Πέμπτη 4 Ιουλίου 2024

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: "H Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης δεν δικαιούται να απαξιώνει το θεσμικό ρόλο του Συνδικάτου και να αποφασίζει ερήμην των εργαζομένων"

 Η έντονη δυσαρέσκεια των εργαζόμενων που αποτυπώθηκε μέσα από τις ανακοινώσεις των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της Επιχείρησης, σχετικά με τα εσφαλμένα εξοφλητικά που έλαβαν από την εταιρεία παροχής υπηρεσιών λογιστικής Pricewaterhouse Coopers (PwC) με το νέο σύστημα μισθοδοσίας ΔΕΗ, αναδεικνύει παράλληλα και άλλα προβληματικά ζητήματα όπως:

  •  Το βαθμό σεβασμού απέναντι σε κάθε εργαζόμενο, καθώς δεν υπήρξε οποιαδήποτε σχετική, έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση προς αυτούς από την πλευρά της ΓΔ/ΑΝΠΟ-ΔΕΗ για τον τρόπο υπολογισμού
  • Η εργολαβοποιήση των πάντων δεν αποτελεί πανάκεια για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων
  • Τα προγράμματα για να πετύχουν, όσο τέλεια και αν είναι, απαιτούν την ανάλογη προετοιμασία, συνεργασία και τεχνογνωσία

Δυστυχώς, οι πειραματισμοί και η συνειδητή απαξίωση εξειδικευμένων και αποτελεσματικών επί δεκαετίες υπηρεσιακών τμημάτων, όπως αυτό της μισθοδοσίας, στο βωμό της ιδιωτικοποίησης, παρότι δικαιώνει τις πάγιες και τεκμηριωμένες θέσεις τις Ομοσπονδίας, πρέπει να προβληματίσει έντονα τη Διοίκηση της ΔΕΗ.

Η Γενική Διεύθυνση ΑΝΠΟ-ΔΕΗ όφειλε να διαβουλευτεί με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, δίνοντας σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις στην ανάδοχο εταιρία υλοποίησης του έργου (PwC), προς αποφυγή των πολλών επακόλουθων προβλημάτων. Αναρωτιόμαστε αν τελικά δόθηκαν. Εξάλλου, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη η παράλληλη, πιλοτική και συγκριτική εφαρμογή των δύο συστημάτων για την αποφυγή λαθών.

Η αρμόδια υπηρεσία μας διαβεβαιώνει ότι το ζήτημα των οικονομικών διαφορών των εργαζομένων θα έχει επιλυθεί έως τις 15 Ιουλίου, με διορθωτική, συμπληρωματική μισθοδοσία, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Ωστόσο, οι ενέργειες που γίνονται με την υπόσχεση της άμεσης αποκατάστασης και καταβολής των οικονομικών διαφορών όπου έχουν προκύψει εντός των επόμενων ημερών, δεν δύναται να συμψηφιστεί με τα γεγονότα.

Επιβάλλεται η άμεση ολοκλήρωση και καταβολή των αυξήσεων, επιδομάτων και παντός είδους οικονομικών συμφωνημένων των ΣΣΕ του Ομίλου, ώστε να καλυφθούν οι καθημερινές οικονομικές ανάγκες των εργαζομένων. Φαινόμενα όπως αυτό, είναι απαράδεκτα και πρέπει στο μέλλον να αποφευχθούν, αξιοποιώντας και προτάσσοντας τους εσωτερικούς ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους, την εμπειρία και τεχνογνωσία, με ταυτόχρονη ενίσχυση του τακτικού προσωπικού.

Εν κατακλείδι, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης της ΔΕΗ Α.Ε. δεν δικαιούται να απαξιώνει το θεσμικό ρόλο του Συνδικάτου και να αποφασίζει ερήμην των εργαζομένων για θέματα μείζονος σημασίας. Τουναντίον, ο θεσμικός ρόλος του συνδικαλιστικού κινήματος για την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, είναι νομικά και ηθικά κατοχυρωμένος, όπως και οι υποχρεώσεις της εργοδοσίας, για την ισορροπία των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.

Στο μέλλον κάθε ανάλογη ενέργεια θα λαμβάνει την απάντηση που της αρμόζει.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ