Ιούνιο του 2018) η συμφωνία προβλέπει τα εξής:
Πρώτον τα δομικά μέτρα που θα εφαρμοστούν (αποεπένδυση λιγνιτών) θα έρθουν ως αποτέλεσμα των αποφάσεων της Κομισιόν και του Ευρωδικαστηρίου για το μονοπώλιο στους λιγνίτες
Η ΔΕΗ δε θα έχει συμμετοχή ή σύνδεση σε καμία από τις αποεπενδυμένες μονάδες.
Το ακριβές ποσοστό των μονάδων (γύρω από το 40%) θα καθοριστεί στο πλαίσιο των τεχνικών συζητήσεων με την Κομμισιόν. Το μερίδιο που θα πουληθεί θα έχει ίδια οικονομικά χαρακτηριστικά με τις μονάδες που θα παραμείνουν στη ΔΕΗ, ιδιαίτερα σε όρους αποδοτικότητας και διάρκειας ζωής.
Η τελική πρόταση της Ελληνικής πλευράς θα υποβληθεί στην DGCOMP (Νοέμβριος)
Για τα ΝΟΜΕ
Οι δημοπρασίες θα συνεχιστούν και κάθε χρόνο θα διατίθεται ποσότητα ίση με τον ετήσιο στόχο για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική όπως αυτός θα καθορίζεται από τη ΡΑΕ. Για παράδειγμα ο στόχος για το 2017 είναι 12% του συνολικού όγκου της κατανάλωσης του 2016. Επίσης η ΡΑΕ θα καθορίζει τον αριθμό των δημοπρασιών και των ποσοτήτων ανά δημοπρασία.
Οι αρχές θα αναθεωρούν την τιμή εκκίνησης μετά από πρόταση της ΡΑΕ στην οποία θα συνυπολογίζονται οι τιμές των δικαιωμάτων εκπομπής άνθρακα και τα επικαιροποιημένα στοιχεία κόστους της ΔΕΗ
Επιπλέον προβλέπεται:
  • Αλλαγή του μηχανισμού επιτήρησης ώστε να προσαρμόζονται οι ποσότητες σε περίπτωση απόκλισης αρχής γενομένης από τον Ιούνιο του 2017
  • Εισαγωγή της επαναδημοπράτητης του μισού του 8% που πωλήθηκε το 2016 με τις φυσικές παραδόσεις να ξεκινόυν το Δεκέμβριο του 2017. Για το 2018 και το 2019 6 και 9% των ποσοτήτων που πωλήθηκαν το 2017 και το 2018 αντίστοιχα.
  • Με βάση τη συγκεκριμένη πρόβλεψη οι ποσότητες που θα δημοπρατηθούν το 2017 – 2018 – 2019 είναι 16%, 19% και 22% αντίστοιχα
Εισάγεται παράλληλος μηχανισμός εξαμηνιαίας αξιολόγησης αρχής γενομένης από το Δεκέμβριο του 2017 και για τα επόμενα εξάμηνα, στον οποίο οι θεσμοί θα αξιολογούν την πρόοδο σε σχέση με την υιοθέτηση του Target Model. Ταυτόχρονα θα αξιολογείται η πιθανή ανάγκη προσαρμογής του μηχανισμού των ΝΟΜΕ και η πιθανή ανάγκη λήψης  επιπλέον δομικών μέτρων περιλαμβανομένης και της υδροηλεκτρικής παραγωγής σε ευθυγράμμιση με τις αρχές που έχουν καθοριστεί στο μνημόνιο. Σε αυτήν την αξιολόγηση, η αποεπένδυση των λιγνιτών θα ληφθεί υπόψη μόνο όταν ολοκληρωθεί.
Τέλος προβλέπεται η ΡΑΕ και ο ΛΑΓΗΕ να δίνουν πλήρεις και λεπτομερείς πληροφορίες για τα αποτελέσματα των δημοπρασιών, των συμμετοχών, των παραδόσεων και των επαναπωλήσεων στη δευτερογενή αγορά καθώς και των μεριδίων αγοράς των παικτών σε μηνιαία βάση. 

Δευτέρα 1 Μαΐου 2017

ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ-ΔΕΗ: Συμμετέχουμε στις απεργιακές κινητοποιήσεις της εργατικής πρωτομαγιάςΣυνάδελφοι-σσες,
Φέτος συμπληρώνονται 131 χρόνια από τη μεγάλη απεργία των εργατών στο Σικάγο του 1886,που είχε ως αποτέλεσμα την κατάκτηση του 8ωρου, και 81 χρόνια από τον ματωμένο Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη. Όλοι αυτοί οι ηρωικοί αγώνες πρέπει να αποτελούν έμπνευση για την εργατική τάξη σήμερα και κυρίως για τη νεολαία. Περισσότερο από ένας αιώνας πέρασε από τις ηρωικές αυτές στιγμές και η άρχουσα τάξη, τα κόμματα και οι κυβερνήσεις προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι κατακτήσεις αυτές είναι
πολυτέλεια για το σήμερα. Έτσι, η σύγχρονη πραγματικότητα για τον εργαζόμενο αποτελεί τον εργασιακό μεσαίωνα των ελαστικών σχέσεων εργασίας, της μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, της ανεργίας και της εργασιακής ανασφάλειας.
Ο εορτασμός της Πρωτομαγιάς δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα ακόμη έθιμο από τους εργαζόμενους αλλά ως συνέχιση των αγώνων τους, στις σύγχρονες ανάγκες. Από την πιο μικρή κατάκτηση ως τη μεγαλύτερη, από την αύξηση του μισθού, την αποτροπή μιας απόλυσης, την υπογραφή συλλογικής σύμβασης έως το ίδιο το 8ωρο. Όλα αυτά τα παραδείγματα οδηγούν σε ένα και μόνο συμπέρασμα, ότι η εργατική τάξη μόνο μέσα από συνεχείς αγώνες μπορεί να έχει κατακτήσεις, μπορεί να ζήσει καλύτερα.
Συνάδελφοι-σσες,
Αγωνιζόμαστε με κάθε τρόπο για να αποτρέψουμε το «εθνικό έγκλημα» του ξεπουλήματος της ΔΕΗ, το οποίο σχεδιάζεται από την κυβέρνηση και τους δανειστές, γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.
Συμμετέχουμε, στο κάλεσμα της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, στη γενική απεργία και στην απεργιακή συγκέντρωση που διοργανώνουν η ΓΣΕΕ και το ΕΚΑ, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, την Δευτέρα 1 Μαΐου 2017 και ώρα 11.00 π.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ

Οι ρευματοκλοπές οδήγησαν σε ραγδαία άνοδο των αναφορών στο Συνήγορο του Καταναλωτή πέρυσι


Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, παρέδωσε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής, κ. Βουλής, κ. Νίκο Βούτση, την ετήσια έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής για τα πεπραγμένα του 2016.
Μετά την συνάντηση ο κ. Ζαγορίτης παρουσίασε τα βασικά σημεία της έκθεσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η μεγαλύτερη αύξηση αναφορών σημειώθηκε στις χρηματοπιστωτικές (τράπεζες, δάνεια) στις υπηρεσίες (36,4%), στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (35,1%) και στην ενέργεια-ύδρευση (60,6%), εμπορικοί κλάδοι που συνδέονται άρρηκτα με πάγιες οικονομικές υποχρεώσεις των καταναλωτών και, συνεπώς, αντικατοπτρίζουν σαφέστατα τις αρνητικές επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης, που μαστίζει την αγορά και εξουθενώνει τα οικογενειακά εισοδήματα».
Πιο αναλυτικά, στην ενέργεια-ύδρευση οι αναφορές αυξήθηκαν από 363 το 2015 σε 583, εκπροσωπώντας το 8,3% του συνόλου. Το 73,9% εξ αυτών αφορούσαν το ηλεκτρικό ρεύμα, το 20,9% την ύδρευση και το 3,9% το φυσικό αέριο. Η πλειοψηφία των αναφορών (78,6%) αφορούσε θέματα σχετικά με τιμολόγια και χρέη.
Όσον αφορά τον τομέα του ηλεκτρισμού, οι αναφορές που υποβλήθηκαν το 2016 στην Αρχή αφορούσαν, κυρίως, σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω:
(α) αμφισβήτησης των μεγεθών κατανάλωσης που αναγράφονται στους σχετικούς λογαριασμούς, είτε πρόκειται για έκδοση τακτικών-εκκαθαριστικών λογαριασμών είτε πρόκειται για αλλαγή προμηθευτή ή τη διαδοχή πελάτη στην εκάστοτε παροχή, και
(β) ρύθμισης οφειλών, εξαιτίας αδυναμίας καταβολής.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή επίλυσε στο σύνολό τους τις διαφορές αμφισβήτησης της κατανάλωσης, επισημαίνοντας τις υποχρεώσεις των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).
Επίσης, η Αρχή διεξήγαγε έρευνα αναφορικά με την ορθότητα των εκάστοτε μετρήσεων, καταλήγοντας στον επανέλεγχο και την τυχόν διόρθωσή τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και με κοινή αποδοχή των μερών.
Ενεργειακή πενία
Οι αναφορές που σχετίζονται με την αδυναμία των καταναλωτών να καταβάλουν τις οφειλές τους εξακολούθησαν και το 2016, αν και με κάπως μειωμένη ροή, ενδεχομένως λόγω του προγράμματος διακανονισμών που εφαρμόζει η εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.». Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή επιχειρεί και επιτυγχάνει την κατάρτιση διακανονισμών οφειλών, ανάλογα με τις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψη και το εκάστοτε ισχύον πρόγραμμα διακανονισμού οφειλών.
Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε Σύσταση, που έγινε δεκτή, αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας για ευνοϊκό διακανονισμό της οφειλής πελατών (άτοκες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για ηλεκτρική ενέργεια) και ευάλωτων πελατών, στους οποίους είχε διαπιστωθεί παράνομη επανασύνδεση της ηλεκτροδότησης ή και πιθανή παρέμβαση στην ορθή καταγραφή της κατανάλωσης.
Άλλες Συστάσεις που εκδόθηκαν και έγιναν, ομοίως, αποδεκτές αφορούσαν την παροχή δωρεάν ηλεκτρικής ενέργειας (1.200 kwh/τετράμηνο), βάσει του ν. 4320/2015 (Α’ 29) για την ανθρωπιστική κρίση. Συγκεκριμένα, η Αρχή συνέστησε τη χορήγηση των παροχών, ανεξάρτητα από την παράλληλη υποβολή ένταξης των καταναλωτών στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών της εταιρείας «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», όπως και την αναδρομική χορήγηση των παροχών από την αρχική ημερομηνία των αιτήσεων ένταξης στον νόμο, σε περίπτωση επανεξέτασης και έγκρισής τους.
Ενημέρωση και διαφάνεια
Δεδομένης της εντατικοποίησης της λειτουργίας του ανταγωνισμού στην αγορά της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ο Συνήγορος του Καταναλωτή προέβη σε Συστάσεις προς τους προμηθευτές σχετικά με την πιστή τήρηση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και διασφαλίζουν την ορθή και πλήρη προσυμβατική ενημέρωση των καταναλωτών και, ιδίως:
(α) την παρέλευση χρονικού διαστήματος από τη στιγμή που ο καταναλωτής θα λάβει τη σύμβαση προμήθειας έως τη στιγμή που θα την επιστρέψει υπογεγραμμένη, ώστε να έχει την ευχέρεια να τη μελετήσει, και
(β) την παροχή διακριτού αναλυτικού εγγράφου με όλες τις χρεώσεις του λογαριασμού κατανάλωσης (χρεώσεις προμήθειας, ρυθμιζόμενες χρεώσεις και χρεώσεις τρίτων), αλλά και την έγγραφη εκτίμηση του συνολικού ετήσιου κόστους προμήθειας για την παροχή του καταναλωτή, σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο προμήθειας. Επιπλέον, ο Συνήγορος του Καταναλωτή συνέστησε σε όλους τους προμηθευτές να απαιτούν τη διακριτή υπογραφή του τιμολογίου προμήθειας από τους καταναλωτές, ώστε να διασφαλίζεται η χορήγησή του.
Τέλος, σε σχέση με τη διαφάνεια των χρεώσεων, η Αρχή παρενέβη με έγγραφη Σύσταση, επισημαίνοντας τις υποχρεώσεις των προμηθευτών σχετικά με:
(α) την παροχή δυνατότητας επιβεβαίωσης από τον καταναλωτή των τιμών χρέωσης τυχόν ρητρών αναπροσαρμογής του τιμήματος, με παραπομπή στην οικεία ιστοσελίδα, και
(β) την ενημέρωση των καταναλωτών αναφορικά με τις μοναδιαίες τιμές ρυθμιζόμενων χρεώσεων, τόσο στην ιστοσελίδα του εκάστοτε προμηθευτή όσο και με ετήσια αποστολή ειδικού ενημερωτικού εντύπου, καθώς και σε κάθε τροποποίηση των σχετικών χρεώσεων.
Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας
Οι αναφορές που υποβλήθηκαν στην Αρχή και αφορούσαν σε διαφορές μεταξύ καταναλωτών και της εταιρείας «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» είχαν ως αντικείμενο, κατά κύριο λόγο, τη διόρθωση καταναλώσεων, λόγω παρεμβάσεων στη μετρητική διάταξη και την πιθανή ρευματοκλοπή.
Οι αναφορές για παρεμβάσεις σε μετρητές παρουσίασαν αλματώδη αύξηση και η Αρχή εξέδωσε δεκάδες Συστάσεις σχετικά με τη διαδικασία διόρθωσης των καταναλώσεων, επισημαίνοντας, ιδίως, την τήρηση της υποχρέωσης των προμηθευτών για τη σύνταξη αιτιολογημένης έκθεσης σχετικά με τη διόρθωση της κατανάλωσης, δηλαδή τον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό του χρόνου και του μεγέθους της κατανάλωσης που πιθανόν να μην καταγράφηκε λόγω της παρέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα πραγματικά στοιχεία οίκησης του ακινήτου (π.χ., μέσω της υποβολής λογαριασμών ύδρευσης), τα οποία μπορεί να δικαιολογούν τη μείωση στην κατανάλωση, όσο και τα ιστορικά δεδομένα της συνήθους κατανάλωσης πριν και μετά το διάστημα της πιθανής παρέμβασης στον μετρητή.
Επιπλέον, ο Συνήγορος του Καταναλωτή εξέδωσε Συστάσεις αναφορικά με τη μη επιβολή και μη αξίωση τόκων υπερημερίας από την υποτιθέμενη έναρξη της ρευματοκλοπής, παρά μόνο μετά την τυχόν μη καταβολή της οφειλής, όπως αυτή θα προκύψει από την έκδοση του σχετικού αναλυτικού, εκκαθαριστικού λογαριασμού της κατ’ εκτίμηση κατανάλωσης. Η εταιρεία «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» έλαβε υπόψη αρκετές από τις Συστάσεις της Αρχής και συγκρότησε επιτροπή με σκοπό την επανεξέταση των υποθέσεων, αναθεωρώντας σε αρκετές περιπτώσεις και μειώνοντας σημαντικά τις αρχικές κατ’ εκτίμηση καταναλώσεις.
Τέλος, σχετικά με την αποζημίωση ζημιών των καταναλωτών από διαταραχές της τάσης, λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία της εταιρείας σχετικά με το είδος και το ύψος των αιτημάτων αποζημίωσης που υποβάλλονται ανά έτος (περίπου 1.000 κατά μέσο όρο), ο Συνήγορος του Καταναλωτή διαμόρφωσε παλαιότερη Πρότασή του για την επίλυση των υπόψη διαφορών, ως εξής:
1. Για ζημίες αποδεδειγμένου ύψους έως και εξακοσίων (600) ευρώ, η εταιρεία θα πρέπει να προβαίνει σε καταβολή πλήρους αποζημίωσης, όπως αυτή προκύπτει από την οικεία αναφορά.
2. Σε περίπτωση που η αξία της συνολικής ζημίας κάθε παροχής είναι αποδεδειγμένα μεγαλύτερη του ποσού των 600 ευρώ, η εταιρεία θα πρέπει να προβαίνει σε καταβολή επιπρόσθετης της προηγούμενης παραγράφου αποζημίωσης, ίσης με το ήμισυ της αξίας της υπερβαίνουσας το ποσό των 600 ευρώ προκληθείσας ζημίας κάθε καταναλωτή.
Η Αρχή κοινοποίησε την παραπάνω Πρόταση στα αρμόδια Υπουργεία και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και αναμένει την κανονιστική ρύθμιση του ζητήματος, δεδομένης της άρνησης της εταιρείας «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.» να την κάνει αποδεκτή.
Εξόφληση λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΗ σε συμβεβλημένους συνεργάτες
Καταναλωτής μετέβη σε επιχείρηση που εμφανιζόταν ως συμβεβλημένη με την εταιρεία «ΔΕΗ Α.Ε.», προκειμένου να εξοφλήσει δύο (2) λογαριασμούς. Σε χρεωστικό λογαριασμό που, εν συνεχεία, έλαβε από την εταιρεία, ο καταναλωτής διαπίστωσε ότι συμπεριλαμβανόταν, ως ανεξόφλητο, και το ποσό που είχε καταβάλλει στην ως άνω συνεργαζόμενη επιχείρηση.
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, καταβάλλοντας ανεπιτυχείς προσπάθειες επικοινωνίας με την αναφερόμενη, έθεσε τελικά υπόψη της εταιρείας «ΔΕΗ Α.Ε.» τη συγκεκριμένη υπόθεση. Από τη σχετική αλληλογραφία προέκυψε ότι παρέχεται δυνατότητα εξόφλησης των λογαριασμών ρεύματος, εκτός των ταμείων των καταστημάτων της εταιρείας, σε εναλλακτικά δίκτυα εξόφλησης (καταστήματα των ΕΛ.ΤΑ. και του Ο.Π.Α.Π., e-banking και phone banking συνεργαζόμενων τραπεζών, καταστήματα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της είσπραξης λογαριασμών για τρίτους, κ.λπ.), με τα οποία έχουν συναφθεί σχετικές συμβάσεις. Σε περιπτώσεις που αποδεδειγμένα έχει πραγματοποιηθεί είσπραξη λογαριασμών ρεύματος από μη συμβεβλημένο συνεργάτη της εταιρείας, η τελευταία προβαίνει στις απαραίτητες νόμιμες ενέργειες, καθώς και σε άμεση ενημέρωση των καταναλωτών με δελτίο Τύπου και ανακοίνωση στα πλησιέστερα καταστήματά της.
Στην υπό εξέταση υπόθεση αποδείχθηκε ότι η επιχείρηση που εισέπραττε χρήματα επ’ ονόματι της εταιρείας «ΔΕΗ Α.Ε.» ουδέποτε στην πραγματικότητα υπήρξε συμβεβλημένος συνεργάτης της. Με βάση αυτό το στοιχείο και δεδομένης της πιθανότητας ύπαρξης και άλλων παθόντων καταναλωτών, προκειμένου, δε, να προστατευθεί το καταναλωτικό κοινό από παρόμοιες πρακτικές της αναφερόμενης, ο Συνήγορος του Καταναλωτή προέβη στην αποστολή Μηνυτήριας Αναφοράς προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.
Διόρθωση λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
Καταναλωτής απευθύνθηκε στην Αρχή, με αίτημα τον έλεγχο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τον οποίο κλήθηκε να πληρώσει 7.746 ευρώ για κατανάλωση 40.590 kwh (αντί 4.500 kwh της προηγούμενης μέτρησης) σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.
Συγκεκριμένα, ο καταναλωτής διαμαρτυρήθηκε για το γεγονός ότι η υπό κρίση κατανάλωση ήταν σχεδόν δεκαπλάσια σε σχέση με τη συνήθη κατανάλωση της παροχής, με αποτέλεσμα να καλείται να πληρώσει ένα υπέρογκο ποσό. Επικαλέστηκε, δε, παραβίαση της σφραγίδας του μετρητή του. Δεδομένου ότι ο αναφέρων δεν είχε τη δυνατότητα να καταβάλει το συγκεκριμένο ποσό, υπέβαλε αίτημα στον πάροχο για μη διακοπή της ηλεκτροδότησής του, έως ότου γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας του μετρητή. Η εταιρεία δεν δέχθηκε το αίτημα και, παράλληλα, τον πληροφόρησε ότι λόγω φόρτου εργασίας, οι διαδικασίες ελέγχου θα ολοκληρωθούν ύστερα από αρκετούς μήνες.
Ο καταναλωτής υπέβαλε αίτημα διαμεσολάβησης στον Συνήγορο του Καταναλωτή, ο οποίος προχώρησε σε σχετική Σύσταση προς την εταιρεία: (α) για τη μη διακοπή της ηλεκτροδότησης, λόγω της ληξιπρόθεσμης οφειλής, (β) για άμεση διόρθωση της κατανάλωσης, με βάση τη συνήθη κατανάλωση της παροχής. Η εταιρεία αποδέχθηκε τη Σύσταση και προχώρησε σε έλεγχο, από τον οποίο προέκυψε η μη ορθότητα της μέτρησης λόγω εξωτερικής παρέμβασης στον μετρητή.


 http://energypress.gr/news/oi-reymatoklopes-odigisan-se-ragdaia-anodo-ton-anaforon-sto-synigoro-toy-katanaloti-perysi