Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τριετούς διάρκειας (2024-2027)

 


Υπεγράφη η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. τριετούς διάρκειας (2024-2027)

Συναδέλφισσες -οι
Υπεγράφη την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024, στα κεντρικά γραφεία διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, στην Αθήνα, η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΣΣΕ) Προσωπικού ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., μεταξύ της διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ, πλέον Αντιπροσωπευτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης (ΑΣΟΠ-ΔΕΗ), καθώς και των Πρωτοβαθμίων Σωματείων μελών μας.

Εκ μέρους του ΔΕΔΔΗΕ την ΕΣΣΕ υπέγραψε ο κ. Αναστάσιος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ ο Πρόεδρός της Αντώνης Καρράς και ο Γενικός Γραμματέας Κώστας Μανιάτης. Για τα Πρωτοβάθμια Σωματεία υπέγραψαν οι Πρόεδροι και οι Γενικοί Γραμματείς.

Το Προεδρείο, η Διαπραγματευτική Ομάδα, το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ και τα Σωματεία Μέλη της, με διαρκείς και διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση της επιχείρησης, τήρησαν και στην περίπτωση του ΔΕΔΔΗΕ, στο ακέραιο τις δεσμεύσεις τους έναντι των συναδέλφων εργαζομένων, επιτυγχάνοντας με την υπογραφή της τριετούς ΕΣΣΕ, εργασιακή ειρήνη και ασφάλεια.
Η νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έχει θετικό οικονομικό πρόσημο, με αύξηση αποδοχών, περιλαμβάνοντας οριζόντια τριετή μισθολογική αύξηση, την πρώτη μετά από δεκαεπτά έτη μειώσεων και στασιμότητας, διατηρώντας παράλληλα τα κεκτημένα των προηγούμενων συμβάσεων και το θεσμικό πλαίσιο των κανονισμών.
Επιπρόσθετα, επιτυγχάνει ισχυρές θεσμικές εγγυήσεις, εξασφαλίζοντας το σύνολο του προσωπικού, χωρίς διαχωρισμούς παλαιών και νέων εργαζομένων, οι οποίοι εντάσσονται πλέον για πρώτη φορά στην Ε.Σ.Σ.Ε.
Μετά την υπογραφή νέων Επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΕΣΣΕ) με τις διοικήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θα συνεχιστούν οι σχετικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέων Ε.Σ.Σ.Ε. με τις Διοικήσεις της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, καθώς και με την διοίκηση του ΑΔΜΗΕ.

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ συμβάλλουν καθημερινά, με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό, απαράμιλλη ικανότητα, ομαδικό πνεύμα και ανεξάντλητη εργατικότητα, στην ευημερία της επιχείρησης, στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας σε ευφυή δίκτυα. Είναι μια διαδικασία που στοχεύει στην αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων Μεταφοράς, Διανομής και μέτρησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και πρακτικών, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αξιοπιστίας, και της ανθεκτικότητας των δικτύων.
Παρά τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων, το Συνδικάτο δεν επαναπαύεται και επαγρυπνεί πάντοτε, με σκοπό την προάσπιση της ακεραιότητας της εργασίας των συναδέλφων, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την επίτευξη υψηλότερων αποδοχών, την ασφάλεια και την υγιεινή στην εργασία.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ