Τρίτη 14 Μαΐου 2024

«Ενεργειακός Διαμεσολαβητής»: Σταθερά οι λογαριασμοί ρεύματος στα παράπονα των καταναλωτών – «Στη σέντρα» οι προμηθευτές που δεν σέβονται τις συστάσεις


«Ενεργειακός Διαμεσολαβητής»: Σταθερά οι λογαριασμοί ρεύματος στα παράπονα των καταναλωτών – Εξετάζεται η δημοσιοποίηση των προμηθευτών που δεν συμμορφώνονται με τις συστάσεις

Την αποδοχή και αξιοποίηση του εργαλείου από τους καταναλωτές αποτυπώνουν, όπως αναφέρουν πληροφορίες του energypress, τα μέχρι στιγμής στοιχεία για τον «Ενεργειακό Διαμεσολαβητή» της ΡΑΑΕΥ.

Υπενθυμίζεται ότι το εργαλείο βρίσκεται σε λειτουργία από την 1η Φεβρουαρίου και αφορά την διευθέτηση διαφορών ανάμεσα σε καταναλωτές και προμηθευτές ή διαχειριστές προκειμένου να αποφύγουν την προσφυγή στα δικαστήρια. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, αυτή την στιγμή το «χαρτοφυλάκιο» αριθμεί περί τις 99 υποθέσεις με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να βρίσκονται υπό επεξεργασία, δεδομένου ότι, βάσει νόμου, η διευθέτηση τους προβλέπεται εντός 90 ημερών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος. Κρίνοντας από τις υποθέσεις που έχουν «τελεσιδικήσει», όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, τα αποτελέσματα είναι μοιρασμένα με ένα μέρος των υποθέσεων καταλήγει σε συμβιβασμό και επίλυση διαφοράς μεταξύ των μερών και ένα άλλο όχι.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόσημο είναι θετικό, γεγονός που επιβεβαιώνει, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροροφίες, την ορθότητα του εργαλείου αλλά και την ανάγκη περαιτέρω εξέλιξής του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω πρωτοβουλία έχει τύχει αναγνώρισης και από την Κομισιόν, η οποία ζήτησε από την ΡΑΑΕΥ να στείλει τις παρατηρήσεις της ως προς το θέμα της επίλυσης διαφορών με καταναλωτές, καθώς βρίσκεται σε διαδικασία αναθεώρησης του πλαισίου συνολικότερα.

Ως προς το «αντικείμενο» των αιτημάτων που έχουν απευθυνθεί στον Ενεργειακό Διαμεσολαβητή αφορούν κατά κύριο λόγο τους λογαριασμούς ρεύματος και ειδικότερα, τις χρεώσεις, τα «ψιλά γράμματα», τις μετρήσεις και κατά συνέπεια κατά κύριο λόγο, οι διαφορές στρέφονται προς τους προμηθευτές παρά προς τους διαχειριστές, αν και υπάρχουν και τα δύο. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν και μεικτά αιτήματα επίλυσης διαφοράς, δηλαδή και με προμηθευτή και με διαχειριστή.

Μάλιστα, από την μέχρι τώρα επεξεργασία των αιτημάτων, προκύπτουν ζητήματα που ενδεχομένως άπτονται ρυθμιστικών παρεμβάσεων από την Αρχή. Αυτά, όπως μεταφέρουν αρμόδιες πηγές, έχουν μεταφερθεί στην Ολομέλεια της Αρχής προς αξιολόγηση, προκειμένου να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις ή όχι.

Κρίνεται επίσης αναγκαίο να υπάρξουν περαιτέρω διευκρινίσεις ως προς τον χαρακτήρα του «Ενεργειακού Διαμεσολαβητή», καθώς, όπως μεταφέρουν αρμόδιες πηγές, δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητός από τους καταναλωτές ο χαρακτήρας της υπηρεσίας. Ειδικότερα, υπογραμμίζουν ότι ο «Ενεργειακός Διαμεσολαβητής» δεν έχει «τιμωρητικό» χαρακτήρα, αντιθέτως, έχει στόχο να συμβάλει στην επίλυση μιας διαφοράς σε πνεύμα συνεννόησης και συμβιβασμού, αποφεύγοντας την δικαστική διαμάχη.

Με άλλα λόγια, ο ρόλος του είναι να διευκολύνει την επίλυση της διαφοράς μεταξύ του καταναλωτή και του προμηθευτή ή διαχειριστή. Κατά δεύτερον, όπως φαίνεται από τα μέχρι στιγμής στοιχεία, οι προμηθευτές φαίνεται να ανταποκρίνονται και να συμμετέχουν στη διαδικασία, ενώ μεγάλο μέρος αυτών, συμμορφώνεται με τις συστάσεις του Ενεργειακού Διαμεσολαβητή. Ωστόσο, υπάρχει ένα μικρό μέρος προμηθευτών που συστηματικά δείχνουν απροθυμία να ακολουθήσουν τις συστάσεις της υπηρεσίας με αποτέλεσμα να μην περατώνονται οι υποθέσεις.

Το ζήτημα έχει απασχολήσει τους αρμόδιους και εξετάζεται, όπως αναφέρουν πληροφορίες, να δημοσιευτεί ποιοι είναι αυτοί προκειμένου να γνωρίζουν οι καταναλωτές, ενισχύοντας έτσι τα στοιχεία με τα οποία αξιολογούν την επιλογή προμηθευτή. Τέλος, προς τα τέλη του μήνα αναμένεται να δημοσιευτούν αναλυτικά τα στοιχεία που προκύπτουν από την έναρξη λειτουργίας του «Ενεργειακού Διαμεσολαβητή» μέχρι και σήμερα, συνοδευόμενα από ορισμένα συμπεράσματα που προκύπτουν τόσο για την λειτουργία του ίδιου του εργαλείου, όσο και συνολικότερα για την αγορά προμήθειας.

Τι είναι ο Ενεργειακός Διαμεσολαβητής

Υπενθυμίζεται ότι ο Ενεργειακός Διαμεσολαβητής αποτελεί πρωτοβουλία της ΡΑΑΕΥ στα πλαίσια σειράς εργαλείων που στόχο έχουν την ενδυνάμωση, ενεργοποίηση και προστασία των καταναλωτών. Ο Ενεργειακός Διαμεσολαβητής μεσολαβεί προκειμένου να διευκολύνει την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών/πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου και προμηθευτών και διαχειριστών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου. Αντικείμενο ενεργειακής διαμεσολάβησης μπορούν να αποτελέσουν, ενδεικτικά, οι αμφισβητήσεις χρεώσεων, ρήτρας, ύψους της κατανάλωσης, η ασάφεια λογαριασμού κτλ.